Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Graf môžete premiestniť na ľubovoľné miesto v hárku alebo na nový alebo existujúci hárok. Okrem toho môžete zmeniť veľkosť grafu tak, aby sa lepšie prispôsobil okolitému prostrediu.

Graf sa predvolene premiestňujú s veľkosťou buniek a jeho veľkosťou. Ak zmeníte veľkosť buniek v hárku, veľkosť grafu sa zodpovedajúcim spôsobom upraví. Ak nechcete premiestniť alebo zmeniť veľkosť grafu spolu s bunkami hárka, môžete túto možnosť zmeniť.

Premiestnenie grafu na iné miesto v hárku

 • Ak chcete premiestniť graf, presuňte ho myšou na požadované miesto.

Premiestnenie grafu do iného hárka

Graf môžete premiestniť do iného hárka alebo graf vložiť do nového hárok s grafom.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

 2. Na karte Návrh grafu kliknite na položku Premiestniť graf.

  Move Chart button

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Zobrazenie grafu v novom hárok s grafom

  Vyberte možnosť Nový hárok a potom do poľa Nový hárok zadajte názov nového hárka s grafom.

  Zobrazenie grafu ako vložený graf v hárku

  Vyberte možnosť Objekt v a potom v poli Objekt v vyberte hárok, do ktorého chcete umiestniť graf.

Zmena veľkosti grafu

 • Ak chcete zmeniť veľkosť grafu, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Manuálna zmena veľkosti grafu

Kliknite na graf a potom posúvaním rukovätí na zmenu veľkosti nastavte požadovanú veľkosť.

Použitie konkrétnej výšky a šírky

Kliknite na graf a potom na karte Formát v skupine Veľkosť zadajte veľkosť do polí Výška tvaru aŠírka tvaru.

Tip: Ak chcete zachovať pomer strán pri zmene veľkosti grafu, začiarknite políčko Zamknúť pomer strán medzi možnosťami Výška tvaru a Šírka tvaru.

Ovládanie premiestnenia a veľkosti grafu bunkami v hárku

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

 2. Stlačte kláves CONTROL a kliknite alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Formátovať oblasť grafu.

 3. Na table Formátovať oblasť grafu kliknite v časti Možnosti grafuna kartu Veľkosť a Veľkosti a vlastnosti grafu.

 4. Kliknite na ponuku Vlastnosti a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Nastavenie, aby graf pri presúvaní buniek zostal s bunkami (napríklad keď je zoradený rozsah alebo tabuľka obsahujúca bunky) a zmeňte veľkosť grafu pri zmene výšky a šírky bunky

  Vyberte položku Premiestniť a zmeniť veľkosť s bunkami.

  Pri pohybe buniek nechajte graf s bunkami (napríklad keď je rozsah alebo tabuľka obsahujúca bunky zoradené), ale veľkosť grafu nezávisí od zmien výšky a šírky bunky.

  Vyberte položku Premiestniť, ale nie veľkosť s bunkami

  Ponechajte pozíciu a veľkosť grafu nezávisle od zmien pozície, výšky a šírky bunky

  Vyberte možnosť Nepremisúťť bunky ani veľkosť s bunkami.

Premiestnenie grafu na iné miesto v hárku

 • Ak chcete premiestniť graf, presuňte ho myšou na požadované miesto.

Premiestnenie grafu do iného hárka

Graf môžete premiestniť do iného hárka alebo graf vložiť do nového hárok s grafom.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

 2. V ponuke Graf kliknite na položku Premiestniť graf.

  Move Chart dialog box

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Zobrazenie grafu v novom hárok s grafom

  Vyberte možnosť Nový hárok a potom do poľa Nový hárok zadajte názov nového hárka s grafom.

  Zobrazenie grafu ako vložený graf v hárku

  Vyberte možnosť Objekt v a potom v poli Objekt v vyberte hárok, do ktorého chcete umiestniť graf.

Zmena veľkosti grafu

 • Ak chcete zmeniť veľkosť grafu, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Manuálna zmena veľkosti grafu

Kliknite na graf a potom posúvaním rukovätí na zmenu veľkosti nastavte požadovanú veľkosť.

Použitie konkrétnej výšky a šírky

Kliknite na graf a potom na karte Formát v časti Veľkosťzadajte veľkosť do polí Výškaa Šírka.

Tip: Ak chcete zachovať pomer strán pri zmene veľkosti grafu, začiarknite políčko Zamknúť pomer strán medzi možnosťami Výška a Šírka.

Ovládanie premiestnenia a veľkosti grafu bunkami v hárku

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Formátovať oblasť grafu.

 3. Kliknite napoložku Vlastnosti a potom v časti Umiestnenie objektovvykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Nastavenie, aby graf pri presúvaní buniek zostal s bunkami (napríklad keď je zoradený rozsah alebo tabuľka obsahujúca bunky) a zmeňte veľkosť grafu pri zmene výšky a šírky bunky

  Vyberte položku Premiestniť a zmeniť veľkosť s bunkami.

  Pri pohybe buniek nechajte graf s bunkami (napríklad keď je rozsah alebo tabuľka obsahujúca bunky zoradené), ale veľkosť grafu nezávisí od zmien výšky a šírky bunky.

  Vyberte položku Premiestniť, ale nie veľkosť s bunkami

  Ponechajte pozíciu a veľkosť grafu nezávisle od zmien pozície, výšky a šírky bunky

  Vyberte možnosť Nepremisúťť bunky ani veľkosť s bunkami.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×