Použitie ovládacích prvkov hlasu v Lyncu vo Windows Phone

Ovládacie prvky hlasu môžete vo Windows Phone použiť na zobrazenie a pripojenie schôdzí, alebo na zobrazenie a vypočutie hlasových schránok Lyncu. Postup:

 1. Na ľubovoľnej obrazovke Windows Phonu stlačte a podržte tlačidlo Spustiť.

 2. Vyslovte do telefónu niektorý z nasledujúcich príkazov („my“ je voliteľné):

  • „Lync, show [my] next meeting“ (Lync, zobraz [moju] nasledujúcu schôdzu).

  • „Lync, show [my] current meeting“ (Lync, zobraz [moju] aktuálnu schôdzu).

  • „Lync show [my] meetings“ (Lync, zobraz [moje] schôdze).

  • „Lync, join [my] current meeting“ (Lync, pripoj [moju] aktuálnu schôdzu).

  • „Lync, join [my] next meetingLync“ (Lync, pripoj [moju] nasledujúcu schôdzu).

  • „Lync, show [my] voicemail“ (Lync, zobraz [moju] hlasovú schránku).

  • „Lync, play [my] voicemail“ (Lync, prehraj [moju] hlasovú schránku).

Dôležité:  Tieto ovládacie prvky hlasu fungujú len keď ste prihlásení v aplikácii Lync, ale ju nepoužívate v popredí. Keď chcete pri používaní Lyncu v popredí skontrolovať hlasovú schránku alebo zobraziť schôdzu či sa k nej pripojiť, ťuknite na príslušné zobrazenie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×