Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

PowerPoint môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a medzi nimi efektívne presúvať. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení

Ak chcete prejsť na PowerPoint a prechádzať hlavnými prvkami obrazovky, stlačte kláves F6. Tieto prvky sú v poradí:

 • Aktívna snímka

 • Stavový riadok

 • Karty pása s nástrojmi

 • Tabla s poznámkami (ak je otvorená)

 • Tabla miniatúry

Navigácia v prvku obrazovky

 • Ak chcete cyklicky prechádzať v aktuálnom prvku obrazovky, stlačte kláves TAB (dopredu) alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB (dozadu). Stlačením klávesu Tab napríklad prepínajte medzi textovými poľami aktívnej snímky.

 • Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete prehľadávať ponuky alebo zoznamy, stlačte kláves so šípkami. Ak sa napríklad chcete presúvať medzi miniatúrami snímok na table miniatúr, stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor.

 • Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

Tip: Ak chcete rýchlo presunúť zameranie na prvý plávajúci tvar, ako je napríklad textové pole alebo obrázok, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ALT + 5. Potom môžete plávajúcimi tvarmi prechádzať pomocou klávesu Tab. Ak sa chcete vrátiť do normálnej navigácie, stlačte kláves Esc.

Navigácia na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup v ľavej hornej časti obrazovky obsahuje napríklad tlačidlo Uložiť .

 1. Ak chcete prejsť na panel s nástrojmi Rýchly prístup, stlačte kombináciu klávesov ALT + H. Ozve sa: "karta domov".

 2. Stlačte kláves so šípkou nahor. Zameranie sa presunie na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 3. Ak chcete prejsť na panel s nástrojmi, stlačte klávesy so šípkami doľava a doprava.

Prechod na ovládacie prvky aplikácie

Ovládacie prvky aplikácie v pravom hornom rohu obrazovky zahŕňajú napríklad tlačidlá minimalizovať a zatvorenie .

 1. Ak chcete prejsť na ovládacie prvky aplikácie, stlačte kombináciu klávesov ALT + H. Ozve sa: "karta domov". Potom stlačte kláves so šípkou nahor. Zameranie sa presunie na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "možnosti zobrazenia pása s nástrojmi", a potom stlačte kláves SR + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve požadované tlačidlo.

Navigácia v kartách na páse s nástrojmi

Možnosti skupiny kariet pása s nástrojmi podľa rôznych kategórií. Karty v PowerPoint zahŕňajú napríklad kartu domov s možnosťami formátovania textu, kartu Vložiť na vkladanie nových snímok alebo obrázkov, kartu návrh na zmenu vzhľadu prezentácie, kartu prezentácia na nastavenie a spustenie prezentácie a kartu Zobraziť na zmenu v inom zobrazení, ktoré sa zobrazí.

 • Ak sa chcete presunúť na karty na páse s nástrojmi, stláčajte kláves F6 alebo kombináciu klávesov SHIFT + F6, kým nebudete počuť aktuálne vybratú kartu na páse s nástrojmi, napríklad: "karty pása s nástrojmi, vybraté, karta Návrh".

 • Ak sa chcete presúvať medzi kartami na páse s nástrojmi, stláčajte klávesy so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná karta. Karta je vybratá a pás s nástrojmi sa zobrazí pod kartou.

 • Klávesové skratky môžete použiť aj na presun a výber karty na páse s nástrojmi. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie klávesových skratiek na vytváranie powerpointových prezentácií.

Navigácia na páse s nástrojmi

Pás s nástrojmi je umiestnený pod riadkom kariet na páse s nástrojmi (ČEĽUSTe ho nazýva dolný pás s nástrojmi). Po výbere karty sa pod kartou zobrazí špecifický pás s nástrojmi pre danú kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje možnosti usporiadané do skupín. Ak napríklad vyberiete kartu Vložiť , môžete vybrať rôzne položky, ako sú napríklad obrázky alebo grafy, ktoré chcete vložiť do snímky na páse s nástrojmi.

 • Ak sa chcete presunúť na pás s nástrojmi z vybratej karty na páse s nástrojmi, stlačte kláves Tab. Na páse s nástrojmi sa ozve prvá možnosť.

 • Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi a presúvať sa medzi možnosťami na páse s nástrojmi, stlačte kláves Tab.

 • Požadovanú možnosť vyberiete stlačením klávesu Enter alebo medzerníka.

 • Ak chcete rozbaliť zbalený zoznam, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves so šípkou nadol.

 • Môžete tiež použiť klávesové skratky na prácu s pásom s nástrojmi: Použitie klávesových skratiek na vytváranie powerpointových prezentácií.

Prepínanie medzi zobrazeniami

Okrem hlavného zobrazenia má PowerPoint nasledovné bežne používané zobrazenia:

 • Ponuka súbor , ktorá obsahuje možnosti, napríklad na vytvorenie novej prezentácie, ako aj na otvorenie alebo uloženie existujúcej prezentácie.

