Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Používanie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pre PowerPoint pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a klávesové skratky môžu byť dôležitou alternatívou k používaniu myši.

Samostatný zoznam skratiek, ktoré môžete použiť pri vytváraní prezentácie, nájdete v téme Používanie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointových prezentácií.

Poznámky: 

 • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

 • Znamienko plus (+) v skratke znamená, že je potrebné stlačiť viacero klávesov naraz.

 • Znak čiarky (,) v skratke znamená, že je potrebné stlačiť viacero klávesov v poradí.

Tento článok popisuje klávesové skratky a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky, ktoré sa používajú počas prezentovania s PowerPoint pre Windows.

Poznámky: 

 • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F a potom zadajte hľadané slová.

 • Ak akcia, ktorú často používate, nemá klávesovú skratku, môžete zaznamenať makro. Podrobné pokyny na zaznamenanie makra nájdete v časti Zaznamenanie makra v úlohách automatizácie pomocou záznamu makra a vytvorte ho.

 • Ak chcete počas prezentácie otvoriť zoznam skratiek, stlačte kláves F1. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete presúvať medzi kartami v dialógovom okne Pomocník prezentácie .

 • Získajte klávesové skratky PowerPoint 2016 v Word dokumente na tomto prepojení: Klávesové skratky v PowerPointe 2016 pre Windows.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Táto tabuľka obsahuje najčastejšie používané klávesové skratky v PowerPoint pre Windows.

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustenie prezentácie od začiatku.

F5

Spustenie prezentácie od aktuálnej snímky.

Shift + F5

Spustenie prezentácie v zobrazení pre prezentujúceho.

Alt + F5

Vykonanie ďalšej animácie alebo prechod na ďalšiu snímku.

N

Enter

Page down

Šípka doprava

Šípka nadol

Medzerník

Vykonanie predchádzajúcej animácie alebo prechod na predchádzajúcu snímku.

P

Page up

Šípka doľava

Šípka nahor

Backspace

Skrytie ukazovateľa a navigačných tlačidiel.

Ctrl + H

Zobrazenie prázdnej čiernej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej čiernej snímky.

B

Bodka (.)

Zobrazenie prázdnej bielej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej bielej snímky.

W

Čiarka (,)

Ukončite prezentáciu.

Esc

Na začiatok stránky

Ovládanie prezentácie

Počas prezentovania v režime prezentácie (na celej obrazovke) môžete použiť nasledujúce klávesové skratky so zobrazením pre prezentujúceho alebo bez neho.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na určitú snímku.

Zadajte číslo snímky a potom stlačte kláves Enter.

Prechod na ďalšiu snímku, ak je ďalšia snímka skrytá.

H (nie je k dispozícii v zobrazení pre prezentujúceho)

Zobrazenie dialógového okna Všetky snímky .

Ctrl + S

Návrat na prvú snímku

Home

Dve sekundy stlačte a podržte pravé a ľavé tlačidlo myši

Prechod na poslednú snímku.

End

Zobrazenie panela úloh počítača.

Ctrl + T

Zobrazenie kontextovej ponuky.

Shift + F10 alebo kláves s ponukou Windowsu

Zobrazenie ponuky skratiek.

F1

Prechod na ďalší aktívny bod na aktuálnej snímke.

(Hotspoty zahŕňajú hypertextové prepojenia, spúšťače animácií, zvukové objekty a video objekty.)

Kláves Tab

Prechod na predchádzajúce hypertextové prepojenie na aktuálnej snímke.

Shift + Tab

Otvorte vybraté hypertextové prepojenie.

Enter, keď je vybraté prepojenie

Na začiatok stránky

Ovládanie médií v prezentácii 

Tieto klávesové skratky sa dajú použiť pri videosúboroch, ktoré boli importované z vášho počítača alebo iného zariadenia. Nedajú sa použiť pri práci s online videosúbormi.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zmena zdroja fotoaparátu pre portrét
( ibaPowerPoint pre Microsoft 365 )

Alt + Ý

Prehrávanie alebo pozastavenie médií.

