Používanie čítačky obrazovky na pridanie, prečítanie a odstránenie komentárov vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na pridanie, prečítanie a odstránenie komentárov vo Worde

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnejšiu pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office alebo v článku Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov v Office.

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky môžete pridávať komentáre v dokumente programu WordWord. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Prostredníctvom komentárov môžete navrhovať zmeny v dokumentoch alebo označiť problémy na sledovanie. Po prečítaní alebo odpovedaní na komentár sa dozviete, ako odstrániť komentáre.

Dekoratívna ikona potrebujete pokyny na pridanie komentárov do dokumentu Word, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si tému Vloženie alebo odstránenie komentára.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Pri používaní čítačky obrazovky použijete na navigáciu a prácu v rámci aplikácie a spustenie príkazov modifikačný kláves čítačky, prípadne iné súvisiace klávesy. V našej dokumentácii sa niekedy označuje ako Kláves SR.

Obsah tohto článku

Pridanie komentára

Komentár môžete pridať do dokumentu v Word, napríklad pri kontrole práce inej osoby, ak chcete napísať poznámku vo vlastnom dokumente alebo ak chcete sledovať problémy pri sledovaní,.

 1. Prejdite na umiestnenie v texte základného textu, do ktorého chcete vložiť komentár. Ďalšie informácie nájdete v téme čítanie dokumentu.

 2. Ak chcete vybrať slová v texte základného textu, ktoré sa majú zvýrazniť ako komentovaný text, podržte stlačený kláves CTRL + SHIFT a stlačte kláves so šípkou doprava (Ak chcete vybrať slová za aktuálnym umiestnením kurzora) alebo kláves so šípkou doľava (Ak chcete vybrať slová pred aktuálnym umiestnením kurzora). Počujete každé vybraté slovo.

 3. Ak chcete pridať nový komentár, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ALT + M. V moderátorovi sa ozve: "comment" (komentár) a za ním meno používateľa. Pri ČEĽUSTiach sa ozve: "vloženie komentára."

 4. Zadajte komentár. Ak chcete opustiť tablu s komentárom a vrátiť sa tam, kde ste prestali v texte základného textu, stlačte kláves ESC.

Zobrazenie komentárov v dokumente

Body vloženia komentárov sú zvýraznené v texte základného textu dokumentu pri použití režimu všetky značky.

 1. Ak chcete prejsť do režimu všetky značky, stlačte kombináciu klávesov ALT + R, T, D. Ponuka značky sa rozbalí a ozve sa názov aktuálne vybratej značky.

 2. V zozname značky stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve "All Markup" (všetky značky), a potom stlačte kláves ENTER. Zameranie sa vráti do základného textu.

Hľadanie komentárov v vnorených komentároch

Čítačka obrazovky oznámi komentáre pri čítaní základného textu.

 1. Skontrolujte, či ste vybrali možnosť všetky značky podľa pokynov vyššie v časti zobrazenie komentárov v dokumente.

 2. Postupujte takto:

  • Pomocou moderátora stlačte kláves SR + kláves so šípkou nadol, čím sa spustí priebežné čítanie. Na navigáciu môžete použiť aj ďalšie klávesové skratky moderátora, napríklad riadkovanie po riadkoch. Moderátor oznamuje, kedy nájde komentár v texte. Ak chcete čítanie ukončiť, stlačte kláves Ctrl. Ak si chcete prečítať komentár, pozrite si tému Navigácia medzi komentármi.

  • S ČEĽUSŤami stlačte kláves so šípkou nadol a prečítajte si textovú linku po riadkoch. ČEĽUSTe oznamuje, že v texte nájde komentár. Ak chcete čítanie ukončiť, stlačte kláves Ctrl. Ak si chcete prečítať komentár, pozrite si tému Navigácia medzi komentármi.

Prečítajte si zoznam všetkých komentárov

Niekedy možno budete chcieť otvoriť zoznam všetkých komentárov namiesto čítania základného textu, kým ich nenájdete.

