Povolenie a zakázanie makier v súboroch balíka Office

Predplatné služieb Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Makro je séria príkazov, ktoré môžete použiť na zautomatizovanie opakovanej úlohy, a ktoré môžete spustiť, keď máte vykonať úlohu. Tento článok prináša informácie o rizikách práce s makrami a dozviete sa, ako možno povoliť alebo zakázať makrá v Centre dôveryhodnosti.

Ak hľadáte informácie o vytváraní makier, pozrite si tému Stručný návod: Vytvorenie makra.

Obsah tohto článku

Povolenie makier pri zobrazení Panela hlásení

Povolenie makier v zobrazení Backstage

Jednorazové povolenie makier, keď sa zobrazí bezpečnostné upozornenie

Zmena nastavenia makier v Centre dôveryhodnosti

Vysvetlenie nastavení makier

Čo je makro, kto ho vytvára a aké je riziko zabezpečenia?

Povolenie makier pri zobrazení Panela hlásení

Keď otvoríte súbor s makrami, zobrazí sa žltý panel hlásení s ikonou štítu a tlačidlom Povoliť obsah. Ak viete, že makrá pochádzajú zo spoľahlivého zdroja, postupujte podľa týchto pokynov:

Nasledujúci obrázok je príkladom panela hlásení, keď sa v súbore nachádzajú makrá.

Panel hlásení s upozornením zabezpečenia pre makrá

Povolenie makier v zobrazení Backstage

Ďalší spôsob povolenia makier v súbore je použitie zobrazenia Microsoft Office BackStage. Ide o zobrazenie, ktoré sa zobrazí po kliknutí na kartu Súbor následne po zobrazení žltého panela hlásení.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V oblasti Upozornenie zabezpečenia kliknite na tlačidlo Povoliť obsah.

 3. V časti Povoliť všetok obsah kliknite na položku Vždy povoliť aktívny obsah tohto dokumentu.
  Súbor sa stane dôveryhodným dokumentom.

Nasledujúci obrázok je príkladom možností položky Povoliť obsah.

Rozbaľovacie bezpečnostné upozornenie

Jednorazové povolenie makier, keď sa zobrazí bezpečnostné upozornenie

Ak chcete povoliť makrá na čas, kým je súbor otvorený, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Keď súbor zatvoríte a znova otvoríte, znova sa zobrazí upozornenie.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V oblasti Upozornenie zabezpečenia kliknite na tlačidlo Povoliť obsah.

 3. Vyberte Rozšírené možnosti.

 4. V dialógovom okne Možnosti zabezpečenia balíka Microsoft Office vyberte pre každé makro možnosť Povoliť obsah pre túto reláciu.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Zmena nastavenia makier v Centre dôveryhodnosti

Nastavenie makier sa nachádza v Centre dôveryhodnosti. Ak však pracujete v organizácii, správca systému môže zmeniť predvolené nastavenie a zamedziť používateľovi nastavenie meniť.

Dôležité: Keď zmeníte nastavenie zabezpečenia makier v Centre dôveryhodnosti, toto nastavenie sa zmení len pre program balíka Office, ktorý práve používate. Nastavenie zabezpečenia makier sa nezmení pre všetky programy balíka Office.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti.

 4. V okne Centrum dôveryhodnosti kliknite na položku Nastavenie makra.

 5. Vyberte požadované nastavenia.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na nasledujúcom obrázku je oblasť Nastavenie makier Centra dôveryhodnosti.

oblasť Nastavenie makier Centra dôveryhodnosti

Na získanie ďalších informácií o nastavení makier použite informácie v nasledujúcej časti.

Vysvetlenie nastavení makier

 • Zakázať všetky makrá bez oznámenia     Všetky makrá a upozornenia zabezpečenia týkajúce sa makier sú zakázané.

 • Zakázať všetky makrá s oznámením     Makrá sú zakázané, ale v prípade prítomnosti makra sa zobrazí upozornenie zabezpečenia. Makrá môžete povoliť v závislosti od konkrétnej situácie.

 • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier     Makrá sú zakázané, ale v prípade prítomnosti makra sa zobrazí upozornenie zabezpečenia. Ak je však makro digitálne podpísané dôveryhodným vydavateľom, môže sa spustiť, ak bol vydavateľ zaradený medzi dôveryhodných vydavateľov. Ak ste vydavateľa nezaradili medzi dôveryhodných vydavateľov, zobrazí sa upozornenie, na základe ktorého môžete povoliť podpísané makro a zaradiť vydavateľa medzi dôveryhodných vydavateľov.

 • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa, môže sa spustiť potenciálne nebezpečný kód)     Povolí sa spustenie všetkých makier. Toto nastavenie spôsobí, že váš počítač nebude dostatočne zabezpečený proti potenciálne škodlivému kódu.

 • Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA     Zakázanie alebo povolenie programového prístupu k objektovému modelu programu Visual Basic for Applications (VBA) z automatizačného klienta. Táto možnosť zabezpečenia je pre kód napísaný na automatizáciu programu balíka Office a manipuláciu s prostredím a objektovým modelom VBA. Je to Per-User a na-Application Setting a popiera Access predvolene, bráni neoprávneným programom v budovaní škodlivého self-replikácia kódu. Pre automatizačných klientov, ktorí majú prístup k objektovému modelu VBA, musí používateľ, ktorý používa kód, poskytnúť prístup. Ak chcete povoliť prístup, začiarknite toto políčko.

Poznámka: V programoch Microsoft Publisher a Access nie je k dispozícii možnosť Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA.

Čo je makro, kto ho vytvára a aké je riziko zabezpečenia?

Makrá automatizujú často používané úlohy a šetria čas strávený nad klávesnicou a s myšou. Mnohé boli vytvorené pomocou programu Visual Basic for Applications (VBA) a napísali ich softvéroví vývojári. Niektoré makrá však môžu predstavovať potenciálne riziká zabezpečenia. Niektorí používatelia so škodlivými úmyslami, známi aj ako hakeri, môžu do súboru zahrnúť deštruktívne makro, ktoré môže vo vašom počítači alebo v sieti organizácie rozšíriť vírus.

Obsah tohto článku

Čo je makro a aké sú riziká zabezpečenia?

Povolenie alebo zakázanie makier prostredníctvom Centra dôveryhodnosti

Ktorý program používate?

Ako môže Centrum dôveryhodnosti pomôcť s ochranou pred nebezpečnými makrami?

Bezpečnostné upozornenie zobrazuje otázku, či chcem povoliť alebo zakázať makro. Čo mám robiť?

Čo je makro a aké sú riziká zabezpečenia

Makrá automatizovať často používané úlohy, Mnohé z nich sú vytvorené pomocou jazyka VBA a sú napísané vývojármi softvéru. Niektoré makrá však predstavujú potenciálne riziko zabezpečenia. Osoba so škodlivým zámerom môže v dokumente alebo súbore zaviesť deštruktívne makro, ktoré môže šíriť vírus v počítači.

Povolenie alebo zakázanie makier prostredníctvom Centra dôveryhodnosti

Nastavenia zabezpečenia makier sa nachádzajú v Centre dôveryhodnosti. Ak však pracujete v organizácii, správca systému môže zmeniť predvolené nastavenie a zamedziť používateľovi meniť akékoľvek nastavenia.

Poznámka: Keď zmeníte nastavenie zabezpečenia makier v Centre dôveryhodnosti, toto nastavenie sa zmení len pre program balíka Office, ktorý práve používate. Nastavenie zabezpečenia makier sa nezmení pre všetky programy balíka Office.

Ktorý program pre systém Microsoft Office 2007 používate?

Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Nastavenie makra.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Zakázať všetky makrá bez oznámenia Na túto možnosť kliknite, ak nedôverujete makrám. Vypnú sa všetky makrá v dokumentoch a všetky upozornenia zabezpečenia pre makrá. Ak sú dokumenty s nepodpísanými makrami, ktorým dôverujete, môžete tieto dokumenty umiestniť do pridať, odstrániť alebo zmeniť dôveryhodné umiestnenie. Spustenie dokumentov v dôveryhodných umiestneniach je povolené bez predchádzajúcej kontroly zabezpečovacím systémom Centrum dôveryhodnosti.

  • Zakázať všetky makrá s oznámením Toto nastavenie je predvolené. Kliknite na túto možnosť, ak chcete, aby boli makrá zakázané a chcete dostávať bezpečnostné upozornenia, ak sa makrá vyskytnú. Tak sa môžete v závislosti od konkrétnej situácie rozhodnúť, kedy makrá povoliť.

  • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier Toto nastavenie je rovnaké ako nastavenie Zakázať všetky makrá s oznámením, ale s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané dôveryhodným vydavateľom, môže sa spustiť, ak bol vydavateľ zaradený medzi dôveryhodných vydavateľov. Ak ste vydavateľa nezaradili medzi dôveryhodných vydavateľov, dostanete oznámenie. Tak sa môžete rozhodnúť, či takto podpísané makrá povolíte, alebo či vydavateľa zaradíte medzi dôveryhodných vydavateľov. Všetky nepodpísané makrá budú zakázané bez oznámenia.

  • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; môže sa spustiť potenciálne nebezpečný kód) Kliknite na túto možnosť, ak chcete umožniť spúšťanie všetkých makier. Toto nastavenie sa neodporúča, pretože počítač sa tak vystavuje ohrozeniu potenciálne nebezpečným kódom.

Na začiatok stránky

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Nastavenie makra.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Zakázať všetky makrá bez oznámenia Na túto možnosť kliknite, ak nedôverujete makrám. Vypnú sa všetky makrá v dokumentoch a všetky upozornenia zabezpečenia pre makrá. Ak sú dokumenty s nepodpísanými makrami, ktorým dôverujete, môžete tieto dokumenty umiestniť do pridať, odstrániť alebo zmeniť dôveryhodné umiestnenie. Spustenie dokumentov v dôveryhodných umiestneniach je povolené bez predchádzajúcej kontroly zabezpečovacím systémom Centrum dôveryhodnosti.

  • Zakázať všetky makrá s oznámením Toto nastavenie je predvolené. Kliknite na túto možnosť, ak chcete, aby boli makrá zakázané a chcete dostávať bezpečnostné upozornenia, ak sa makrá vyskytnú. Tak sa môžete v závislosti od konkrétnej situácie rozhodnúť, kedy makrá povoliť.

  • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier Toto nastavenie je rovnaké ako nastavenie Zakázať všetky makrá s oznámením, ale s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané dôveryhodným vydavateľom, môže sa spustiť, ak bol vydavateľ zaradený medzi dôveryhodných vydavateľov. Ak ste vydavateľa nezaradili medzi dôveryhodných vydavateľov, dostanete oznámenie. Tak sa môžete rozhodnúť, či takto podpísané makrá povolíte, alebo či vydavateľa zaradíte medzi dôveryhodných vydavateľov. Všetky nepodpísané makrá budú zakázané bez oznámenia.

  • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; môže sa spustiť potenciálne nebezpečný kód) Kliknite na túto možnosť, ak chcete umožniť spúšťanie všetkých makier. Toto nastavenie sa neodporúča, pretože počítač sa tak vystavuje ohrozeniu potenciálne nebezpečným kódom.

  • Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA    Toto nastavenie je určené pre vývojárov a používa sa na zámerné uzamknutie alebo povolenie programátorského prístupu k objektovému modelu programu VBA pre všetkých automatizačných klientov. Znamená to, že ponúka možnosť zabezpečenia na ochranu pred kódom spúšťajúcim automatizáciu programu balíka Office a umožňujúcim programátorskú manipuláciu v prostredí programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) a s objektovým modelom. Toto nastavenie je špecifické pre používateľa a pre aplikáciu a predvolene je nastavené na zakázanie prístupu. Táto možnosť zabezpečenia umožňuje, že neautorizované programy môžu len ťažko vytvoriť samoreplikovateľný kód, ktorý by mohol ohroziť systémy koncových používateľov. Všetkým automatizačným klientom, ktorí chcú pristupovať k objektovému modelu projektu VBA a programovať v ňom, musí používateľ, ktorý spúšťa kód, povoliť prístup. Ak chcete povoliť prístup, začiarknite toto políčko.

Tip: Dialógové okno nastavení zabezpečenia makier môžete otvoriť z karty Vývojár na páse s nástrojmi, ktorý spadá pod používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent. Ak karta Vývojár nie je k dispozícii, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Excel. Kliknite na položku Obľúbené a potom začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Zabezpečenie makra.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Nezobrazovať žiadne upozornenia a zakázať všetky makrá Kliknite na túto možnosť, ak makrám nedôverujete. Vypnú sa všetky makrá a všetky upozornenia zabezpečenia pre makrá.

  • Upozornenia na podpísané makrá. Všetky nepodpísané makrá sú zakázané. Toto je predvolené nastavenie a zhoduje sa s nastavením Zakázať všetky makrá s oznámením s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané vydavateľom nachádzajúcim sa v zozname dôveryhodných vydavateľov, makro sa môže spustiť. Ak sa vydavateľ nenachádza v zozname dôveryhodných vydavateľov, program vás na to upozorní. Tak sa môžete rozhodnúť, či takto podpísané makrá povolíte, alebo či vydavateľa zaradíte medzi dôveryhodných vydavateľov. Všetky nepodpísané makrá sú zakázané bez oznámenia.

  • Upozornenia na všetky makrá Kliknite na túto možnosť, ak chcete zakázať makrá, ale v prípade prítomnosti makier chcete dostať upozornenie zabezpečenia. Takto si môžete vždy vybrať, kedy chcete povoliť makrá.

  • Žiadna kontrola zabezpečenia pre makrá (neodporúča sa) Kliknutím na túto možnosť umožníte spustenie všetkých makier. Toto nastavenie sa neodporúča, pretože počítač sa tak vystavuje ohrozeniu potenciálne nebezpečným kódom.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Nastavenie makra.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Zakázať všetky makrá bez oznámenia Na túto možnosť kliknite, ak nedôverujete makrám. Vypnú sa všetky makrá v dokumentoch a všetky upozornenia zabezpečenia pre makrá. Ak sú dokumenty s nepodpísanými makrami, ktorým dôverujete, môžete tieto dokumenty umiestniť do pridať, odstrániť alebo zmeniť dôveryhodné umiestnenie. Spustenie dokumentov v dôveryhodných umiestneniach je povolené bez predchádzajúcej kontroly zabezpečovacím systémom Centrum dôveryhodnosti.

  • Zakázať všetky makrá s oznámením Toto nastavenie je predvolené. Kliknite na túto možnosť, ak chcete, aby boli makrá zakázané a chcete dostávať bezpečnostné upozornenia, ak sa makrá vyskytnú. Tak sa môžete v závislosti od konkrétnej situácie rozhodnúť, kedy makrá povoliť.

  • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier Toto nastavenie je rovnaké ako nastavenie Zakázať všetky makrá s oznámením, ale s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané dôveryhodným vydavateľom, môže sa spustiť, ak bol vydavateľ zaradený medzi dôveryhodných vydavateľov. Ak ste vydavateľa nezaradili medzi dôveryhodných vydavateľov, dostanete oznámenie. Tak sa môžete rozhodnúť, či takto podpísané makrá povolíte, alebo či vydavateľa zaradíte medzi dôveryhodných vydavateľov. Všetky nepodpísané makrá budú zakázané bez oznámenia.

  • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; môže sa spustiť potenciálne nebezpečný kód) Kliknite na túto možnosť, ak chcete umožniť spúšťanie všetkých makier. Toto nastavenie sa neodporúča, pretože počítač sa tak vystavuje ohrozeniu potenciálne nebezpečným kódom.

  • Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA    Toto nastavenie je určené pre vývojárov a používa sa na zámerné uzamknutie alebo povolenie programátorského prístupu k objektovému modelu programu VBA pre všetkých automatizačných klientov. Znamená to, že ponúka možnosť zabezpečenia na ochranu pred kódom spúšťajúcim automatizáciu programu balíka Office a umožňujúcim programátorskú manipuláciu v prostredí programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) a s objektovým modelom. Toto nastavenie je špecifické pre používateľa a pre aplikáciu a predvolene je nastavené na zakázanie prístupu. Táto možnosť zabezpečenia umožňuje, že neautorizované programy môžu len ťažko vytvoriť samoreplikovateľný kód, ktorý by mohol ohroziť systémy koncových používateľov. Všetkým automatizačným klientom, ktorí chcú pristupovať k objektovému modelu projektu VBA a programovať v ňom, musí používateľ, ktorý spúšťa kód, povoliť prístup. Ak chcete povoliť prístup, začiarknite toto políčko.

Tip: Dialógové okno nastavení zabezpečenia makier môžete otvoriť z karty Vývojár na páse s nástrojmi, ktorý spadá pod používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent. Ak karta Vývojár nie je k dispozícii, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu PowerPoint. Kliknite na položku Obľúbené a potom začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Zabezpečenie makra.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Zakázať všetky makrá bez oznámenia Na túto možnosť kliknite, ak nedôverujete makrám. Vypnú sa všetky makrá v dokumentoch a všetky upozornenia zabezpečenia pre makrá. Ak sú dokumenty s nepodpísanými makrami, ktorým dôverujete, môžete tieto dokumenty umiestniť do pridať, odstrániť alebo zmeniť dôveryhodné umiestnenie. Spustenie dokumentov v dôveryhodných umiestneniach je povolené bez predchádzajúcej kontroly zabezpečovacím systémom Centrum dôveryhodnosti.

  • Zakázať všetky makrá s oznámením Toto nastavenie je predvolené. Kliknite na túto možnosť, ak chcete, aby boli makrá zakázané a chcete dostávať bezpečnostné upozornenia, ak sa makrá vyskytnú. Tak sa môžete v závislosti od konkrétnej situácie rozhodnúť, kedy makrá povoliť.

  • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier Toto nastavenie je rovnaké ako nastavenie Zakázať všetky makrá s oznámením, ale s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané dôveryhodným vydavateľom, môže sa spustiť, ak bol vydavateľ zaradený medzi dôveryhodných vydavateľov. Ak ste vydavateľa nezaradili medzi dôveryhodných vydavateľov, dostanete oznámenie. Tak sa môžete rozhodnúť, či takto podpísané makrá povolíte, alebo či vydavateľa zaradíte medzi dôveryhodných vydavateľov. Všetky nepodpísané makrá budú zakázané bez oznámenia.

  • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; môže sa spustiť potenciálne nebezpečný kód) Kliknite na túto možnosť, ak chcete umožniť spúšťanie všetkých makier. Toto nastavenie sa neodporúča, pretože počítač sa tak vystavuje ohrozeniu potenciálne nebezpečným kódom.

  • Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA    Toto nastavenie je určené pre vývojárov a používa sa na zámerné uzamknutie alebo povolenie programátorského prístupu k objektovému modelu programu VBA pre všetkých automatizačných klientov. Znamená to, že ponúka možnosť zabezpečenia na ochranu pred kódom spúšťajúcim automatizáciu programu balíka Office a umožňujúcim programátorskú manipuláciu v prostredí programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) a s objektovým modelom. Toto nastavenie je špecifické pre používateľa a pre aplikáciu a predvolene je nastavené na zakázanie prístupu. Táto možnosť zabezpečenia umožňuje, že neautorizované programy môžu len ťažko vytvoriť samoreplikovateľný kód, ktorý by mohol ohroziť systémy koncových používateľov. Všetkým automatizačným klientom, ktorí chcú pristupovať k objektovému modelu projektu VBA a programovať v ňom, musí používateľ, ktorý spúšťa kód, povoliť prístup. Ak chcete povoliť prístup, začiarknite toto políčko.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Zabezpečenie makra.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Zakázať všetky makrá bez oznámenia Na túto možnosť kliknite, ak nedôverujete makrám. Vypnú sa všetky makrá v dokumentoch a všetky upozornenia zabezpečenia pre makrá. Ak sú dokumenty s nepodpísanými makrami, ktorým dôverujete, môžete tieto dokumenty umiestniť do pridať, odstrániť alebo zmeniť dôveryhodné umiestnenie. Spustenie dokumentov v dôveryhodných umiestneniach je povolené bez predchádzajúcej kontroly zabezpečovacím systémom Centrum dôveryhodnosti.

  • Zakázať všetky makrá s oznámením Toto nastavenie je predvolené. Kliknite na túto možnosť, ak chcete, aby boli makrá zakázané a chcete dostávať bezpečnostné upozornenia, ak sa makrá vyskytnú. Tak sa môžete v závislosti od konkrétnej situácie rozhodnúť, kedy makrá povoliť.

  • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier Toto nastavenie je rovnaké ako nastavenie Zakázať všetky makrá s oznámením, ale s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané dôveryhodným vydavateľom, môže sa spustiť, ak bol vydavateľ zaradený medzi dôveryhodných vydavateľov. Ak ste vydavateľa nezaradili medzi dôveryhodných vydavateľov, dostanete oznámenie. Tak sa môžete rozhodnúť, či takto podpísané makrá povolíte, alebo či vydavateľa zaradíte medzi dôveryhodných vydavateľov. Všetky nepodpísané makrá budú zakázané bez oznámenia.

  • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; môže sa spustiť potenciálne nebezpečný kód) Kliknite na túto možnosť, ak chcete umožniť spúšťanie všetkých makier. Toto nastavenie sa neodporúča, pretože počítač sa tak vystavuje ohrozeniu potenciálne nebezpečným kódom.

  • Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA    Toto nastavenie je určené pre vývojárov a používa sa na zámerné uzamknutie alebo povolenie programátorského prístupu k objektovému modelu programu VBA pre všetkých automatizačných klientov. Znamená to, že ponúka možnosť zabezpečenia na ochranu pred kódom spúšťajúcim automatizáciu programu balíka Office a umožňujúcim programátorskú manipuláciu v prostredí programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) a s objektovým modelom. Toto nastavenie je špecifické pre používateľa a pre aplikáciu a predvolene je nastavené na zakázanie prístupu. Táto možnosť zabezpečenia umožňuje, že neautorizované programy môžu len ťažko vytvoriť samoreplikovateľný kód, ktorý by mohol ohroziť systémy koncových používateľov. Všetkým automatizačným klientom, ktorí chcú pristupovať k objektovému modelu projektu VBA a programovať v ňom, musí používateľ, ktorý spúšťa kód, povoliť prístup. Ak chcete povoliť prístup, začiarknite toto políčko.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Nastavenie makra.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Zakázať všetky makrá bez oznámenia Na túto možnosť kliknite, ak nedôverujete makrám. Vypnú sa všetky makrá v dokumentoch a všetky upozornenia zabezpečenia pre makrá. Ak sú dokumenty s nepodpísanými makrami, ktorým dôverujete, môžete tieto dokumenty umiestniť do pridať, odstrániť alebo zmeniť dôveryhodné umiestnenie. Spustenie dokumentov v dôveryhodných umiestneniach je povolené bez predchádzajúcej kontroly zabezpečovacím systémom Centrum dôveryhodnosti.

