Príkaz CREATE INDEX

Vytvorí nový index v existujúcej tabuľke.

Poznámka: V prípade iných databáz než databáz Microsoft Accessu, nepodporuje databázový stroj Microsoft Accessu používanie príkazu CREATE INDEX (okrem účelu vytvorenia pseudoregistra v prepojenej tabuľke ODBC) alebo akýchkoľvek jazykových príkazov na definíciu údajov. Namiesto toho použite metódy DAO Create. Ďalšie informácie nájdete v časti Poznámky.

Syntax

CREATE [ UNIQUE ] INDEX index
ON tabuľka (pole [ASC|DESC][, pole [ASC|DESC], ...])
[WITH { PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL }]

Príkaz CREATE INDEX pozostáva z týchto častí:

Časť

Popis

index

Názov indexu, ktorý sa má vytvoriť.

tabuľka

Názov existujúcej tabuľky, ktorá bude obsahovať index.

pole

Názov poľa alebo polí na indexovanie. Ak chcete vytvoriť jednopoľový index, uveďte názov poľa do zátvoriek za názov tabuľky. Ak chcete vytvoriť viacpoľový index, uveďte názvy jednotlivých polí tak, aby boli zahrnuté v indexe. Ak chcete vytvoriť zostupné indexy, použite vyhradené slovo DESC, v opačnom prípade sa indexy bud považovať za vzostupné.


Poznámky

Ak chcete zabrániť duplicitným hodnotám v indexovanom poli alebo indexovaných poliach rozličných záznamov, použite vyhradené slovo UNIQUE.

Vo voliteľnej klauzule WITH možno uplatniť pravidlá na overenie údajov. Môžete:

  • zakázať položky s hodnotou Null v indexovanom poli alebo indexovaných poliach nových záznamov prostredníctvom použitia možnosti DISALLOW NULL.

  • zabrániť, aby boli záznamy s hodnotami Null v indexovanom poli alebo indexovaných poliach zahrnuté do indexu tým, že použite možnosť IGNORE NULL.

  • označiť indexované pole alebo indexované polia ako primárny kľúč tým, že použijete vyhradené slovo PRIMARY. Toto implikuje, že kľúč je jedinečný, takže vyhradené slovo UNIQUE možno vynechať.

Príkaz CREATE INDEX možno použiť na vytvorenie pseudoregistra v prepojenej tabuľke alebo zdroji údajov ODBC, akým je napríklad Microsoft® SQL Server™, ktorý index nemá. Na vytvorenie pseudoregistra nie je potrebné mať povolenie alebo prístup k vzdialenému serveru a vzdialená databáza si pseudoregistra nie je vedomá a nie je ním ovplyvnená. Pre prepojené a natívne tabuľky sa môže používať rovnaká syntax. Vytvorenie pseudoregistra pre tabuľku, ktorá by bežne bola určená iba na čítanie, môže byť obzvlášť užitočné.

Takisto možno použiť príkaz ALTER TABLE na pridanie jednopoľového alebo viacpoľového indexu pre tabuľku a na odstránenie indexu vytvoreného pomocou príkazu ALTER TABLE alebo CREATE INDEX možno použiť príkaz ALTER TABLE alebo príkaz DROP.

Poznámka: Vyhradené slovo PRIMARY nepoužívajte pri vytváraní nového indexu pre tabuľku, ktorá už primárny kľúč má. Ak to urobíte, dôjde k výskytu chyby.Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×