Prečítajte si zoznam s moderátorom

 1. Stlačte kombináciu klávesov ALT + R + T, P, H. Otvorí sa Tabla revízií a zameranie sa presunie tam.

 2. Ak chcete prehľadávať zmeny na table, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Najprv sa ozve meno každého komentátora a potom komentár samotný. Ak komentár zaberie niekoľko riadkov, je potrebné niekoľkokrát stlačiť kláves so šípkou nadol, čím ho prečítate čiarou.

  Poznámka: Okrem komentárov je na table revízia aj zoznam ďalších revízií, ak je zapnutá možnosť sledovať zmeny. Ďalšie informácie o sledovaní zmien nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na sledovanie a kontrolu zmien v dokumente vo Worde.

 3. Ak chcete vrátiť zameranie na základný text, dvakrát stlačte kláves ESC.

Prečítajte si zoznam s ČEĽUSŤami

 1. Ak chcete otvoriť zoznam komentárov, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + apostrof ('). Ozve sa: "Čakajte, spracúva sa."

 2. V dialógovom okne Komentáre recenzenta sa pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol presúvajte v zozname komentárov. ČEĽUSTe číta komentáre a povie vám, ktorí odišli z komentára a kedy.

 3. Keď skončíte, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "OK button" (tlačidlo OK). Stlačením klávesu ENTER zatvoríte dialógové okno a vrátite zameranie na základný text.

Navigácia medzi komentármi

Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate v dokumente, môžete rýchlo prejsť na ďalší alebo predchádzajúci komentár.

 1. Ak sa chcete presunúť na ďalší komentár z aktuálneho umiestnenia, stlačte kombináciu klávesov ALT + R, N. Zameranie sa presunie na ďalší komentár. Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci komentár, stlačte kombináciu klávesov ALT + R, V.

 2. Ak chcete počuť komentár a informácie o tom, kto komentár odišla a kedy, použite klávesové príkazy čítačky obrazovky. Ak chcete prečítať celý komentár, stlačte kláves SR + kláves so šípkou nadol.

Odstránenie komentárov alebo odpovedanie na komentáre

Komentáre môžete odstrániť po jednom alebo všetky komentáre v dokumente naraz.

Odstránenie jedného komentára alebo odpoveď na jeden komentár

 1. Prejdite na komentár, ktorý chcete odstrániť, alebo na možnosť odpovedať podľa pokynov v téme Navigácia medzi komentármi.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete komentár odstrániť, v kontextovej ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Delete comment" (odstrániť komentár), a potom stlačte kláves ENTER. Aktuálny komentár sa odstráni. Potom môžete prejsť na ďalší komentár v dokumente.

  • Ak chcete odpovedať na komentár, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: "reply to comment" (odpovedať na komentár). Napíšte svoju odpoveď a potom prejdite na ďalší komentár.

  Tip: Ak chcete odpovedať na komentár aj po prechode na komentár, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ALT + M.

Odstránenie všetkých komentárov

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + R, D, O.

Vyriešenie komentárov

Ak chcete vyriešiť komentár, označte komentár ako vybavený. Vyriešený komentár je sivý a nie je možné pridať ďalšie odpovede. Vyriešený komentár môžete odstrániť alebo znova otvoriť. Vyriešením sa komentár neodstráni.

 1. Prejdite na komentár, ktorý chcete vyriešiť podľa pokynov v téme Navigácia medzi komentármi.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve hlásenie "vyriešiť komentár", a potom stlačte kláves ENTER. Aktuálny komentár je teraz sivý.

 4. Ak chcete znova otvoriť vyriešený komentár, prejdite na komentár a stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. V kontextovej ponuke stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: "znova otvoriť komentár". Komentár je možné znovu upravovať.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na sledovanie a kontrolu zmien v dokumente vo Worde

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v službe Microsoft 365

Na pridanie komentárov do Word dokumentu použite funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky systému Mac OS. Vyhľadajte komentáre v dokumente a zadajte odpovede na existujúce komentáre. Po dokončení môžete komentáre označiť ako odstránené alebo ich odstrániť.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie komentára

Komentár môžete pridať do dokumentu v Word, napríklad pri kontrole práce inej osoby, ak chcete napísať poznámku vo vlastnom dokumente alebo ak chcete sledovať problémy pri sledovaní,.

