Spravujte pracovné života a udržiavajte si krok s najnovšími aplikáciami balíka Office až do 6 ľudí.

Používanie kódov Product key pre Office

Vaše konto Microsoft zastupuje kód Product Key v prípade mnohých úloh, akými sú aktivácia alebo preinštalovanie balíka Office.

Najčastejšie otázky o kódoch Product Key balíka Office

Pomocou nižšie uvedených sekcií zistíte, či potrebujete kód Product Key pre Office a čo robiť s kódom, ak ho máte.

Práve som zakúpil balík Office. Kam mám zadať kód Product Key?

Ak ste zakúpili nový, nikdy nepoužitý kód Product Key

Ak máte nový, zatiaľ nepoužitý kód Product Key, prejdite na www.office.com/setup a postupujte podľa pokynov.

Získanie pomoci so stránkou Office.com/setup

Získanie pomoci s chybami kódu Product Key

Váš prehliadač nepodporuje video.

Ak ste si Office kúpili cez Microsoft Store

Ak ste si kúpili Office prostredníctvom obchodu Microsoft Store, môžete zadať kód Product Key tam.

 1. Prejdite na lokalitu www.microsoftstore.com. V pravom hornom rohu vyberte položku Prihlásiť sa a zadajte identifikáciu používateľa a heslo, ktoré ste použili na kúpu balíka Office.

 2. Po prihlásení vyberte svoje meno v pravom hornom rohu a vyberte položku História objednávok.

 3. Vyhľadajte jednorazový nákup balíka Office alebo samostatnú aplikáciu balíka Office a potom výberom položky Inštalovať Office zobrazte svoj kód Product Key (týmto nevykonáte inštaláciu balíka Office).

 4. Znova vyberte položku Inštalovať Office v okne so zobrazeným kódom Product Key.

 5. Na stránke Dobrý deň. Poďme vám nainštalovať Office podľa pokynov priraďte svoj kód Product Key k svojmu kontu Microsoft a spustite inštaláciu.

Zobrazí stránku História objednávok v Microsoft Store

Ak ste balík Office kúpili prostredníctvom programu Microsoft Home Use Program (HUP)

Keď Office Professional Plus, Visio Professional či Project Professional inštalujete prostredníctvom programu Microsoft HUP získaného vo forme výhody od svojho zamestnávateľa, kód Product Key zadávate až po inštalácii produktu.

 1. V závislosti od nákupu spustite ľubovoľnú aplikáciu balíka Office ako napríklad Word, Visio alebo Project.

 2. V okne Prihláste sa a nastavte Office vyberte položku Nechcem sa prihlásiť alebo vytvoriť konto (ide o malé prepojenie v dolnej časti okna).

 3. Zadajte kód Product Key programu Microsoft HUP a aktivujte balík Office.

  Ak potrebujete pomoc, pozrite si tému Pomoc pri inštalácii balíka Office cez program Microsoft HUP

Zobrazuje prepojenie, na ktoré kliknete, keď chcete zadať kód Product Key programu Microsoft HUP

Môj nový počítač s Windows 10 bol dodaný s balíkom Office, ale kód Product Key nemôžem nájsť

Ak sa zobrazí obrazovka Začíname s možnosťami na vyskúšanie, zakúpenie alebo aktiváciu balíka Office, znamená to, že vo svojom novom PC máte nainštalovanú skúšobnú verziu služieb Microsoft 365 Family, ktorá bude platiť jeden mesiac. Ak ste nezaplatili za kartu s kódom Product Key balíka Office, kód Product Key od výrobcu PC nedostanete. Namiesto toho môžete začať používať skúšobnú verziu služieb Microsoft 365 Family alebo si môžete Office zakúpiť.

