Použitie animácie v obrázku SmartArt

PowerPoint pre Microsoft 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Ak chcete poskytnúť ďalšie zvýraznenie alebo Zobraziť informácie vo fázach, môžete pridať animáciu do grafického prvku SmartArt alebo do samostatného tvaru v grafickom prvku SmartArt. Môžete napríklad nastaviť, aby tvar rýchlo priletel z jednej strany obrazovky alebo sa postupne zobrazil.

Pridanie animácie

Ak chcete animovať grafický prvok SmartArt, prejdite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete animovať, kliknite na položku animáciea v skupine animácia kliknite na požadovaný typ animácie. Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti, kliknite na položku ďalšie Tlačidlo Viac . (Ak chcete animáciu odstrániť, stačí kliknúť na položku žiadne.)

Tlačidlo Ďalšie na karte Animácie

Po pridaní animácie môžete animovať jednotlivé tvary.

 1. Na karte animácie v skupine animácia kliknite na položku Možnosti efektua potom kliknite na jednu po druhej.

  Tlačidlo Možnosti efektu v skupine Animácia

 2. V skupine Rozšírená animácia kliknite na položku Tabla animácií.

  Tabla animácií

 3. Ak chcete zobraziť všetky tvary v grafickom prvku SmartArt, v zozname Tabla animácií kliknite na Rozbaľovacia šípka rozbaliť dvojitú šípku.

 4. Vyberte všetky tvary, ktoré nechcete animovať, (podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknite na každý tvar v poradí) a potom v skupine animácií kliknite na položku žiadne . (Týmto sa odstráni efekt animácie z tvaru. Neodstráni sa tvar z grafického prvku SmartArt.)

  Možnosť pre žiadne animácie (Bez animácie) v skupine Animácia

 5. V prípade každého zostávajúceho tvaru kliknite pravým tlačidlom myši na tvar na table animáciía potom vyberte požadované možnosti animácie.

Tip: Pomocou funkcie Kopírovať animáciu (na karte animácie v skupine Rozšírená animácia ) môžete rýchlo kopírovať animácie z jedného grafického prvku SmartArt do druhého.

 1. Prejdite na grafický prvok SmartArt s animáciou, ktorú chcete zvrátiť.

 2. Na karte animácie kliknite v skupine animácia na spúšťač dialógového okna Tlačidlo spúšťača dialógového okna na páse s nástrojmi .

  Spúšťač dialógového okna na karte Animácie

 3. Kliknite na kartu animácia grafického prvku SmartArt a potom začiarknite políčko opačné poradie .

  Časť karty Animácia grafiky SmartArt zobrazujúca začiarkavacie políčko Obrátiť poradie

Animáciu môžete vyladiť pomocou možností efektov.

Dôležité: Niektoré efekty animácie, ktoré nie sú k dispozícii pre grafické prvky SmartArt, sú k dispozícii pre tvary. Ak chcete použiť tieto efekty v grafickom prvku SmartArt, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Konvertovať na tvary.

 1. Prejdite na grafický prvok SmartArt s animáciou, ktorú chcete prispôsobiť.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Rozšírená animácia na položku Tabla animácií.

  Tabla animácií

 3. V zozname Tabla animácií kliknite na šípku napravo od animácie, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Možnosti efektu.

  Rozbaľovacia ponuka zobrazujúca položku Možnosti efektu

 4. V dialógovom okne kliknite na karte animácia SmartArt v zozname grafika skupiny na jednu z nasledujúcich možností:

  Možnosť

  Popis

  Ako jeden objekt

  Animácia celého grafického prvku SmartArt ako jedného veľkého obrázka alebo objektu.

  Všetky naraz

  Animácia každého tvaru jednotlivo v rovnakom čase. Rozdiel medzi touto animáciou a jedným objektom je najvýznamnejšie v animáciách, v ktorých sa tvary otáčajú alebo rastú. Pri všetkýchnaraz sa každý tvar otočí alebo zväčšuje jednotlivo. S jedným objektomsa celý grafický prvok SmartArt otočí alebo zväčšuje.

  Po jednom

  Animácia každého tvaru jednotlivo, jedna za druhým.

