Používanie externých údajov v Accesse

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft Access 2013 je cieľovým umiestnením všetkých typov údajov a výnimkou nie sú ani externé údaje. Môžete importovať súbor BDCM obsahujúci typ externých údajov a v databáze programu Access na klientskom počítači vytvoriť prepojenie na tieto externé údaje. Údaje sú určené na čítanie, môžete ich však v pravidelných intervaloch obnovovať.

Poznámka:  Pri prístupe k externým údajom sa v tomto prípade (na rozdiel od iných produktov balíka Office) na synchronizáciu s externým zoznamom nepoužíva vyrovnávacia pamäť klientskeho rámca runtime služieb Business Connectivity Services.

Dôležité: Ak máte. V klientskom počítači nainštalovaný Microsoft .NET Framework 4 alebo novšia verzia. Môžete ho stiahnuť z Microsoft .NET Framework 4.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie obsahu o externých údajoch.

Obsah tohto článku

Skôr než začnete

Export súboru BDCM zo sharepointových produktov

Import súboru BDCM do Accessu 2013

Vytvorenie prepojenej tabuľky na základe importovaného súboru BDCM

Skôr než začnete

Práca s externými údajmi vyžaduje vykonanie niekoľkých povinných úkonov, ktorými sa zaistí bezpečný prístup k údajom. Nasledujúce informácie vám môžu pomôcť pri plánovaní vašich ďalších krokov. Taktiež vám pomôžu pri riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri práci s externými údajmi. Na zaistenie prístupu k externým údajom je potrebné, aby ste vy alebo správca vykonali tieto kroky:

Príprava externého zdroja údajov    Pravdepodobne bude potrebné, aby správca vytvoril konto a poskytol povolenia k zdroju údajov. Tým zabezpečí, aby mali k údajom prístup iba správni ľudia a údaje neskončili v nesprávnych rukách. V externej databáze môže správca vytvoriť špecifické tabuľky, zobrazenia, dotazy a podobne, pomocou ktorých obmedzí výsledky iba na tie, ktoré sú potrebné, a zároveň pomôže zlepšiť výkon.

Konfigurácia sharepointových služieb a kont    Správca musí aktivovať služby Business Data Connectivity a službu zabezpečeného ukladacieho priestoru.

Konfigurácia služby zabezpečeného ukladacieho priestoru    Správca musí vykonať nasledovné: určiť najlepší režim prístupu pre zdroja externých údajov, vytvoriť cieľovú aplikáciu a nastaviť poverenia pre cieľovú aplikáciu.

Konfigurácia služby Business Data Connectivity    Správca musí zabezpečiť, aby používateľ, ktorý vytvára externého obsahu typ má povolenia skladu metaúdajov služby Business Data Connectivity a že prístup k typu externého obsahu, ktorý externý zoznam je založený na príslušných používateľov.

Vytvorenie typu externého obsahu    Používateľ musí definovať externý typ obsahu, ktorý obsahuje informácie o pripojeniach, prístupe, metódach operácií, stĺpcoch, filtroch a ďalších metaúdajoch, ktoré sa používajú na načítanie údajov z externého zdroja údajov.

Na začiatok stránky

Export súboru BDCM zo sharepointových produktov

Súbor BDCM je súbor v formáte XML, ktorý obsahuje všetky informácie zadefinované pre externý typ obsahu. Pri používaní súboru BDCM v programe Access 2013 je treba zohľadniť tieto skutočnosti:

 • Podporované sú iba štruktúry jednoduchých údajov, štruktúry hierarchických údajov podporované nie sú.

 • Podporované sú tieto typy rozhrania .Net: System.Boolean, System.Char, System.String, System.Int32, System.Int16, System.Double, System.DateTime, System.GUID. Všetky ostatné typy .Net Type sa skonvertujú na text.

Pri vytváraní súboru BDCM použitie niektorý z týchto postupov:

Microsoft SharePoint Designer 2013

 1. V programe Microsoft SharePoint Designer 2013 otvorte lokalitu SharePoint, ktorá obsahuje typ externého obsahu.

 2. Na ľavej table v časti Objekty lokality vyberte možnosť Externé typy obsahu.

 3. Vyberte typ externého obsahu, ktorý chcete používať.

 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na výber a potom kliknite na položku Exportovať model BDC.

 5. V dialógovom okne Exportovať model BDC zadajte názov modelu a kliknite na tlačidlo OK.

 6. V dialógovom okne Uložiť súbor ako vyhľadajte umiestnenie a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ukladací priestor metaúdajov služby Business Data Connectivity

Poznámka: Ak chcete vykonať túto úlohu, musíte byť správca farmy, správca aplikácie služby Business Data Connectivity, a mať povolenie upravovať modelu a všetky externé systémy, ktoré sú obsiahnuté v modeli.

 1. Na webovej lokalite centrálnej správy kliknite v sekcii Správa aplikácií na položku Spravovať aplikácie služby.

 2. Kliknite do poľa Názov toho riadka, ktorý zodpovedá aplikácii služby Business Data Connectivity.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Zobraziť na položku Modely BDC.

 4. Na stránke s modelmi BDC vyberte daný model.

 5. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Modely BDC kliknite na položku Exportovať.

 6. Na stránke exportu vyberte v poli Typ súboru možnosť Model a potom v sekcii Rozšírené nastavenie vyberte aspoň jeden typ prostriedku, ktorý sa má exportovať:

  • Ak chcete exportovať lokalizované názvy pre typy externého obsahu v určitom konkrétnom miestnom nastavení, kliknite na položku Lokalizované názvy.

  • Ak chcete exportovať vlastnosti pre typy externého obsahu, kliknite na položku Vlastnosti.

  • Ak chcete exportovať povolenia pre typy externého obsahu, kliknite na položku Povolenia.

  • Ak chcete exportovať server proxy, ktorý je špecifický pre implementáciu a používa sa na pripojenie k externému systému, kliknite na položku Servery proxy.

 7. Ak ste uložili množinu prostriedkov, ktoré možno neskôr exportovať s cieľom používať ich v určitom prostredí, do poľa Použiť nastavenie vlastného prostredia zadajte jedinečný názov priradený k nastaveniu charakteristickému pre dané prostredie, ktoré chcete exportovať.

 8. Kliknite na položku Exportovať.

Zobrazí sa sieťové umiestnenie, v ktorom sa nachádza súbor.

Na začiatok stránky

Import súboru BDCM do Accessu 2013

 1. V programe Access 2013 kliknite na položky Externé údaje > Webová služba.

 2. V dolnej časti dialógového okna Vytvoriť prepojenie na údaje webovej služby kliknite na položku Inštalovať nové pripojenie.

 3. V dialógovom okne Vyberte definičný súbor pripojenia vyhľadajte súbor BDCM a vyberte ho.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prepojenej tabuľky na základe importovaného súboru BDCM

 1. V programe Access 2013 kliknite na položky Externé údaje > Webová služba.

  V dialógovom okne Vytvoriť prepojenie na údaje webovej služby sa nachádzajú tabuľky s údajmi, ktoré poskytuje daná webová služba. Ak sa pripojíte napríklad k webovej službe AdventureWorks, môže sa zobraziť podobný výsledok:

  Pripojenie údajov webovej služby dostupné na prepojenie

 2. Ak je to možné, v časti Zadajte voliteľné hodnoty parametrov zadajte hodnoty jednotlivých parametrov, ktoré chcete použiť na filtrovanie alebo obmedzenie externých údajov.

 3. Vyberte tabuľku, ktorú chcete používať.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť prepojenú tabuľku.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×