Použitie vstavaných funkcií Excelu na vyhľadanie údajov v tabuľke alebo rozsahu buniek

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Súhrn

Tento podrobný článok popisuje postup pri vyhľadávaní údajov v tabuľke (alebo rozsahu buniek) pomocou rôznych vstavaných funkcií v Microsoft Exceli. Na dosiahnutie rovnakého výsledku môžete použiť rôzne vzorce.

Vytvorenie vzorového hárka

V tomto článku sa používa vzorový hárok na ilustráciu vstavaných funkcií Excelu. Zoberme si príklad odkazovanie na názov zo stĺpca a a vrátite vek danej osoby zo stĺpca C. Ak chcete vytvoriť tento hárok, zadajte tieto údaje do prázdneho excelového hárka.

Do bunky E2 zadajte hodnotu, ktorú chcete vyhľadať. Vzorec môžete zadať do ľubovoľnej prázdnej bunky v tom istom hárku.

A

B

C

D

E

1

Meno

Oddelenie

Vek

Hľadať hodnotu

2

Henry

501

28

Mary

3

Stan

201

19

4

Mary

101

22

5

Larry

301

29

Definície výrazov

V tomto článku sa používajú nasledujúce výrazy na popis vstavaných funkcií Excelu:

Výraz

Definícia

Príklad

Pole tabuľky

Celá Vyhľadávacia tabuľka

A2: C5

Hľadaná _ hodnota

Hodnota, ktorá sa má nájsť v prvom stĺpci tabuľky.

E2

Argument
-or-
Lookup_Vector

Rozsah buniek, ktorý obsahuje možné vyhľadávacie hodnoty.

A2: A5

Col_Index_Num

Číslo stĺpca v tabuľke tabuľka, pre ktorú by sa mala vrátiť zodpovedajúca hodnota.

3 (tretí stĺpec v tabuľke)

Result_Array
-or-
Result_Vector

Rozsah obsahujúci iba jeden riadok alebo iba jeden stĺpec. Musí mať rovnakú veľkosť ako argument alebo Lookup_Vector.

C2: C5

Rozsah

Logická hodnota (TRUE alebo FALSe). Ak je argument TRUE alebo vynechaný, vráti sa približná zhoda. Ak je argument FALSe, bude hľadať presnú zhodu.

FALSE

Top_cell

Toto je odkaz, z ktorého chcete založiť offset. Top_Cell musí odkazovať na bunku alebo rozsah susediacich buniek. V opačnom prípade funkcia OFFSET vráti #VALUE. .

Offset_Col

Toto je počet stĺpcov naľavo alebo napravo od ľavej hornej bunky výsledku, na ktorú chcete odkazovať. Napríklad "5" ako argument Offset_Col určuje, že ľavá horná bunka v odkaze obsahuje päť stĺpcov napravo od odkazu. Offset_Col môže byť kladné (čo znamená napravo od počiatočného odkazu) alebo záporné (čo znamená naľavo od počiatočného odkazu).

Funkcie

LOOKUP ()

Funkcia Lookup nájde hodnotu v jednom riadku alebo stĺpci a zhoduje sa s hodnotou v rovnakom umiestnení v inom riadku alebo stĺpci.

Nasledujúci príklad obsahuje syntax vzorca vyhľadávania:

   = LOOKUP (VYHĽADÁVAná _ hodnota; Lookup_Vector; Result_Vector)


Nasledujúci vzorec vyhľadá vek Panny Márie vo vzorovom hárku:

   = LOOKUP (E2; A2: A5; C2: C5)

Vzorec používa hodnotu Marie v bunke E2 a v prenášači vyhľadávania (stĺpec A) nájde slovo "Mary". Vzorec sa potom zhoduje s hodnotou v tom istom riadku v vektore výsledkov (stĺpec C). Keďže "Mary" je v riadku 4, funkcia LOOKUP vráti hodnotu z riadka 4 v stĺpci C (22).

