Príprava na importovanie v programe AutoCAD

Ak chcete, aby mierka kresby programu Visio zodpovedala mierke kresby importovaného výkresu programu AutoCAD, potom treba vykonať prípravu na importovanie. Treba tiež nastaviť niekoľko vlastností v programe AutoCAD a niekoľko vlastností vo Visiu. Tento článok obsahuje jednotlivé kroky.

Nastavenie vlastností v programe AutoCAD

Ešte pred importovaním výkresu programu AutoCAD do Visia treba v programe AutoCAD urobiť niekoľko vecí. Ak nemáte prístup k programu AutoCAD, požiadajte autora súboru, aby vykonal tieto kroky:

Vyberte kartu rozloženia, ktorá vám bude vo Visiu najviac vyhovovať, a potom súbor programu AutoCAD uložte. Keď budete neskôr súbor importovať do Visia, importuje sa toto rozloženie. Upozorňujeme, že Visio vyžaduje kartu rozloženia so zobrazením. Nevyberte kartu Model, pretože táto karta neponúka zobrazenie.

Na karte Rozloženie vyberte zobrazenie a potom poznamenajte si mierku kreslenia v pravom dolnom rohu. Ak je táto možnosť v súčasnosti nastavená na možnosť prispôsobiť mierku, odporúčame namiesto toho nastaviť ju na štandardnú mierku. Výber štandardnej škály uľahčuje prácu s kresbou v programe Visio. Vyberte napríklad štandardnú metrický mierku, napríklad 1:1, 1:2, 1:5 atď. V prípade cisárskeho merítka vyberte položku 1/4 "= 1 ' 0", 1/2 "= 1" atď.

Tip: Túto mierku si poznačte, pretože ju neskôr použijete pri importovaní výkresu do Visia.

V programe AutoCAD zadajte Jednotky a stlačte kláves ENTER. Skontrolujte, či sú nastavené štandardné merné jednotky, napríklad milimetre alebo palce.

 1. Teraz skontrolujete nastavenie oblasti. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + P.

 2. Poznačte si veľkosť papiera a orientáciu. Rovnakú veľkosť a orientáciu použijete vo Visiu.

 3. V časti Mierka oblasti vyhľadajte jednotky zadané v časti Mierka. Ak sú jednotky rovnaké ako jednotky kreslenia uvedené vyššie, prejdite na krok 6. Ak sa jednotky líšia, prejdite na krok 5.

Tento krok je potrebný iba vtedy, keď sa jednotky kreslenia v programe AutoCAD líšia od jednotiek oblasti. Ak sú rovnaké, prejdite na krok 6. Ak sa líšia, znamená to, že vo výkrese sa nachádza druhá mierka s názvom mierka oblasti. Aj keď to v programe AutoCAD ide bez problémov, Visio výkres nemusí zobraziť podľa očakávania. Problém vyriešite pomocou jednoduchého výpočtu, ktorým získate upravenú mierku strany pre Visio. Túto upravenú mierku nepoužijete v programe AutoCAD. Použijete ju iba pri nastavení mierky strany vo Visiu pred importovaním výkresu.

Upravenú mierku vypočítate vynásobením mierky zobrazenia mierkou oblasti. Tu je príklad výpočtu upravenej mierky strany v metrických jednotkách:

 • Mierka zobrazenia: 1:10

 • Jednotky kreslenia: Centimetre

 • Jednotky oblasti: Milimetre

 • Mierka oblasti: 1 mm = 1 cm. Alebo ak je mierka oblasti vyjadrená ako pomer: 1:10.

 • Výpočet upravenej mierky pre Visio: (1:10) x (1:10) = 1:100.
  Upravenú mierku strany použijete na nastavenie strany vo Visiu pred importovaním výkresu.

Tu je ďalší príklad v amerických jednotkách:

 • Mierka zobrazenia: 1/4" na 1’. Alebo v palcoch: 1/4" na 12’.

 • Jednotky kreslenia: Stopy

 • Jednotky oblasti: Palce

 • Mierka oblasti: 1" na 1 stopu. Alebo v palcoch: 1" na 12’.

 • Výpočet upravenej mierky strany pre Visio: (1/4":12") x (1":12") = 1/4":144 palcov. Alebo 1/4" na 12’.
  Upravenú mierku strany použijete na nastavenie strany vo Visiu pred importovaním výkresu.

