Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Použitie zobrazenia zoznamu v accessovej aplikácii

Dôležité    Access Services 2010 a Access Services 2013 sa odstraňujú z nasledujúceho vydania SharePointu. Odporúčame nevytvárať nové webové aplikácie a migrovať existujúce aplikácie na alternatívnu platformu, ako je napríklad Microsoft Power Apps.

Ak chcete zobraziť údaje z accessovej aplikácie v rozložení formulára, použite zobrazenie zoznamu (známe aj ako zobrazenie podrobností zoznamu). Ak do aplikácie pridáte novú tabuľku alebo vykonáte import údajov do aplikácie, Access automaticky vytvorí zobrazenie zoznamu pre každú tabuľku, vy si však môžete pre tabuľky vytvoriť aj ďalšie zobrazenia zoznamu. Zobrazenie zoznamu zahŕňa vstavané vyhľadávacie pole, a je preto užitočné v prípadoch, keď chcete hľadať alebo filtrovať konkrétne údaje. Hodí sa tiež na prezeranie podrobností záznamu a pridávanie, úpravu alebo odstránenie záznamov z tabuľky. Záznam, ktorý chcete zobraziť alebo upraviť, vyberiete z ovládacieho prvku zoznamu na ľavej strane zobrazenia zoznamu. Ďalšie informácie o pridávaní tabuliek do aplikácií nájdete v téme Vytvorenie accessovej aplikácie.

Poznámka: Tento článok sa nevzťahuje na počítačové databázy Accessu. Ďalšie informácie o vytváraní formulárov v počítačových databázach nájdete v téme Vytvorenie accessového formulára.

Zobrazenie zoznamu

Pri vytváraní nového zobrazenia zoznamu Access automaticky vytvorí v zobrazení ovládací prvok pre každé pole v tabuľke. Keď do tabuľky pridáte nové pole, Access pre dané pole pridá nový ovládací prvok aj do zobrazenia zoznamu. Ak vykonáte nejaké zmeny v návrhu zobrazenia zoznamu, akými je napríklad presunutie alebo zmena veľkosti ovládacích prvkov, a potom tieto zmeny návrhu uložíte, Access už nebude po pridaní nových polí do tabuľky pridávať nové ovládacie prvky do zobrazenia zoznamu. V takom prípade bude potrebné, aby ste po pridaní nových polí do tabuľky pridali nové ovládacie prvky do zobrazenia zoznamu vy. Získajte ďalšie informácie o pridávaní ovládacích prvkov do zobrazenia.

Pridanie nového zobrazenia zoznamu

Ak chcete do tabuľky pridať nové zobrazenie zoznamu, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu v Accesse.

 2. Kliknite na názov tabuľky v okne Výber tabuľky na ľavej table a potom kliknite na tlačidlo Pridať nové zobrazenie (znamienko plus).

  Pridanie zobrazenia zoznamu z klienta programu Access

 3. V dialógovom okne Pridať nové zobrazenie zadajte do poľa Názov zobrazenia názov zobrazenia, nastavte Typ zobrazenia na možnosť Podrobnosti zoznamu a z poľa Zdroj záznamov vyberte názov tabuľky.

 4. Kliknutím na položky Domov > Spustiť aplikáciu otvorte zobrazenie zoznamu v prehliadači.

 5. Ak chcete pridať, upraviť alebo odstrániť údaje v tomto zobrazení, kliknite na názov tabuľky > Zoznam.

Na začiatok stránky

Použitie tlačidiel akcie v zobrazení zoznamu

 • Pridanie nového záznamu: Kliknite na tlačidlo akcie Pridať Dynadot-Overenie-2 , zadajte údaje a potom kliknite na tlačidlo akcie Uložiť Save action button on the Action Bar .

 • Úprava záznamu: Kliknite na záznam zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo akcie Upraviť Edit action button on the Action Bar .

 • Odstránenie záznamu: Kliknite na záznam zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo akcie Odstrániť Obrázok tlačidla .

 • Zrušenie všetkých neuložených zmien záznamu: Kliknite na tlačidlo akcie Zrušiť Tlačidlo Kopírovať .

Panel akcií v zobrazení zoznamu

Tu nájdete ďalšie informácie o práci s tlačidlami akcií v accessovej aplikácii.

Na začiatok stránky

Filtrovanie údajov v zobrazení zoznamu

Vyhľadávacie pole môžete využiť na filtrovanie zoznamu. Ak chcete nájsť napríklad položky so znakmi „an“, zadajte tieto znaky do poľa Filtrovať zoznam a stlačte kláves Enter. Access filtruje vo viacerých poliach. V tomto príklade sú výsledkom výrazy Alan a Anna.

