Prepojenie projektov s cieľom vytvoriť hlavný projekt v počítačovej verzii Projectu

Prepojenie projektov s cieľom vytvoriť hlavný projekt v počítačovej verzii Projectu

Predplatné služieb Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Ak chcete mať lepší prehľad o veľkom projekte, môžete prepojiť viacero súborov projektu a vytvoriť tak usporiadanie hlavný projekt – podprojekt (známe aj ako externé závislosti). Hlavný stavebný projekt môže napríklad obsahovať súbory podprojektov na inštalatérske, elektrikárske a tesárske práce.

Prepojenie súborov v Projecte

 1. Vytvorte v Projecte samostatné súbory pre každý podprojekt a potom otvorte alebo vytvorte projekt, ktorý bude hlavným projektom.

 2. V hlavnom projekte kliknite na položky Zobraziť > Ganttov graf.

 3. V stĺpci Názov úlohy kliknite na riadok, pod ktorý chcete vložiť podprojekt. Podprojekt môžete vložiť na ľubovoľné miesto v zozname úloh hlavného projektu.

 4. Kliknite na položky Projekt > Podprojekt.

  Karta Projekt na páse s nástrojmi s príkazom na vloženie podprojektu.

 5. V okne Vložiť projekt vyberte podprojekt, ktorý chcete vložiť.

  • Ak chcete vložiť viacero podprojektov, podržte kláves Ctrl a klikajte na podprojekty v poradí, v akom ich chcete vložiť.

  • Vo väčšine prípadov budete chcieť nechať políčko Prepojiť s projektom začiarknuté, aby sa zmeny vykonané v podprojekte prejavili aj v hlavnom projekte a naopak. Ak však chcete podprojekt len skopírovať do hlavného projektu bez toho, aby sa súbory dynamicky prepojili, začiarknutie tohto políčka zrušte.

 6. Kliknite na položku Vložiťalebo ak chcete vložiť projekt v podobe iba na čítanie, kliknite na šípku na tlačidle Vložiť a potom kliknite na položku vložiť iba na čítanie. Vložením projektu iba na čítanie vytvoríte prepojenie medzi oboma projektmi, ale zabraňuje vám v aktualizácii podprojektu z nadradeného projektu. Ak súbor Podprojekt aktualizujete priamo, zmeny sa však prejavia v nadradenom projekte. Možnosť vložiť iba na čítanie je k dispozícii len vtedy, keď je začiarknuté políčko prepojiť s projektom .

Ako predísť duplicitným názvom zdrojov v prepojených projektoch

Ak prepojíte projekty, ktorých zdroje majú rovnaké názvy, vytvoríte duplicitné názvy zdrojov, čo môže pôsobiť zmätočne. Ak sa tomu chcete vyhnúť, zrušte začiarknutie políčka Prepojenie na projekt v dialógovom okne Vloženie projektu. Tým sa zabezpečí, že zdroje informácií v hlavnom projekte (ako napríklad hodinová mzda, kalendáre zdrojov) budú nadradené zdrojom informácií podprojektu.

Poznámka: Keď aktualizujete neprepojený podprojekt z hlavného projektu, v pôvodnom súbore podprojektu sa tieto zmeny neprejavia.

Zmena usporiadania podprojektov v nadradenom projekte

Ak ste do hlavný projekt vložili vedľajší projekt a chcete zmeniť usporiadanie zoznamu úloh, môžete vložený projekt premiestniť nahor alebo nadol zoznam úloh.

 1. Vyberte položku zobraziť > Ganttov graf.

 2. Vyberte identifikačné číslosúhrnná úloha, ktorá predstavuje vložený projekt, ktorý chcete premiestniť.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vystrihnúť , čím sa vložený projekt odstráni.

  Poznámka: Vystrihnutím a prilepením úlohy zmeníte jedinečný identifikátor úlohy (odlišné od identifikácia úlohy umiestneného v ľavom stĺpci tabuľky položka), keď sa prilepí späť do zoznamu úloh v inom umiestnení. Ak chcete úlohu premiestniť bez zmeny jedinečného IDENTIFIKÁTORa, môžete úlohu presunúť myšou na novú pozíciu v zozname úloh. Ak chcete presunúť úlohu, umiestnite ukazovateľ myši nad identifikáciu úlohy v poli ID. Keď sa zmení na šípku so štyrmi smermi, presuňte úlohu na nové miesto. Informácie sa z plánu projektu odstránia, neodstránia sa, kým ju neprilepíte späť.