Myslel/-a som si, že súčasťou môjho zariadenia je aj Office

Zobrazuje obrazovku „Poďme na to“, ktorá označuje, že skúšobná verzia Office 365 je súčasťou tohto zariadenia

Ak ste zaplatili za produkt balíka Office, ktorý má byť zahrnutý v novom PC s Windows 10, digitálny kód Product Key sa prenesie do PC pri aktivácii Windows 10. Vytlačený kód Product Key neobdržíte. Namiesto toho sa vám zobrazí hlásenie podobné tomu, ktoré sa zobrazí pri spustení aplikácie Word (alebo ľubovoľného programu balíka Office).

Získanie pomoci pri aktivácii zakúpeného produktu Office alebo bezplatnej ponuky v novom PC

Zobrazuje dialógové okno, ktoré sa objaví po otvorení aplikácie balíka Office v novom zariadení, ktoré obsahuje licenciu na Office.

Mám kúpenú kartu s kódom Product Key, no nie je na nej uvedený žiadny kód

Ak ste si kúpili kartu s kódom Product Key na Office, budete musieť opatrne zoškrabať striebristú fóliu na zadnej strane karty s kódom Product Key, aby sa zobrazil kód Product Key. Ak počas škrabania fólie kód poškodíte, pozrite si časť Kód Product Key som stratil alebo poškodil.

Tip: Karta s kódom môže obsahovať aj čiarové kódy a iné skupiny písmen a čísel, kód Product Key sa však vždy zobrazuje vo formáte XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Zoškrabaním fólie zobrazte kód Product Key balíka Office

Office vyžaduje kód Product Key

Na inštaláciu a aktiváciu služieb Office a samostatne zakúpených aplikácií balíka Office, ako je napríklad Project, Visio, Word, Excel a Outlook, použite svoje konto Microsoft a nie kód Product Key.

Váš prehliadač nepodporuje video.

Prihláste sa a nainštalujte Office

Nižšie uvedenú lokalitu si pridajte do záložiek, aby ste vždy vedeli, odkiaľ môžete inštalovať Office.

Konto Microsoft, stránka Služby a predplatné

Prihláste sa na aktiváciu balíka Office

Ak sa v aplikácii balíka Office zobrazí výzva na aktiváciu, namiesto zadávania kódu Product Key sa prihláste pomocou konta Microsoft.

Použite správne konto Microsoft

Nezabudnite sa prihlásiť pomocou konta Microsoft, prostredníctvom ktorého ste zakúpili Office.

Vyhľadanie konta, ktoré používate s balíkom Office

Poznámka: Ak ste si na obnovu predplatného na Microsoft 365 alebo kúpu skúšobnej verzie kúpili novú nepoužívanú kartu s kódom Product Key pre Microsoft 365, môžete kód Product Key zadať potom, čo Office zobrazí výzvu na jeho zadanie. Kód Product Key možno zadať aj na stránke www.office.com/setup.

Existuje niekoľko výnimiek, v ktorých budete musieť namiesto prihlásenia urobiť niečo iné.

 • Ak ste Office Professional Plus, Visio Professional či Project Professional zakúpili prostredníctvom programu Microsoft HUP získaného vo forme výhody od svojho zamestnávateľa, na inštaláciu balíka Office v PC budete potrebovať kód Product Key. Postup na nájdenie kódu Product Key online nájdete v téme Získanie kódu Product Key programu HUP.

 • Ak v práci používate multilicenčnú verziu balíka Office Professional Plus, bude potrebné obrátiť sa na správcu a požiadať ho o kód Product Key.

 • Ak sa zobrazí žltý alebo červený pruh v niektorej aplikácii balíka Office s informáciou PLATNOSŤ PREDPLATNÉHO UPLYNULA, musíte obnoviť svoje predplatné služieb Microsoft 365 aby ste mohli Office aj naďalej používať. Pomoc nájdete v téme Obnovenie služby Microsoft 365 for home.

