Mriežka pomáha vizuálne pomôcky pri formátovaní v PowerPoint.

Predvolené vodorovné a zvislé mriežky tvoria mriežku štvorcov s jedným palcovou. Veľkosť mriežky nie je možné zmeniť. Pomocou možnosti Medzery môžete zmeniť veľkosť medzier medzi bodkami, ktoré tvoria jednotlivé čiary mriežky. Toto nastavenie umožňuje upraviť presnosť zarovnania objektov.

Zapnutie možností prichytenia

 1. Na páse s nástrojmi vyberte položku Zobraziť a v skupine Zobraziť vyberte spúšťač dialógového okna.

  Spúšťač dialógového okna v skupine Zobraziť

  Zobrazí sa dialógové okno Mriežka a vodiace čiary.

 2. Ak chcete umiestniť tvary alebo objekty k najbližšiemu priesečníku mriežky, v časti Prichytiť k začiarknite políčko Prichytiť k mriežke.

  Dialógové okno Mriežka a vodiace čiary v PowerPointe

 3. Ak chcete mriežku zobraziť na obrazovke, v časti Nastavenie mriežkyzačiarknite políčko Zobraziť mriežku na obrazovke.

Ak chcete zmeniť merné jednotky v PowerPoint, pozrite si časť Zmena jednotiek pravítko z palcov na centimetre.

Vypnutie možností prichytenia

 1. Vyberte položkuZobraziť a v skupine Zobraziť vyberte spúšťač dialógového okna Obrázok ikony.

  Zobrazí sa dialógové okno Mriežka a vodiace čiary.

 2. Zrušte začiarknutie políčka Prichytiť k mriežke.

Nastavenie ako predvolené pre všetky prezentácie

Ak chcete aktuálne nastavenie v dialógovom okne Mriežka a vodiace čiary nastaviť ako predvolené pre všetky otvorené prezentácie, vyberte položku Nastaviť ako predvolené.

Tipy o mriežkach a vodiacich čiarach

 • Ak chcete dočasne prepísať možnosti prichytenia, počas presúvania objektu na snímke podržte stlačený kláves Alt.

 • Ak chcete zobraziť vodiace čiary pre kreslenie, v časti Nastavenie vodiacej čiary začiarknite políčko Zobraziť vodiace čiary pre kreslenie na obrazovke.

  Vodiace čiary pre kreslenie sú dvojica bodkovaných vodiacich čiar, jedna zvislá a jedna vodorovná, ktoré sa pretínajú v strede snímky. Keď sú nakreslené vodiace čiary, objekty sa prichytia k týmto čiarami, keď ich presuniete v rámci prahovej hodnoty niekoľkých pixlov.

 • Keď je zapnutá možnosť Zobraziť inteligentné vodiace čiary ..., vodiace čiary sa zobrazia ako pomoc pri zarovnávanie a rozstupy medzi objektmi vo vzťahu k iným objektom.

 • Ak je políčko Prichytiť k mriežke začiarknuté, môžete kresliť v priamkach, ak nakreslíte voľný tvar Obrázok tlačidla.

Pozrite tiež

Zobrazenie alebo skrytie mriežky vo Worde, v PowerPointe alebo Exceli

Zmena jednotiek pravítko v PowerPoint z palcov na centimetre

Zapnutie alebo vypnutie prichytenia k mriežke

 • Vyberte položku Zobraziť > vodiace čiary > Prichytiť k mriežke.

Zapnutie alebo vypnutie dynamických vodiacich čiar

 • Vyberte položku Zobraziť > vodiace čiary > dynamické vodiace čiary.

Možnosti mriežky a vodiacich čiar

Tip: Ak chcete mať nad miestom uloženia objektu kontrolu, podržte pri presúvaní stlačený kláves Command.

Pridanie alebo odstránenie vodiacich čiar

Pomocou vodiacich čiar pre kreslenie môžete tvary a objekty jednoducho umiestniť na snímku. Vodiace čiary pre kreslenie môžete zobraziť alebo skryť a môžete ich tiež pridávať alebo odstraňovať. Pri presúvaní vodiacej čiary sa vzdialenosť od stredu snímky zobrazí vedľa ukazovateľa. Vodiace čiary pre kreslenie nie sú počas prezentácie viditeľné a v prezentácii sa nevytlačia.

(Tieto informácie o pridávaní a odstraňovaní vodiacich čiar sa nevzťahujú na PowerPoint for Mac 2011.)

 • Ak chcete vodiace čiary zobraziť alebo skryť, vyberte položku Vodiace čiary na karte Zobraziť.

 • Ak chcete pridať vodiacu čiaru, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kliknutie alebo kliknite pravým tlačidlom myši na snímku, ukážte na položku Vodiace čiary a potom vyberte položku Pridať zvislú vodiacu čiaru aleboPridať vodorovnú vodiacu čiaru.

 • Ak chcete vodiacu čiaru odstrániť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kliknutie, prípadne kliknite pravým tlačidlom myši na vodiacu čiaru a potom v ponuke vyberte položku Odstrániť.

 • Farbu vodiacej čiary môžete zmeniť a označiť tak iný význam alebo len tak zvýrazniť danú vodiacu čiaru na pozadí. Kliknite pravým tlačidlom myši na vodiacu čiaru, vyberte položku Farba a potom vykonajte požadovaný výber. (Táto funkcia je k dispozícii v PowerPoint 2019 pre Mac a PowerPoint pre Microsoft 365 pre Mac.)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×