Vytvorí krížový dotaz.

Syntax

TRANSFORM aggfunction
selectstatement
PIVOT pivotfield [IN (value1[, value2[, ...]])]

Príkaz TRANSFORM pozostáva z týchto častí:

Časť

Popis

aggfunction

Agregačná funkcia SQL, ktorá pracuje s vybratými údajmi.

príkazselect

Príkaz SELECT.

pivotfield

Pole alebo výraz, ktorý chcete použiť na vytvorenie záhlaví stĺpcov v množine výsledkov dotazu.

hodnota1, hodnota2

Pevné hodnoty, ktoré sa používajú na vytvorenie záhlaví stĺpcov.


Poznámky

Pri sumarizácii údajov pomocou krížového dotazu vyberáte z určených polí alebo výrazov hodnoty ako záhlavia stĺpcov, takže môžete zobrazovať údaje v kompaktnejšom formáte, ako keby ste použili dotaz Select.

Príkaz TRANSFORM je voliteľný, ale ak je použitý, tak je prvým príkazom v reťazci SQL. Nachádza sa pred príkazom SELECT, ktorý určuje polia použité ako záhlavia riadkov, a klauzulou GROUP BY, ktorá určuje zoskupenie riadkov. Môžete tiež pridať ďalšie voliteľné klauzuly, napríklad WHERE, ktoré určia ďalšie kritériá výberu alebo zoradenia. V krížovom dotaze môžete použiť aj poddotazy ako predikáty – konkrétne tie v klauzule WHERE.

Hodnoty, ktoré vráti pivotfield, sa použijú ako záhlavia stĺpcov v množine výsledkov dotazu. Napríklad presunutím hodnôt predaja za daný mesiac do krížového dotazu sa vytvorí 12 stĺpcov. pivotfield môžete obmedziť na vytvorenie záhlaví z pevných hodnôt (hodnota1, hodnota2) zoradených vo voliteľnej klauzule IN. Môžete pridať aj pevné hodnoty, pre ktoré neexistujú žiadne údaje, a vytvoriť tak ďalšie stĺpce.Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×