Presúvanie, otáčanie alebo zoskupenie obrázka, textového poľa alebo iného objektu v Office pre Mac

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

V balíku Office pre Mac môžete presúvať textové pole, tvar, objekt WordArt alebo obrázok presunutím a môžete zmeniť umiestnenie objektu otočením alebo otočením. V prípade Wordu si prečítajte tému nastavenie smeru a umiestnenia textu v tvare alebo textovom poli vo Worde.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete premiestniť.

 2. Presuňte objekt na požadované miesto.

  • Ak chcete premiestniť viacero objektov, pri výbere objektov podržte stlačený kláves SHIFT.

  • Ak chcete objekt premiestniť nahor alebo nadol alebo na bok po malých krokoch, kliknite na objekt, podržte stlačený kláves Command a potom stlačte kláves so šípkou. Všimnite si, že vo Worde ho môžete použiť len na pohyb nahor a nadol.

  • Ak chcete obmedziť objekt tak, aby sa pohyboval iba vodorovne alebo zvislo, počas presúvania objektu podržte stlačený kláves SHIFT.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Kliknite na rukoväť otáčania v hornej časti objektu a potom ju posuňte v požadovanom smere.

  Tvar s rukoväťami na otáčanie

  • Ak chcete otáčanie obmedziť na 15-stupňové uhly, počas presúvania rukoväti otáčania stlačte a podržte stlačený kláves SHIFT.

  • Pri otáčaní viacerých tvarov sa tieto tvary neotáčajú ako skupina, ale každý tvar sa otáča okolo svojho stredu.

  • Prípadne môžete vybrať objekt, podržte stlačený kláves Option a stláčaním klávesu so šípkou doľava alebo doprava sa otočiť.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Na karte Formát tvaru alebo na karte formát obrázka v skupine Usporiadať kliknite na položku Otočiť.

  Tlačidlo otočiť na karte Formát

  • Ak sa karta Formát tvaru alebo formát obrázka nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali textové pole, tvar, objekt WordArt alebo obrázok.

  • Ak je veľkosť obrazovky znížená, tlačidlo Otočiť môže byť skryté. Ak sa tlačidlo Otočiť nezobrazuje, kliknutím na položku Usporiadať zobrazíte skryté tlačidlá v skupine Usporiadať .

   Tlačidlo Otočiť v ponuke Usporiadať Tlačidlo Otočiť v ponuke Usporiadať

 3. Kliknite na položku Ďalšie možnosti otočenia.

  Office for Mac Shape Rotate Menu
 4. V dialógovom okne alebo na table, ktorá sa otvorí, zadajte čiastku, ktorú chcete otočiť objekt v poli otočenie . Na presné otočenie objektu do požadovanej polohy môžete použiť aj šípky.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Na karte Formát tvaru alebo na karte formát obrázka v skupine Usporiadať kliknite na položku Otočiť.

  Tlačidlo otočiť na karte Formát

  • Ak sa karta Formát tvaru alebo formát obrázka nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali textové pole, tvar, objekt WordArt alebo obrázok.

  • Ak je veľkosť obrazovky znížená, tlačidlo Otočiť môže byť skryté. Ak sa tlačidlo Otočiť nezobrazuje, kliknutím na položku Usporiadať zobrazíte skryté tlačidlá v skupine Usporiadať .

   Tlačidlo Otočiť v ponuke Usporiadať Tlačidlo Otočiť v ponuke Usporiadať

 3. Ak chcete otočiť objekt 90 stupňov doprava, kliknite na položku Otočiť doprava 90 °alebo otočením objektu 90 stupňov doľava kliknite na položku otočiť doľava o 90 °.

  Office for Mac Shape Rotate Menu

Pomocou nástrojov na prevrátenie môžete vytvoriť efekt zrkadlového obrazu alebo prevrátiť objekt naopak (invertovať ho).

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Na karte Formát tvaru alebo na karte formát obrázka v skupine Usporiadať kliknite na položku Otočiť.

  Tlačidlo otočiť na karte Formát

  • Ak sa karta Formát tvaru alebo formát obrázka nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali textové pole, tvar, objekt WordArt alebo obrázok.

  • Ak je veľkosť obrazovky znížená, tlačidlo Otočiť môže byť skryté. Ak sa tlačidlo Otočiť nezobrazuje, kliknutím na položku Usporiadať zobrazíte skryté tlačidlá v skupine Usporiadať .

   Tlačidlo Otočiť v ponuke Usporiadať Tlačidlo Otočiť v ponuke Usporiadať

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete objekt otočiť naopak, kliknite na položku Prevrátiť zvislo.

  • Ak chcete vytvoriť zrkadlový obraz objektu, kliknite na položku Prevrátiť vodorovne.

   Office for Mac Shape Rotate Menu

Pri zoskupovaní objektov dochádza k ich kombinácií, aby bolo možné ich formátovať, premiestniť alebo kopírovať ako skupinu.

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT, kliknite na objekty, ktoré chcete zoskupiť, a potom v závislosti od typu objektu, na ktorý ste klikli, kliknite na kartu Formát tvaru alebo na kartu formát obrázka .