  Úroveň naraz

  Animácia všetkých tvarov na rovnakej úrovni súčasne. Ak máte napríklad tri tvary s textom úrovne 1 a tromi tvarmi s textom úrovne 2, tvary úrovne 1 sú najprv animované a potom tvary úrovne 2 sú spolu animované.

  Úroveň po jednom

  Animácia každého tvaru v rámci každej úrovne po druhej pred prechodom na tvary na ďalšej úrovni. Ak máte napríklad štyri tvary s textom úrovne 1 a tromi tvarmi s textom úrovne 2, všetky tvary úrovne 1 sú animované jeden za druhým, pred každým z troch tvarov úrovne 2 sú animované jeden za druhým.

Poznámky: 

 • Animácia all at once sa chová inak ako animácia objektu ako jedna . Ak napríklad vyberiete možnosť všetky naraz a lietať v animácii, tvary, ktoré majú ďalej lietať, budú lietať rýchlejšie, aby všetky tvary dorazili na miesto určenia v rovnakom čase. Ak vyberiete tú istú animáciu a možnosť ako jeden objekt , všetky tvary sa prelietajú rovnakou rýchlosťou.

 • Ak vyberiete ľubovoľnú animáciu s výnimkou jedného objektu, na snímke sa zobrazí pozadie grafického prvku SmartArt. Pozadie nie je možné animovať, takže ak pokazíte snímku, skúste nastaviť výplň a čiary grafického prvku SmartArt na možnosť žiadne.

 1. Prejdite na grafický prvok SmartArt s animáciou, ktorú chcete odstrániť.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Rozšírená animácia na položku Tabla animácií.

  Tabla animácií

 3. V zozname Tabla animácií kliknite na šípku napravo od animácie, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku odstrániť.

Ak chcete zistiť, ktorá animácia funguje najlepšie, pozrite si informácie na table text grafického prvku SmartArt, pretože väčšina animácií sa začína hornou odrážkou na textovej table a presunie sa z neho. Prípadne môžete prehrať animáciu v opačnom poradí (Pozrite si časť "Obrátenie poradia animácie" vyššie). Ak sa textová tabla nezobrazuje, kliknite na položku textová tabla v skupine vytvoriť grafiku na karte návrh nástrojov pre grafické prvky SmartArt .

Dostupné animácie závisia od rozloženia grafického prvku SmartArt, ale vždy môžete animovať všetky tvary naraz alebo v jednom tvare naraz.

Animácie, ktoré použijete na grafický prvok SmartArt, sa odlišujú od animácií, ktoré môžete použiť na tvary, text alebo objekt WordArt týmito spôsobmi:

 • Spojovacie čiary medzi tvarmi sa vždy priradia k druhému tvaru a nie sú animované jednotlivo.

 • Ak použijete animáciu na tvary v grafickom prvku SmartArt, animácia sa prehrá v poradí, v akom sa tvary zobrazia. Poradie možno stornovať iba ako celok.

  Napríklad     Ak máte šesť tvarov a každý z nich obsahuje jedno písmeno A až F, animáciu môžete prehrať od A po F alebo F po A. Animácia sa nedá prehrať mimo objednávky, napríklad od a po C, a potom F až D. ale môžete vytvoriť viacero snímok na napodobňovanie tejto objednávky. V tomto príklade môžete vytvoriť jednu snímku s animáciou tvarov A až C a druhou snímkou, ktorá animácií tvary F až D.

 • Po prepnutí rozloženia grafického prvku SmartArt sa všetky pridané animácie prenesú do nového rozloženia.

Pridanie animácie

Dôležité: Ďalšie efekty animácie, akými sú napríklad vstupný efekt farebného písacieho stroja alebo efekt prechodu na koniec, sú k dispozícii len pre tvary. Efekty, ktoré nie sú k dispozícii pre grafické prvky SmartArt, sa zobrazia ako neaktívne. Ak chcete použiť efekty animácie, ktoré nie sú k dispozícii pre grafické prvky SmartArt, skonvertujte grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvarya potom Pridajte efekt animácie.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte animácie v skupine animácie vyberte zo zoznamu animovať požadovanú animáciu.