 • Ak bol Office predinštalovaný v novom zariadení a v niektorej aplikácii balíka Office sa zobrazuje žltý alebo červený pruh s informáciou OZNÁMENIE PRODUKTU: Väčšina funkcií aplikácie <app> bola vypnutá, pretože tento produkt nebol aktivovaný, je potrebné spustiť novú skúšobnú verziu služieb Microsoft 365 Family, prihlásiť sa pomocou konta Microsoft priradeného k balíku Office alebo si Office zakúpiť. Pomoc nájdete v téme Aktivácia balíka Office.

 • Ak ste si Office Professional Plus kúpili online, pozrite si časť Môžem si kód Product Key kúpiť? Ak váš kód Product Key nefunguje, pozrite si časť Môj kód Product Key pre Office nefunguje.

Potrebujem na preinštalovanie balíka Office kód Product Key?

Nie, nepotrebujete. Stačí prejsť na stránku Konto Microsoft, služby a predplatné a prihlásiť sa pomocou konta Microsoft, ktoré ste použili na kúpu balíka Office. Ak si nepamätáte svoje konto Microsoft alebo heslo, pomôžeme vám.

Váš prehliadač nepodporuje video.

Poznámka: Ak chcete Office Professional Plus, Visio Professional či Project Professional preinštalovať prostredníctvom programu Microsoft HUP, potrebujete kód Product Key. Ak potrebujete pomoc, pozrite si tému Pomoc pri inštalácii balíka Office cez program Microsoft HUP.

Môžem zmeniť svoj kód Product Key?

Áno, kód Product Key môžete zmeniť pre balíky Office Home & Business, Office Home & Student, Office Professional a jednotlivo zakúpené aplikácie balíka Office. Informácie nájdete v téme zmena kódu Product Key balíka Office

V prípade, že si zakúpite inú verziu balíka Office, taktiež môžete licenciu Office prepnúť. Napríklad, ak vlastníte balík Office pre podnikateľov a rozhodnete sa odberať služby Microsoft 365, existujúcu inštaláciu môžete prepnúť z balíka Office pre podnikateľov na služby Microsoft 365. Informácie nájdete v téme Prepínanie licencie Office.

Môžem svoj kód Product Key zobraziť v Office?

Nie, nie je to možné. Z bezpečnostných dôvodov nie je v rámci balíka Office zobrazený celý kód Product Key.

Namiesto toho sa Vám v prípade služieb Microsoft 365,Office 2019 a Office 2016 zobrazuje konto Microsoft, ktorému Office patrí. Toto konto nahrádza kód Product Key a možno ho použiť na preinštalovanie Office zo Microsoft konto, Služby a predplatné a aktiváciu Office.

Ak chcete zobraziť konto Microsoft, ku ktorému Office patrí, otvorte dokument vo Worde (alebo v akejkoľvek inej Office aplikácii) a prejdite na Súbor > Konto. Pozrite si e-mailovú adresu za Patrí kontu pod názvom produktu.

Zobrazenie e-mailového konta, ktoré je priradené k balíku Office

Môžem svoj kód Product Key zobraziť online?


Ak ste zakúpili Microsoft 365 alebo Office pre študentov a domácnosti

Váš kód Product Key pre Office 365 sa nezobrazuje online. Ak vás Office 365 vyzve na zadanie kódu Product Key, môžete sa prihlásiť pomocou konta Microsoft, ktoré ste použili pri kúpe a stiahnutí služieb Office 365.

Váš kód Product Key pre Office 365 sa nezobrazuje online. Ak vás Office 365 vyzve na zadanie kódu Product Key, môžete sa prihlásiť pomocou konta Microsoft, ktoré ste použili pri kúpe a stiahnutí služieb Office 365.


Ak ste si zakúpili Office pre študentov a domácnosti, Office pre podnikateľov, Office Professional a individuálne aplikácie balíka Office

Kódy Product Key za jednorazové nákupy balíka Office a individuálne aplikácie balíka Office sú k dispozícii na stránke Služby a predplatné. Ak chcete tieto produkty preinštalovať alebo aktivovať, nepotrebujete kód Product Key. Ak vás tieto produkty vyzvú na zadanie kódu Product Key, môžete sa prihlásiť pomocou konta Microsoft, ktoré ste použili pri kúpe a stiahnutí balíka Office.