  • Ak chcete otvoriť ponuku súbor , stlačte kombináciu klávesov ALT + F. Ozve sa: "file, info" (súbor, informácie).

  • Ak chcete prejsť na ponuku súbor , stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná položka ponuky, a potom stlačením klávesu Enter otvorte kartu s ďalšími možnosťami.

  • Ak chcete prejsť na kartu Ďalšie možnosti, stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve požadovaná možnosť.

  • Ak chcete zavrieť ponuku súbor a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, stlačte kláves ESC.

 • Okno Možnosti , ktoré obsahuje nastavenia PowerPoint, ako je napríklad prispôsobenie, zjednodušenie prístupu, korektúra a jazykové predvoľby.

  • Ak chcete otvoriť okno Možnosti , stlačte kombináciu klávesov ALT + F, T. Počujete: okno s možnosťami programu PowerPoint. Zameranie sa nachádza na table kategórie možností.

  • Ak chcete prejsť na kategóriu možností, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nebudete počuť názov kategórie, ktorú chcete.

  • Ak chcete presunúť zameranie na možnosti vybratej kategórie, stlačte kláves Tab.

  • Ak chcete prejsť na možnosti, stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom ho vyberte stlačením klávesu ENTER.

  • Ak chcete zavrieť okno Možnosti a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "OK", a stlačte kláves ENTER. Ak sa chcete vrátiť do hlavného zobrazenia bez toho, aby ste vykonali zmeny, stlačte kláves ESC.

Pokyny na prácu so zobrazením prezentácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na zobrazenie prezentácie v PowerPointe alebo Používanie klávesových skratiek na prezentovanie powerpointových prezentácií.

Špeciálne hľadiská pre PowerPoint

Ak chcete, aby sa obsah jednoduchšie čítal a vyberal, môžete v počítači zvýšiť kontrast alebo invertovať farby pomocou nastavení vysokého kontrastu vo Windowse. Ak chcete rýchlo začať používať motív s vysokým kontrastom, stlačte kombináciu klávesov ľavý Alt + ľavý Shift + Print Screen a následne stlačte kláves Enter na aktiváciu motívu s vysokým kontrastom.

Windows ponúka niekoľko motívov s vysokým kontrastom. Vyhľadanie najvhodnejšieho:

 1. Stlačte kláves s logom Windows a potom do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie „vysoký kontrast“. Výsledky hľadania sa aktualizujú počas písania.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie "zmeniť motív s vysokým kontrastom", a potom stlačte kláves ENTER. Otvorí sa okno s nastavením vysokého kontrastu .

 3. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "High Contrast Theme" (motív s vysokým kontrastom), za ktorým nasleduje aktuálne vybratý motív.

 4. Pomocou šípok nahor a nadol vyhľadajte motívy s vysokým kontrastom, ktoré vám vyhovujú.

 5. Stláčajte kláves SR + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Apply button" (tlačidlo použiť), a potom stlačením klávesu Enter aktivujte vybratý motív.

Používanie vyhľadávania

Ak chcete nájsť možnosť alebo rýchlo vykonať akciu, použite textové pole Hľadať. Ďalšie informácie o funkcii vyhľadávania nájdete v téme Zistite, čo potrebujete so službou Microsoft Search v Office.

 1. V dokumente, prezentácii alebo tabuľkovom hárku vyberte položku alebo miesto, kde chcete vykonať akciu. Napríklad v excelovom hárku vyberte rozsah buniek.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na textové pole Hľadať.

 3. Zadajte hľadané slová pre akciu, ktorú chcete vykonať. Ak chcete pridať napríklad zoznam s odrážkami, napíšte odrážky.

 4. Stláčaním klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky hľadania.

 5. Keď nájdete požadovaný výsledok, stlačením klávesu Enter ho vyberiete a vykonáte akciu.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

PowerPoint pre macOS môžete použiť s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky macOS, na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a na efektívne premiestňovanie medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení

Ak chcete prejsť na PowerPoint a prechádzať hlavnými prvkami obrazovky, stlačte kláves F6. Tieto prvky sú v poradí:

 • Aktívna snímka

 • Stavový riadok

 • Panel s nástrojmi Rýchly prístup

 • Karty pása s nástrojmi

 • Tabla s poznámkami (ak je otvorená)

 • Tabla miniatúry

Navigácia v prvku obrazovky

Ak chcete prechádzať v rámci aktuálnej časti obrazovky, použite nasledujúce klávesové skratky:

 • Ak sa chcete presunúť dovnútra prvku obrazovky, stlačte kláves TAB (dopredu) alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB (dozadu).

 • Ak chcete vybrať položku, stlačte medzerník.

 • Ak chcete prehľadávať ponuky alebo zoznamy, stlačte kláves so šípkami a potom výberom položky medzerník stlačte medzerník. Pomocou klávesov so šípkou nadol a nahor môžete napríklad presúvať medzi snímkami na table miniatúr.

