Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Pošta pomocou čítačky obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým alebo kognitívnym postihnutím, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, ako je napríklad Moderátor od spoločnosti Microsoft, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte Outlook Pošta s Moderátor, vstavanou čítačkou Windows obrazovky, na preskúmanie a prechádzanie rôznymi zobrazeniami a prechádzanie medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení a prvkoch obrazovky

Po otvorení e- Outlook Pošta sa zobrazí zobrazenie Doručená pošta zobrazujúce najnovšie e-maily alebo žiadosti o schôdzu. Navigácia medzi prvkami hlavného zobrazenia a na obrazovke a v ňom:

 • Potiahnite prstom nahor, kým sa neozve "Items" (Položky), a potom potiahnutím prstom doprava alebo doľava presuňte zameranie cez prvky na obrazovke.

 • Keď je zameranie na tlačidle alebo vybratom prvku, dvojitým ťuknutím na obrazovku vykonajte akciu alebo prvok vyberte.

Priečinok Doručená pošta obsahuje tieto oblasti: oblasť ponuky v hornej časti, zobrazenie zoznamu správ v strede a navigačný panel v dolnej časti.

Oblasť ponuky

Oblasť ponuky sa nachádza v hornej časti obrazovky. Nájdete tu tlačidlo Navigácia v ľavom hornom rohu, pomocou ktorého môžete prejsť na poštové kontá a priečinky.

Prechod na poštové priečinky a kontá

 1. Ak chcete otvoriť navigačnú tablu, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Navigation, button collapsed" (Navigácia, tlačidlo zbalené), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa: "Navigation, button expanded" (Navigácia, tlačidlo rozbalené).

 2. Keď je navigačná tabla otvorená, potiahnutím prstom doprava alebo doľava sa môžete presúvať medzi poštovými kontami a priečinkami v jednotlivých kontách. Vybraté konto sa oznámi takto: "Selected" (Vybraté), za tým názov e-mailového konta a počet neprečítaných správ. Vybratý priečinok oznámi vybratý priečinok a počet neprečítaných správ.

 3. Ak chcete zavrieť navigačnú tablu a vrátiť sa do priečinka Doručená pošta ,ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Navigation, button expanded" (Navigácia, tlačidlo rozbalené), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zobrazenie zoznamu správ

V zobrazení zoznamu správ sú uvedené vaše e-maily alebo žiadosti o schôdzu. Ak chcete prehľadávať aktuálne zobrazené položky v zozname, ťahajte prstom doprava alebo doľava. Ak sa chcete posúvať v zozname správ a zobraziť ďalšie správy, potiahnite dvomi prstami nahor alebo nadol.

Správy môžete čítať v zobrazení zoznamu správ. Ak chcete otvoriť aktuálne vybratý e-mail, dvakrát ťuknite na obrazovku. Daný e-mail nahradí zoznam správ zobrazený na obrazovke. Potiahnite prstom doprava a vypočujte si obsah e-mailu po jednom nadpise alebo odseku. Ak sa chcete vrátiť do priečinka Doručenápošta, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Back, button collapsed" (Späť, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Navigačný panel

Navigačný panel sa nachádza v dolnej časti obrazovky. Na navigačnom paneli môžete napríklad vytvoriť nový e-mail, vyhľadať e-mail alebo získať prístup k ponuke Ďalšie možnosti. V ponuke Ďalšie možnosti máte prístup k nastaveniam Outlook Pošta nastavenia.

Prejdite na Nastavenia

 1. Ak chcete otvoriť ponuku Nastavenia, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "More options, button collapsed" (Zbalené tlačidlo Ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „More options, menu“ (Ďalšie možnosti, ponuka).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Nastavenia button" (Tlačidlo Uložiť), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete zavrieť Nastavenia a vrátiť sa do priečinka Doručená pošta ,ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Back, button collapsed" (Späť, tlačidlo zbalené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Presúvanie medzi Outlook Pošta a Outlook Kalendár Pošta

 1. Ak Outlook Pošta, prejdite na domovskú obrazovku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Start, button collapsed" (Štart, tlačidlo zbalené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "All apps, button" (Všetky aplikácie, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam aplikácií.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Outlook calendar" (Kalendár), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Outlook Kalendár sa.

 4. Ak sa chcete vrátiť späť na Outlook Pošta, v aplikácii Outlook Kalendár ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Start, button collapsed" (Štart, tlačidlo zbalené), dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Outlook mail" (Pošta), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na vloženie obrázka do e-mailu vo Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie outlookového e-mailu so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×