Príspevok na blog

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Blog je webová lokalita, ktorá umožňuje vám a vašej organizácii rýchlo zdieľať nápady a informácie. Blogy obsahujú príspevky, ktoré sú označené dátumom a uvedené v obrátenom chronologickom poradí. Ľudia môžu pridávať k vašim príspevkom poznámky, ako aj poskytovať prepojenia na zaujímavé lokality, fotografie a súvisiace blogy.

Obsah tohto článku

Prehľad

Príspevky sú základnou časťou blogu. Sú to zvyčajne položky podobné denníku, ktoré obsahujú informácie, myšlienky a názory. Sú zobrazené v chronologickom poradí počnúc najaktuálnejšími príspevkami.

Príspevok na blog na lokalite SharePoint sa dá vytvoriť pomocou webového prehliadača, ak máte povolenie prispievať do zoznamu Príspevky . Nepotrebujete žiadne ďalšie nástroje ani programy na vytvorenie obsahu, pridanie obrázkov, použitie formátu a vloženie hypertextových prepojení. Ak chcete zverejniť na blogu príspevky, musíte mať povolenia na prispievanie do zoznamu Komentáre . V niektorých prípadoch je potrebné komentáre najprv schváliť, až potom sa zobrazia na lokalite.

Ak váš prehliadač nepodporuje ovládacie prvky ActiveX, panel s nástrojmi Formátovanie pravdepodobne nebude k dispozícii. Však môžete použiť základné značky HTML na formátovanie textu vo svojom blogu.

Obsah môžete na blog zverejniť aj nasledovným spôsobom:

 • Vytvorením a odoslaním príspevku v e-mailovej správe. Aby ste mohli odoslať príspevok v e-mailovej správe, musí mať blog povolenie na príjem obsahu v e-mailových správach.

 • Vytvorením príspevku pomocou nástroja na vytváranie a publikovanie príspevkov, ktorý je kompatibilný s blogmi služby SharePoint.

Blogy sú predvolene nastavené tak, aby sa pred publikovaním príspevkov požadovalo schválenie. Môže to byť užitočné v prípade, ak publikujú obsah viacerí používatelia, alebo ak je súčasťou príspevku citlivý obsah. Na základe predvoleného nastavenia môžu blogové príspevky schvaľovať používatelia s povolením na spravovanie zoznamov, tieto nastavenia však môžete prispôsobiť.

Na začiatok stránky

Príspevok na blog pomocou webového prehliadača

Keď vytvoríte blogový príspevok, môžete ho uložiť ako koncept, aby ste ho prípadne mohli upraviť alebo revidovať ešte predtým, ako ho uvidia iní používatelia. Príspevok však môžete publikovať aj okamžite, pokiaľ na to máte povolenie.

 1. Na domovskej stránke blogu kliknite v časti Nástroje blogu na položku Vytvoriť príspevok.

 2. Do poľa Nadpis napíšte nadpis vášho príspevku. Nadpis sa zobrazí v hornej časti príspevku na domovskej stránke a v zozname Príspevky.

 3. Do časti okna Základný text napíšte alebo vložte ten obsah, ktorý chcete zahrnúť do príspevku. Na formátovanie textu, vkladanie obrázkov, hypertextových prepojení alebo tabuliek môžete použiť pás s nástrojmi.

 4. V zozname Kategória vyberte zo zoznamu ponúkaných kategórií požadovanú kategóriu alebo kategórie a potom kliknite na položku Pridať. Ak chcete kategóriu odstrániť, označte ju v zozname vybratých kategórií a kliknite na položku Odstrániť.

 5. V časti Publikované skontrolujte správnosť dátumu a času publikovania príspevku alebo upravte nastavenia podľa potreby. Hodnota v poli Dátum publikovania určuje, v ktorej časti domovskej stránky sa príspevky zobrazia vzhľadom na to, že sa zobrazujú v obrátenom chronologickom poradí. Pri prvom vytvorení príspevku sa uvedie aktuálny dátum. Ak publikujete koncept vytvorený pred niekoľkými dňami, pravdepodobne budete chcieť toto pole upraviť, aby sa zobrazoval správny dátum publikácie.

  Môžete zadať aj budúci dátum, ak chcete, aby príspevok zostal na vrchu blogu do toho dátumu. Ak napríklad odkazujete na špeciálnu udalosť alebo propagáciu.

 6. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete prácu uložiť a dokončiť ju neskôr, alebo ju chcete uložiť ako koncept na schválenie, kliknite na tlačidlo Uložiť ako koncept.