 • Ak chcete prepínať medzi textovými poľami aktívnej snímky, stlačte kombináciu klávesov CAPS LOCK + šípka doprava alebo doľava.

 • Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

Navigácia na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup v ľavej hornej časti obrazovky obsahuje napríklad tlačidlo Uložiť .

 • Ak chcete prejsť na panel s nástrojmi Rýchly prístup, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: "File button" (tlačidlo súbor).

 • Ak chcete prejsť na panel s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava.

 • Ak chcete vybrať položku, stlačte medzerník.

Navigácia v kartách na páse s nástrojmi

Možnosti skupiny kariet pása s nástrojmi podľa rôznych kategórií. Karty v PowerPoint zahŕňajú napríklad kartu domov s možnosťami formátovania textu, kartu Vložiť na vkladanie nových snímok alebo obrázkov, kartu návrh na zmenu vzhľadu prezentácie, kartu prezentácia na nastavenie a spustenie prezentácie a kartu Zobraziť na zmenu v inom zobrazení, ktoré sa zobrazí.

 • Ak chcete prejsť na riadok kariet na páse s nástrojmi, stláčajte kláves F6, kým sa neozve aktuálne vybratá karta, napríklad "Zobraziť, vybraté, karta".

 • Ak sa chcete presúvať medzi kartami na páse s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava.

 • Ak chcete vybrať kartu, stlačte medzerník.

 • Klávesové skratky v PowerPointe pre Mac môžete použiť aj na prácu s kartami na páse s nástrojmi.

Navigácia na páse s nástrojmi

Pás s nástrojmi je umiestnený pod riadkom kariet na páse s nástrojmi. Po výbere karty sa pod kartou zobrazí špecifický pás s nástrojmi pre danú kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje možnosti usporiadané do skupín.

 • Ak sa chcete presunúť z vybratej karty pása s nástrojmi na pás s nástrojmi, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve názov karty, a potom kliknite na kartu príkazy. Ak ste napríklad vybrali kartu animácie , ozve sa: "animácie, klávesové skratky".

 • Ak sa chcete presúvať medzi možnosťami na páse s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava alebo doľava.

 • Ak chcete vybrať niektorú z možností na páse s nástrojmi, stlačte medzerník.

 • Môžete tiež použiť Klávesové skratky v PowerPointe pre Mac na prácu s pásom s nástrojmi.

Tip: Ak sa chcete presunúť na panel s ponukami Apple, kde nájdete ďalšie možnosti formátovania a nástrojov v hornej časti obrazovky, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ak sa chcete presunúť na panel s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava. Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka.

Prepínanie medzi zobrazeniami

Okrem hlavného zobrazenia má PowerPoint nasledovné bežne používané zobrazenia:

 • Zobrazenie súborov , ktoré obsahuje možnosti, napríklad na vytvorenie novej prezentácie zo šablóny, na otvorenie alebo uloženie existujúcej prezentácie.

  • Ak chcete otvoriť zobrazenie súboru , stláčajte kláves F6, kým sa neozve: "file, button" (súbor, tlačidlo), a potom stlačte medzerník.

  • Ak chcete prejsť na zobrazenie súboru , stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná položka ponuky, a potom stlačením medzerníka otvorte kartu s ďalšími možnosťami.

  • Ak chcete prejsť na kartu Ďalšie možnosti, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava.

  • Ak chcete ukončiť zobrazenie súboru a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, stlačte kláves ESC.

 • Okno predvoľby , ktoré obsahuje nastavenia PowerPoint, ako sú napríklad úpravy, korektúra a predvoľby zabezpečenia.

  • Ak chcete otvoriť okno predvoľby , stlačte kombináciu klávesov Command + čiarka (,). Počujete: okno s možnosťami programu PowerPoint.

  • Ak chcete prejsť na kategórie možností, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava. Ak chcete vybrať kategóriu, stlačte medzerník.

  • Ak chcete prejsť na okno Možnosti, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava.

  • Ak chcete ukončiť okno predvoľby a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "OK", a potom stlačte medzerník. Ak sa chcete vrátiť do hlavného zobrazenia bez toho, aby ste vykonali zmeny, stlačte kláves ESC.

Pokyny na prácu so zobrazením prezentácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na zobrazenie prezentácie v PowerPointe alebo Používanie klávesových skratiek na prezentovanie powerpointových prezentácií

.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Použite PowerPoint s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky pre iOS, na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a medzi nimi efektívne presúvajte.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Možnosti dotykového ovládania v PowerPoint nájdete v téme dotyková príručka pre PowerPoint pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavných zobrazeniach a prvkoch obrazovky v PowerPointe

 • Ak chcete prejsť na PowerPoint úprav a nedávnych zobrazení, potiahnite jedným prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete prechádzať prvkami obrazovky, napríklad oblasť obsahu snímky, potiahnite jedným prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete preskúmať obsah obrazovky, potiahnite prstom po obrazovke.

