Použitie zobrazovača Visio Viewer na zobrazenie alebo tlač kresieb Visia

Použitie zobrazovača Visio Viewer na zobrazenie alebo tlač kresieb Visia

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Visio Viewer umožňuje otvoriť, zobraziť alebo tlačiť kresby Visia aj v prípade, že nemáte nainštalované Visio. Pomocou zobrazovača Visio Viewer však nemožno upraviť, uložiť ani vytvoriť nové kresby Visia. Na to je potrebné mať nainštalovanú úplnú verziu Visia. Ak vytvoríte a upravíte diagramy v úplnej verzii Visia a tieto diagramy odošlete niekomu, kto nemá Visio, daná osoba môže na zobrazenie vášho diagramu použiť Visio Viewer.

Kde nájdem Visio Viewer?

Stiahnite si najnovšiu verziu zobrazovača Visio Viewer z Centra sťahovania softvéru.

Poznámky: 

 • Visio Viewer 2010 dokáže otvoriť kresby Visia (súbory .vsd) uložené vo Visiu 2000, 2002, 2003, 2007 a 2010. Visio Viewer 2010 dokáže otvoriť aj XML kresby Visia (súbory .vdx) uložené vo Visiu 2002, 2003 a 2007.

 • Visio Viewer 2013 dokáže otvoriť kresby Visia (súbory .vsd) uložené vo Visiu 2000, 2002, 2003, 2007, 2010 a 2013. Visio Viewer 2013 dokáže otvoriť aj XML kresby Visia (súbory .vdx) uložené vo Visiu 2002, 2003 a 2007.

 • Visio Viewer 2016 dokáže otvoriť kresby Visia (súbory .vsd) uložené vo Visiu 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013 a 2016. Visio Viewer 2016 dokáže otvoriť aj XML kresby Visia (súbory .vdx) uložené vo Visiu 2002, 2003 a 2007.

Zobrazenie kresby pomocou zobrazovača Visio Viewer

Keď otvoríte kresbu pomocou zobrazovača Visio Viewer, kresba sa zobrazí v okne prehliadača Internet Explorer. Ak má kresba viac než jednu stranu, strany budú dostupné vo forme kariet pozdĺž dolnej časti zobrazovača.

Premiestnenie kresby

 1. Nájdite kresbu, ktorú chcete otvoriť.

 2. Dvojitým kliknutím na kresbu ju otvorte.

  Poznámky: 

  • Visio Viewer nezobrazuje vzorkovnice, tably, pravítka, vodiace čiary a vodiace body. Visio Viewer nepodporuje ani vložené DGN kresby, otočené strany, viac ako jedno hypertextové prepojenie priradené k tvaru, hypertextové prepojenia priradené k strane kresby a vlastnosti strany kresby.

  • Vlastné štýly výplne, štýly čiar a niektoré ukončenia čiar možno nebudú v zobrazovači Visio Viewer vyzerať rovnako ako pri otvorení kresby vo Visiu.

 • Ak chcete kresbu presúvať v okne prehliadača, kliknite na kresbu a presuňte ju alebo použite posúvače či klávesy so šípkami.

  Tip: Ak nechcete presúvať kresbu, môžete ju tiež posunúť kliknutím na posúvače alebo stlačením klávesov so šípkami. Otočením kolieska myši sa tiež môžete posunúť nahor a nadol alebo stlačením klávesu SHIFT a otočením kolieska myši posunúť doľava a doprava.

 • Ak chcete vykonať priblíženie v konkrétnej oblasti kresby, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT a myšou nakreslite obdĺžnik okolo oblasti, ktorú chcete zväčšiť.

 • Ak chcete stranu v prehliadači vycentrovať, kliknite pravým tlačidlom myši na kresbu, kliknite na položku Lupa a potom kliknite na položku Celá strana.

 • Ak chcete prejsť v kresbe na inú stranu, kliknite na kartu strany v dolnej časti okna kresby.

Priblíženie a vzdialenie

Ak chcete priblížiť alebo vzdialiť kresbu, použite niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete priblížiť kresbu, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Priblížiť. Prípadne kliknite na tlačidlo Lupa v Obrázok tlačidla na paneli s nástrojmi zobrazovača Visio Viewer. Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov ALT + F7.

 • Ak chcete vykonať priblíženie v konkrétnej oblasti kresby, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT a myšou nakreslite obdĺžnik okolo oblasti, ktorú chcete zväčšiť.

 • Ak chcete vykonať priblíženie na konkrétny bod v kresbe, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT a kliknite na bod, ktorý chcete zväčšiť.

 • Ak chcete vzdialiť kresbu, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Vzdialiť. Prípadne kliknite na tlačidlo vzdialiť Obrázok tlačidla na paneli s nástrojmi zobrazovača Visio Viewer. Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov ALT + SHIFT + F7.

 • Ak chcete vykonať vzdialenie od konkrétneho bodu v kresbe, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT a kliknite pravým tlačidlom myši na bod, ktorý chcete vzdialiť.