 4. Vyberte identifikačné číslo úlohy nižšie, kde chcete, aby sa projekt zobrazil v zozname úloh.

  Poznámka: Ak vložíte alebo prilepíte projekt pod iným vloženým projektom, v ktorom sa zobrazuje len súhrnná úloha projektu, projekt, ktorý vkladáte alebo prilepíte, sa pridá na rovnakej úrovni ako vložený projekt nad ním. Ak však vložíte alebo prilepíte pod vložený projekt, v ktorom sa zobrazujú všetky jeho úlohy, projekt, ktorý vkladáte alebo prilepíte, sa stane podprojektom vloženého projektu nad ním.

 5. Kliknite na položku Prilepiť , ak chcete prilepiť projekt nad vybratý riadok.

Tieto pokyny sa vzťahujú na Microsoft Project 2007.

Kedy mám používať prepojenia medzi projektmi namiesto vnútroprojektových závislostí?

Ak má váš projekt konkrétnu úlohu, ktorá závisí od konkrétnej úlohy v inom projekte, prepojte dátumy úloh prepojeniami medzi projektmi. Aj keď úloha, od ktorej závisíte, bude v sklze, nové dátumy sa odzrkadlia vo vašej vlastnej úlohe. Ak je projekt závislý od určitého aspektu iného projektu a táto závislosť nie je nutne prepojená s inou úlohou, použite vnútroprojektové závislosti na presnú identifikáciu toho, ako sa projekty podieľajú na vzájomnom vzťahu.

 1. Otvorte oba projekty: projekt s úlohou, ku ktorej chcete vytvoriť prepojenie, a projekt obsahujúci úlohu, z ktorej chcete prepojenie vytvoriť.

  V ponuke Okno v jednom z projektov kliknite na položku Usporiadať všetko.

 2. Kliknite na úlohu, pre ktorú chcete vytvoriť závislosť od externej predchádzajúcej úlohy.

 3. Kliknite na položku informácie o úlohe Obrázok tlačidla a potom kliknite na kartu predchodcovia .

 4. V stĺpci ID zadajte názov projektu a identifikačné číslo externej predchádzajúcej úlohy oddelené opačnou lomkou. Pre úlohu s identifikátorom 1 v súbore s názvom Project1 zadajte napríklad položku Project1\1.

Na základe predvoleného nastavenia sa zobrazí upozornenie, ak sa údaje v externe prepojeného projektu zmenili. Externý predchodcovia a Následníci a vplyv na váš plán sa zobrazia pri otvorení projektu s externými prepojeniami a vy si môžete vybrať, či chcete prijať všetky alebo všetky zmeny.

 • Skôr ako vytvoríte prepojenie na externú úlohu, oba projekty uložte.

 • Keď vytvárate prepojenie medzi úlohami v rôznych projektoch uložených v službe Microsoft Office Project Server, identifikácia predchádzajúcej úlohy musí byť správne formátovaná. V dialógovom okne Informácie o úlohe karty Predchádzajúce úlohy v stĺpci ID musí byť identifikácia úlohy naformátovaná tak, ako je to znázornené v nasledujúcom príklade: <>\project1\42. V tomto príklade je project1 názvom projektu, ktorý obsahuje predchádzajúcu úlohu, a 42 je identifikácia predchádzajúcej úlohy.

 • Úlohy s externými prepojeniami sú v zozname úloh znázornené ako neaktívne. Dvojitým kliknutím na úlohu s externou predchádzajúcou alebo nasledujúcou úlohou otvoríte projekt, ktorý obsahuje externú úlohu, ak je takýto projekt k dispozícii.

Podarilo sa mi prepojiť úlohy medzi projektmi, ale údaje sa nezhodujú.

Pri použití možnosti Prilepiť prepojenie v dialógovom okne Prilepiť špeciálne (ponuka Upraviť) na pripojenie úloh sa v Projecte použije prepojovanie a vkladanie objektov (OLE). Prepojené sú iba polia, ktoré ste vybrali. Avšak úloha môže mať k sebe priradených viac polí s informáciami, ktoré ovplyvňujú plánovanie úlohy, a tieto polia môžu byť skryté, ak máte zapnuté zobrazovanie s rozdelenou obrazovkou.

Ak potrebujete vytvoriť závislosť medzi úlohami v rôznych projektoch, vytvorte externé závislosti (namiesto prilepenia prepojenia) na udržanie presného plánu.

Keď použijete možnosť Prilepiť prepojenie, vyberte namiesto celých riadkov jednotlivé polia a prepojte iba potrebné množstvo informácií, čím predídete odporujúcim si informáciám v pláne.

Ďalšie informácie

Plány v plánoch: hlavné projekty a vedľajšie projekty

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×