 • Ak chcete niektorú položku vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Medzi ponukami alebo zoznamami prechádzate tak, že ťaháte prstom doľava alebo doprava, a výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 • Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku (ak je k dispozícii), dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami.

Prvky v zobrazení Naposledy použité

Po otvorení aplikácie PowerPoint sa pristanete v zobrazení Naposledy použité . V tomto zobrazení môžete vyhľadať a otvoriť existujúcu prezentáciu. Môžete tiež získať prístup k možnostiam vytvárania novej prezentácie a zmenám v nastaveniach aplikácie.

 • Pole Hľadať v hornej časti obrazovky

 • Zoznam najnovších prezentácií usporiadaných do kategórií

 • Panel s nástrojmi v dolnej časti obrazovky

Prvky v zobrazení na úpravy

V zobrazení na úpravy môžete pridať obsah na snímky, zmeniť jeho vzhľad a pridať nové snímky do prezentácie.

 • Panel s nástrojmi v hornej časti obrazovky

 • Oblasť obsahu snímky

 • Tabla s poznámkami (ak je otvorená)

 • Miniatúry

 • Kontextový panel s nástrojmi v dolnej časti obrazovky

Navigácia v kartách na páse s nástrojmi

Možnosti skupiny kariet na páse s nástrojmi špecifické pre kontext podľa rôznych kategórií. Karty v PowerPoint zahŕňajú napríklad kartu domov s možnosťami formátovania textu, kartu Vložiť na vkladanie nových snímok alebo obrázkov, kartu návrh na zmenu vzhľadu prezentácie a kartu prezentácia na nastavenie a spustenie prezentácie.

 • Ak chcete prejsť na karty pása s nástrojmi, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "show Ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta aktuálne vybratá na páse s nástrojmi. Ozve sa názov karty, napríklad "karta domov".

 • Ak chcete rozbaliť ponuku karty pása s nástrojmi a prejsť na inú kartu na páse s nástrojmi, dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná karta, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

V závislosti od toho, čo je vybraté v oblasti hlavného obsahu, sa zobrazia ďalšie karty. Ak je napríklad zameranie na tabuľku, v ponuke sa zobrazí karta Tabuľka . Dvojitým ťuknutím na položky zoznamu ponuky sa otvoria nové možnosti úprav.

Navigácia na páse s nástrojmi

Pás s nástrojmi je umiestnený pod riadkom kariet na páse s nástrojmi. Po výbere karty sa pod kartou zobrazí špecifický pás s nástrojmi pre danú kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje možnosti usporiadané do skupín.

 • Ak chcete prechádzať možnosťami na páse s nástrojmi a vo vedľajšej ponuke, ťahajte prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete vybrať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prepínanie medzi zobrazeniami

Okrem hlavných zobrazení obsahuje PowerPoint aj ďalšie bežne používané a užitočné zobrazenia. Ak chcete pracovať efektívne a optimalizovať PowerPoint, je potrebné prejsť z jedného zobrazenia na druhý.

Prepnutie zo zobrazenia na úpravy na zobrazenie naposledy použité

Ak chcete napríklad otvoriť inú prezentáciu alebo získať prístup k nastaveniam počas úprav snímky, musíte prejsť zo zobrazenia na úpravy na zobrazenie Naposledy použité .

 1. Ak je pás s nástrojmi aktívny, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Hide Ribbon" (skryť pás s nástrojmi), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Close File" (zatvorenie súboru), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie presunie posledné zobrazenie.

Prepnutie na ponuku súbor a navigácia v nej

Ponuka súbor obsahuje užitočné možnosti, ako je napríklad Uloženie kópie, tlačea vlastností.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "File button" (tlačidlo súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete prehľadávať možnosti v ponuke súbor , ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia na úpravy, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Done" (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prepnutie na ponuku nastavenie a navigácia

V ponuke nastavenia môžete získať prístup k informáciám o svojom konte a Pomocníkovi aplikácie a povoliť funkcie, ako napríklad PowerPoint Designer a Apple Pencil.

 1. V nedávnom zobrazení potiahnite jedným prstom v pravom dolnom rohu obrazovky, kým sa neozve "Settings, button" (nastavenia, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete prehľadávať možnosti v ponuke nastavenia , ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak sa chcete vrátiť k poslednému zobrazeniu, potiahnite jedným prstom po dolnej časti obrazovky, kým sa neozve "nedávny, button" (posledné, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Používanie rotora VoiceOver

Na navigáciu PowerPoint môžete použiť aj rotor VoiceOver. Pokyny nájdete v téme informácie o rotore VoiceOver v iPhone, iPade a iPode touch.

