Použitie klávesnice na prácu s programami vybavenými pásom s nástrojmi

Použitie klávesnice na prácu s programami vybavenými pásom s nástrojmi

Vykonajte úlohy rýchlo stlačením niekoľkých klávesov bez použitia myši. Nezáleží na tom, na ktorom mieste programu balíka Office sa nachádzate. Ku každému príkazu na páse s nástrojmi je možné dostať sa pomocou prístupového klávesu. Zvyčajne je potrebné stlačiť dva až štyri klávesy.

Dôležité: Ak je vybratým príkazom tlačidlo rozdelenia (teda tlačidlo, ktoré otvorí ponuku ďalších možností) a chcete ho aktivovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + Šípka nadol. Potom použite tabulátor na presun medzi možnosťami. Ak chcete vybrať aktuálnu možnosť, stlačte medzerník alebo kláves Enter.

 1. Stlačte a uvoľnite kláves Alt.

  Nad každým príkazom dostupnom v aktuálnom zobrazení sa zobrazia okienka nazývané klávesové skratky.

  Stlačením klávesu ALT alebo F10 zobrazíte klávesové skratky na páse s nástrojmi

  Poznámka: Zoznam klávesových skratiek, ktoré predstavujú dané klávesové skratky, nájdete v tabuľke v nasledujúcej časti.

 2. Stlačte písmeno zobrazené v klávesovej skratke nad príkazom, ktorý chcete použiť.

 3. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie klávesové skratky. Napríklad, ak je aktívna karta Domov a stlačíte kláves N, zobrazí sa karta Vložiť spolu s klávesovými skratkami pre skupiny na uvedenej karte.

 4. Stláčajte písmená dovtedy, kým nestlačíte písmeno konkrétneho príkazu, ktorý chcete použiť.

  Tip: Ak chcete zrušiť vykonávanú akciu a skryť klávesové skratky, stlačte a uvoľnite kláves Alt.

Na začiatok stránky

Klávesové skratky

Klávesové skratky v tejto tabuľke môžete použiť na aktiváciu zobrazenia klávesových skratiek, ktoré sú popísané v predchádzajúcej sekcii.

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie strany Súbor.

Alt + F

Otvorenie karty Domov.

Alt + H

Otvorenie karty Vložiť.

Alt + N

Otvorenie karty Návrh.

Alt + G

Otvorenie karty Prechody.

Alt + T

Otvorenie karty Animácie.

Alt + A

Otvorenie karty Prezentácia.

Alt + S

Otvorenie karty Revízia.

Alt + R

Otvorenie karty Zobraziť.

Alt + W

Otvorenie poľa Chcem zistiť.

Alt + Q a potom zadajte hľadaný výraz

Na začiatok stránky

Zmena zamerania klávesnice bez použitia myši

Ďalším spôsobom použitia klávesnice pri práci s pásom s nástrojmi je prechádzanie jednotlivými kartami a príkazmi až k funkcii, ktorú chcete použiť. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré spôsoby, ako prechádzať ovládacími prvkami bez použitia myši.

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber aktívnej karty a zobrazenie prístupových klávesov

ALT alebo F10. Ak sa chcete vrátiť späť do súboru balíka Office a zrušiť prístupové klávesy, znova stlačte ľubovoľný z týchto klávesov.

Presun na inú kartu

ALT alebo F10 na výber aktívnej karty a potom ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA.

Presun do inej skupiny na aktívnej karte

ALT alebo F10 na výber aktívnej karty a potom CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA alebo ŠÍPKA DOĽAVA.

Minimalizovanie (zbalenie) alebo obnovenie pása s nástrojmi

CTRL + F1

Zobrazenie kontextovej ponuky vybratej položky

SHIFT + F10

Presunutie zamerania na výber aktívnej karty, súboru balíka Office, pracovnej tably alebo stavového riadka

F6

Presunutie zamerania na jednotlivé príkazy na páse s nástrojmi smerom dopredu alebo dozadu.

ALT alebo F10 a potom TAB alebo SHIFT + TAB

Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi

ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod na vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi

MEDZERNÍK alebo ENTER

Prechod na príkaz alebo možnosť na páse s nástrojmi s cieľom zmeniť ich.

ENTER

Dokončenie zmien hodnoty príkazu alebo možnosti na páse s nástrojmi a presun výberu späť na súbor balíka Office.

ENTER

Získanie pomoci pre vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi. (Ak nie je k vybratému príkazu priradený žiadny článok Pomocníka, namiesto neho sa zobrazí obsah Pomocníka pre daný program.)

F1

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×