Ak si napriek tomu chcete zobraziť kód Product Key, tu je postup:

 1. Prejdite na stránku Konto Microsoft, služby a predplatné a po zobrazení výzvy sa prihláste.

 2. Vyberte položku Zobraziť kód Product Key. Upozorňujeme, že v rámci rovnakej kúpy sa tento kód Product Key bude líšiť od kódu Product Key, ktorý je zobrazený na karte s kódom Product Key pre Office alebo v Microsoft Store. Je to normálne.

Ak ste balík Office kúpili prostredníctvom programu Microsoft Home Use Program (HUP)

Ak ste Office Professional Plus, Visio Professional či Project Professional zakúpili prostredníctvom programu Microsoft HUP získaného vo forme výhody od svojho zamestnávateľa, kód Product Key nájdete aj online na stránke Podrobnosti objednávky. Ak potrebujete pomoc, pozrite si tému Získanie kódu Product Key programu HUP.

Zobrazenie tlačidla Inštalovať v časti Podrobnosti objednávky v programe Home Use Program

Môžem si zobraziť svoj kód Product Key v Microsoft Store?

Ak ste si kúpili Office pre študentov a domácnosti, Office pre podnikateľov, Office Professional alebo samostatnú aplikáciu balíka Office z Microsoft Obchodu a ešte ste ich nenainštalovali, môžete tiež zobraziť ich kódy Product Key a nainštalovať ich z Microsoft Obchodu.

Svoj kód Product Key môžete v Microsoft Obchode zobraziť nasledovným spôsobom:

 1. Prejdite na lokalitu www.microsoftstore.com. V pravom hornom rohu vyberte položku Prihlásiť sa a zadajte identifikáciu používateľa a heslo, ktoré ste použili na kúpu balíka Office.

 2. Po prihlásení vyberte svoje meno v pravom hornom rohu a vyberte položku História objednávok.

 3. Vyhľadajte jednorazový nákup balíka Office alebo samostatnú aplikáciu balíka Office a potom výberom položky Inštalovať Office zobrazte svoj kód Product Key (týmto nevykonáte inštaláciu balíka Office). Všimnite si, že tento kód Product Key sa nebude zhodovať s kódom Product Key, ktorý sa zobrazuje v konte Microsoft na stránke Služby a predplatné. Je to v poriadku.

Zobrazí stránku História objednávok v Microsoft Store

Moje kódy Product Key sa nezhodujú

Je to v poriadku. Kód Product Key balíka Office, ktorý sa zobrazuje na stránke Konto Microsoft, Služby a predplatné, bude vždy iný ako kód Product Key zobrazený na karte s kódom Product Key alebo v prijatom e-maile. Ide o dva odlišné typy kódov, aj keď používajú ten istý formát.

Môžem si kód Product Key kúpiť?

Závisí to od toho, čo chcete urobiť.

 • Ak chcete kúpiť úplne nový Office alebo začať nové predplatné služieb Microsoft 365, môžete si od maloobchodného predajcu kúpiť kartu s kódom Product Key balíka Office. Svoj kód môžete uplatniť na stránke https://microsoft365.com/setup a potom môžete nastaviť svoje konto Microsoft a nainštalovať balík Office. Na stránke www.microsoftstore.com si môžete kúpiť aj digitálnu verziu na stiahnutie priamo z Microsoft Storu. Ak si jednorazovo kúpite Office alebo samostatnú aplikáciu balíka Office, dostanete kód Product Key. Kód Product Key však nebude potrebný a nezískate ho v prípade služieb Microsoft 365.

