Používanie dialógového okna Ukladanie a publikovanie

Ak uložíte záznam Microsoft Lyncu Online vo formáte videa Windows Media, v dialógovom okne Ukladanie a publikovanie môžete určiť umiestnenie zverejneného videa a obsah, ktorý sa má doň zahrnúť.

Čo chcete urobiť?Uložiť a zverejniťPoužiť možnosti ukladania a zverejňovania

Ukladanie a zverejňovanie

Možnosti ukladania a zverejňovania

Ukladanie a zverejňovanie

Prostredníctvom dialógového okna Ukladanie a publikovanie určite názov alebo umiestnenie pre záznam vo formáte Windows Media. Záznam Windows Media môžete uložiť do svojho počítača, alebo ak máte príslušné práva, do zdieľaného sieťového umiestnenia alebo do knižnice súčastí určených na publikovanie na Microsoft SharePoint Serveri 2010.

  1. V časti Názov súboru so záznamom zadajte názov.

  2. Ak chcete zmeniť umiestnenie záznamu, v časti Uložiť do vykonajte jeden z týchto krokov:

    • Do textového poľa prilepte webovú adresu, napríklad URL knižnice súčastí určených na zverejnenie na Microsoft SharePoint Serveri 2010.

    • Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a prejdite do priečinka, do ktorého chcete video uložiť.

  3. Ak chcete vybrať aj typ obsahu, ktorý sa má do záznamu zahrnúť, alebo nastaviť časy začatia a skončenia záznamu, kliknite na položku Možnosti a postupujte podľa pokynov v tejto časti.

Poznámka:  Ak sa vám nepodarilo nahrať súbor na SharePoint Server 2010, požiadajte správcu lokality Microsoft SharePoint o zväčšenie nastavenia maximálnej možnej veľkosti nahrávaného súboru (predvolená veľkosť je 50 MB), ako aj nastavenie dlhšieho časového limitu na nahrávanie súborov.

Na začiatok stránky

Možnosti ukladania a zverejňovania

V dialógovom okne Možnosti ukladania a publikovania vyberte typ obsahu, ktorý sa má pripojiť k záznamu vo formáte Windows Media (.wmv), ako aj čas začatia a čas ukončenia záznamu. Začiarkavacie políčka v časti Obsah vo videu označujú typy obsahu, ktoré boli súčasťou pôvodnej relácie Microsoft Lyncu Online. Ak niektorý typ obsahu nie je k dispozícii, nebol zahrnutý do pôvodnej relácie Lyncu Online. Predvolene sú vybraté všetky dostupné typy. Ak nechcete zahrnúť konkrétne typy obsahu, môžete zrušiť začiarknutie príslušných políčok.

Poznámka:  Ak chcete vytvoriť publikovateľnú verziu záznamu vo formáte Windows Media, je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, že v prípade veľmi veľkého obsahu pôvodnej relácie Lyncu Online (napríklad veľká tabuľa, dlhá relácia odosielania okamžitých správ alebo zdieľanie dvoch monitorov) môže byť daný obsah v konečnej verzii videa slabšie čitateľný. Navyše sa rukou písané správy v časti záznamu venovanej odosielaniu okamžitých správ obyčajne nezobrazia celé, a to z dôvodu obmedzenej šírky konečného videa.

  1. Ak nechcete pridať konkrétny typ obsahu, zrušte začiarknutie príslušného políčka v časti Obsah vo videu.

  2. V časti Čas pri položkách Čas začatia a Čas ukončenia pomocou šípok nahor a nadol vyberte presné okamihy v originálnom zázname, ktoré určia, kde bude začínať a kde končiť publikovaná verzia.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×