  • Ak chcete správu publikovať okamžite, kliknite na tlačidlo Publikovať.

   Poznámky: 

   • Ak nemáte povolenia na schválenie, tlačidlo Publikovať sa nezobrazí.

   • Ak niekto nakonfiguroval zoznam Príspevok tak, aby sa nepožadovalo schválenie, potom sa nezobrazí tlačidlo Uložiť ako koncept a príspevok nemôžete uložiť ako koncept. Keď kliknite na tlačidlo Publikovať, bude príspevok blogu viditeľný na blogu.

Na začiatok stránky

Príspevok na blok poslaním e-mailu

Ak je blog nastavený na prijímanie príspevkov v e-maile, môžete vytvoriť príspevok tak, že ho odošlete v e-mailovej správe, ktorá je adresovaná blogovému zoznamu Príspevok. Správa potom vytvorí blogový príspevok v zozname Príspevok.

Ak chcete zverejniť príspevok na blog pomocou e-mailového programu, musíte najprv obdržať adresu zoznamu Príspevok. V závislosti od situácie sa môže e-mailová adresa zoznamu Príspevok zobraziť v adresári vášho e-mailového programu. V tomto prípade ju môžete pridať do zoznamu osobných kontaktov vo vašom e-mailovom programe, aby ste ju mohli neskôr ľahko nájsť. Adresa zoznamu Príspevok sa môže objaviť aj v popise zoznamu.

Ak neviete nájsť adresu zoznamu Príspevok, opýtajte sa správcu alebo vlastníka lokality, či je zoznam nakonfigurovaný na prijímanie príspevkov v e-mailových správach. Ak áno, požiadajte o adresu zoznamu Príspevok.

 1. Otvorte v e-mailovom programe novú e-mailovú správu a v tele správy zadajte text, ktorý chcete zverejniť ako príspevok na blog.

 2. Do poľa Komu alebo Kópia zadajte adresu zoznamu Príspevok.

 3. Pošlite e-mailovú správu. Vo väčšine e-mailových programov správu pošlete kliknutím na tlačidlo Odoslať.

Ak je zoznam Príspevok nakonfigurovaný na príjem príloh, môžete do vášho príspevku na blog zahrnúť prílohu tak, že súbor priložíte k vašej e-mailovej správe.

Na začiatok stránky

Iné spôsoby zverejnenia príspevkov na blog

Okrem pomocou nástrojov zabudované do blogu, môžete použiť blog publikovanie programy, ktoré sú kompatibilné s blogov na SharePointe. Napríklad Microsoft Word 2010 poskytuje blog šablónu, ktorá umožňuje vytvárať a publikovať blogy na blogu SharePoint alebo na iné webové umiestnenie.

Keď ste pripravení na vytvorenie nového príspevku, spustite z blogu program kompatibilný s blogmi a potom publikujte príspevok z tohto programu. Pri prvom spustení programu na prácu s blogmi sa môže zobraziť výzva na zadanie webovej adresy blogu a ďalších nastavení pre príspevky na blog. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu pre prácu s blogmi.

 1. Na domovskej stránke blogu v časti Nástroje blogu kliknite na položku Spustiť program na prácu s blogmi a zverejniť príspevok.

 2. Postupujte podľa pokynov programu na prácu s blogmi a vytvorte a publikujte príspevok.

  Blogy podporujú aj bežné programového rozhrania blog pre vysielanie. Ďalšie informácie nájdete v téme SharePoint Developer Center na lokalite MSDN.

Na začiatok stránky

Sledovanie komentárov k blogovým príspevkom

Čitatelia blogových príspevkov môžu jednoduchým spôsobom pridávať komentáre k vášmu príspevku. Komentár môže mať podobu otázky, žiadosti o ďalšie informácie, komentára a súvisiaceho prepojenia na ďalšie informácie na inej lokalite alebo jednoducho pochvaly za vynikajúci príspevok. Ak chcete byť informovaní o komentároch k svojim blogovým príspevkom, môžete využiť informačný kanál RSS (Really Simple Syndication) alebo upozornenia.

Poznámka: Tieto postupy si vyžadujú povolenie na úpravu komentárov zoznamu a ich zachytenie všetkých komentárov v blogových príspevkov. Preto, ak chcete použiť tieto postupy na blogu, ktorý obsahuje viacero autorov prispieva príspevkov, získate komentáre všetkých príspevkov, namiesto len vlastné príspevky.