 1. Ak chcete začať čítať dokument, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + A.

 2. Ak chcete zastaviť miesto, kam chcete vložiť komentár, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol, aby ste našli správny riadok.

  Tip: Ak chcete vybrať viac slov, na ktoré chcete pridať komentár, stlačte a podržte kláves Shift + Option a stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým nevyberiete požadované slová. Počujete vybraté slová.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M, I prejdite do ponuky Vložiť na paneli s ponukami. Ak chcete pridať nový komentár, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "comment" (komentár), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Zadajte komentár. Po dokončení stlačte kombináciu klávesov Control + Option + SHIFT + kláves so šípkou nahor.

Zobrazenie komentárov v dokumente

Body vloženia komentárov sú zvýraznené v texte základného textu dokumentu v režime značkovania.

 1. Ak chcete prejsť na ponuku Zobraziť na paneli s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M, V.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Markup" (označenie), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Zameranie sa vráti na základný text a komentáre sa zobrazia.

Prechádzanie cez komentáre

Samotný text komentára a jeho podrobnosti sa zobrazujú v poli komentára na okraji dokumentu.

 1. Skontrolujte, či je režim značkovania zapnutý. Ak chcete zobraziť pokyny, začiarknite políčko Zobraziť komentáre v dokumente uvedenom vyššie. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava prejdite na tablu komentárov na okraji, pričom v texte dokumentu stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava.

 2. Ak si chcete vypočuť komentáre, opakovane stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava.

Odpovedanie na komentáre

 1. Skontrolujte, či je režim značkovania zapnutý. Ak chcete zobraziť pokyny, začiarknite políčko Zobraziť komentáre v dokumente uvedenom vyššie.

 2. Keď sa ozve komentár, na ktorý chcete odpovedať, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava. Ozve sa: "reply; button" (odpovedať, tlačidlo). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Zadajte odpoveď. Ak sa chcete presunúť na ďalší komentár, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava.

Vyriešenie alebo odstránenie komentárov

Po odstránení komentára sa na okraji označí ako Hotovo a sivý. Riešenie komentára sa neodstráni, ale nie je možné pridať ďalšie odpovede. Vyriešený komentár môžete znova otvoriť alebo odstrániť. Komentáre môžete odstrániť aj bez toho, aby ste ich museli označiť ako vyriešené.

 1. Skontrolujte, či je režim značkovania zapnutý. Ak chcete zobraziť pokyny, začiarknite políčko Zobraziť komentáre v dokumente uvedenom vyššie.

 2. Keď počujete komentár, ktorý chcete vyriešiť alebo odstrániť, dvakrát stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava. Počujete meno používateľa, ktorý opustil komentár a "momentálne sa nachádzate v textovom prvku."

 3. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M. Otvorí sa kontextová ponuka. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie "vyriešiť komentár" alebo "odstrániť komentár", a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a vyberte možnosť. Komentár je vyriešený alebo odstránený a zameranie sa vráti do základného textu dokumentu.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v službe Microsoft 365

Pomocou funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky pre Android, môžete pridať komentáre k Word dokumentu. Prejdite na komentáre v dokumente, zadajte odpovede a odstráňte komentáre.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie komentára

 1. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava v Word dokumente prejdite na umiestnenie, do ktorého chcete pridať komentár, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "New Comment, button" (nový komentár, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoj komentár. Po dokončení ťuknite na obrazovku a potiahnite prstom doľava. Ozve sa: „Done“ (Hotovo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Komentár sa pridá do dokumentu. Ak chcete zatvorenie tably komentárov a vrátiť sa do dokumentu, potiahnite prstom doľava. Ozve sa: "Close, button" (tlačidlo zatvorenie). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prechádzanie cez komentáre

Každá Poznámka v Word om dokumente je označená malou bublinou reči v pravom okraji dokumentu. Ak chcete počuť komentár, najskôr prejdite na tablu s komentárom na okraji a potom otvorte rozbaľovací zoznam komentára.

 1. Ak chcete prejsť na tablu komentárov na okraji dokumentu, opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "komentár, náznak."

 2. Ak chcete prejsť na prvý komentár, potiahnite prstom doprava a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa kontextový komentár. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve komentár.