  • Zakázať všetky makrá s oznámením Toto nastavenie je predvolené. Kliknite na túto možnosť, ak chcete, aby boli makrá zakázané a chcete dostávať bezpečnostné upozornenia, ak sa makrá vyskytnú. Tak sa môžete v závislosti od konkrétnej situácie rozhodnúť, kedy makrá povoliť.

  • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier Toto nastavenie je rovnaké ako nastavenie Zakázať všetky makrá s oznámením, ale s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané dôveryhodným vydavateľom, môže sa spustiť, ak bol vydavateľ zaradený medzi dôveryhodných vydavateľov. Ak ste vydavateľa nezaradili medzi dôveryhodných vydavateľov, dostanete oznámenie. Tak sa môžete rozhodnúť, či takto podpísané makrá povolíte, alebo či vydavateľa zaradíte medzi dôveryhodných vydavateľov. Všetky nepodpísané makrá budú zakázané bez oznámenia.

  • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; môže sa spustiť potenciálne nebezpečný kód) Kliknite na túto možnosť, ak chcete umožniť spúšťanie všetkých makier. Toto nastavenie sa neodporúča, pretože počítač sa tak vystavuje ohrozeniu potenciálne nebezpečným kódom.

  • Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA    Toto nastavenie je určené pre vývojárov a používa sa na zámerné uzamknutie alebo povolenie programátorského prístupu k objektovému modelu programu VBA pre všetkých automatizačných klientov. Znamená to, že ponúka možnosť zabezpečenia na ochranu pred kódom spúšťajúcim automatizáciu programu balíka Office a umožňujúcim programátorskú manipuláciu v prostredí programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) a s objektovým modelom. Toto nastavenie je špecifické pre používateľa a pre aplikáciu a predvolene je nastavené na zakázanie prístupu. Táto možnosť zabezpečenia umožňuje, že neautorizované programy môžu len ťažko vytvoriť samoreplikovateľný kód, ktorý by mohol ohroziť systémy koncových používateľov. Všetkým automatizačným klientom, ktorí chcú pristupovať k objektovému modelu projektu VBA a programovať v ňom, musí používateľ, ktorý spúšťa kód, povoliť prístup. Ak chcete povoliť prístup, začiarknite toto políčko.

Tip: Dialógové okno nastavení zabezpečenia makier môžete otvoriť z karty Vývojár na páse s nástrojmi, ktorý spadá pod používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent. Ak karta Vývojár nie je k dispozícii, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word. Kliknite na položku Obľúbené a potom začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Ako môže Centrum dôveryhodnosti pomôcť s ochranou pred nebezpečnými makrami?

Pred povolením makra v dokumente skontroluje Centrum dôveryhodnosti nasledovné informácie:

 • makro má digitálny podpis, ktorým ho vývojár podpísal,

 • digitálny podpis musí byť platný,

 • digitálny podpis musí byť aktuálny (jeho platnosť ešte neuplynula),

 • certifikát priradený k digitálnemu podpisu bol vydaný renomovanou certifikačnou autoritou (CA),

 • vývojár, ktorý makro podpísal, je dôveryhodný vydavateľ.

Ak Centrum dôveryhodnosti zistí problém s čímkoľvek z vyššie uvedeného, makro sa predvolene zakáže a zobrazí sa panel hlásení, ktorý vás upozorní na potenciálne nebezpečné makro.

Panel hlásení

Ak chcete makro povoliť, kliknutím na položku Možnosti na paneli hlásení otvorte dialógové okno zabezpečenia. Pozrite si ďalšiu sekciu, kde nájdete informácie tom, ako sa rozhodovať v prípade makier a zabezpečenia.