Použitie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo nájsť niektorú z možností, použite vyhľadávanie povedzte mi .

 1. V zobrazení na úpravy prezentácie potiahnite jedným prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "show Ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa názov aktuálnej karty.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "povedzte mi, čo chcete urobiť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "textové pole, upravuje sa, povedzte, čo chcete urobiť".

 3. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte hľadané slovo, napríklad Odrážky alebo tabuľku. Počas písania sa zoznam výsledkov vyhľadávania aktualizuje.

 4. Ak chcete prehľadávať výsledky vyhľadávania, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaný príkaz alebo možnosť.

 5. Ak chcete vybrať príkaz alebo možnosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Použite PowerPoint pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android, na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a medzi nimi efektívne presúvajte.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavných zobrazeniach a prvkoch obrazovky v PowerPointe

 • Ak sa chcete presúvať v PowerPoint čítaní, úprave a nedávnych zobrazeniach, potiahnite jedným prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete prechádzať prvkami obrazovky, napríklad oblasť obsahu snímky, potiahnite jedným prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete preskúmať obsah obrazovky, potiahnite prstom po obrazovke.

 • Ak chcete niektorú položku vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Medzi ponukami alebo zoznamami prechádzate tak, že ťaháte prstom doľava alebo doprava, a výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 • Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku (ak je k dispozícii), dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami.

 • Ak chcete opustiť ponuku, Zobraziť alebo dialógové okno, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Prvky v zobrazení Naposledy použité

Po otvorení aplikácie PowerPoint sa pristanete v zobrazení Naposledy použité . V tomto zobrazení môžete vyhľadať a otvoriť existujúcu prezentáciu. Môžete tiež získať prístup k možnostiam vytvárania novej prezentácie a zmenám v nastaveniach aplikácie.

 • Panel s nástrojmi v hornej časti obrazovky

 • Zoznam najnovších prezentácií usporiadaných do kategórií

 • Panel s nástrojmi v dolnej časti obrazovky

Prvky v zobrazení na čítanie

Po výbere a dvojitom ťuknutí na prezentáciu v zobrazení naposledy sa otvorí zobrazenie na čítanie. V tomto zobrazení môžete spustiť prezentáciu, zdieľať prezentáciu, pridávať komentáre a kopírovať snímky.

 • Panel s nástrojmi v hornej časti obrazovky

 • Snímky v prezentácii

Prvky v zobrazení na úpravy

V zobrazení na úpravy môžete pridať obsah na snímky, zmeniť jeho vzhľad a pridať nové snímky do prezentácie.

 • Panel s nástrojmi v hornej časti obrazovky

 • Oblasť obsahu snímky

 • Tabla s poznámkami (ak je otvorená)

 • Miniatúry

 • Kontextový panel s nástrojmi v dolnej časti obrazovky

Navigácia v kartách na páse s nástrojmi

Možnosti skupiny kariet na páse s nástrojmi špecifické pre kontext podľa rôznych kategórií. Karty v PowerPoint zahŕňajú napríklad kartu domov s možnosťami formátovania textu, kartu Vložiť na vkladanie nových snímok alebo obrázkov, kartu návrh na zmenu vzhľadu prezentácie a kartu prezentácia na nastavenie a spustenie prezentácie.

 • Ak chcete prejsť na karty pása s nástrojmi, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Not checked, more options, Switch" (nezačiarknuté, ďalšie možnosti, prepínač), a potom dvakrát ťuknite Otvorí sa karta aktuálne vybratá na páse s nástrojmi. Ozve sa názov karty, napríklad ponuka Tab, vybratá možnosť domov.

 • Ak chcete rozbaliť ponuku karty pása s nástrojmi a prejsť na inú kartu na páse s nástrojmi, dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná karta, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

V závislosti od toho, čo je vybraté v oblasti hlavného obsahu, sa zobrazia ďalšie karty. Ak je napríklad zameranie na tabuľku, v ponuke sa zobrazí karta Tabuľka . Dvojitým ťuknutím na položky zoznamu ponuky sa otvoria nové možnosti úprav.

Navigácia na páse s nástrojmi

Pás s nástrojmi je umiestnený pod riadkom kariet na páse s nástrojmi. Po výbere karty sa pod kartou zobrazí špecifický pás s nástrojmi pre danú kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje možnosti usporiadané do skupín.

 • Ak chcete prechádzať možnosťami na páse s nástrojmi a vo vedľajšej ponuke, ťahajte prstom doľava alebo doprava.

  Poznámka: Ak sa v niektorej z možností nachádza vedľajšia ponuka, ozve sa názov možnosti, za ktorým nasleduje "ponuka".

 • Ak chcete vybrať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prepínanie medzi zobrazeniami

Okrem hlavných zobrazení obsahuje PowerPoint aj ďalšie bežne používané a užitočné zobrazenia. Ak chcete pracovať efektívne a optimalizovať PowerPoint, je potrebné prejsť z jedného zobrazenia na druhý.