Alt + P

Ctrl + medzerník

Zastavenie prehrávania médií

Alt + Q

Prechod na ďalšiu záložku

Alt + End

Prechod na predchádzajúcu záložku

Alt + Home

Zvýšenie hlasitosti zvuku

ALT + Šípka nahor

Zníženie hlasitosti zvuku

Alt + šípka nadol

Stlmenie zvuku

Alt + U

Posun o tri sekundy dopredu.

Alt + Shift + Page down

Posun o tri sekundy dozadu.

Alt + Shift + Page up

Posun dopredu o 0,25 sekundy a pozastavenie.

Alt + Shift + šípka doprava

Posunutie dozadu o 0,25 sekundy a pozastavenie.

Alt + Shift + šípka doľava

Zobrazenie alebo skrytie ponuky zvuku a titulkov.

(Pre videá, ktoré majú viacero zvukových stôp a/alebo stôp podnadpisov v podporovaných formátoch.)

ALT + J

Na začiatok stránky

Ukazovateľ a poznámky v prezentácii

Pomocou nasledujúcich klávesových skratiek môžete ovládať ukazovateľ a použiť ho na vytváranie poznámok počas prezentácie.

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustite laserový ukazovateľ.

Ctrl + L

Zmena ukazovateľa na pero

Ctrl + P

Zmena ukazovateľa na šípku.

Ctrl + A

Zmeňte ukazovateľ pera na gumu.

Ctrl + E

Skryte ukazovateľ šípky.

Ctrl + H

Zobrazí alebo skryje značky písané rukou.

Ctrl + M

Vymazanie poznámok na obrazovke.

E

Na začiatok stránky

Precvičovanie prezentácie

Tieto klávesové skratky môžete použiť pri skúšaní prezentácie.

Požadovaná akcia

Klávesy

Nastavenie nového časovania počas skúšania.

T

Použitie pôvodného časovania počas skúšania.

O

Pomocou kliknutia myšou môžete pokračovať počas skúšania.

M

Znova zaznamenajte hovorený komentár a časovanie snímok.

R

Na začiatok stránky

Manéver v zobrazení pre prezentujúceho

Pri prezentovaní prezentácie môžete v novších verziáchPowerPoint používať tieto klávesové skratky pomocou zobrazenia pre prezentujúceho. Zobrazenie pre prezentujúceho umožňuje pozrieť si prezentáciu s poznámkami lektora na jednej obrazovke (napríklad na prenosnom počítači), zatiaľ čo publikum zobrazí prezentáciu bez poznámok na inej obrazovke.

Keď ste pripojení k druhej obrazovke, zobrazenie pre prezentujúceho sa automaticky zobrazí pri spustení prezentácie. Ak chcete spustiť prezentáciu v zobrazení pre prezentujúceho, aj keď máte len jednu obrazovku, stlačte kombináciu klávesov Alt + F5.

Tip: Ak sa zobrazenie pre prezentujúceho nespustí automaticky s dvoma obrazovkami, prejdite na kartu Prezentácia , začiarknite políčko Použiť zobrazenie pre prezentujúceho a vyberte preferovaný monitor.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepínanie medzi oblasťami zobrazenia pre prezentujúceho .

(Tlačidlá nad snímkou, tlačidlá v pravom hornom rohu a tabla s poznámkami )

F6

Prechádzanie nástrojmi v rámci oblasti zobrazenia pre prezentujúceho .

Kláves Tab

Posun o jeden riadok nadol na table s poznámkami .

Ctrl + šípka nadol

Posun o jeden riadok nahor na table s poznámkami .

Ctrl + šípka nahor

Posuňte sa o jednu obrazovku nadol na table s poznámkami .

Ctrl + Page down

Posun nahor o jednu obrazovku na table s poznámkami .

Ctrl + Page up

Prečítajte si ďalší riadok na table s poznámkami .

Alt + A

Prečítajte si predchádzajúci riadok na table s poznámkami .

Alt + Z

Prečítajte si uplynutý čas.

(Časovač sa spustí hneď po spustení zobrazenia pre prezentujúceho.)

Alt + W

Prečítajte si ďalší krok (napríklad nasledujúcu snímku, ďalšiu animáciu alebo koniec prezentácie).

Alt + Q

Zatvorte zobrazenie pre prezentujúceho.

Esc

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Pomocník pre PowerPoint & výuku

Podpora čítačky obrazovky pre PowerPoint

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tento článok popisuje klávesové skratky a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky, ktoré sa používajú počas prezentovania sPowerPoint pre macOS.

