Prezentovanie s automatickými živými titulkami alebo titulkami v reálnom čase v PowerPointe

PowerPoint pre Microsoft 365 umožňuje prepisovať vaše slová počas prezentácie a zobrazovať ich na obrazovke ako živé titulky v jazyku, v ktorom rozprávate, alebo ako titulky preložené do iného jazyka. Takto sa môžete prispôsobiť osobám vo vašom publiku, ktoré môžu byť nepočujúce alebo nedoslýchavé, prípadne im viac vyhovuje iný jazyk.

K dispozícii sú aj možnosti pre polohu, veľkosť, farbu a iné atribúty vzhľadu živých titulkov a titulkov na prispôsobenie sa potrebám rôznych prostredí a poslucháčov.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov dôrazne odporúčame používať slúchadlá s mikrofónom pripojené k zariadeniu s programom PowerPoint. Táto funkcia tiež vyžaduje spoľahlivé internetové pripojenie počas prezentácie.

(Vyžaduje saWindows 10aPowerPoint pre Microsoft 365 verziu 16.0.11601.20178 alebo novšiu na aktuálnom kanáli. Funkcia nie je podporovaná, ak používate staršiu verziu systému Windows.)

Nastavenie živých titulkov a titulkov

Môžete vybrať, v ktorom jazyku chcete hovoriť počas prezentácie a v ktorom jazyku sa majú zobrazovať živé titulky alebo titulky (t. j. či chcete reč prekladať). Môžete vybrať konkrétny mikrofón, ktorý chcete používať (ak je k zariadeniu pripojených viac mikrofónov), miesto, kde sa titulky majú zobrazovať na obrazovke (dolu, hore, cez prezentáciu alebo vedľa prezentácie), a ďalšie možnosti zobrazenia.

 1. Na karte pása s nástrojmi Prezentácia vyberte položku Nastavenia titulkov. Alebo môžete upraviť nastavenia bez opustenia prezentácie prostredníctvom kontextovej ponuky, ponúk Prezentácia alebo Zobrazenie pre prezentujúceho a položiek Nastavenia titulkov > Ďalšie nastavenia.  

  Začiarkavacie políčko Vždy použiť titulky v karte Prezentácia

 2. V časti Hovorený jazyk sa zobrazujú jazyky, ktoré PowerPoint dokáže rozpoznať. Vyberte požadovaný jazyk. V tomto jazyku budete rozprávať počas prezentácie. (Predvolene bude toto nastavenie zodpovedať jazyku úprav v Office.)

 3. V časti Jazyk titulkov sa zobrazujú jazyky, v ktorých PowerPoint dokáže zobrazovať na obrazovke živé titulky alebo titulky. Vyberte požadovaný jazyk. V tomto jazyku sa text bude zobrazovať vášmu publiku. Predvolene bude nastavený rovnaký jazyk ako v nastavení Hovorový jazyk, ale môže to byť aj iný jazyk, čo znamená, že reč sa bude prekladať. 

 4. V ponuke Nastavenia titulkov nastavte požadovanú polohu živých titulkov alebo titulkov. Môžu sa zobrazovať cez horný alebo dolný okraj snímky (prekryté) alebo nad horným či pod dolným okrajom snímky (ukotvené). Predvolené nastavenie je Pod snímkou

 5. Ďalšie nastavenia vzhľadu sú k dispozícii kliknutím na položky Nastavenia titulkov > Ďalšie nastavenia (Windows).

  Môžete zmeniť farbu, veľkosť priehľadnosť a štýl písma titulkov. Môžete zmeniť pozadie na zvýšenie kontrastu a zjednodušenie čítania textu. 

Zapnutie a vypnutie tejto funkcie počas prezentovania

Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť počas prezentovania, kliknite na tlačidlo Prepnúť titulkovanie v zobrazení prezentácie alebo v zobrazení pre prezentujúceho na paneli s nástrojmi pod hlavnou snímkou:

V zobrazení prezentácie:

Tlačidlo prepnutia titulkov v zobrazení PowerPointovej prezentácie.

V zobrazení pre prezentujúceho:

Tlačidlo Prepnúť titulkovanie v zobrazení pre prezentujúceho

Titulkovanie môžete prepnúť aj v kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši, alebo klávesovou skratkou J.

Ak chcete, aby sa titulkovanie spustilo zakaždým pri spustení prezentácie, túto funkciu môžete zapnúť na páse s nástrojmi v položke Prezentácia > Vždy používať titulky. (Predvolene je vypnuté.) Potom sa v zobrazení prezentácie a v zobrazení pre prezentujúceho bude na obrazovke zobrazovať živý prepis vašich slov.