 3. Ak sa chcete presunúť na ďalší komentár, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Next Comment, button" (ďalší komentár, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Funkcia TalkBack prečíta ďalší komentár.

Odpovedanie na komentáre

 1. Ak chcete odpovedať na komentár, najskôr prejdite na komentár podľa pokynov v časti Navigácia v komentároch uvedených vyššie.

 2. Opakovane ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "New Comment, button" (nový komentár, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoj komentár. Po dokončení ťuknite na obrazovku a potiahnite prstom doľava, kým sa neozve "Done, button" (Hotovo, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie komentárov

 1. Ak chcete odstrániť komentár, najskôr prejdite na komentár podľa pokynov v časti Navigácia v komentároch uvedených vyššie.

 2. Opakovane ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Delete, button" (odstrániť, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Komentár sa odstráni a zameranie sa vráti do základného textu dokumentu.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v službe Microsoft 365

V programe Word Mobile môžete použiť Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na pridávanie komentárov v dokumente programu Word Mobile. Prostredníctvom komentárov môžete navrhovať zmeny v dokumentoch alebo označiť problémy na sledovanie. Komentáre môžete jednoducho po prečítaní odstrániť alebo na komentár odpovedať.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Prechod na kartu Revízia

Funkcie komentárov, ktoré sú popísané v tejto téme, môžete nájsť na karte Revízia.

 1. V dokumente aplikácie Word Mobile jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke dovtedy, kým sa neozve: „Items“ („Položky“).

 2. Potiahnite jedným prstom doprava, kým sa neozve: "more options button" (tlačidlo Ďalšie možnosti). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Rozbalí sa ponuka Ďalšie možnosti.

 3. Potiahnite jedným prstom doľava, kým sa neozve: "tlačidlo domov, zbalené." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Home" (domov), za ktorým nasleduje počet dostupných kariet a miesto aktuálnej karty v zozname ponúk. Hlavná ponuka je teraz rozbalená.

 4. V ponuke ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: "Review" (revízia), za ktorým nasleduje počet dostupných kariet a miesto aktuálnej karty v zozname ponúk. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Word window“ („Okno Wordu“). Možnosti karty Revízia sú teraz k dispozícii.

Pridanie komentára

V aplikácii Word Mobile môžete do dokumentu pridať komentár napríklad pri kontrole práce niekoho iného, ak chcete napísať poznámku vo vlastnom dokumente alebo ak si chcete označiť problémy na ďalšie spracovanie.

 1. Ak chcete začať priebežné čítanie od aktuálneho umiestnenia v dokumente, tromi prstami potiahnite nadol.

 2. Ak chcete zastaviť Moderátora v bode, kde chcete vložiť komentár, ťuknite na obrazovku.

 3. Podľa pokynov v časti Prechod na kartu Revízia prejdite na kartu Revízia.

 4. Na karte Revízia ťuknite na obrazovku a potom potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: "New Comment button" (tlačidlo Nový komentár). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Comment pop out, editing“ („Nové okno komentára, úpravy“). V novom okne sa otvorí klávesnica na obrazovke.

 5. Zadaním komentára a zatvorením komentára odtiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: "Close Button" (tlačidlo Zavrieť). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa vráti do oblasti s hlavným obsahom. Ozve sa názov dokumentu, ktorý nasleduje po úprave. docx.

Prechod na komentáre

Na komentár môžete prejsť buď zo základného textu, keď Moderátor číta dokument, alebo môžete na presun medzi komentármi použiť tlačidlá ĎalšíPredchádzajúci na páse s nástrojmi Revízia.

Prechod na komentár zo základného textu

Moderátor oznámi vložené komentáre spolu so základným textom. V režime priebežného čítania, ak počujete komentár ako orientačný bod, môžete zastaviť čítanie a presunúť sa na komentár.

 1. Ak chcete začať priebežné čítanie od aktuálneho umiestnenia v dokumente, tromi prstami potiahnite nadol. Keď Moderátor narazí na komentár, ozve sa: "komentár, <kurzor komentára v textovom>. Koniec komentára. "

 2. Ak chcete ukončiť priebežné čítanie na komentári, ťuknite raz dvomi prstami.

 3. Ak chcete prejsť na text komentára, potiahnite jedným prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: "Tipy na komentár, obsahuje <počet komentárov> položiek", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa oblasť väzby komentárov.

