Používanie zástupných znakov v dotazoch a parametroch v Accesse

Zhoda všetkých znakov kdekoľvek v údajoch

 1. Otvorte dotaz v návrhovom zobrazení. Urobíte to tak, že na navigačnej table kliknete v časti Dotazy pravým tlačidlom myši na dotaz a kliknete na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Do bunky Kritériá pod poľom, ktoré chcete použiť, pridajte na jednu alebo druhú stranu alebo na obe strany kritérií hviezdičku. Napríklad:

  "*vlastník*".

  "vlastník*".

  "*vlastník".

 3. Na karte Návrh kliknite v skupine Výsledky na položku Spustiť. Migrácia poštových schránok IMAP do služieb Office 365

Zhoda znaku vo vzorke

 1. Otvorte dotaz v návrhovom zobrazení.

 2. Do bunky Kritériá poľa, ktoré chcete použiť, zadajte pred kritériá operátor Like.

 3. Nahraďte jeden alebo viacero znakov v kritériách zástupným znakom. Napríklad kritérium Like R?308021 vráti znaky RA308021, RB308021 a podobne.

 4. Na karte Návrh kliknite v skupine Výsledky na položku Spustiť.

Načítanie zoznamu spoločností od A po H

 1. Otvorte dotaz v návrhovom zobrazení.

 2. V bunke Kritériá poľa, ktoré chcete použiť, zadajte operátor Like, za ktorým nasleduje dvojica dvojitých úvodzoviek. Napríklad: Like "".

 3. Do dvojitých úvodzoviek pridajte dvojicu hranatých zátvoriek a rozsah znakov, ktoré chcete vyhľadať, napríklad takto:

  Like "[a-h]"

 4. Zástupné znaky môžete použiť aj mimo hranatých zátvoriek. Napríklad:

  Like "[a-h]*"

Tabuľka so zástupnými znakmi

V tejto tabuľke nájdete zoznam a popis zástupných znakov, ktoré môžete použiť v dotaze Accessu.

Symbol

Popis

Príklad

*

Zodpovedá nule alebo viacerým znakom. Používa sa ako prvý alebo posledný znak v znakovom reťazci.

st* nájde steblo, stolička alebo stôl

?

Zodpovedá akémukoľvek samostatnému abecednému znaku.

b?l nájde slová bil, bol alebo bál

[ ]

Zodpovedá jednému znaku v hranatých zátvorkách.

b[oi]l nájde slová bol a bil, ale nie slovo bál

!

Zodpovedá akémukoľvek znaku, ktorý sa nenachádza v zátvorkách.

b[^oi]l nájde slovo bál, ale nie slovo bol a bil.

-

Zodpovedá akémukoľvek rozsahu znakov. Rozsah musíte zadať vo vzostupnom poradí (od A po Z, nie od Z po A).

b[a-c]d nájde slová bad, bbd alebo bcd.

#

Zodpovedá ľubovoľnému samostatnému číselnému znaku.

1#3 nájde čísla 103, 113 alebo 123.

Príklady používania zástupných znakov

Situácia

Príklad

Vo vašich údajoch sú niektorí ľudia označení ako "vlastník" a iní zase ako "vlastník/operátor".

Like "vlastník*" alebo
Like "*vlastník*"

Chcete zástupné znaky použiť s parametrickým dotazom.

Like "*" & [parameter] & "*"

Napríklad:

Like "*" & [syr] & "*"

Vráti všetky recepty obsahujúce výraz "syr", ako je napríklad grilovaný syr, syrový dresing atď.

Niekto pri zadávaní údajov napísal nesprávne meno, napríklad "Adriena" namiesto "Adriana".

Like "Adri?na"

Chcete vyhľadať zákazníkov, ktorých priezvisko sa začína písmenom od A po H (chcete im napríklad odoslať hromadnú poštu).

Like "[a-h]*"

Chcete vyhľadať výrobné čísla, ktoré majú okrem druhej a tretej číslice všetky ostatné číslice zhodné.

Like "R??083930"

Chcete odoslať pozvánky na susedský večierok na Parkovej ulici 100 až 199.

Like "Parková ulica 1##"

Potrebná syntax na načítanie zástupných znakov z údajov

Znak

Požadovaná syntax

Hviezdička *

[*]

Otáznik ?

[?]

Znak čísla #

[#]

Spojovník -

[-]

Množina ľavých a pravých hranatých zátvoriek spolu []

[[]]

Ľavá hranatá zátvorka [

[[]

Pravá hranatá zátvorka ]

Nie sú potrebné žiadne špeciálne kroky

Výkričník !

Nie sú potrebné žiadne špeciálne kroky

Princíp používania množiny zástupných znakov

Databázový stroj Access (ANSI-89) a SQL Server (ANSI-92)

ANSI-89 popisuje bežnú syntax servera Access SQL, ktorá je pre databázu programu Access predvolená. Zástupné znaky fungujú v súlade so špecifikáciou programu Microsoft Visual Basic® for Applications (VBA), nie so serverom SQL.

ANSI-92 sa používa, ak chcete, aby bola vaša syntax v súlade s databázou servera Microsoft SQL Server™.

Odporúča sa v jednej databáze nekombinovať dva typy zástupných znakov.

Zástupné znaky určené na používanie s databázovými strojmi Access (ANSI-89)

Použite tieto zástupné znaky v dotazoch, ktoré boli vytvorené pre databázu Accessu.

Symbol

Popis

Príklad

*

Zodpovedá akémukoľvek počtu znakov. Používa sa ako prvý alebo posledný znak v znakovom reťazci.

st* nájde steblo, stolička alebo stôl

?

Zodpovedá akémukoľvek samostatnému abecednému znaku.

b_l nájde slová bil, bol alebo bál

[ ]

Zodpovedá jednému znaku v hranatých zátvorkách.

b[oi]l nájde slová bol a bil, ale nie slovo bál.

!

Zodpovedá akémukoľvek znaku, ktorý sa nenachádza v zátvorkách.

b[^oi]l nájde slovo bál, ale nie slovo bol a bil.

-

Zodpovedá akémukoľvek rozsahu znakov. Rozsah musíte zadať vo vzostupnom poradí (od A po Z, nie od Z po A).

b[a-c]d nájde slová bad, bbd alebo bcd.

#

Zodpovedá ľubovoľnému samostatnému číselnému znaku.

1#3 nájde čísla 103, 113 alebo 123.

Používanie zástupných znakov so serverom SQL Server (ANSI-92)

Použite tieto zástupné znaky v dotazoch, ktoré sú vytvorené na použitie s databázou Microsoft SQL Server™.

Symbol

Popis

Príklad

%

Zodpovedá akémukoľvek počtu znakov. Používa sa ako prvý alebo posledný znak v znakovom reťazci.

st% nájde steblo, stolička alebo stôl

_

Zodpovedá akémukoľvek samostatnému abecednému znaku.

b_l nájde slová bil, bol alebo bál

[ ]

Zodpovedá jednému znaku v hranatých zátvorkách.

b[oi]l nájde slová bol a bil, ale nie slovo bál.

^

Zodpovedá akémukoľvek znaku, ktorý sa nenachádza v zátvorkách.

b[^oi]l nájde slovo bál, ale nie slovo bol a bil.

-

Zodpovedá akémukoľvek rozsahu znakov. Rozsah musíte zadať vo vzostupnom poradí (od A po Z, nie od Z po A).

b[a-c]d nájde slová bad, bbd alebo bcd.

Pozrite tiež

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×