 • Ak chcete obnoviť svoje predplatné na Microsoft 365, kúpte si kartu s kódom Product Key pre Microsoft 365 od maloobchodného predajcu a uplatnite ju na stránke https://microsoft365.com/setup. Predplatné už môžete obnoviť online aj bez kódu Product Key na stránke https://support.microsoft.com/help/4026354/office-renew-your-office-365-subscription.

 • Ak Office zobrazí výzvu na zadanie kódu Product Key a vy si ho chcete kúpiť, aby ste Office mohli aktivovať, odporúča sa odinštalovať aktuálnu verziu balíka Office a potom kúpiť a nainštalovať novú verziu balíka Office z Microsoft Obchodu. Týmto spôsobom zaistíte úspešnú aktiváciu balíka Office.

  Kliknite na tlačidlo nižšie, aby ste mohli porovnať ceny a možnosti a vykonať nákup.

  Kúpiť alebo vyskúšať Microsoft 365

Ak kupujete kód Product Key pre Office niekde inde, odporúčame vám pozrieť si naše tipy na bezpečnejšie nakupovanie a uistiť sa, že kupujete pravý softvér spoločnosti Microsoft. Ak si chcete kód Product Key kúpiť online, nezabudnite si prečítať tip s názvom Pozor na kódy Product Key predávané samostatne. Ak si kód Product Key kúpite online a nefunguje alebo prestane fungovať, pozrite si časť Môj kód Product Key pre Office nefunguje.

Kód Product Key sa mi stratil alebo poškodil

Ak ste poškodili svoj kód Product Key, ale máte platný doklad o kúpe, podpora spoločnosti Microsoft vám môže pomôcť nahradiť kód Product Key alebo poskytnúť ďalšie možnosti. Pomoc získate kontaktovaním podpory spoločnosti Microsoft

Ak si myslíte, že ste kód Product Key stratili, niekam založili alebo že vám bol odcudzený a chcete si zakúpiť novšiu verziu balíka Office, kliknite na tlačidlo nižšie, aby ste mohli porovnať ceny a možnosti a vykonať nákup.

Kúpiť alebo vyskúšať Microsoft 365

Ak kupujete Office niekde inde, odporúčame vám pozrieť si naše tipy na bezpečnejšie nakupovanie a uistiť sa, že kupujete pravý softvér spoločnosti Microsoft. Určite si prečítajte tip s názvom Nekupujte kódy Product Key predávané samostatne, ak si chcete kúpiť kód Product Key online.

Môj kód Product Key pre Office nefunguje

Ak sa zobrazí chybové hlásenie pri uplatňovaní kódu Product Key na Office.com/setup, kliknite na tému Pomoc s kódom Product Key na stránke Office.com/setup.

Ak kód Product Key balíka Office nefunguje alebo prestal fungovať, mali by ste sa obrátiť na predajcu a požiadať o refundáciu. Ak ste si kúpili kód Product Key oddelene od softvéru, je veľmi pravdepodobné. že bol ukradnutý alebo nadobudnutý iným podvodom a následne bolo jeho používanie zablokované. Nanešťastie existuje veľa nečestných predajcov, ktorí predávajú ukradnuté, zneužité alebo inak neautorizované kódy Product Key od spoločnosti Microsoft. Niekedy sú kódy Product Key vytlačené na falošných štítkoch alebo kartách s prepojením na stiahnutie softvéru od spoločnosti Microsoft. Niekedy sú distribuované so softvérovými médiami, ktoré nie sú autorizované na predaj, ako napríklad propagačné médiá, médiá na preinštalovanie od výrobcov originálnych dielov alebo iné médiá špecifické pre nejaký program od spoločnosti Microsoft.

Kontaktovanie oddelenia technickej podpory ohľadom kódu Product Key

Ak ste postupovali podľa pokynov v tomto článku a stále potrebujete pomoc, navštívte našu stránku technickej podpory spoločnosti Microsoft a požiadajte o pomoc.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×