Poznámka: V programe Microsoft Office Outlook 2007 a Microsoft Office Publisher 2007 sa namiesto panela hlásení zobrazia upozornenia zabezpečenia v dialógových oknách.

Na začiatok stránky

Upozornenie zabezpečenia zobrazuje otázku, či chcem povoliť alebo zakázať makro. Čo mám robiť?

Po zobrazení dialógového okna Možnosti zabezpečenia môžete makro povoliť alebo ho nechať zakázané. Makro by ste mali povoliť v prípade, keď ste si istý, že pochádza z dôveryhodného zdroja.

Možnosti zabezpečenia balíka Microsoft Office

Dôležité: Keď ste si istí, že dokument a makro sú z dôveryhodného zdroja, majú platný podpis a nechcete byť v ich prípade znova upozorňovaní, môžete namiesto zmeny predvolených nastavení Centra dôveryhodnosti na menej bezpečné nastavenie zabezpečenia makier kliknúť v dialógovom okne zabezpečenia na položku Dôverovať všetkým dokumentom od tohto vydavateľa. Týmto v Centre dôveryhodnosti pridáte vydavateľa do zoznamu Dôveryhodní vydavatelia. Všetok softvér od tohto vydavateľa sa bude považovať za dôveryhodný. V prípade, že makro nemá platný podpis, ale dôverujete mu a nechcete, aby sa znova zobrazilo upozornenie, namiesto zmeny predvoleného nastavenia centra dôveryhodnosti na menej bezpečné nastavenie zabezpečenia makier je lepšie premiestniť dokument na Pridanie, odstránenie alebo zmenu dôveryhodného umiestnenia. Spustenie dokumentov v dôveryhodných umiestneniach je povolené bez predchádzajúcej kontroly zabezpečovacím systémom Centra dôveryhodnosti.

V závislosti od situácie je v dialógovom okne zabezpečenia uvedený popis konkrétneho problému. Nasledovná tabuľka uvádza možné problémy a obsahuje rady o tom, čo by ste mali a nemali v jednotlivých prípadoch robiť.

Problém

Rada

Macro nie je podpísané     Keďže makro nie je digitálne podpísané, identitu vydavateľa nemožno overiť. Z tohto dôvodu nie je možné určiť, či makro je alebo nie je bezpečné.

Pred povolením nepodpísaných makier sa uistite, či makro pochádza od dôveryhodného zdroja. V dokumente stále možno pracovať aj napriek tomu, že makro nepovolíte.

Podpis makra nie je dôveryhodný     Makro je potenciálne nebezpečné, pretože bolo digitálne podpísané, podpis je platný, no vy ste sa rozhodli nedôverovať vydavateľovi, ktorý makro podpísal.

Vydavateľovi makra môžete explicitne udeliť dôveryhodnosť tým, že v dialógovom okne zabezpečenia kliknete na položku Dôverovať všetkým dokumentom od tohto vydavateľa. Táto možnosť sa zobrazuje len prípade, že podpis je platný. Kliknutím na túto možnosť vydavateľa pridáte do zoznamu Dôveryhodní vydavatelia v Centre dôveryhodnosti.

Podpis makra je neplatný     Makro je potenciálne nebezpečné, pretože bolo digitálne podpísané a podpis je neplatný.

Odporúčame vám nepovoľovať makrá s neplatnými podpismi. Jedným z možných dôvodov neplatnosti podpisu je, že bol sfalšovaný.

Platnosť podpisu makra sa skončila     Makro je potenciálne nebezpečné, pretože bolo digitálne podpísané a platnosť podpisu sa skončila.

Pred povolením makra, ktorého platnosť podpisu sa skončila, sa uistite, že makro pochádza z dôveryhodného zdroja. Ak ste tento dokument v minulosti použili a nedošlo k bezpečnostným problémom, riziko súvisiace s povolením makra je potenciálne nižšie.

Pozrite tiež

Zmena nastavenia zabezpečenia makier v Exceli

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×