  Obrázok karty Animácie

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte animácie v skupine animácie vyberte po jednej z vetiev jednu alebo podruhej.

  Obrázok karty Animácie

 3. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na položku Vlastné animácie.

  Obrázok skupiny Animácie

 4. Ak chcete zobraziť všetky tvary v grafickom prvku SmartArt, kliknite v zoznam Vlastné animácie na položku Rozbaliť Rozbaľovacia šípka Chevron.

 5. V zozname Vlastná animácia vyberte všetky tvary, ktoré nechcete animovať, podržaním klávesu CTRL a kliknutím na jednotlivé tvary v poradí.

 6. Kliknite na tlačidlo Odstrániť. Tým sa odstráni efekt animácie z tvaru. Samotný tvar sa neodstráni z grafického prvku SmartArt.

 7. V prípade každého zostávajúceho tvaru vyberte požadované možnosti animácie výberom tvaru v zozname Vlastná animácia a potom kliknite pravým tlačidlom myši na tvar alebo kliknite na položku zmeniť.

 8. Po dokončení výberu možností animácie zatvoríte tablu Vlastná animácia.

Poznámka: Efekty, ktoré nie sú k dispozícii pre grafické prvky SmartArt, sa zobrazia ako neaktívne. Ak chcete použiť efekty animácie, ktoré nie sú k dispozícii pre grafické prvky SmartArt, skonvertujte grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvary a potom Pridajte efekt animácie.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt s animáciou, ktorú chcete zvrátiť.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na položku Vlastné animácie.

  Obrázok skupiny Animácie

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na vlastnú animáciu v zozname Vlastná animácia a potom kliknite na položku Možnosti efektu.

 4. Kliknite na kartu animácia grafického prvku SmartArt a potom začiarknite políčko opačné poradie .

Pri animovaní grafického prvku SmartArt v závislosti od použitého rozloženia môžete animáciu vyladiť pomocou nasledujúcich možností.

Zvuky

Popis

Ako jeden objekt

Animácia sa použije v prípade, ak je celý grafický prvok SmartArt jeden veľký obrázok alebo objekt.

Všetky naraz

Všetky tvary v grafickom prvku SmartArt sú zároveň animované. Rozdiel medzi touto animáciou a jedným objektom je najvýznamnejšie v animáciách, v ktorých sa tvary otáčajú alebo rastú. Pri všetkýchnaraz sa každý tvar otočí alebo zväčšuje jednotlivo. S jedným objektomsa celý grafický prvok SmartArt otočí alebo zväčšuje.

Po jednom

Každý tvar je animovaný individuálne, jeden za druhým.

Podľa vetvy po jednom

Všetky tvary v tej istej vetve sú animované v rovnakom čase. Táto animácia funguje dobre s pobočkami organizačnej schémy alebo rozloženia hierarchie a je podobná jednej po druhej.

Podľa úrovne naraz

Všetky tvary na rovnakej úrovni sú zároveň animované. Ak máte napríklad rozloženie s troma tvarmi obsahujúcimi text úrovne 1 a tromi tvarmi, ktoré obsahujú text úrovne 2, tri tvary, ktoré obsahujú text úrovne 1, sú najprv animované a potom tri tvary, ktoré obsahujú text úrovne 2, sú animované spolu.

Obrázok textovej tably zobrazujúcej text úrovne 1 a úrovne 2

Po jednotlivých úrovniach

Tvary v grafickom prvku SmartArt sú animované najprv na úrovni a potom jednotlivo v rámci danej úrovne. Ak máte napríklad rozloženie so štyrmi tvarmi obsahujúcimi text úrovne 1 a tromi tvarmi, ktoré obsahujú text úrovne 2, každý zo štyroch tvarov, ktoré obsahujú text úrovne 1, sú animované individuálne a potom každý z troch tvarov obsahujúcich text úrovne 2 sa animovať d jednotlivo.