Po dokončení predchádzajúceho postupu výkres programu AutoCAD uložte:

 • Ak ste predplatiteľom Visio (plán 2), môžete uložiť súbor. DWG alebo. DXF z verzií aplikácie AutoCAD 2007 až 2017.

 • Ak nie ste predplatiteľ, nezabudnite súbor uložiť ako súbor .dwg alebo .dxf programu AutoCAD 2007.

Nastavenie vlastností vo Visiu

Výkres programu AutoCAD môžete kedykoľvek importovať do prázdnej kresby programu Visio. Pred importovaním ale odporúčame začať s jednou zo šablón programu Visio. Šablóna ponúka pripravené vzorkovnice a tvary, ktoré sú praktické pri práci so súborom programu AutoCAD. Šablóna Rozloženie kancelárie napríklad ponúka tvary nábytku, ktoré môžete umiestniť na výkres programu AutoCAD. Šablóna Rozloženie závodu zase ponúka tvary strojov a zariadení.

Ak používate Visio Standard, najlepšie možnosti pri práci so súborom programu AutoCAD ponúka šablóna pôdorysu Rozloženie kancelárie. Ak používate Visio Professional, môžete si vybrať spomedzi nasledujúcich šablón. Otvorte Visio (alebo kliknite na položku Súbor > Nový, ak je program už otvorený) a vyhľadajte niektorú z nasledujúcich šablón:

 • Plán elektrotechniky a telekomunikačných systémov

 • Plán podlahy

 • Plán bytu

 • Diagram riadiacej logiky kúrenia, ventilácie a klimatizácie

 • Plán kúrenia, ventilácie a klimatizácie

 • Rozloženie kancelárie

 • Kresba častí a zostáv

 • Rozloženie závodu

 • Plán inštalácií a potrubí

 • Diagram regálu

 • Zrkadlový plán stropu

 • Plán zabezpečenia a prístupu

 • Plán miesta

 • Plán priestoru

 1. V dolnej časti okna Visia kliknite pravým tlačidlom myši na kartu strany a potom kliknite na položku Nastavenie strany.

 2. Kliknite na kartu Veľkosť strany. Na karte Veľkosť strany sa nastaví veľkosť strany kresby vo Visiu. Na uľahčenie práce odporúčame nastaviť veľkosť strany vo Visiu podľa veľkosti strany programu AutoCAD.

 3. V časti Predvolená veľkosť vyberte veľkosť strany, ktorá bola nastavená v programe AutoCAD.

 4. V časti Orientácia strany vyberte orientáciu, ktorá bola nastavená v programe AutoCAD.

 5. Kliknite na kartu Nastavenie tlače. Karta Nastavenie tlače umožňuje nastaviť veľkosť tlačenej strany. Ak chcete, aby sa vytlačená strana zhodovala so stranou kresby, môžete v tejto časti nastaviť rovnakú veľkosť a orientáciu. Ak sa nezobrazujú požadované možnosti tlačiarne, kliknite na položku Zrušiť a vyberte inú tlačiareň kliknutím na položky Súbor > Tlačiť.

 1. Kliknite na kartu Mierka kresby

 2. Kliknite na položku Predvolená mierka a potom vyberte rovnakú mierku zobrazenia ako v programe AutoCAD. Ak sa nezobrazuje možnosť zodpovedajúca vašej mierke, kliknite na položku Vlastná mierka a zadajte požadovanú mierku. Mierku môžete zadať vo formáte desatinných čísel alebo ako zlomok. Zadajte napríklad 1/16. Visio za vás automaticky vypočíta hodnotu 0,0625.

  Poznámka: Ak ste pre Visio vypočítali upravenú mierku podľa postupu vyššie, zadáte ju na tomto mieste. Kliknite na položku Vlastná mierka a potom zadajte upravenú mierku.

 3. Nakoniec kliknite na kartu Vlastnosti stránky a zadajte merné jednotky. Odporúčame použiť rovnaké jednotky ako vo výkrese programu AutoCAD.

Máte pripravený výkres programu AutoCAD a stranu vo Visiu. Teraz môžete importovať výkres programu AutoCAD v rovnakej mierke ako v programe AutoCAD.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Pozrite tiež

Úvodné informácie o práci s výkresmi programu AutoCAD vo Visiu

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×