 4. Potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve "orientačné body a kontajnery", a raz ťuknite jedným prstom. Potom potiahnite jedným prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: "komentáre odkvap. Obsahuje <počet komentárov> položiek. Jedným ťuknutím jedným prstom vyberte.

 5. Potiahnite prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Items" (položky). Jedným ťuknutím jedným prstom vyberte. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Comment Group, komentár k <počtu komentárov>", a potom jedným ťuknutím vyberte.

 6. Potiahnite prstom doprava a vypočujte si ako Moderátor číta pole komentára.

 7. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: "Next button" (tlačidlo ďalej), a potom dvojitým ťuknutím prejdite na ďalší komentár.

Prechod na komentár pomocou pása s nástrojmi Revízia

 1. Na karte Revízia ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: „Comments group“ („Skupina Komentáre“). V skupine Komentáre ťahajte prstom, kým sa neozve: „Next button, double-tap to activate“ („Tlačidlo ďalej, dvojitým ťuknutím aktivujte“). Potom dvakrát ťuknite na položku jedným prstom.

 2. Jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol, kým sa neozve: „Landmarks and containers“ („Orientačné body a kontajnery“). Jedným ťuknutím jedným prstom vyberte.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Comment gutter, contains <počet položiek> items“ („Oblasť väzby komentárov, obsahuje <počet položiek> položiek“). Zameranie sa presunie na textové pole komentára. Zobrazí sa ponuka komentára.

 4. Potiahnite prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Items" (položky). Jedným ťuknutím jedným prstom vyberte. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: "Comment Group, komentár k <počtu komentárov>", a potom jedným ťuknutím vyberte komentár.

 5. Potiahnite prstom doprava a vypočujte si ako Moderátor číta pole komentára.

 6. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: "Next button" (tlačidlo ďalej), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku prejdite na ďalší komentár.

Odpovedanie na komentár

Môžete odpovedať na komentár pridaný iným používateľom, a tým zjednodušiť všetkým sledovanie celej konverzácie.

 1. Podľa pokynov v časti Prechod na komentáre prejdite na komentár, na ktorý chcete odpovedať.

 2. Potiahnite jedným prstom doľava, kým sa neozve "New Comment button" (tlačidlo Nový komentár), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: „<Meno používateľa>“, comment, editing” („<Meno používateľa>, komentár, úprava“). V novom okne sa otvorí klávesnica na obrazovke.

 3. Zadajte svoj komentár a ak chcete komentár ukončiť, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Close Button" (tlačidlo Zavrieť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa vráti do oblasti s hlavným obsahom. Ozve sa: „<Názov dokumentu>.docx editing“ („Úprava <Názov dokumentu>.docx“).

Odstránenie komentárov

Komentáre môžete odstrániť po jednom alebo všetky komentáre v dokumente naraz.

Odstránenie jedného komentára

 1. Podľa pokynov v časti Prechod na komentáre prejdite na komentár, ktorý chcete odstrániť.

 2. Potiahnite jedným prstom doľava, kým sa neozve "Delete Button" (tlačidlo odstrániť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Odstráni sa aktuálny komentár a zameranie sa presunie na nasledujúci komentár v dokumente.

Odstránenie všetkých komentárov

 1. Na karte Revízia potiahnite jedným prstom doprava, kým sa neozve: "Delete. Zbalíte, kliknite na tlačidlo rozdeliť, dvojitým ťuknutím aktivujte, trojitým ťuknutím rozbaľte. " Trikrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite jedným prstom nadol, kým sa neozve "Items" (položky), a potom ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Delete Button" (tlačidlo odstrániť).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Delete All Comments in Document button" (odstrániť všetky komentáre), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku odstráňte všetky komentáre.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky môžete pridávať komentáre v dokumente programu WordWord na webe. Otestovali sme ju s moderátorom, ČEĽUSŤami a NVDA, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a postupmi zjednodušenia ovládania. Vyhľadajte existujúce komentáre v dokumente a zadajte odpovede. Po dokončení môžete komentáre označiť ako odstránené alebo ich odstrániť.

