Používanie aplikácie Microsoft teams pomocou virtuálneho kurzora ČEĽUSTe

Používanie aplikácie Microsoft teams pomocou virtuálneho kurzora ČEĽUSTe

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Získajte informácie o virtuálnom kurzore ČEĽUSTí, o tom, ako ho zapnúť, a ako sa pohybovať Microsoft Teams pomocou virtuálneho kurzora. Dozviete sa tiež, kde nájdete pokyny na používanie Microsoft Teams s virtuálnym kurzorom ČEĽUSTe.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Čo je virtuálny kurzor ČEĽUSTí?

Virtuálny kurzor je jedným z troch kurzorov, ktoré sú k dispozícii v ČEĽUSTiach. Je navrhnutý tak, aby sa používal v HTML, webe alebo v podobnom prostredí (vrátane systémov Pomocníka založených na jazyku HTML, súborov PDF a formátu HTML), pričom navigácia s inými ČEĽUSŤmi môže byť menej efektívna.

Virtuálny kurzor s ČEĽUSŤami umožňuje navigáciu a čítanie webovej stránky ako textového dokumentu, ako je napríkladWord súbor. Kurzor sa môže voľne pohybovať tým istými jednotkami textu, ktoré by mali obsahovať aplikácie na spracovanie textu, ako sú napríklad znaky, slová, čiary alebo odseky. Ako virtuálny kurzor ČEĽUSTe sa pohybuje okolo na webovej stránke alebo v podobnom prostredí, nezobrazuje sa viditeľný indikátor ako jeho umiestnenie. Týmto spôsobom môžete premiestniť virtuálny kurzor mimo rozsahu aktuálne zobrazeného obsahu na obrazovke.

Zapnutie virtuálneho kurzora ČEĽUSTe

Najnovšie verzie aplikácie JAWS už nemajú pre Microsoft Teams nastavený režim virtuálneho kurzora PC ako predvolený. Skôr ako ho budete môcť používať s Microsoft Teams, musíte ho povoliť.

 1. S tečúcou ČEĽUSŤami otvorte Microsoft Teams.

 2. Stlačením klávesu ČEĽUSTe + 6 otvorte okno Centrum nastavenia čeľuste . Zameranie sa zmení na vyhľadávacie pole v tomto okne.

 3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Použitie virtuálneho počítača.

 4. Jedným stlačením klávesu TAB sa presuňte do zoznamu výsledkov vyhľadávania. Počujete "použiť Virtual PC Cursor", za ktorým nasleduje aktuálne nastavenie možnosti kurzora virtuálneho počítača. Ak je aktuálne nastavenie nezačiarknuté, stlačte medzerník a vyplňte začiarkavacie políčko použiť kurzor virtuálneho počítača .

 5. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "OK button" (tlačidlo OK), a stlačte kláves ENTER.

Zapnutie alebo vypnutie virtuálneho kurzora ČEĽUSTe

Po povolení virtuálneho kurzora ČEĽUSŤami podľa pokynov v téme Zapnutie virtuálneho kurzora čeľustestlačte kláves SR + Z a prepínajte virtuálny kurzor zapnutý alebo vypnutý, kým je spustená čeľusť.

Použitie virtuálneho kurzora ČEĽUSTe v aplikácii Microsoft teams

Pomocou virtuálneho kurzora ČEĽUSTe môžete navigovať a používať Microsoft Teams stolné a webové aplikácie efektívne.

 • Ak chcete prechádzať oblasťami obrazovky aplikácie Microsoft teams s ČEĽUSŤami, stlačte kláves R. Oblasti obrazovky zahŕňajú vodorovný panel s ponukami v hornej časti a tri zvislé sekcie, ktoré sú zľava doprava, tieto: zvislý panel aplikácie na ľavej strane, tabla so zoznamom v oblasti hlavného obsahu a nakoniec tabla obsahu v oblasti hlavného obsahu.

 • Stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol prejdete dovnútra zvislého panela aplikácie na ľavej strane obrazovky.

 • Ak chcete prejsť na tablu obsahu, na ktorej sa v závislosti od vybratého zobrazenia zobrazujú všetky konverzácie, súbory alebo obsah wiki, stlačte kláves R, kým sa neozve posledná položka v oblasti, ako je napríklad Najnovšia správa v konverzácii.

 • Ak chcete prechádzať medzi nadpismi, ako sú napríklad správy, v rámci tably obsah stlačte kláves H alebo kombináciu klávesov SHIFT + H. Najnovší obsah sa nachádza v dolnej časti tably. Konverzácia je usporiadaná do nasledujúcich úrovní nadpisov:

  • Úroveň nadpisu 2: názov kanála alebo kontakt

  • Úroveň nadpisu 3: oddeľovače dátumu v rámci konverzácie

  • Úroveň nadpisu 4: jednotlivé správy v tejto konverzácii

  • Úroveň nadpisu 5: odpovedanie na správu alebo pole odpovede

 • Ak chcete prechádzať v správe alebo medzi ovládacími prvkami správ, stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor.

Podrobné pokyny na navigáciu v aplikácii teams pomocou virtuálneho kurzora ČEĽUSTe nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii Microsoft teams.

Vyhľadanie pokynov na virtuálne kurzory v aplikácii teams

Môžete nájsť kolekciu pokynov o tom, ako používať teams tu: Podpora zjednodušenia ovládania pre Microsoft teams. Pokyny na virtuálne kurzory ČEĽUSTe sú k dispozícii pre Windows a web, ak je to možné.

 1. Ak použijete vyššie uvedené prepojenie, pristanete na stránke prepojeniami na pokyny pre Windows. Ak používateMicrosoft Teams na webe v prehliadači, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Web zrútilo", a stlačením klávesu ENTER sa presuňte na stránku, ktorá obsahuje prepojenia na pokyny pre webovú aplikáciu.

 2. Okná a webové stránky obsahujú prepojenia na jednotlivé články. Prejdite na prepojenie na článok, ktorý chcete prečítať, a stlačením klávesu ENTER sa presuniete na obsah článku.

Otvorenie a navigácia v klávesových skratkách tímu

Hlavné klávesové skratky Microsoft Teams môžete rýchlo skontrolovať priamo z aplikácie.

 1. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + bodka (.). Stránka Klávesové skratky sa otvorí v samostatnom okne.

 2. Ak sa chcete presúvať medzi tabuľkou skratiek na strane, stlačte kláves T.

 3. Stlačením klávesu so šípkou nadol si prečítate skratky v tabuľke.

 4. Klávesové skratkyukončíte stlačením klávesu ESC.

Pozrite tiež

Podpora zjednodušenia ovládania pre Microsoft Teams

Ťahy klávesových skratiek (text)

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×