Vytvorí novú tabuľku.

Poznámka: Databázový stroj aplikácie Microsoft Access nepodporuje používanie príkazu CREATE TABLE alebo akýchkoľvek príkazov DDL s databázami iných aplikácií. Namiesto toho použite metódy DAO Create.

Syntax

CREATE [TEMPORARY] TABLE tabuľka (typ poľa1 [(veľkosť)] [[NOT NULL] [WITH COMPRESSION | WITH COMP] [index1] [, typpoľa2 [(veľkosť)] [NOT NULL] [index2] [, ...]] [, CONSTRAINT index množiny polí [, ...]])

Príkaz CREATE TABLE má tieto časti:

Časť

Popis

tabuľka

Názov tabuľky, ktorá sa vytvorí.

pole1, pole2

Názov poľa alebo polí, ktoré sa vytvoria v novej tabuľke. Je potrebné vytvoriť aspoň jedno pole.

typ

Typ údajov pre pole v novej tabuľke.

veľkosť

Veľkosť poľa v počte znakov (iba text a binárne polia).

index1, index2

Klauzula obmedzenia CONSTRAINT definujúca index jedného poľa.

index množiny polí

Klauzula obmedzenia CONSTRAINT definujúca index množiny polí.


Poznámky

Pomocou príkazu CREATE TABLE určíte novú tabuľku, jej polia a obmedzenia polí. Výraz NOT NULL pre pole si vyžaduje nové záznamy, aby boli v danom poli platné údaje.

Klauzula CONSTRAINT vytvára rôzne obmedzenia v poli a môže byť použitá, aby sa vytvoril primárny kľúč. Primárny kľúč alebo ďalšie indexy pre existujúce tabuľky môžete vytvoriť aj príkazom CREATE INDEX.

Výraz NOT NULL môžete použiť v jednom poli alebo v pomenovanej klauzule CONSTRAINT, ktorá sa vzťahuje na jedno pole alebo na množinu polí pomenovanú CONSTRAINT. Obmedzenie NOT NULL však môžete použiť iba raz na jedno pole. Pokus o viacnásobné použitie tohto obmedzenia spôsobí chybu pri spustení.

Tabuľka vytvorená ako TEMPORARY je viditeľná len v rámci relácie, v ktorej bola vytvorená. Odstráni sa automaticky po ukončení relácie. Dočasné tabuľky môžu byť prístupné pre viac ako jedného používateľa.

Atribút WITH COMPRESSION je možné použiť iba s typmi údajov, ako sú CHARACTER a MEMO (známe aj ako TEXT) a s ich synonymami.

Atribút WITH COMPRESSION sa pridal pre stĺpce údajov typu CHARACTER z dôvodu zmeny na formát zobrazenia Unicode. Formát Unicode vyžaduje dva bajty pre každý znak. Pre existujúce databázy Microsoft Accessu, ktoré obsahujú prevažne znakové údaje, by to mohlo znamenať dvojnásobné zväčšenie veľkosti databázového súboru pri konverzii na formát Microsoft Accessu. Zobrazenie Unicode mnohých množín znakov, predtým označených ako množiny jednobajtových znakov (SBCS), však jednoducho možno komprimovať na jeden bajt. Ak definujete stĺpec údajov typu CHARACTER týmto atribútom, údaje sa automaticky pri uložení komprimujú a rozbalia pri načítaní zo stĺpca.

Stĺpce údajov typu MEMO môžete tiež určiť na ukladanie v komprimovanom formáte. Je tu však obmedzenie. Len také inštancie stĺpcov údajov typu MEMO, ktoré sa po kompresii zmestia pod 4 096 bajtov, sa skomprimujú. Všetky ostatné inštancie stĺpcov údajov typu MEMO zostanú dekomprimované. To znamená, že v danej tabuľke pre daný stĺpec údajov typu MEMO niektoré údaje môžu byť a niektoré nemusia byť skomprimované.Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×