Poznámky: 

 • Keď použijete všetkynaraz, niektoré animácie sa správajú inak ako pri použití ako jeden objekt. Ak je napríklad možnosť všetky naraz použitá pri lete v animácii, tvary, ktoré majú ďalej lietať, budú lietať rýchlejšie, aby všetky tvary dosiahli v rovnakom čase. Keď použijete jeden objekt , všetky časti grafického prvku SmartArt sú animované rovnakým spôsobom (v prípade , že ide napríklad o tú istú rýchlosť).

 • Ak v grafickom prvku SmartArt použijete ľubovoľnú animáciu ako jeden objekt, všetky ostatné animácie, ktoré použijete na ten istý grafický prvok SmartArt, nemôžu byť ako jeden objekt. Viacero animácií použitých v grafických prvkoch SmartArt musí byť všetky ako jeden objekt alebo všetky nie ako jeden objekt.

 • Ak na grafický prvok SmartArt použijete ľubovoľnú animáciu (okrem jedného objektu), na snímke sa vždy zobrazí pozadie grafického prvku SmartArt. Pozadie nie je možné animovať, hoci pozadie nemusí byť pre vás viditeľné, ak neobsahuje výplň alebo čiary, ktoré sa na ňu vzťahujú.

 • Ak v grafickom prvku SmartArt použijete animáciu, napríklad letieť, a potom animáciu odstráňte z určitého tvaru, tvar, z ktorého ste odstránili animáciu, sa na snímke začne zobrazovať.

 • Ak skopírujete grafický prvok SmartArt s animáciou, ktorá sa na ňu použije na inú snímku, Táto animácia sa tiež skopíruje.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt s animáciou, ktorú chcete odstrániť.

 2. Na karte animácie v skupine animácie v zozname animovať kliknite na položku bez animácie.

  Obrázok skupiny Animácie

Ak sa chcete rozhodnúť, ktorá animácia funguje najlepšie s rozložením grafického prvku SmartArt, zobrazte informácie na textovej table grafické prvky SmartArt, pretože väčšina animácií sa spustí v hornej časti textovej tably a presunie sa nadol. Prípadne môžete prehrať animáciu v opačnom poradí (Pozrite si časť "Obrátenie poradia animácie" vyššie). Ak sa textová tabla nezobrazuje, môžete ju zobraziť.

Dostupné animácie závisia od vybratého rozloženia grafického prvku SmartArt, ale vždy máte možnosť použiť animácie pre všetky tvary naraz alebo len pre jeden tvar.

Najlepším spôsobom, ako animovať grafický prvok SmartArt, je použiť možnosti v zozname animovať . Ak je to potrebné, môžete prispôsobiť animáciu vpracovná tablavlastnej animácie .

Animované položky sa na snímke zaznamenajú tak, že netlačíte číslované značky. Tieto značky zodpovedajú animáciám v zozname vlastných animácií , zobrazia sa na bočnej strane grafického prvku SmartArt a zobrazia sa len v normálnom zobrazení s pracovnou tablou Vlastná animácia .

Animácie, ktoré použijete na grafický prvok SmartArt, sa odlišujú od animácií, ktoré môžete použiť na tvary, text alebo objekt WordArt týmito spôsobmi:

 • Spojovacie čiary medzi tvarmi sa vždy priradia k druhému tvaru a nie sú animované jednotlivo.

 • Ak použijete animáciu na tvary v grafickom prvku SmartArt, animácia sa prehrá v poradí, v akom sa tvary zobrazia. Poradie možno stornovať iba ako celok. Ak máte napríklad šesť tvarov a každý z nich obsahuje jedno písmeno A až F, môžete prehrať animáciu od A po F alebo F po A. Animácia sa nedá prehrať mimo objednávky, napríklad od a po C, a potom F až D. Ak však chcete napodobniť túto objednávku, môžete vytvoriť viacero snímok. V tomto príklade môžete vytvoriť jednu snímku s animáciou tvarov A až C a druhou snímkou, ktorá animácií tvary F až D.

 • Keď prepnete na iné rozloženie, všetky pridané animácie sa prenesú do nového rozloženia.

Poznámka: Používajte animáciu striedmo, aby ste zabránili zatieneniu správy alebo ohromujúcim publiku.

Pozrite tiež

Vytvorenie obrázka SmartArt

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×