Prepnutie zo zobrazenia na úpravy alebo na čítanie na zobrazenie naposledy použité

Ak chcete napríklad otvoriť inú prezentáciu alebo získať prístup k nastaveniam, je potrebné prejsť z zobrazenia na úpravy alebo na čítanie na posledné zobrazenie.

 1. Postupujte takto:

 • V zobrazení na čítanie potiahnite prstom nadol a potom doľava.

 • V zobrazení na úpravy potiahnite prstom nadol a potom doľava. Zameranie sa presunie do zobrazenia na čítanie. Znova potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Ozve sa "zatvára sa", za ktorým nasleduje názov prezentácie. Zameranie presunie posledné zobrazenie.

Prepnutie zo zobrazenia na čítanie do zobrazenia na úpravy

Ak chcete upraviť snímku, musíte prejsť do zobrazenia na úpravy.

 1. V zobrazení na čítanie ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Edit button" (tlačidlo Upraviť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Otvorí sa zobrazenie na úpravy, zameranie sa nachádza na prvej snímke na table miniatúr.

Prepnutie na ponuku programu PowerPoint a navigácia v nej

Ponuka PowerPoint obsahuje užitočné možnosti, ako je napríklad pridanie novej snímky alebo poznámok, tlač a ukladanie.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "ponuka", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete prehľadávať možnosti v ponuke, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Prístup k niektorým možnostiam ponuky PowerPoint môžete získať aj v zobrazení na čítanie.

Prepnutie na ponuku nastavenie a navigácia

V ponuke nastavenia môžete získať prístup k informáciám o svojom konte a Pomocníkovi aplikácie a zapnúť alebo vypnúť funkciu automatického ukladania .

 1. V zobrazení na čítanie alebo úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "ponuka", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete prehľadávať možnosti v ponuke, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia na čítanie alebo úpravy, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Použitie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz alebo možnosť, použite vyhľadávanie povedzte mi .

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Not checked, more options, Switch" (nezačiarknuté, ďalšie možnosti, prepínač) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve hlásenie "Chcem tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "povedzte, čo chcete urobiť, upraviť pole." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte hľadané slovo, napríklad Odrážky alebo tabuľku. Počas písania sa zoznam výsledkov vyhľadávania aktualizuje.

 4. Ak chcete prehľadávať výsledky vyhľadávania, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaný príkaz alebo možnosť.

  Niektoré príkazy a možnosti môžu obsahovať podponuky s ďalšími možnosťami. Funkcia TalkBack oznamuje výsledok hľadania a za ním "ponuka". Ak chcete otvoriť ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete vybrať možnosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v programe Microsoft 365

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Použite PowerPoint Mobile s moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, na navigáciu v zobrazeniach a skúmanie prvkov obrazovky.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavných zobrazeniach a prvkoch obrazovky v PowerPointe

 • Ak chcete prejsť na PowerPoint miniatúry, úpravy a úvodné zobrazenie strán, potiahnite jedným prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete prechádzať prvkami obrazovky, napríklad oblasť obsahu snímky, potiahnite jedným prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete preskúmať obsah obrazovky, potiahnite prstom po obrazovke.

 • Ak chcete niektorú položku vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Medzi ponukami alebo zoznamami prechádzate tak, že ťaháte prstom doľava alebo doprava, a výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 • Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku (ak je k dispozícii), dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami.

 • Kontextovú ponuku zavriete tak, že dvomi prstami rýchlo nakreslíte tvar písmena Z.

Prvky na úvodnej stránke

Po otvorení aplikácie PowerPoint sa pristanete na úvodnej stránke. V tomto zobrazení môžete otvoriť existujúcu prezentáciu alebo vytvoriť novú.

 • Panel s nástrojmi v hornej časti obrazovky

 • Zoznam najnovších prezentácií usporiadaných do kategórií

Prvky v zobrazení miniatúry

Po výbere a dvojitom ťuknutí na prezentáciu na úvodnej stránke sa otvorí zobrazenie miniatúry zobrazujúce všetky snímky v prezentácii. V tomto zobrazení môžete spustiť prezentáciu, pridať novú snímku, zmeniť poradie snímok a zdieľať prezentáciu. Máte tiež prístup k ponuke súbor a jej možnostiam.

 • Panel s nástrojmi v hornej časti obrazovky

 • Snímky v prezentácii

Prvky v zobrazení na úpravy

V zobrazení na úpravy môžete pridať obsah na snímky, zmeniť jeho vzhľad a pridať nové snímky do prezentácie.