 2. Kliknite na ikonu skupiny a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Zoskupenie objektov

Tip: Ak sa skupina zobrazí ako neaktívna alebo nie je k dispozícii, zvyčajne preto, že ste už nevybrali dva alebo viac objektov, ktoré možno zoskupiť.

Pozrite tiež

Vloženie obrázkov v Office pre Mac

Orezanie obrázka

PowerPoint

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete premiestniť.

  Ak chcete vybrať viacero objektov, stlačte a podržte kláves SHIFT a potom kliknite na požadované objekty.

 2. Presuňte objekt na požadované miesto.

  • Ak chcete premiestniť viacero objektov, pri výbere objektov podržte stlačený kláves SHIFT.

  • Ak chcete presunúť objekt nahor, nadol alebo nabok po malých krokoch, kliknite na objekt a potom stlačte kláves so šípkou.

  • Ak chcete obmedziť objekt tak, aby sa pohyboval iba vodorovne alebo zvislo, počas presúvania objektu podržte stlačený kláves SHIFT.

Poznámka: Ak chcete otočiť text v PowerPointe pre Mac, najskôr umiestnite text v textovom poli, ktoré následne otočte.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť alebo prevrátiť, a v závislosti od typu objektu, na ktorý ste klikli, kliknite na kartu Formát alebo Formát obrázka.

  Ak chcete vybrať viacero objektov, stlačte a podržte kláves SHIFT a potom kliknite na požadované objekty.

 2. V časti Usporiadať kliknite na položku Otočiť.

  Skupina Usporiadať

  Ak chcete otočiť objekt v ľubovoľnom uhle, presuňte rukoväť otáčania Rukoväť otáčania .

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Otočenie objektu doprava

  Kliknite na položku Otočiť doprava o 90 stupňov

  Otočenie objektu doľava

  Kliknite na položku Otočiť doľava o 90 stupňov

  Prevrátenie objektu nahor alebo nadol

  Kliknite na položku Prevrátiť zvislo

  Prevrátenie objektu doľava alebo doprava

  Kliknite na položku Prevrátiť vodorovne

Pri zoskupovaní objektov dochádza k ich kombinácií, aby bolo možné ich formátovať, premiestniť alebo kopírovať ako skupinu.

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT, kliknite na objekt, ktoré chcete zoskupiť, a potom v závislosti od typu objektu, na ktorý ste klikli, kliknite na kartu Formát alebo na kartu Formátovať obrázok .

 2. V časti Usporiadať kliknite na položku Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Skupina Usporiadať

Tip: Ak sa skupina zobrazí ako neaktívna alebo nie je k dispozícii, zvyčajne preto, že ste už nevybrali dva alebo viac objektov, ktoré možno zoskupiť.

Excel

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete premiestniť.

  Ak chcete vybrať viacero objektov, stlačte a podržte kláves SHIFT a potom kliknite na požadované objekty.

 2. Presuňte objekt na požadované miesto.

  • Ak chcete premiestniť viacero objektov, pri výbere objektov podržte stlačený kláves SHIFT.

  • Ak chcete presunúť objekt nahor, nadol alebo nabok po malých krokoch, kliknite na objekt a potom stlačte kláves so šípkou.

  • Ak chcete obmedziť objekt tak, aby sa pohyboval iba vodorovne alebo zvislo, počas presúvania objektu podržte stlačený kláves SHIFT.

Poznámka: Ak chcete otočiť text v Exceli pre Mac, najskôr umiestnite text v textovom poli, ktoré následne otočte.

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete otočiť alebo prevrátiť, a v závislosti od typu objektu, na ktorý ste klikli, kliknite na kartu Formát alebo Formát obrázka.

  Ak chcete vybrať viacero objektov, stlačte a podržte kláves SHIFT a potom kliknite na požadované objekty.

 2. V časti Usporiadať kliknite na položku Otočiť.

  Skupina Usporiadať

  Ak chcete otočiť objekt v ľubovoľnom uhle, presuňte rukoväť otáčania Rukoväť otáčania .

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Otočenie objektu doprava

  Kliknite na položku Otočiť doprava o 90 stupňov

  Otočenie objektu doľava

  Kliknite na položku Otočiť doľava o 90 stupňov

  Prevrátenie objektu nahor alebo nadol

  Kliknite na položku Prevrátiť zvislo

  Prevrátenie objektu doľava alebo doprava

  Kliknite na položku Prevrátiť vodorovne

Pri zoskupovaní objektov dochádza k ich kombinácií, aby bolo možné ich formátovať, premiestniť alebo kopírovať ako skupinu.

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT, kliknite na objekt, ktoré chcete zoskupiť, a potom v závislosti od typu objektu, na ktorý ste klikli, kliknite na kartu Formát alebo na kartu Formátovať obrázok .

 2. V časti Usporiadať kliknite na položku Zoskupiť a potom kliknite na položku Zoskupiť.

  Skupina Usporiadať

Tip: Ak sa skupina zobrazí ako neaktívna alebo nie je k dispozícii, zvyčajne preto, že ste už nevybrali dva alebo viac objektov, ktoré možno zoskupiť.

Pozrite tiež

Zarovnanie objektov

Zmena veľkosti objektu

Manipulácia s objektmi vo vrstvách

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×