(Táto funkcia vyžadujePowerPoint pre Microsoft 365 pre Mac verziu 16.22.127.0 alebo novšiu.)

Nastavenie živých titulkov a titulkov

Môžete vybrať, v ktorom jazyku chcete hovoriť počas prezentácie a v ktorom jazyku sa majú zobrazovať živé titulky alebo titulky (t. j. či chcete reč prekladať). Môžete vybrať konkrétny mikrofón, ktorý chcete používať (ak je k zariadeniu pripojených viac mikrofónov), miesto, kde sa titulky majú zobrazovať na obrazovke (dolu, hore, cez prezentáciu alebo vedľa prezentácie), a ďalšie možnosti zobrazenia.

 1. Na karte pása s nástrojmi Prezentácia vyberte položku Nastavenia titulkov.

  Nastavenia popisov a titulkov sa nachádzajú na karte Prezentácia v PowerPointe.
 2. V časti Hovorený jazyk sa zobrazujú jazyky, ktoré PowerPoint dokáže rozpoznať. Vyberte požadovaný jazyk. V tomto jazyku budete rozprávať počas prezentácie. (Predvolene bude toto nastavenie zodpovedať jazyku balíka Office.)

 3. V časti Jazyk titulkov sa zobrazujú jazyky, v ktorých PowerPoint dokáže zobrazovať na obrazovke živé titulky alebo titulky. Vyberte požadovaný jazyk. V tomto jazyku sa text bude zobrazovať vášmu publiku. Predvolene bude nastavený rovnaký jazyk ako v nastavení Hovorový jazyk, ale môže to byť aj iný jazyk, čo znamená, že reč sa bude prekladať.

 4. V ponuke Nastavenia titulkov nastavte požadovanú polohu živých titulkov alebo titulkov. Môžu sa zobrazovať cez horný alebo dolný okraj snímky (prekryté) alebo nad horným či pod dolným okrajom snímky (ukotvené). Predvolené nastavenie je Pod snímkou.

 5. Ďalšie nastavenia vzhľadu sú k dispozícii kliknutím na položku Nastavenia titulkov > Systémové nastavenia živých titulkov.

  Môžete zmeniť farbu, veľkosť priehľadnosť a štýl písma titulkov. Môžete zmeniť pozadie na zvýšenie kontrastu a zjednodušenie čítania textu. 

Zapnutie a vypnutie tejto funkcie počas prezentovania

Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť počas prezentovania, kliknite na tlačidlo Prepnúť titulkovanie v zobrazení prezentácie alebo v zobrazení pre prezentujúceho na paneli s nástrojmi pod hlavnou snímkou:

V zobrazení prezentácie:

Tlačidlo prepínania titulkov v zobrazení PowerPointovej prezentácie.

V zobrazení pre prezentujúceho:

Tlačidlo Prepnúť titulkovanie v zobrazení pre prezentujúceho v PowerPointe

(Táto funkcia je kompatibilná s nasledujúcimi webovými prehliadačmi:Microsoft Edge, Google Chrome 34 +, Mozilla Firefox 25 +)

Nastavenie živých titulkov a titulkov

Môžete vybrať, v ktorom jazyku chcete hovoriť počas prezentácie a v ktorom jazyku sa majú zobrazovať živé titulky alebo titulky (t. j. či chcete reč prekladať). Môžete tiež určiť, či sa titulky zobrazujú v hornej alebo dolnej časti obrazovky.

Zjednodušený pás s nástrojmi:
Nastavenie titulkov v PowerPointe online.

Klasický pás s nástrojmi:
Možnosti pre titulky a živé titulky na klasickom páse s nástrojmi v PowerPointe Online

 1. (Simplifed pás s nástrojmi) Na karte na páse s nástrojmi prezentácia vyberte šípku rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky vždy použiť titulky na otvorenie ponuky možností.

  (Klasický pás s nástrojmi) Na karte panela s nástrojmi Zobraziť vyberte položku Používať titulky. Potom kliknite na položku Nastavenie titulkov , čím sa otvorí ponuka možností.

 2. V časti Hovorený jazyk sa zobrazujú jazyky, ktoré PowerPoint dokáže rozpoznať. Vyberte požadovaný jazyk. V tomto jazyku budete rozprávať počas prezentácie. (Predvolene bude toto nastavenie zodpovedať jazyku miestneho nastavenia webového prehliadača.)

