Presmerovanie hovorov (Vzdialené ovládanie hovorov)

Ak je vaše prostredie konfigurované pre službu Vzdialené ovládanie hovorov, hovory sa presmerujú na jedno z čísel určených na karte Telefóny dialógového okna Možnosti alebo na nové číslo. Funkcie presmerovania sú užitočné najmä pri cestovaní alebo pri práci z domu. Ak ste mimo pracoviska, hovory možno automaticky presmerovať na spolupracovníka, aby sa dôležité hovory nestratili.

Keď je funkcia presmerovania hovorov zapnutá, všetky prichádzajúce hovory sa automaticky presmerujú na miesto, ktoré určíte. Prichádzajúce hovory nevyzváňajú a na obrazovke počítača sa nezobrazí upozornenie.

Čo chcete urobiť?

Zistiť, či je prostredie konfigurované pre službu Vzdialené ovládanie hovorov

Presmerovať hovory

Upraviť nastavenia telefónu

Zistenie, či je prostredie konfigurované pre službu Vzdialené ovládanie hovorov

  • Pravým tlačidlo myši kliknite na kontakt a ukážte na položku Zavolať. Ak sa zobrazí možnosť Preferované telefonické zariadenie, prostredie je konfigurované pre službu Vzdialené ovládanie hovorov. Ak chcete nastaviť presmerovanie hovorov, postupujte podľa pokynov v tejto téme. Ak sa možnosť Preferované telefonické zariadenie nezobrazí, pravdepodobne máte povolenú službu Enterprise Voice (nazývanú tiež Unified Communications). Ďalšie informácie nájdete v téme Presmerovanie hovorov (Enterprise Voice). (Ak sa však nezobrazí možnosť Preferované telefonické zariadenie ani nemáte povolenú službu Enterprise Voice, vaše prostredie je pravdepodobne konfigurované pre štandardnú Licenciu na klientsky prístup (CAL). Podrobnosti získate od správcu systému.)

Na začiatok stránky

Presmerovanie hovorov

  • V okne programu Communicator kliknite na tlačidlo Presmerovať hovory na, ukážte na položku Zapnúť presmerovanie hovorov a vyberte jednu z týchto možností:

    • Ak chcete hovory presmerovať na číslo, kliknite na požadované číslo. Dostupné telefónne čísla sú založené na číslach konfigurovaných na karte Telefóny dialógového okna Možnosti alebo na zadaných číslach, ktoré ste určili v nastaveniach možnosti Nastavenie presmerovania hovorov.

    • Kliknite na položku Nové číslo, do poľa Telefónne číslo zadajte číslo a kliknite na tlačidlo OK. Pokyny týkajúce sa formátu čísla nájdete v téme Úprava telefónneho čísla.

Na začiatok stránky

Úprava nastavení telefónu

  • Pri nastavovaní položky Presmerovanie hovorov možno budete chcieť upraviť aj nastavenia telefónu. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie možností telefónu. V okne programu Communicator kliknite na tlačidlo Presmerovanie hovorov, kliknite na položku Nastavenia telefónu, kliknite na kartu Telefóny, nastavte možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×