Prepojené objekty a vložené objekty

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Pri vložení obsahu ako objektu sa vytvára dynamické prepojenie medzi vloženým obsahom a obsahom vytvoreným v inom programe balíka Microsoft Office. Na rozdiel od prilepenia obsahu (stlačením kombinácie klávesov CTRL+V) máte pri vkladaní prepojeného alebo vloženého objektu možnosť pracovať s týmto objektom v pôvodnom programe.

Ak napríklad do dokumentu vložíte bunky pracovného hárka ako objekt programu Excel, program Microsoft Office Word spustí pri dvojitom kliknutí na tieto bunky program Excel a umožní vám pri práci s obsahom pracovného hárka používať príkazy programu Excel.

Vysvetlenie rozdielov medzi prepojenými a vloženými objektmi

Hlavný rozdiel medzi prepojenými a vloženými objektmi spočíva v mieste uloženia údajov a v spôsobe aktualizácie týchto údajov po ich umiestnení do súboru programu Word.

Do dokumentu umiestňujete prepojenie na objekt alebo kópiu objektu. Takto môžete vkladať objekty z ľubovoľného programu, ktorý podporuje technológiu prepájania a vkladania objektov OLE (object linking and embedding).

Mesačná správa o stave môže napríklad obsahovať údaje, ktoré oddelene spravujete v pracovnom hárku programu Excel. Ak prepojíte správu s pracovným hárkom, údaje v správe sa môžu aktualizovať vždy, keď sa aktualizujú údaje v zdrojovom súbore. Ak pracovný hárok do správy vložíte, správa bude obsahovať statickú kópiu údajov.

Prepojené alebo vložené objekty v dokumente balíka Office pre Windows

1. Vložený objekt

2. Prepojený objekt

3. Zdrojový súbor

Prepojené objekty

Ak je objekt prepojený, informácie sa v prípade úpravy zdrojového súboru môžu aktualizovať. Prepojené údaje sú uložené v zdrojovom súbore. V súbore programu Word alebo v cieľovom súbore je uložené len umiestnenie zdrojového súboru a prepojené údaje sa v cieľovom súbore iba zobrazujú. Prepojené objekty používajte v prípadoch, kedy je potrebné brať do úvahy veľkosť súboru.

Prepojenie je užitočné aj vtedy, ak chcete zahrnúť informácie, ktoré sú spravované nezávisle, ako sú napríklad údaje zhromažďované iným oddelením, a ak potrebujete tieto informácie udržiavať v dokumente programu Word v aktuálnom stave.

Vložené objekty

Pri vložení objektu programu Excel sa informácie v súbore programu Word po úprave zdrojového súboru programu Excel nezmenia. Vložené objekty sa stávajú súčasťou súboru programu Word a po svojom vložení už nie sú súčasťou zdrojového súboru.

Keďže informácie sú v plnom rozsahu obsiahnuté v jednom dokumente programu Word, vloženie je užitočné, ak nechcete, aby sa zmeny v zdrojovom súbore premietali do týchto informácií, alebo ak nechcete, aby príjemcovia dokumentu museli prepojené informácie aktualizovať.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×