Premiestnenie alebo zmena veľkosti tabuľky

Premiestnenie alebo zmena veľkosti tabuľky

Premiestnenie alebo zmenu veľkosti tabuľky je zvyčajne rovnako jednoduché ako presúvanie pomocou ukazovateľa. V prípade potreby môžete zadať aj konkrétnu veľkosť.

Premiestnenie tabuľky

 1. Kliknite na tabuľku, ktorú chcete premiestniť.

 2. Podržte ukazovateľ na najvzdialenejšieho orámovania tabuľky (nie však na bodiek) a keď sa ukazovateľ zmení na Štvorsmerná šípka , kliknutím a potiahnutím orámovania premiestnite tabuľku.

Tip:   Ak chcete tabuľku premiestniť aj vytvoriť jej duplikát, počas presúvania tabuľky podržte stlačený kláves Ctrl.

Zmena veľkosti tabuľky

Presunutím zmeňte veľkosť tabuľky

 1. Kliknite na tabuľku, ktorej veľkosť chcete zmeniť.

 2. Na orámovaní tabuľky ukážte na rukoväť na zmenu veľkosti a keď sa ukazovateľ zmení na Obojstranná šípka , kliknutím na rukoväť a jej potiahnutím zväčšite alebo zmenšite tabuľku. Rukoväť na zmenu veľkosti je klaster bodiek, ktorý sa zobrazuje v rohoch a na stranách tabuľky.

  Majte na pamäti:

  • Ak chcete zachovať rovnaký pomer medzi výškou a šírkou tabuľky pri zmene jej veľkosti, počas posúvania myši podržte stlačený kláves SHIFT a zmeňte veľkosť tabuľky.

  • Ak chcete tabuľku ponechať v strede snímky, stlačte a počas presúvania myši podržte stlačený kláves CTRL a zmeňte veľkosť tabuľky.

  • Ak je tabuľka príliš veľká pre snímku, kliknutím na položku Späť Tlačidlo Zrušiť zmenu na paneli s nástrojmi Rýchly prístup vráťte tabuľku na pôvodnú veľkosť.

Zadanie konkrétnej veľkosti tabuľky

 1. Kliknite na tabuľku, ktorej veľkosť chcete zmeniť.

 2. V časti Nástrojetabuliek na karte Rozloženie v skupine Veľkosť tabuľky zadajte do polí Výška aŠírka požadovanú veľkosť.

  Zmena veľkosti tabuľky

  Ak chcete zachovať rovnaký pomer medzi výškou a šírkou tabuľky pri zmene jej veľkosti, začiarknite políčko Zachovať pomer strán.

Zmena veľkosti stĺpca alebo riadka

 1. Kliknite na tabuľku obsahujúcu stĺpec alebo riadok, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. Použite jeden alebo oba z týchto postupov:

  • Ak chcete zmeniť šírku stĺpca, podržte ukazovateľ myši nad orámovaním stĺpca, ktorého veľkosť chcete zmeniť, a keď sa ukazovateľ zmení na Obrázok zvislej obojstrannej šípky , presuňte stĺpec doprava alebo doľava.

  • Ak chcete zmeniť výšku riadka, podržte ukazovateľ myši nad orámovaním riadka, ktorého veľkosť chcete zmeniť, a keď sa ukazovateľ zmení na Obrázok vodorovnej obojstrannej šípky , riadok presuňte nahor alebo nadol.

   Poznámky: 

   • Môžete tiež vybrať možnosti v skupine Veľkosť bunky a zmeniť veľkosť riadkov a stĺpcov. V časti Nástrojetabuliek na karte Rozloženie v skupine Veľkosť bunky zadajte do polí Výška aŠírka požadovanú veľkosť.

   • K dispozícii je minimálna výška bunky, ktorá závisí od veľkosti písma textu v bunke tabuľky.

Pozrite tiež

Zmena okrajov medzi textom a okrajom textového poľa alebo tvaru

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×