 • Oblasť obsahu snímky

 • Tabla s poznámkami (ak je otvorená)

 • Panel s nástrojmi v hornej časti obrazovky

 • Kontextový panel s nástrojmi v dolnej časti obrazovky

Navigácia v kartách na páse s nástrojmi

Možnosti skupiny kariet na páse s nástrojmi špecifické pre kontext podľa rôznych kategórií. Karty v PowerPoint zahŕňajú napríklad kartu domov s možnosťami formátovania textu, kartu Vložiť na vkladanie nových snímok alebo obrázkov, kartu návrh na zmenu vzhľadu prezentácie a kartu prezentácia na nastavenie a spustenie prezentácie.

 • Ak chcete prejsť na karty na páse s nástrojmi, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "more options" (ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta aktuálne vybratá na páse s nástrojmi. Ozve sa názov karty, napríklad zoznam selektorov tabulátora, domov.

 • Ak chcete rozbaliť ponuku karty pása s nástrojmi a prejsť na inú kartu na páse s nástrojmi, dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná karta, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

V závislosti od toho, čo je vybraté v oblasti hlavného obsahu, sa zobrazia ďalšie karty. Ak je napríklad zameranie na tabuľku, v ponuke sa zobrazí karta Tabuľka . Dvojitým ťuknutím na položky zoznamu ponuky sa otvoria nové možnosti úprav.

Navigácia na páse s nástrojmi

Pás s nástrojmi je umiestnený pod riadkom kariet na páse s nástrojmi. Po výbere karty sa pod kartou zobrazí špecifický pás s nástrojmi pre danú kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje možnosti usporiadané do skupín.

 • Ak chcete prechádzať možnosťami na páse s nástrojmi a vo vedľajšej ponuke, ťahajte prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete vybrať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prepínanie medzi zobrazeniami

Okrem hlavných zobrazení obsahuje PowerPoint aj ďalšie bežne používané a užitočné zobrazenia. Ak chcete pracovať efektívne a optimalizovať PowerPoint, je potrebné prejsť z jedného zobrazenia na druhý.

Prepnutie zo zobrazenia na úpravy na zobrazenie miniatúr

Ak potrebujete napríklad otvoriť inú prezentáciu alebo získať prístup k nastaveniam, musíte prejsť zo zobrazenia na úpravy do zobrazenia miniatúry.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava, kým sa neozve hlásenie "príkazy rýchleho prístupu, panel s nástrojmi, tlačidlo Vyp, späť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "čítanie, miniatúry".

Prepnutie zo zobrazenia miniatúr do zobrazenia na úpravy

Ak chcete upraviť snímku, musíte prejsť do zobrazenia na úpravy.

 1. V zobrazení miniatúr ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve snímka, ktorú chcete upraviť, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozve sa: „Context menu“ (Kontextová ponuka). Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Otvorí sa zobrazenie na úpravy, zameranie sa nachádza v oblasti obsahu snímky.

Prepnutie na ponuku súbor a navigácia v nej

Ponuka súbor obsahuje užitočné možnosti, ako je napríklad pridanie novej snímky alebo poznámok, tlač a ukladanie.

 1. Ak sa nachádzate v zobrazení na úpravy, premiestnite sa do zobrazenia miniatúry.

 2. V zobrazení miniatúr ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Quick Access príkazy, panel s nástrojmi, tlačidlo súbor", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Počujete: "Backstage Page, pane". Ak chcete prehľadávať možnosti v ponuke, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia miniatúry, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Go Back" (prejsť späť), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prepnutie na tablu nastavenia a navigácia

Na table nastavenia môžete získať prístup k informáciám o verzii konta a aplikácie a Pomocníkovi pre aplikáciu.

 1. V zobrazení miniatúry prejdite do ponuky súbor .

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Settings" (nastavenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia miniatúry, potiahnite jedným prstom v ľavom dolnom rohu obrazovky, kým sa neozve "navigačný panel, tabuľka, tlačidlo späť", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Použitie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo nájsť niektorú z možností, použite vyhľadávanie povedzte mi .

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "more options" (ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve hlásenie "Chcem tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "ponuka, kontextové okno, vlastné.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "povedzte mi, čo chcete urobiť, Upraviteľný text", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte hľadané slovo, napríklad Odrážky alebo tabuľku. Počas písania sa zoznam výsledkov vyhľadávania aktualizuje.

 5. Ak chcete prehľadávať výsledky vyhľadávania, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť.

 6. Ak chcete vybrať možnosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

PowerPoint pre web môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a presúvanie sa medzi nimi. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint pre web používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint pre web.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení

Ak chcete prejsť na PowerPoint pre web hlavného zobrazenia a prechádzať prvkami obrazovky, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6. Tieto prvky sú v poradí:

 • Panel snímky znázorňujúci obsah aktuálnej snímky

 • Tabla komentáre (ak je otvorená)

 • Tabla Poznámky k snímkam (ak je otvorená)

 • Stavový riadok

 • Horný panel s nástrojmi

 • Pás s nástrojmi

 • Tabla miniatúr

Navigácia v prvku obrazovky

Ak chcete prejsť na prvky obrazovky aktuálneho medzníka, použite nasledujúce klávesové skratky:

 • Ak chcete prechádzať prvkami obrazovky, stlačte kláves TAB (dopredu) alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB (dozadu). Stlačením klávesu Tab napríklad prepínajte medzi textovými poľami aktívnej snímky.

 • Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete prehľadávať ponuky alebo zoznamy, stlačte kláves so šípkami. Ak sa napríklad chcete presúvať medzi miniatúrami snímok na table miniatúr, stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor.

 • Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

Navigácia v kartách na páse s nástrojmi

Možnosti skupiny kariet pása s nástrojmi podľa rôznych kategórií. Karty v PowerPoint zahŕňajú napríklad kartu domov s možnosťami formátovania textu, kartu Vložiť na vkladanie nových snímok alebo obrázkov, kartu návrh na zmenu vzhľadu prezentácie, kartu prezentácia na nastavenie a spustenie prezentácie a kartu Zobraziť na zmenu v inom zobrazení, ktoré sa zobrazí.

Poznámky: Ak chcete efektívne používať klávesové skratky v navigácii na páse s nástrojmi, postupujte takto:

 • Vypnite zjednodušený pás s nástrojmi. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "list of Microsoft Services" (zoznam služieb spoločnosti Microsoft). Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "on, zjednodušený pás s nástrojmi", a potom stlačte kláves ENTER. Ozve sa: "prepnúť pás s nástrojmi, tlačidlo OK". Potvrďte stlačením klávesu ENTER.

 • Vypnite režim kontroly. Stláčajte kláves SR + medzerník, kým sa neozve: "Scan off" (Skenovať).

 • Ak chcete presunúť zameranie na aktuálne vybratú kartu pása s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom systému Windows.

 • Ak sa chcete presúvať medzi kartami na páse s nástrojmi, stlačte kláves Tab.

 • Stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú kartu.

 • Klávesové skratky môžete použiť aj na presun a výber karty na páse s nástrojmi.

Navigácia na páse s nástrojmi

Pás s nástrojmi je umiestnený pod riadkom kariet na páse s nástrojmi (ČEĽUSTe ho nazýva dolný pás s nástrojmi). Po výbere karty sa pod kartou zobrazí pás s nástrojmi špecifický pre danú kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje možnosti usporiadané do skupín. Ak napríklad vyberiete kartu Vložiť , môžete vybrať rôzne položky, ako sú napríklad obrázky alebo grafy, ktoré chcete vložiť do snímky na páse s nástrojmi.

 • Po stlačení klávesu ENTER vyberte kartu na páse s nástrojmi, zameranie sa presunie na prvú možnosť na páse s nástrojmi.

 • Ak sa chcete presúvať medzi možnosťami na páse s nástrojmi, stlačte kláves Tab.

 • Ak chcete vybrať niektorú z možností alebo rozbaliť zbalené ponuky, stlačte kláves ENTER.

 • Pomocou klávesových skratiek môžete pracovať aj na páse s nástrojmi.

Prepínanie medzi zobrazeniami

Okrem hlavného zobrazenia má PowerPoint ponuka súbor , ktorá obsahuje možnosti, napríklad na vytvorenie novej prezentácie, ako aj na otvorenie alebo uloženie existujúcej prezentácie.

 • Ak chcete otvoriť ponuku súbor , stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows + F. Ozve sa: "Close menu" (ponuka ukončiť).

 • Ak chcete prejsť na ponuku súbor , stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná položka ponuky, a potom stlačením klávesu Enter otvorte tablu s ďalšími možnosťami.

 • Ak chcete prejsť na ďalšiu tablu s možnosťami, stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve požadovaná možnosť.

 • Ak chcete zavrieť ponuku súbor a vrátiť sa do hlavného zobrazenia, stlačte kláves ESC.

Pokyny na prácu so zobrazením prezentácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na zobrazenie prezentácie v PowerPointe alebo Používanie klávesových skratiek na prezentovanie powerpointových prezentácií

.

Použitie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo nájsť niektorú z možností, použite vyhľadávanie povedzte mi .

 1. V hlavnom zobrazení stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows + Q. Počujete: "povedzte, čo chcete urobiť".

 2. Zadajte hľadané slovo, napríklad Odrážky alebo tabuľku. Počas písania sa zoznam výsledkov vyhľadávania aktualizuje.

 3. Ak chcete prehľadávať výsledky vyhľadávania, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť.

  Ak sa vo výsledkoch hľadania zobrazí vedľajšia ponuka, ozve sa názov možnosti, za ktorou nasleduje text "zbalené". Ak chcete vedľajšiu ponuku rozbaliť, stlačte kláves so šípkou doprava. Ak chcete prehľadávať vedľajšiu ponuku, stlačte kláves Tab.

 4. Ak chcete vybrať a použiť možnosť, stlačte kláves ENTER.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie powerpointových prezentácií so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×