Poznámky: 

 • Nastavenia v niektorých verziách operačného systému Mac (OS) a niektoré pomocné aplikácie môžu kolidovať s klávesovými skratkami v Microsoft 365 pre Mac. Informácie o zmene priradenia klávesov pre klávesovú skratku nájdete v Pomocníkovi pre Mac pre vašu verziu systému macOS alebo pomocnej aplikácie.

 • Ak tu nenájdete klávesovú skratku, ktorá vyhovuje vašim potrebám, môžete si vytvoriť vlastnú klávesovú skratku. Pokyny nájdete v téme Vytvorenie vlastnej klávesovej skratky pre Office pre Mac.

 • Mnohé klávesové skratky, ktoré používajú kláves Ctrl na Windows klávesnici, fungujú aj s klávesom Control v PowerPoint pre macOS. Nie však všetky.

 • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Command + F a potom zadajte hľadané slová.

 • Ak chcete počas prezentácie otvoriť zoznam skratiek, stlačte lomku (/).

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Táto tabuľka obsahuje najčastejšie používané klávesové skratky v PowerPoint pre macOS.

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustenie prezentácie od začiatku.

⌘ + Shift + Return

Spustenie prezentácie od aktuálnej snímky.

⌘ + Return

Spustenie prezentácie v zobrazení pre prezentujúceho.

Option + Return

Vykonanie ďalšej animácie alebo prechod na ďalšiu snímku.

N

Page down

Šípka doprava

Šípka nadol

Medzerník

Vykonanie predchádzajúcej animácie alebo prechod na predchádzajúcu snímku.

P

Page up

Šípka doľava

Šípka nahor

Delete

Skryte ukazovateľ.

⌘ + I

Zobrazenie prázdnej čiernej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej čiernej snímky.

B

Shift + B

Bodka (.)

Zobrazenie prázdnej bielej snímky alebo vrátenie späť na prezentáciu z prázdnej bielej snímky.

W

Shift + W

Čiarka (,)

Ukončite prezentáciu.

Esc

Spojovník (-)

⌘ + bodka (.)

Na začiatok stránky

Ovládanie prezentácie

Počas prezentovania v režime prezentácie (na celú obrazovku) s zobrazením pre prezentujúceho alebo bez neho môžete používať nasledujúce klávesové skratky.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na určitú snímku.

Zadajte číslo snímky a potom stlačte kláves Return.

Prechod na ďalšiu snímku, ak je ďalšia snímka skrytá.

H

Návrat na prvú snímku

Function + šípka doľava

Prechod na poslednú snímku.

Function + kláves so šípkou doprava

Zobrazenie kontextovej ponuky.

Control + kliknutie myšou

Prechod na ďalší aktívny bod na aktuálnej snímke.

(Hotspoty zahŕňajú hypertextové prepojenia, spúšťače animácií, zvukové objekty a video objekty.)

Kláves Tab

Prechod na predchádzajúce hypertextové prepojenie na aktuálnej snímke.

Shift + Tab

Otvorte vybraté hypertextové prepojenie.

Vrátiť, keď je vybraté hypertextové prepojenie

Na začiatok stránky

Ovládanie médií v prezentácii

Na ovládanie médií počas prezentácie použite nasledujúce klávesové skratky.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zmena zdroja fotoaparátu pre portrét
( ibaPowerPoint pre Microsoft 365 pre Mac )

Option + X

Na začiatok stránky

Ukazovateľ a poznámky v prezentácii

Pomocou nasledujúcich klávesových skratiek môžete ovládať ukazovateľ a použiť ho na vytváranie poznámok počas prezentácie.

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustite laserový ukazovateľ.

⌘ + L

Zmena ukazovateľa na pero

⌘ + P

Zmena ukazovateľa na šípku.

⌘ + A

Skryte ukazovateľ.

⌘ + I

Skryte ukazovateľ pri pohybe myšou.

Control + H

Zobrazenie ukazovateľa pri pohybe myšou.

⌘ + U

Vymazanie poznámok na obrazovke.