Poznámka: Funkcia Lookup vyžaduje zoradenie tabuľky.

Ďalšie informácie o funkcii Lookup nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
 

Používanie funkcie LOOKUP v Exceli

VLOOKUP ()

Funkcia VLOOKUP alebo vertikálne Lookup sa používa vtedy, keď sú údaje uvedené v stĺpcoch. Táto funkcia vyhľadáva hodnotu v stĺpci vľavo a zhoduje sa s údajmi v zadanom stĺpci v tom istom riadku. Funkciu VLOOKUP môžete použiť na nájdenie údajov v zoradenej alebo netriedenej tabuľke. V nasledujúcom príklade sa používa tabuľka s zoradenými údajmi.

Nasledujúci príklad obsahuje syntax vzorca VLOOKUP :

    = VLOOKUP (vyhľadávaná _ hodnota, tabuľka, Col_Index_Num; rozsah)

Nasledujúci vzorec vyhľadá vek Panny Márie vo vzorovom hárku:

   = VLOOKUP (E2; A2: C5; 3; FALSE)

Vzorec používa hodnotu Marie v bunke E2 a v ľavom stĺpci (stĺpci A) nájde slovo "Mary". Vzorec sa potom zhoduje s hodnotou v tom istom riadku v Column_Index. V tomto príklade sa používa "3" ako Column_Index (stĺpec C). Keďže "Mary" je v riadku 4, funkcia VLOOKUP vráti hodnotu z riadka 4 V stĺpci C (22).

Ďalšie informácie o funkcii VLOOKUP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
 

Ako sa používa funkcia VLOOKUP alebo HLOOKUP na nájdenie presnej zhody

INDEX () a MATCH ()

Pomocou funkcií INDEX a MATCH môžete spoločne získať rovnaké výsledky ako pri použití funkcie Lookup alebo VLOOKUP.

Toto je príklad syntaxe, ktorá kombinuje index a zhodu s cieľom produkovať rovnaké výsledky ako Lookup a VLOOKUP v predchádzajúcich príkladoch:

    = INDEX (tabuľka; MATCH (vyhľadávaná _ hodnota; argument; 0), Col_Index_Num)

Nasledujúci vzorec vyhľadá vek Panny Márie vo vzorovom hárku:


= INDEX (A2: C5; MATCH (E2; A2: A5; 0); 3)

Vzorec používa hodnotu Marie v bunke E2 a v stĺpci A nájde slovo "Mary". Potom sa zhoduje s hodnotou v tom istom riadku v stĺpci C. Keďže "Mary" je v riadku 4, vzorec vráti hodnotu z riadka 4 v stĺpci C (22).

Poznámka Ak žiadna z buniek v argument nezhoduje s vyhľadávanou vyhľadávanou _ hodnota ("Mary"), tento vzorec sa vráti #N/A.
Ďalšie informácie o funkcii index nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

Používanie funkcie index na nájdenie údajov v tabuľke

OFFSET () a MATCH ()

Funkcie offset a Match môžete použiť spoločne na dosiahnutie rovnakých výsledkov ako funkcie v predchádzajúcom príklade.

Toto je príklad syntaxe, ktorá kombinuje offset a Match, aby vytvorila rovnaké výsledky ako Lookup a VLOOKUP:

   = OFFSET (top_cell; MATCH (vyhľadávaná _ hodnota; argument; 0), Offset_Col)

Tento vzorec zistí vek Márie vo vzorovom hárku:

   = OFFSET (A1; MATCH (E2; A2: A5; 0); 2)

Vzorec používa hodnotu Marie v bunke E2 a v stĺpci A nájde slovo "Mary". Vzorec sa potom zhoduje s hodnotou v tom istom riadku, ale dva stĺpce napravo (stĺpec C). Keďže "Mary" je v stĺpci A, vzorec vráti hodnotu v riadku 4 v stĺpci C (22).

Ďalšie informácie o funkcii offset nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
 

Používanie funkcie offset

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×