Použitie podmieneného formátovania v šablóne formulára

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obsah tohto článku

Čo je podmienené formátovanie?

Podmienené formátovanie umožňuje určiť rôznych možností formátovania ovládacieho prvku v Microsoft Office InfoPath 2007 založené na podmienky, ktoré sa vyskytnú vo formulári. Pravdivosti zadaných podmienok pri vypĺňaní formulára, ktorý je založený na šablóne formulára, zobrazí sa podmienené formátovanie. Môžete použiť podmienené formátovanie použiť tučné písmo, podčiarknutie, kurzívu, prečiarknutie, farba písma a farby pozadia na ovládacie prvky. Pomocou podmieneného formátovania na určenie, či je ovládací prvok formulára viditeľný pri vypĺňaní to, či je vypnutý, alebo či môžu používatelia pridať alebo odstrániť určité ovládacie prvky, napríklad voliteľné sekcie.

Nasledujúce obsahuje niektoré príklady, ako pomocou podmieneného formátovania v šablóne formulára:

 • Skryť časti prepravné adresu, ak nie je začiarknuté políčko Zadať dodacia adresa.

 • Zmeniť farbu písma na modrú a štýl písma na tučné písmo pre všetky výdavky, ktoré vyžadujú potvrdenie.

 • Zmeniť farbu riadkov v opakujúcej sa tabuľky na základe hodnoty textové pole v riadku. Napríklad, vytvorte riadok pre položku, ktorá sa nachádza za plán červený a riadok pre položku, ktorá sa spracováva podľa plánu zelená.

 • Označiť finančné záznamy načerveno, keď sú menšie ako $0 a zelený text pri 0 € alebo viac.

 • Filtrovanie riadkov v opakujúcej sa tabuľke.

Poznámka: Ak chcete zobraziť správu po zadaní nesprávnych hodnôt do formulára, môžete použiť aj overovanie údajov.

Na začiatok stránky

Informácie týkajúce sa kompatibility

Pri návrhu šablóny formulára v programe InfoPath môžete vybrať špecifický režim kompatibility na návrh šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Keď šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom publikovaných na serveri aplikácie InfoPath Forms Services a potom otvárania, formuláre založené na šablóne formulára môžete zobraziť vo webovom prehliadači. Pri návrhu šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, niektoré ovládacie prvky nie sú k dispozícii na pracovnej table Ovládacie prvky, pretože ich nie je možné zobraziť vo webovom prehliadači.

Zoznam ovládacích prvkov, ktoré podporujú podmieneného formátovania

V nasledujúcej tabuľke sú Office InfoPath 2007 ovládacie prvky, ktoré podporujú podmienené formátovanie a či sú k dispozícii pre šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom.

Ovládacie prvky, ktoré podporujú podmieneného formátovania

K dispozícii pre šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom?

Tlačidlo

Áno

Začiarkavacie políčko

Áno

Výber dátumu

Áno

Rozbaľovací zoznam

Áno

Pole výrazu

Áno

Príloha súboru

Áno

Zoznam

Áno

Tlačidlo možností

Áno

Voliteľná sekcia

Áno

Opakujúca sa sekcia

Áno

Opakujúca sa tabuľka

Áno

Blok textu vo formáte RTF

Áno

Sekcia

Áno

Textové pole

Áno

Odrážky, číslovaný zoznam alebo obyčajný zoznam

Nie

Sekcia výberu

Nie

Rozbaľovacie pole

Nie

Vodorovnú opakujúcu sa tabuľku

Nie

Obrázok nakreslený rukou

Nie

Predlohy a podrobností

Nie

Pole so zoznamom viacnásobného výberu

Nie

Obrázok

Nie

Opakujúca sa sekcia opätovne použiteľné

Nie

Zvislá menovka

Nie

Na začiatok stránky

Pridanie podmieneného formátovania

 1. V šablóne formulára vyberte ovládací prvok, ktorý chcete pridať podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Podmienené formátovanie v ponuke Formát.

 2. V dialógovom okne Podmienené formátovanie kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. Ak je táto podmienka pravdivá polí zadajte podmienku.

  Poznámka: InfoPath overí podmienky začiarknutím hodnotu pole na ktoré je viazaný ovládací prvok, nie samotného ovládacieho prvku.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu podmienku, kliknite na položku a a potom v poli úplne vpravo v časti Ak je táto podmienka pravdivá vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť formátovanie, iba ak sú splnené obe podmienky, kliknite na položku a.

  • Ak chcete použiť formátovanie, ak je splnená jedna alebo obidve podmienky, kliknite na šípku vedľa položky a a potom kliknite na položku alebo.

 5. V časti potom použiť toto formátovanie, vyberte formátovanie, ktoré sa majú použiť pre jednu alebo viacero podmienok, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak viac ako jeden zadaná podmienka pravdivá, program InfoPath použije len formátovanie prvej pravdivej podmienke.

 6. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Zmena podmieneného formátovania

 1. V šablóne formulára vyberte ovládací prvok, ktorého podmienené formátovanie, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Podmienené formátovanie v ponuke Formát.

 2. V dialógovom okne Podmienené formátovanie vyberte podmienku, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť.

 3. V poliach Ak je táto podmienka pravdivá upraviť podmienku.

  Poznámka: InfoPath overí podmienky začiarknutím hodnotu pole, ktoré je viazané na ovládací prvok, nie samotného ovládacieho prvku.

 4. Vyberte nové formátovanie, ktoré chcete použiť pre jednu alebo viacero podmienok, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak máte viacero podmienok pre ovládací prvok a chcete zmeniť poradie, v ktorom sa vyhodnocujú, vyberte podmienku v dialógovom okne Podmienené formátovanie a potom kliknite na tlačidlo Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  Poznámka: Ak viac ako jeden zadaná podmienka pravdivá, program InfoPath použije len formátovanie prvej pravdivej podmienke.

 6. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×