Snímky a rozloženia

Použitie rozloženia snímky

Použitie rozloženia snímky

Každý motív v programe PowerPoint obsahuje množinu rozložení snímky, teda preddefinované usporiadanie obsahu snímky. Polia so zástupným objektom poskytujú miesto na zadanie obsahu, pričom nevyžadujú takmer žiadne alebo vyžadujú len minimálne manuálne formátovanie a usporadúvanie. Stačí vybrať rozloženie z ponuky v programe PowerPoint, potom vložiť slová a obrázky. 

Preddefinované rozloženia obsahujú Úvodnú snímku, s ktorou môžete začať, všeobecnú snímku Nadpis a obsah, rozloženie Porovnanie s dvoma poľami vedľa seba a rozloženie Obrázok s popisom.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

29 sekúnd

Ďalšie informácie o rozloženiach snímok nájdete v téme Čo je rozloženie snímky?

S použitím rôznych rozložení snímky môžete usporiadať obsah snímky podľa svojich predstáv a potrieb alebo zlepšiť prehľadnosť a čitateľnosť obsahu.

 1. Vyberte snímku, ktorej rozloženie chcete zmeniť.

 2. Vyberte položky Domov > Rozloženie.

 3. Vyberte požadované rozloženie.

  Rozloženia obsahujú zástupné objekty pre text, videá, obrázky, grafy, tvary, obrázky ClipArt, pozadie a iný obsah. Rozloženia obsahujú aj formátovanie týchto objektov, ktoré zahŕňa napríklad farby motívu, písma a efekty.

  Poznámka: Ak sa vám vykonané zmeny rozloženia nepáčia a chcete sa vrátiť k pôvodnému rozloženiu, vyberte položky Domov > Vynulovať. Pri použití položky Vynulovať sa neodstráni žiadny obsah, ktorý ste pridali.

Zmena orientácie snímok

Postup prepínania medzi orientáciou na výšku a orientáciou na šírku je popísaný v samostatnom článku Pomocníka:

Orientácia snímky na šírku na šírku
Orientácia snímky na výšku na výšku

Pozrite tiež

Výber štandardného rozloženia snímky

 1. V zobrazení Normálne na karte Domov kliknite na položku Rozloženie.

 2. Vyberte rozloženie, ktoré najlepšie vyhovuje obsahu vašej snímky.

  Kliknutím na položku Rozloženie na karte Domov zmeníte vzhľad snímky

Prispôsobenie rozloženia snímky

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Predloha snímky.

  Príkaz predlohy snímky v PowerPointe pre Mac
 2. Rozloženia snímok sa zobrazujú ako miniatúry na ľavej table pod predlohou snímky.

  Tabla miniatúr zobrazujúca rozloženie pri úprave predlohy snímky
 3. Použite jeden alebo oba z týchto postupov:

  • Kliknite na požadované rozloženie a prispôsobte ho. Môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť veľkosť zástupných objektov a kartu Domov môžete použiť na zmenu písiem, farieb a iných prvkov návrhu.

  • Kliknite na položku Vložiť rozloženie, pridajte novú snímku a naformátujte ju.

 4. Kliknite na položku Zavrieť predlohu a zastavte úpravu rozložení.

  Upravené rozloženie snímky bude možné vložiť ako novú snímku do prezentácie na ľubovoľné miesto.

Uloženie zmien ako nového motívu

 1. Kliknite na položku Návrh a ukážte na niektorý z motívov.

 2. Kliknite na šípku nadol, ktorá sa zobrazí pod panelom motívov.

 3. Kliknite na položku Uložiť aktuálny motív, pomenujte motív a kliknite na tlačidlo Uložiť. Nový motív bude obsahovať novoupravené rozloženie snímky a bude k dispozícii v galérii Motívy.

Zmena orientácie snímok

Postup prepínania medzi orientáciou na výšku a orientáciou na šírku nájdete v téme Zmena orientácie.

Orientácia snímky na šírku na šírku
Orientácia snímky na výšku na výšku

Súvisiace informácie

Čo je predloha snímky?

Vytvorenie vlastného motívu v PowerPointe

Používanie šablón v PowerPointe

Pridanie nového rozloženia snímky do predlohy snímky

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na predlohu snímky. Predloha snímky je horná snímka na navigačnej table.

 3. Kliknite na kartu Predloha snímky a potom v časti Predloha snímky kliknite na položku Nové rozloženie.

  Karta Predloha snímky, skupina Predloha snímky

  PowerPoint vloží rozloženie novej snímky so zástupnými objektmi pre názov a päty.

 4. Vykonajte ďalšie úpravy nového rozloženia snímky.

  Poznámka: Ďalšie informácie o ďalších úpravách rozloženia snímky nájdete v téme Pridanie zástupných objektov do rozloženia snímky alebo ich odstránenie z neho.

