Používanie jazykov so zápisom sprava doľava v balíku Office

Microsoft Office podporuje možnosti a funkcie zápisu sprava doľava pre jazyky, ktoré pracujú v prostredí na zadávanie, úpravy a zobrazovanie textu sprava doľava (alebo kombinujúcom prácu s textom sprava doľava a zľava doprava). V tomto kontexte odkazuje výraz „jazyky so zápisom sprava doľava“ na systém písania, ktoré prebieha sprava doľava. Zahŕňa jazyky, ktoré vyžadujú kontextové tvarovanie (napríklad arabčinu), a jazyky, ktoré ho nevyžadujú. Zobrazenie si môžete zmeniť tak, aby ste videli ponuky a tlačidlá sprava doľava, alebo môžete meniť jednotlivé súbory, aby sa ich obsah čítal sprava doľava.

Ak chcete písať v jazyku so zápisom sprava doľava, bude potrebné povoliť nastavenie jazyka klávesnice Windowsu na požadovaný jazyk s touto vlastnosťou. Pozrite si informácie o pridaní vstupného jazyka vo Windowse a o povolení rozloženia klávesnice pre jazyk so zápisom sprava doľava.

Ďalšie informácie získate kliknutím na nižšie uvedený nadpis

V závislosti od uprednostňovaného prispôsobenia počítača môžete používať jeden jazyk na zobrazenie (ponuky, dialógové okná a sprievodcovia) a podľa potreby iný jazyk na písanie. Ak chcete v jazyku so zápisom sprava doľava nielen zadávať text, ale v ňom zobraziť aj ponuky a Pomocníka online, môžete nastaviť balík Office tak, aby sa zobrazoval v požadovanom jazyku. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena jazyka v balíku Microsoft Office.

Poznámka: Ak chcete vidieť krátke video s postupom, pozrite si toto video na lokalite YouTube, ktoré vytvoril člen komunity a ukazuje v ňom, ako na to. Zmena jazyka v balíku Office 2016.

Niektoré funkcie zápisu sprava doľava v programoch balíka Office používajú jazyk zobrazenia, aby určili smer rozloženia obrazovky a zarovnania textu v dialógových oknách. Keď v dialógovom okne Nastavenia jazykových predvolieb balíka Office zadáte používateľský jazyk zobrazenia so zápisom sprava doľava, rozloženie ponúk, dialógových okien a sprievodcov bude sprava doľava, ale nastavenie systému Microsoft Windows zostane zľava doprava.

Ak je ako jazyk zobrazenia v balíku Office zobrazená napríklad arabčina, vidíte nasledujúce zobrazenie:

Používateľské rozhranie v arabčine

Ponuky sú zobrazené sprava doľava. Ak je ako jazyk nastavenia Windowsu naďalej nastavená slovenčina, záhlavie okna zostáva v slovenčine a tlačidlá Zavrieť, MinimalizovaťMaximalizovať zostávajú v pravom hornom rohu, tak ako v rozhraní zľava doprava. Ak by bolo zobrazenie systému Windows nastavené pre jazyk so zápisom sprava doľava, jazyk záhlavia okna by sa tiež preložil a tlačidlá Zavrieť, MinimalizovaťMaximalizovať by boli v ľavom hornom rohu.

Ak pracujete hlavne v jazyku so zápisom zľava doprava, ale niekedy potrebujete vložiť text v jazyku so zápisom sprava doľava, ako jazyk zobrazenia si vyberte svoj jazyk so zápisom zľava doprava (napríklad slovenčinu) a v prípade potreby budete môcť vo väčšine programov balíka Office písať aj v jazyku so zápisom sprava doľava. Na to je potrebné v oblasti úprav nastaviť text, odrážky číslovanie so zápisom sprava doľavazapnúť rozloženie klávesnice.

Smer textu môžete zmeniť z prostredia programu balíka Microsoft Office tak, že kliknete na karte Domov v skupine Odsek na tlačidlo odseku Sprava doľava (táto možnosť sa zobrazí len ak je jazyk so zápisom sprava doľava zapnutý). Aj keď zmeníte zobrazenie tak, aby sa zobrazovalo v jazyku so zápisom sprava doľava, musíte mať zapnutý príslušný jazyk klávesnice, aby ste mohli v danom jazyku zadávať text.