Použitie vyhľadávacieho poľa v zobrazení zoznamu

Kliknutím na tlačidlo x vo vyhľadávacom poli sa vrátite k zobrazeniu bez filtra.

Tu nájdete ďalšie informácie o vyhľadávaní údajov v zobrazení zoznamu.

Tip: Pri zobrazovaní záznamov v zobrazení zoznamu zadajte lomku (/) ako klávesovú skratku pre presun zamerania do vyhľadávacieho poľa.

Na začiatok stránky

Odstránenie zobrazenia zoznamu

Ak chcete odstrániť existujúce zobrazenie zoznamu, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu v Accesse.

 2. Kliknite na názov tabuľky v okne Výber tabuľky na ľavej table a potom kliknite na zobrazenie zoznamu.

 3. Kliknite na tlačidlo vlastnosti a potom na možnosť Odstrániť.

  Settings menu with Open in browser, Edit, Rename, Duplicate, and Delete
 4. Kliknutím na tlačidlo Áno odstránite zobrazenie zoznamu a kliknutím na tlačidlo Nie odstránenie zrušíte.

Poznámka: Zobrazenie zoznamu sa po odstránení prestane zobrazovať v zozname zobrazení pripojenom k tabuľke aj na navigačnej table. Odstránenie zobrazenia zoznamu nie je možné vrátiť späť.

Na začiatok stránky

Zmena popisu zobrazenia zoznamu

Pri vytvorení novej tabuľky v accessovej aplikácii použije Acces ako popis zobrazenia výraz Zoznam. Tento popis nie je skutočným názvom zobrazenia zoznamu, ktorý sa zobrazuje na navigačnej table. Popis zobrazenia zoznamu môžete zmeniť tak, aby lepšie zodpovedal vašim predstavám. Zmena popisu zobrazenia zoznamu nevedie k zmene názvu zobrazenia zoznamu, ktorý sa zobrazuje na navigačnej table.

Ak chcete zmeniť popis zobrazenia zoznamu, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu v Accesse.

 2. Kliknite na názov tabuľky v okne Výber tabuľky na ľavej table a potom kliknite na zobrazenie zoznamu.

 3. Kliknite na tlačidlo vlastnosti a potom na možnosť Premenovať.

  Settings menu with Open in browser, Edit, Rename, Duplicate, and Delete
 4. Zadajte nový popis zobrazenia zoznamu a stlačte kláves ENTER.

  List view caption changed to Customers
 5. Ak chcete uložiť zmeny popisu, kliknite na paneli s nástrojmi Rýchly prístup na položku Uložiť.

Tip: Ak chcete zmeniť umiestnenie zobrazenia zoznamu v hornej časti obrazovky, kliknite na popis a podržte ho a potom ho presuňte doprava alebo doľava na nové miesto.

Na začiatok stránky

Vytvorenie kópie zobrazenia zoznamu

Ak chcete vytvoriť identickú kópiu zobrazenia zoznamu, môžete v accessových aplikáciách použiť funkciu Duplikovať.

Ak chcete vytvoriť kópiu zobrazenia zoznamu, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu v Accesse.

 2. Kliknite na názov tabuľky v okne Výber tabuľky na ľavej table a potom kliknite na zobrazenie zoznamu.

 3. Kliknite na tlačidlo vlastnosti a potom na možnosť Duplikovať.

  Settings menu with Open in browser, Edit, Rename, Duplicate, and Delete
 4. Zadajte názov novej kópie zobrazenia zoznamu do poľa Názov duplikátu. Každé zobrazenie na navigačnej table musí byť jedinečné.

 5. V poli Umiestnenie duplikátu vyberte tabuľku, ku ktorej sa má priradiť. Po priradení kópie zobrazenia k tabuľke a kliknutí na názov tabuľky na ľavej table zobrazí Access popis zobrazenia.

  Duplicate view dialog showing name of duplicate box and location for duplicate box.

  Tip: Ak nechcete priradiť kópiu zobrazenia k určitej tabuľke, môžete v poli Umiestnenie duplikátu vybrať možnosť [Samostatný/kontextový]. Keď kópiu zobrazenia nastavíte ako samostatné zobrazenie, Access zobrazí objekt na navigačnej table, ale nie v zozname zobrazení priradených k tabuľkám. Na otvorenie samostatných zobrazení v prehliadači je potrebné použiť akciu makra OtvoriťAutomatickyOtváranéOkno.

 6. Kliknutím na tlačidlo OK vytvoríte novú kópiu zobrazenia zoznamu a kliknutím na tlačidlo Zrušiť zrušíte vytvorenie kópie zobrazenia zoznamu.

 7. Ak chcete uložiť zmeny zobrazení zoznamu, kliknite na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Ďalšie kroky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×