Prihlásenie na odber informačného kanála RSS pre komentáre

Skôr ako budete môcť prijímať informačné kanály RSS, správca servera musí v centrálnej správe povoliť informačné kanály RSS a správca lokality musí na stránke Nastavenie lokality povoliť informačné kanály RSS pre príslušnú lokalitu.

 1. Na domovskej stránke blogu v časti Nástroje blogu kliknutím na položku Správa komentárov prejdite na zoznam Komentáre.

  Ak sa nezobrazuje Nástroje blogu, nemáte povolenie na úpravu komentárov zoznamu.

 2. V zozname Komentáre kliknite na kartu Zoznam na páse s nástrojmi.

  Ak váš prehliadač vám umožňuje prihlásiť sa do zobrazenia, môžu sa zmenia na panel s nástrojmi tlačidlo RSS povolené na tomto mieste. Ak áno, budete môcť kliknite na položku Prihlásiť sa priamo do zoznamu alebo knižnice. Ak táto funkcia nie je k dispozícii v prehliadači, môžete sledovať kroky v zvyšok tohto postupu.

 3. V skupine Zdieľať a sledovať kliknite na položku Informačný kanál RSS. Informačný kanál sa zobrazí v okne prehliadača.

 4. Na stránke, ktorá sa zobrazí, postupujte podľa pokynov a prihláste sa na odber informačného kanála. Napríklad kliknite na položku Prihlásiť sa na odber tohto kanála .

 5. Postupujte podľa ľubovoľných ďalších pokynov v programe na čítanie kanálov RSS, prehliadači alebo e-mailovom programe.

Na začiatok stránky

Vytvorenie upozornenia pre komentáre

Upozornenia sa dajú nastaviť pre rôzne typy zmien, napríklad pre každú vykonanú zmenu alebo len pre zmeny vykonané na súboroch, ktoré ste vytvorili vy. Môžete nastaviť aj spôsob doručenia upozornení a prijímať ich ako správy v e-mailovom programe alebo ako textové správy v mobilnom telefóne.

Ak chcete prijať upozornenie vo forme e-mailovej správy, správca servera musí najskôr nakonfigurovať odchádzajúce e-maily v centrálnej správe. Podobne musí na prijatie upozornenia vo forme textovej správy správca servera najskôr zapnúť nastavenia služby SMS/MMS v centrálnej správe.

 1. Na domovskej stránke blogu v časti Nástroje blogu kliknutím na položku Správa komentárov prejdite na zoznam Komentáre.

  Ak sa nezobrazuje Nástroje blogu, nemáte povolenie na úpravu komentárov zoznamu.

 2. V zozname Komentáre kliknite na kartu Zoznam na páse s nástrojmi.

 3. V skupine Zdieľať a sledovať kliknite na položku Upozorniť ma a potom kliknite na položku Nastaviť upozornenie pre tento zoznam.

 4. V poli Nadpis upozornenia zmeňte nadpis tak, aby ste upozornenie neskôr mohli rozpoznať (napríklad Komentáre k blogom). Nadpis sa zobrazí v riadku predmetu e-mailovej správy s upozornením a používa sa aj pri spravovaní upozornení.

 5. V Poskytovaniasekcie, vyberte požadovaný spôsob doručenia upozornení.

Ak sú Textové správy SMS správy možnosti sivé, pravdepodobne nemáte číslo mobilného telefónu, uložené na lokalite. Ak chcete uložiť číslo mobilného telefónu, v hornej časti stránky kliknite na svoje meno a potom kliknite na položku Moje nastavenia. Na stránke informácie o používateľovi kliknite na položku Upraviť. Ak ste uložili číslo mobilného telefónu a možnosti sú stále sivé, môžu lokality nie je nakonfigurovaný pre odchádzajúce e-maily a SMS upozornenia. Obráťte sa na správcu servera.

 1. Ak je dostupná časť Typ zmeny, vyberte typy zmien, na ktoré chcete byť upozornení. Môžete prijímať upozornenia na všetky zmeny, alebo napríklad len pri odstránení položiek.

 2. V časti Upozorňovať na tieto zmeny zadajte, či chcete prijímať upozornenia na všetky typy zmien alebo len na určité zmeny, napríklad keď sa zmení položka, ktorú ste vytvorili alebo nedávno zmenili.

 3. V časti Kedy posielať upozornenia vyberte frekvenciu, deň a čas posielania upozornení. Upozornenia môžete prijímať okamžite alebo v dennom či týždennom súhrne.

  V prípade mobilných upozornení Odoslať okamžite je k dispozícii len možnosť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×