 5. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Duplikovanie rozloženia snímky v predlohe snímky

Pomocou vlastných rozložení môžete vytvoriť rad rozložení, ktoré majú rovnaký vzhľad, ale rôzny obsah. Môžete napríklad vytvoriť prvé rozloženie, ktoré bude mať logo spoločnosti v ľavom rohu a zástupný objekt textu, a potom toto vlastné rozloženie duplikovať a zmeniť zástupný objekt na tabuľku.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete zmeniť. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. V ponuke Vložiť kliknite na položku Zdvojiť rozloženie.

 4. Vykonajte ďalšie úpravy nového rozloženia snímky.

  Poznámka: Ďalšie informácie o ďalších úpravách rozloženia snímky nájdete v téme Pridanie zástupných objektov do rozloženia snímky alebo ich odstránenie z neho.

 5. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Odstránenie rozloženia snímky v predlohe snímky

V predlohe snímky môžete odstrániť akékoľvek rozloženia snímok okrem tých, ktoré sa používajú v aktuálnej prezentácii.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete odstrániť. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. Kliknite na kartu Predloha snímky a potom v časti Predloha snímky kliknite na položku Odstrániť.

  Karta Predloha snímky, skupina Predloha snímky

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Premenovanie rozloženia snímky v predlohe snímky

Môžete zmeniť názov rozloženia snímky, čím sa zmení názov, ktorý sa pre dané rozloženie zobrazuje v časti Nová snímka alebo v ponuke Rozloženie na karte Domov.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a vyberte položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete zmeniť. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. Kliknite na kartu Predloha snímky, a potom v časti Predloha snímky kliknite na položku Premenovať.

  Karta Predloha snímky, skupina Predloha snímky

 4. Do poľa Názov zadajte nový názov.

 5. Kliknite na tlačidlo Premenovať.

 6. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Zmena orientácie snímok

Postup prepínania medzi orientáciou na výšku a orientáciou na šírku nájdete v téme Zmena orientácie.

Orientácia snímky na šírku na šírku
Orientácia snímky na výšku na výšku

Súvisiace informácie

Pridanie zástupných objektov do rozloženia snímky alebo ich odstránenie z neho

Úprava predlohy snímky

Navrhovanie v PowerPointe

Každé rozloženie snímky obsahuje zástupný text, zástupné obrázky, grafy, tvary a iné. Výber rozloženia snímky, ktoré najviac vyhovuje jej obsahu, vás pri usporiadaní obsahu na snímkach posunie výrazne dopredu.

Výber rozloženia pri pridávaní novej snímky:

 1. Na karte Domov kliknite na položku Nová snímka.

 2. Vyberte rozloženie pre novú snímku a potom kliknite na položku Pridať snímku.

Rozloženie existujúcej snímke zmeníte takto:

 1. Na karte Domov kliknite na položku Rozloženie.

 2. Vyberte rozloženie, ktoré najlepšie vyhovuje obsahu snímky, a potom kliknite na položku Zmeniť rozloženie.

  Zmena rozloženia snímky

Zmena orientácie snímok

Postup prepínania medzi orientáciou na výšku a orientáciou na šírku nájdete v téme Zmena orientácie.

Orientácia snímky na šírku na šírku
Orientácia snímky na výšku na výšku

V telefóne alebo tablete:

 1. Ťuknite na snímku, ktorej rozloženie chcete definovať.

 2. Na plávajúcom paneli s nástrojmi v dolnej časti okna ťuknite na položku Domov > Layout:

  Pomocou tlačidla Rozloženie na plávajúcom paneli s nástrojmi môžete zmeniť rozloženie snímky

 3. Ťuknutím vyberte požadované rozloženie snímky.

  Rozloženie sa použije. Môžete pokračovať v úpravách snímky alebo prejdite na ďalšiu snímku.

V telefóne alebo tablete:

 1. Ťuknite na snímku, ktorej rozloženie chcete definovať.

 2. Na plávajúcom paneli s nástrojmi v dolnej časti okna ťuknite na položku Domov > Layout:

  Pomocou tlačidla Rozloženie na plávajúcom paneli s nástrojmi môžete zmeniť rozloženie snímky

 3. Ťuknutím vyberte požadované rozloženie snímky.

  Rozloženie sa použije. Môžete pokračovať v úpravách snímky alebo prejdite na ďalšiu snímku.

V tablete:

 1. Ťuknite na snímku, ktorej rozloženie chcete definovať.

 2. Na karte Domov ťuknite na položku Rozloženie.

 3. Ťuknutím vyberte požadované rozloženie snímky.

  Rozloženie sa použije. Môžete pokračovať v úpravách snímky alebo prejdite na ďalšiu snímku.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×