Shift + E

Na začiatok stránky

Navigácia v zobrazení pre prezentujúceho v systéme macOS 10.15 (Catalina) a novšom

Počas prezentovania môžete používať nasledujúce klávesové skratky pomocou zobrazenia pre prezentujúceho v systéme macOS 10.15 (Catalina) a novšom a keď je zapnutá navigácia v ovládacom prvku klávesnice. Pokyny nájdete v téme Zapnutie navigácie ovládacieho prvku klávesnice.

Pomocou klávesových skratiek v tabuľke nižšie sa môžete presúvať v zobrazení pre prezentujúceho v PowerPoint pre macOS.

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustite prezentáciu v zobrazení pre prezentujúceho.

Option + Return

Presuňte zameranie na ďalší ovládací prvok.

Kláves Tab

Presuňte zameranie na predchádzajúci ovládací prvok.

Shift + Tab

Aktivácia ovládacieho prvku, na ktorý je zameranie.

Medzerník

Na table s poznámkami presuňte výber na ďalší ovládací prvok (stlačením klávesu Tab sa vloží znak tabulátora).

Control + Tab

Preskočiť dopredu v prezentácii

Pomocou klávesnice môžete prejsť na niekoľko snímok dopredu bez toho, aby publikum pri prechode na novú snímku videlo snímky.

 1. Stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na ovládací prvok Navigátor snímok (filmový pás).

 2. Stlačte a podržte stlačený kláves Option a opakovane stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým nenájdete snímku, na ktorú chcete prejsť.

 3. Uvoľnite kláves Option a presuňte sa na snímku, na ktorú chcete prejsť.

Zapnutie navigácie ovládacieho prvku klávesnice

Ak chcete používať klávesnicu na presúvanie medzi ovládacími prvkami a aktiváciu ovládacích prvkov v Macu, zapnite navigáciu v ovládacom prvku klávesnice.

Ak nepoužívate funkciu VoiceOver, v počítači vyberte položku Systémové nastavenia > Klávesové > klávesové skratky a začiarknite políčko Použiť navigáciu pomocou klávesnice na presun zamerania medzi ovládacími prvkami .

Ak používate funkciu VoiceOver, navigácia v ovládacom prvku by mala byť predvolene zapnutá. Ak chcete skontrolovať nastavenie, postupujte takto:

 1. V počítači stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M, čím získate prístup k položke panela s ponukami Apple. Ak chcete otvoriť ponuku Apple, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + šípka nadol, kým sa neozve "System preferences ellipses" (Systémové nastavenia, tri bodky), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Otvorí sa okno Systémové nastavenia . Zameranie sa nachádza v textovom poli Hľadať .

 3. Zadajte kláves Keyboard a potom stlačte kláves Return. Otvorí sa dialógové okno Klávesnica .

 4. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Shortcuts tab" (Karta Skratky), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: "Use keyboard navigation to move focus between controls" (Presúvanie zamerania medzi ovládacími prvkami pomocou navigácie pomocou klávesnice). Funkcia VoiceOver tiež oznámi, či je táto možnosť vybratá alebo nie. Ak chcete možnosť zapnúť alebo vypnúť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Dialógové okno Klávesnica zatvoríte stlačením kombinácie klávesov Command + W.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Pomocník pre PowerPoint & výuku

Podpora čítačky obrazovky pre PowerPoint

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tento článok popisuje klávesové skratky, ktoré sa používajú počas prezentovania s PowerPoint na webe.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Microsoft 365 pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F a potom zadajte hľadané slová.

 • Ak používate PowerPoint na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint na webe používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint na webe.

Ovládanie prezentácie

Táto tabuľka obsahuje klávesové skratky, ktoré môžete použiť na ovládanie prezentácie.

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustenie prezentácie od začiatku.

Ctrl + F5

Spustenie prezentácie od aktuálnej snímky.

Shift + Ctrl + F5

Vykonanie ďalšej animácie alebo prechod na ďalšiu snímku.

N

Enter

Page down

Šípka doprava

Šípka nadol

Medzerník

Vykonanie predchádzajúcej animácie alebo prechod na predchádzajúcu snímku.

P

Page up

Šípka doľava

Šípka nahor

Backspace

Ukončite prezentáciu.

Esc

Pozrite tiež

Pomocník pre PowerPoint & výuku

Podpora čítačky obrazovky pre PowerPoint

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×