Príprava obrázka pre program Lync 2010

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

V komunikačnom softvéri Microsoft Lync 2010 môžete zmeniť obrázok, ktorý sa zobrazuje ostatným používateľom v ich zozname kontaktov a konverzácii prostredníctvom okamžitých správ.

Poznámka:  Ak chcete zmeniť obrázok, musíte uložiť svoju fotografiu na verejnú lokalitu, ktorá umožňuje umiestnenie obrázkov, ako napríklad sieť internetových služieb lokality Windows Live, lokalita služby Facebook, LinkedIn alebo Flickr.

Čo chcete robiť?

Určenie veľkosti obrázka

Na určenie veľkosti ľubovoľného obrázka vykonajte nasledovné kroky.

 1. Prejdite na lokalitu s obrázkami, ktoré chcete použiť.

 2. Veľkosť väčšiny obrázkov môžete upraviť pomocou kliknutia pravým tlačidlom na obrázok a výberu možnosti Vlastnosti.

 3. Ak v kroku 2 nie je k dispozícii možnosť Vlastnosti, kliknite na možnosť Uložiť ako miestny a následne kliknite pravým tlačidlom na obrázok, ktorý je teraz uložený na vašom počítači a vyberte položku Vlastnosti.

 4. Maximálna veľkosť obrázka v programe Lync 2010 je predvolene nastavená na 30 kB. V závislosti od veľkosti obrázka vykonajte nasledovné:

 5. Ak je obrázok väčší ako 30 kB, budete najskôr musieť pomocou orezania zmenšiť jeho veľkosť. Postup zmeny veľkosti obrázka sa nachádza v nasledujúcej časti.

 6. Ak je veľkosť obrázka menšia ako 30 kB, môžete ho odovzdať do programu Lync 2010. Prečítajte si v tejto téme časť venovanú odovzdávaniu obrázkov.

Na začiatok stránky

Zmenšenie veľmi veľkej veľkosti obrázka

Ak nemáte upravený obrázok s veľkosťou menšou ako 30 kB, môžete podobný obrázok vytvoriť pomocou nasledujúceho postupu.

 1. Prejdite na webovú lokalitu s požadovaným obrázkom, kliknite naň pravým tlačidlom a vyberte príkaz Uložiť ako. Okrem toho môžete obrázok otvoriť priamo zo svojho pevného disku.

 2. Obrázok musí mať vhodnú oblasť spracovania, čo znamená štvorec s veľkosťou strany dosahujúcou približne 2,5 cm až 3,75 cm (od 1 do 1,5 palca). Ak to chcete dosiahnuť, kliknite na príkaz Otvoriť v programe, vyberte príslušný program (vhodný je napríklad program Windows Zobrazovač fotografií) a myšou potiahnite rohy obrázka, kým nedosiahnete požadovanú veľkosť (štvorec s veľkosťou strany dosahujúcou približne 2,5 cm až 3,75 cm (od 1 do 1,5 palca) pre oblasť, ktorú chcete použiť, napríklad svoju tvár).

 3. Následne vyrežte len tú časť obrázka, ktorú chcete použiť. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položky Všetky programy, Príslušenstvo a vyberte položku Nástroj na vystrihovanie.

 4. V okne nástroja na vystrihovanie kliknite na položku Nový a potom na položku Pravouhlý výstrižok.

 5. Pomocou nástroja na vystrihovanie vyberte oblasť, ktorú chcete zahrnúť do obrázka (napríklad svoju tvár), kliknite na položku Súbor a potom na tlačidlo Uložiť ako. Ako typ súboru musíte vybrať hodnotu JPG.

 6. Uložte súbor do požadovaného umiestnenia v počítači, napríklad do priečinka Obrázky.

 7. Overte, či je veľkosť nového uloženého obrázka menšia ako 30 kB. Ak túto veľkosť prekračuje, musí byť obrázok na obrazovke menší alebo znova daný obrázok orežte.

Na začiatok stránky

Odovzdanie obrázka

Ak máte obrázok so správnou veľkosťou, ktorú ste dosiahli vyššie uvedeným postupom alebo ste podobný obrázok mali už k dispozícii, odovzdajte ho pomocou nasledovného postupu.

 1. Prejdite na lokalitu, kde máte uložené obrázky, napríklad Windows Live, Facebook, LinkedIn alebo Flickr.

 2. Vytvorte nový album (oblasť s kolekciou obrázkov, do ktorej sa dostanete pomocou kliknutia na položku Fotografie (Photos) na danej lokalite).

 3. Zabezpečte, aby bol album verejne dostupný pomocou kliknutia na položky Každý (Everyone), Verejné (Public) alebo podobnú položku, ktorá je na vami používanej lokalite dostupná.

 4. Odovzdajte obrázok z počítača do tohto albumu.

Na začiatok stránky

Získanie adresy, ktorá sa prilepí do programu Lync 2010

Teraz potrebujete získať adresu obrázka uloženého online, aby ste ju mohli prilepiť do možnosti Obrázky v programe Lync 2010.

 1. Prejdite na lokalitu s uloženými obrázkami a otvorte album s obrázkom, ktorý chcete použiť (ak sa tento obrázok ešte v albume nenachádza, prečítajte si prechádzajúcu časť o odovzdávaní obrázka). Nepoužívajte adresu, ktorá sa nachádza v hornej časti stránky, lebo je nesprávna. Je to adresa webového albumu, a nie požadovaného obrázka. Na niektorých lokalitách musíte kliknúť na daný obrázok a až potom sa zobrazí stránka obsahujúca len tento obrázok. Napríklad na lokalite Windows Live musíte viackrát kliknúť na obrázok, až kým sa nezobrazí len sám.

 2. Pravým tlačidlom kliknite na obrázok a vyberte položku Vlastnosti.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti kliknite pravým tlačidlom na textové pole Adresa (URL) a vyberte celú adresu. Skontrolujte, či ste označili celú adresu, lebo v textovom poli sa zobrazujú len prvé dva riadky adresy. Musíte vo výbere pokračovať, kým neuvidíte príponu súboru .jpg a ukončenie adresy.

 4. Kliknite pravým tlačidlom na označený text, vyberte položku Kopírovať a kliknite na položku OK.

 5. Otvorte program Lync 2010 a kliknite na obrázok zobrazený vedľa mena.

 6. Kliknite na položku Zobrazovať obrázok z webovej adresy. Pravým tlačidlom kliknite na textové pole a pomocou výberu položky Prilepiť prilepte do poľa skopírovanú adresu.

 7. Kliknite na tlačidlo Pripojiť k obrázku. Po zobrazení hlásenia Úspešné pripojenie k obrázku kliknite na položku OK.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×