Ak ako obvyklý jazyk zobrazenia používate slovenčinu, a chcete ju zmeniť na arabský jazyk, postupujte takto:

  1. Otvorte súbor programu Office, napríklad dokument programu Word.

  2. Na karte Súbor vyberte položky Možnosti > Jazyk.

  3. V dialógovom okne Nastavenie jazykových predvolieb balíka Office v zozname Jazyk úprav vyberte požadovaný arabský dialekt a potom vyberte položku Pridať.

  4. V tabuľke Výber jazykov úprav sa uistite, že pridaný arabský jazyk je zvýraznený a potom vyberte položku Nastaviť ako predvolené.

    Dôležité:  Ak nastavíte práve pridaný jazyk úprav ako predvolený, stane sa predvoleným nastavením pre všetky programy Microsoft Office.

Ak chcete začať používať natívnu klávesnicu pre určitý jazyk, musíte pridať príslušné rozloženie klávesnice. Pokyny na pridanie jazyka ďalšieho jazyka klávesnice nájdete v téme Zmena jazyka balíka Microsoft Office.

Po pridaní rozloženia klávesnice pre iný jazyk sa na paneli úloh vedľa hodín zobrazí indikátor jazyka (nazýva sa aj Panel jazykov), ktorý zobrazuje aktuálny jazyk klávesnice. Vo Windowse 10 je napríklad indikátorom jazyka pre hebrejčinu skratka Panel jazykov systému Windows 10, ktorý zobrazuje, že aktuálne vybratým jazykom klávesnice je hebrejčina. .

Poznámka: Panel jazykov sa zobrazí automaticky, ak v systéme Microsoft Windows v dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky pridáte minimálne jeden ďalší jazyk klávesnice okrem angličtiny.

Ak chcete zmeniť aktuálny jazyk klávesnice, kliknite na panel jazykov a vyberte požadovaný jazyk alebo stlačením kombinácie klávesov ALT + SHIFT prechádzajte zoznamom nainštalovaných klávesníc.

Ak chcete zadať v inom jazyku len malú časť textu a nechcete prepínať klávesnicu, môžete použiť doplnok systému Microsoft Windows s názvom mapa znakov. Môžete si vybrať znak z niektorej zo strán písma v jazykoch so zápisom sprava doľava alebo zľava doprava, skopírovať ho do Schránky a následne vložiť do dokumentu. Ďalšie informácie o používaní mapy znakov na zadávanie textu nájdete v téme Používanie špeciálnych znakov (Mapa znakov).

V závislosti od toho, ktorý jazyk potrebujete, môžno budete môcť zadať krátky úryvok textu aj pomocou galérie Symboly. Pozrite si tému Vloženie znaku začiarknutia alebo iného symbolu.

Keď je zapnutý jazyk so zápisom zľava doprava aj jazyk so zápisom sprava doľava, vo väčšine programov balíka Office sa na páse s nástrojmi zapnú tlačidlá odseku Zľava dopravaSprava doľava. Kliknutím na tieto tlačidlá môžete zmeniť smer textu pri písaní a zarovnávaní textu.

Poznámka: V programe Microsoft OneNotesú tlačidlá Zľava dopravaSprava doľava k dispozícii po kliknutí na šípku Zarovnanie odseku.

Text v programe bunka alebo pole môže byť zarovnaný doľava, na stred alebo doprava. V niektorých programoch, napríklad v programoch Access a Excel, môže byť pre smer textu vybratá možnosť Smer textu podľa kontextu.

Keď je vybratá možnosť Smer textu podľa kontextu, text a čísla sa zarovnávajú v súlade s jazykom znaku, ktorý bol zadaný ako prvý. Ak je napríklad prvý znak zadaný v jazyku so zápisom sprava doľava, text v bunke alebo poli bude zarovnaný doprava. Ak je prvý znak zadaný v jazyku so zápisom zľava doprava, text bude zarovnaný doľava. Možnosť Smer textu podľa kontextu môžete prepísať a v jednotlivých objektoch prepnúť na smer textu doľava, na stred alebo doprava.