 3. V časti Jazyk titulkov sa zobrazujú jazyky, v ktorých PowerPoint dokáže zobrazovať na obrazovke živé titulky alebo titulky. Vyberte požadovaný jazyk. V tomto jazyku sa text bude zobrazovať vášmu publiku. (Predvolene bude nastavený rovnaký jazyk ako v nastavení Hovorový jazyk, ale môže to byť aj iný jazyk, čo znamená, že reč sa bude prekladať.) 

 4. Nastavte požadovanú pozíciu živých titulkov alebo titulkov: môžu sa zobrazovať prekryté na hornom alebo dolnom okraji snímky. Predvolené nastavenie je Dolu (prekryté)

Zapnutie a vypnutie tejto funkcie počas prezentovania

Ak chcete, aby sa titulky vždy spustili pri prezentácii prezentácie, vyberte položku zobraziť > vždy používať titulky.

Ak sa nachádzate v strede prezentácie a chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu, kliknite na tlačidlo použiť titulky v prezentácii na paneli s nástrojmi pod hlavnou snímkou:

Tlačidlo prepnutia titulkov v zobrazení PowerPointovej prezentácie.

Klávesová skratka zapnutia/vypnutia: J

Tipy

 • Ak sa v titulkoch alebo titulkoch vyskytnú problémy, skúste rozprávať viac zámerne.

 • Skúste odstrániť alebo eliminovať hluk pozadia, ktorý môže rušiť váš hlas.

 • Popisy & titulky závisia od cloudovej služby na reč, preto je dôležité, aby ste mali internetové pripojenie, ktoré je rýchle a spoľahlivé.

Hovorené jazyky podporované živými titulkami a titulkami (hlasový vstup)

Viacero hovorených jazykov je podporovaných ako hlasový vstup pre živé titulky a titulky aplikácii PowerPoint pre Microsoft 365 Jazyky označené ako Ukážka ešte nie sú úplne podporované a vo všeobecnosti budú mať trochu nižšiu presnosť, ktoré sa bude časom zvyšovať.

Úplne podporované jazyky

Jazyky v režime ukážky*

Čínština (ČĽR)

Arabčina

Angličtina (Kanada)

Dánčina

Angličtina (Spojené kráľovstvo)

Holandčina

Angličtina (Spojené štáty)

Angličtina (Austrália)

Francúzština (Francúzsko)

Angličtina (India)

Nemčina (Nemecko)

Fínčina

Taliančina (Taliansko)

Francúzština (Kanada)

Španielčina (Španielsko)

Hindčina

japončina

Kórejčina

Nórčina

Portugalčina (Brazília)

Ruština

Španielčina (Mexiko)

Švédčina

* Jazyky v režime ukážky nie sú zatiaľ úplne podporované. Naše rozpoznávanie týchto jazykov sa bude časom zlepšovať.

Jazyky na obrazovke podporované funkciou živých titulkov a titulkov (textový výstup)

PowerPoint pre Microsoft 365 umožňuje zobrazovať živé titulky a titulky na obrazovke v ktoromkoľvek z viac ako 60 jazykov:

Afrikánčina

Lotyština

Arabčina

Litovčina

Bengálčina

Malgaština

Bosniačtina

Malajčina

Bulharčina

Maltčina

Kantonská čínština (tradičná)

Maorijčina

Katalánčina

Nórčina (Bokmal)

Čínština (zjednodušená) 

Perzština

Čínština (tradičná) 

Poľština

Chorvátčina

Portugalčina

Čeština

Querétaro otomí    

Dánčina

Rumunčina

Holandčina

Ruština

Angličtina

Samojčina

Estónčina

Srbčina (cyrilika)

Fidžijčina

Srbčina (latinka)

Filipínčina

Slovenčina

Fínčina

Slovinčina

Francúzština

Španielčina

Nemčina

Švédčina

Gréčtina

Tahitčina

Haitská kreolčina

Tamilčina

Hebrejčina

Telugčina

Hindčina

Thajčina

Hmong daw

Tongčina

Maďarčina

Turečtina

Islandčina

Ukrajinčina

Indonézština

Urdčina

Taliančina

Vietnamčina

Japončina

Waleština

Swahilčina

Mayský yucatec

Kórejčina

Dôležité informácie o živých titulkoch a titulkoch

PowerPoint živých titulkov & titulkov je jedným z cloudových funkcií v Microsoft 365 a je napájaný službou Microsoft Speech Services. Na poskytovanie tejto služby sa vaša hovorená reč bude odosielať spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v téme Inteligentnejšia práca s balíkom Office.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Pozrite tiež

Funkcie na zjednodušenie ovládania pri prehrávaní videa v PowerPointe

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Zjednodušenie ovládania prezentácií v PowerPointe

Manuálne pridanie skrytých špeciálnych titulkov alebo titulkov v PowerPointe

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×