Používanie funkcie Rýchle časti a automatického textu vo Worde

Na vytváranie, ukladanie a opakované použitie častí obsahu vrátane automatického textu, vlastností dokumentu, ako sú napríklad názov a autor, a polí môžete použiť galériu rýchlych častí. Tieto bloky opakovane použiteľného obsahu sa nazývajú aj preddefinované bloky. Automatický text je bežný typ preddefinovaného bloku, v ktorom je uložený text a grafické objekty. Na vyhľadávanie a úpravu preddefinovaných blokov môžete použiť organizátor preddefinovaných blokov.

Ak chcete otvoriť galériu rýchlych častí, na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Rýchle časti.

Príkaz Rýchle časti na karte Vložiť

Čo vás zaujíma?

 1. Vyberte slovné spojenie, vetu alebo inú časť dokumentu, ktorú chcete uložiť do galérie.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Rýchle časti a potom kliknite na možnosť Uložiť výber do galérie rýchlych častí, podľa potreby zmeňte názov a pridajte popis a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak chcete uložiť výber ako automatický text, na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Rýchle časti > Automatický text > Uložiť výber do galérie automatického textu.

 1. Vyberte slovné spojenie, vetu alebo inú časť dokumentu, ktorú chcete uložiť do galérie.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Rýchle časti a potom kliknite na možnosť Uložiť výber do galérie rýchlych častí, podľa potreby zmeňte názov a pridajte popis a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak chcete uložiť výber ako automatický text, zmeňte pole Galéria na Automatický text.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť výber z galérie rýchlych častí.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Rýchle časti a potom kliknite na vetu, slovné spojenie alebo iný uložený výber, ktorý chcete opakovane použiť.

  Poznámka: Ak ste položku uložili ako automatický text, kliknite na položky Vložiť > Rýchle časti > Automatický text, nájdite výber a kliknite naň.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť výber z galérie rýchlych častí.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Rýchle časti a potom kliknite na vetu, slovné spojenie alebo iný uložený výber, ktorý chcete opakovane použiť.

  Poznámka: Ak ste položku uložili ako automatický text, kliknite na položky Vložiť > Rýchle časti > Organizátor preddefinovaných blokov, nájdite výber a kliknite naň.

Rýchlu časť môžete zmeniť nahradením preddefinovaného bloku. Vložte preddefinovaný blok, vykonajte požadované zmeny a potom ho uložte pod rovnakým názvom.

Dôležité: Ak chcete nahradiť pôvodnú položku v galérii, názov, kategória a galéria musia byť rovnaké ako pôvodné.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť preddefinovaný blok.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Rýchle časti a potom kliknite na položku Organizátor preddefinovaných blokov. Kliknutím na položku Názov môžete preddefinovaný blok vyhľadať podľa názvu.

 3. Kliknite na príkaz Vložiť.

 4. Vykonajte zmeny v preddefinovaných blokoch.

 5. Vyberte revidovaný text.

  Ak chcete v položke uložiť formátovanie odseku vrátane odsadenia, zarovnania, riadkovania a číslovania strán, do výberu zahrňte aj značku odseku ( ¶ ).

  Poznámka:  Ak chcete zobraziť značky odseku, na karte Domov v skupine Odsek kliknite na položku Zobraziť alebo skryť.

 6. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na ponuku Rýchle časti a potom kliknite na možnosť Uložiť výber do galérie rýchlych častí.

 7. V dialógovom okne Vytvorenie nového preddefinovaného bloku zadajte pôvodný názov, kategóriu a galériu položky preddefinovaného bloku a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Po zobrazení otázky, či chcete položku preddefinovaného bloku predefinovať, kliknite na položku Áno.

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Rýchle časti a potom kliknite na položku Organizátor preddefinovaných blokov.

 2. Kliknite na názov preddefinovaného bloku, ktorý chcete premenovať, a potom kliknite na položku Upraviť vlastnosti.

 3. V dialógovom okne Upraviť preddefinovaný blok zadajte nový názov záznamu a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Po zobrazení otázky, či chcete položku preddefinovaného bloku predefinovať, kliknite na položku Áno.

 1. Otvorte dokument obsahujúci rýchlu časť, ktorú chcete odstrániť.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Rýchle časti a potom kliknite na položku Organizátor preddefinovaných blokov. Kliknutím na položku Názov môžete preddefinovaný blok vyhľadať podľa názvu.

 3. Vyberte položku a potom kliknite na položku Odstrániť.

 4. Po zobrazení otázky, či chcete položku preddefinovaného bloku odstrániť, kliknite na položku Áno.

Preddefinovaný blok, ktorý ste odstránili, už nie je k dispozícii v galériách, aj keď sa obsah môže v dokumente naďalej zobrazovať.

Pozrite tiež

Rýchle časti

Automatické vkladanie textu

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×