Dekoratívna ikona potrebujete pokyny na pridanie komentárov do dokumentu Word, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si tému Vloženie alebo odstránenie komentára.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Keďže Word na webe sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word na webe.

Obsah tohto článku

Pridanie komentára

 1. Prejdite na Word na webe v prehliadači a otvorte dokument, ktorý chcete komentovať. Pokyny nájdete v téme Otvorenie Wordu pre web a vytvorenie nového dokumentu.

 2. Opakovane stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Edit Document, button" (Upraviť dokument, tlačidlo), a stlačte kláves ENTER.

 3. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Edit in Browser" (upraviť v prehliadači). Vykonajte rýchle zmeny priamo tu pomocou Word na webe a stlačte kláves ENTER. Dokument sa otvorí v zobrazení na úpravy.

 4. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa nedostanete do základného textu dokumentu. Ak chcete začať čítať, stlačte kláves SR + Ctrl + R.

 5. Keď sa dostanete na časť textu, do ktorej chcete pridať komentár, stlačte kláves CTRL a zastavte moderátora.

 6. Ak chcete pridať komentár, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ALT + M. Otvorí sa tabla komentáre a môžete zadať svoj komentár. Po dokončení stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "post, button" (tlačidlo Odoslať). Stlačením klávesu ENTER pridajte komentár k dokumentu.

 7. Ak chcete tablu komentáre zatvoriť a vrátiť sa do základného textu dokumentu, stlačte kláves ESC.

Prechádzanie cez komentáre

Každá Poznámka v Word na webe om dokumente je označená malou bublinou reči v pravom okraji dokumentu. Pri čítaní dokumentu Moderátor oznamuje, kedy sa nachádza komentár, a môžete otvoriť tablu komentárov a vypočuť si komentár.

 1. Skontrolujte, či je dokument otvorený v zobrazení na úpravy. Pokyny na otvorenie v zobrazení na úpravy nájdete v časti Pridanie komentára vyššie.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa nedostanete do základného textu dokumentu. Ak chcete začať čítať, stlačte kláves SR + Ctrl + R.

 3. Keď sa ozve "image, kliknutím zobrazíte tento komentár", v dokumente sa nachádza komentár. Ak chcete otvoriť komentár, stlačte kláves ENTER. Otvorí sa tabla komentárov a moderátor prečíta meno používateľa, ktorý pridal komentár, po pridaní komentára a textu komentára.

 4. Komentáre môžete prechádzať na table komentáre. Ak chcete počuť ďalší komentár, opakovane stláčajte kláves Tab. Ak chcete počuť predchádzajúci komentár, opakovane stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB. Ak chcete zatvorenie tably komentárov a vrátiť sa do dokumentu, stlačte kláves ESC.

Odpovedanie na komentáre

 1. Prejdite na komentár, na ktorý chcete odpovedať, a otvorte ho. Pokyny nájdete v časti Navigácia v komentároch uvedených vyššie.

 2. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: "reply; button" (odpovedať, tlačidlo). Stlačte kláves ENTER a zadajte svoju odpoveď.

 3. Po dokončení stlačte kláves Tab. Ozve sa: "post, button" (tlačidlo). Stlačením klávesu ENTER pridajte odpoveď.

Vyriešenie komentárov

Po odstránení komentára sa v table komentárov označí ako Hotovo a sivý, ale neodstráni sa.

 1. Prejdite na komentár, ktorý chcete vyriešiť, a otvorte ho. Pokyny nájdete v časti Navigácia v komentároch uvedených vyššie.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Mark as done, button" (označiť ako hotovo, tlačidlo), a stlačte kláves ENTER. Komentár je vyriešený.

Odstránenie komentárov

 1. Prejdite na komentár, ktorý chcete odstrániť, a otvorte ho. Pokyny nájdete v časti Navigácia v komentároch uvedených vyššie.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Delete, button" (odstrániť, tlačidlo), a stlačte kláves ENTER. Komentár sa odstráni.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v službe Microsoft 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×