Veľa programov s funkciami zápisu sprava doľava a programov s kombinovanými funkciami zápisu sprava doľava a zľava doprava používa kontextové pravidlá, podľa ktorých sa riadi smer textu a smer čítania textu. Polia, zoznamy a ďalšie prvky určujú kontextové pravidlá pre text, ktorý obsahujú.

Kontextové pravidlá pre smer čítania a smer textu sú nasledujúce:

  • Ak je prvý pevný znak v jazyku písanom zľava doprava, smer čítania je tiež zľava doprava a text je zarovnaný doľava.

  • Ak je prvý pevný znak v jazyku písanom sprava doľava, smer čítania je tiež sprava doľava a text je zarovnaný doprava.

  • Ak sú zadané iba neutrálne znaky, smer čítania aj smer textu sa budú riadiť podľa smer odseku (ten môže byť zľava doprava alebo sprava doľava), kým nie je zadaný prvý pevný znak.

Pri každej zmene prvého pevného znaku z jazyka so zápisom zľava doprava na jazyk so zápisom sprava doľava a naopak sa rovnako zmenia aj smer čítania a smer zarovnania.

V programoch na spracovanie textu, ako je Word, je možné vyberať, vyhľadávať a nahrádzať jednotlivé znaky diakritiky (diakritika) a jednotlivé znaky arabského písma bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú spojené v podobe ligatúry. Každá ligatúra alebo diakritické znamienko sa považuje za samostatnú jednotku slova v jazyku so zápisom sprava doľava.

Nasledujúci príklad znázorňuje výber arabského slova, ktoré obsahuje ligatúry troch znakov (postupný výber jednotlivých znakov).

Slovo s jednou vybratou ligatúrou

Slovo s dvoma vybratými ligatúrami

Slovo s tromi vybratými ligatúrami

Indické jazyky, ako je napríklad bengálčina, gudžarátčina, hindčina, kannadčina, malajálamčina, maráthčina, pandžábčina, tamilčina a telugčina, nemusia byť kompatibilné s každou možnosťou vyhľadávania v balíku Microsoft Office. Napríklad možnosti Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená a Hľadať iba celé slová nie je možné použiť pri zápise textu v týchto jazykoch. Tieto možnosti je však možné použiť na vyhľadanie zhodných znakov latinky v rovnakom dokumente.

Jazyky so zápisom sprava doľava

Funkcie vyhľadávania a nahrádzania prehľadávajú text v poradí, v akom bol zadaný do poľa Hľadať, a nie v poradí, v akom sa zobrazuje. Toto vám umožňuje vyhľadávať reťazce textu so zápisom sprava doľava bez ohľadu na smer odseku. Môžete tiež vyhľadávať zhodné znaky, ktoré obsahujú alebo neobsahujú znaky kashida (len pre arabčinu), alef hamza (len pre arabčinu) alebo diakritika, ako je napríklad hebrejské niqqud. Zoznam kódov znakov ASCII a Unicode nájdete v téme Vloženie symbolov a znakov latinky s kódovaním ASCII alebo Unicode.

Indické jazyky

Indické jazyky, ako je napríklad bengálčina, gudžarátčina, hindčina, kannadčina, malajálamčina, maráthčina, pandžábčina, tamilčina a telugčina, nemusia byť kompatibilné s každou možnosťou vyhľadávania v balíku Microsoft Office. Napríklad možnosti Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená a Hľadať iba celé slová nie je možné použiť pri zápise textu v týchto jazykoch. Tieto možnosti je však možné použiť na vyhľadanie zhodných znakov latinky v rovnakom dokumente.

Jazyky juhovýchodnej Ázie

Jazyky juhovýchodnej Ázie, ako je napríklad thajčina a vietnamčina, nemusia byť kompatibilné s každou možnosťou vyhľadávania, ktorá je k dispozícii v balíku Microsoft Office. Napríklad možnosti Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená a Hľadať iba celé slová nie je možné použiť v texte so znakmi jazyka juhovýchodnej Ázie. Tieto možnosti je však možné použiť na vyhľadanie zhodných znakov latinky v rovnakom dokumente.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Zmena jazyka balíka Microsoft Office

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×