 • Ak chcete priblížiť alebo vzdialiť kresbu pomocou percenta priblíženia, kliknite pravým tlačidlom myši na kresbu, kliknite na položku Lupaa potom kliknite na percentuálnu hodnotu priblíženia alebo vyberte percentuálnu hodnotu priblíženia v poli Lupa pole lupy na paneli s nástrojmi zobrazovača Visio Viewer.

 • Ak chcete zobraziť celú stranu v okne zobrazovača Visio Viewer, kliknite pravým tlačidlom myši na kresbu, kliknite na položku Lupaa potom kliknite na položku Celá stranaalebo na paneli s nástrojmi zobrazovača Visio Viewer kliknite na tlačidlo stránka lupy Obrázok tlačidla .

Centrovanie kresby v okne zobrazovača Visio Viewer

Ak chcete centrovať kresbu v okne prehliadača, použite niektorý z týchto krokov:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na kresbu, kliknite na položku Lupa a potom kliknite na položku Celá strana.

 • Kliknite na tlačidlo stránka lupy Obrázok tlačidla na paneli s nástrojmi zobrazovača Visio Viewer.

 • Presuňte myšou kresbu do stredu okna prehliadača.

Použitie hypertextového prepojenia

 1. Umiestnite ukazovateľ na tvar, ktorý obsahuje hypertextové prepojenie.

 2. Kliknite na tvar.

Poznámka: Ak chcete prejsť späť na kresbu Visia po použití hypertextového prepojenia, ktoré sa otvorí v rovnakom okne, kliknite v prehliadači na tlačidlo Späť.

Prechod na inú stranu

Ak chcete prejsť na inú stranu v kresbe, použite niektorý z týchto krokov:

 • V dolnej časti okna kresby kliknite na kartu strany, na ktorú chcete prejsť.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na kresbu, kliknite na položku Prejsť na stranu a potom kliknite na požadovanú stranu.

Klávesová skratka  Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + PAGE DOWN, čím prejdete na nasledujúcu stranu, alebo stlačením kombinácie klávesov CTRL + PAGE UP prejsť na predchádzajúcu stranu.

Zobrazenie vlastností tvaru uložených v tvare

 • Dvakrát kliknite na tvar v kresbe Visia.

Vlastnosti tvaru sa zobrazia v dialógovom okne Vlastnosti na karte Vlastnosti tvaru. Ak je táto karta prázdna, tvar neobsahuje žiadne údaje.

Tlač kresby z programu Visio Viewer

Keď vytlačíte kresbu Visia pomocou zobrazovača Visio Viewer, kresba sa vytlačí z webového prehliadača, nie z Visia.

 1. Nastavte zobrazenie diagramu na rovnaké priblíženie a stredový bod v okne prehliadača, ktorý chcete použiť v prípade tlačenej strany.

  Ak chcete vytlačiť celú kresbu, zobrazte celú kresbu v okne prehliadača a vycentrujte ju v okne. (Pravým tlačidlom myši kliknite na kresbu a potom na položky > Lupa > Celá strana.)

 2. Ak chcete zadať nastavenia tlačiarne, otvorte možnosti prehliadača Nastavenie strany. V Internet Exploreri kliknite na položky Nástroje > Tlač > Nastavenie strany.

 3. Ak chcete vidieť, ako bude diagram vyzerať vytlačený, použite možnosť prehliadača Ukážka pred tlačou.

  Ak nevyzerá správne, zatvorte dialógové okno Ukážka pred tlačou a opäť vycentrujte diagram a zmeňte nastavenie lupy tak, ako má diagram vyzerať na strane.

  Poznámky: 

  • Ak pri tlači z Internet Explorera zmeníte nejaké nastavenie v dialógovom okne Ukážka pred tlačou, kresba sa možno vytlačí nesprávne. Tomuto problému sa vyhnete tak, že v tomto dialógovom okne nezmeníte žiadne nastavenia. Ak potrebujete zmeniť nastavenie tlačiarne, zmeňte ich pred tlačou v dialógovom okne Nastavenie strany.

  • Keď vytlačíte kresbu Visia pomocou zobrazovača Visio Viewer, kresba sa vytlačí z webového prehliadača, nie z Visia. Pri tlači z prehliadača možno kresba nebude vyzerať úplne rovnako ako pri tlači z Visia, keďže máte menšiu kontrolu nad procesom tlače a strany môžete tlačiť len po jednej.

  • Pri tlači kresieb Visia z webového prehliadača sa na vytlačenej strane použije rovnaká veľkosť lupy a stredový bod ako v okne prehliadača, takže zobrazenie na monitore približne zodpovedá tomu, čo sa vytlačí. Pred tlačou kresby však vždy skontrolujte ukážku pred tlačou a overte, či sa vytlačí požadovaným spôsobom.

Dočasná zmena vlastností kresby a zobrazovača

 1. Na paneli s nástrojmi zobrazovača Visio Viewer kliknite na tlačidlo Vlastnosti obrázok tlačidla .

 2. Na skrytie a zobrazenie častí kresby a zobrazovača použite možnosti na kartách Zobraziť, Vrstvy a Komentáre.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×