Pridávanie, upravovanie, presúvanie alebo otáčanie textu vo Visiu

Pridávanie, upravovanie, presúvanie alebo otáčanie textu vo Visiu

Môžete pridať text do tvarov a tiež ho pridať priamo na stranu.

Pridanie textu do tvaru

 1. Vyberte tvar.

 2. Zadajte text. Po vybratí tvaru a začatí zadávania textu text nadobudne požadovaný tvar pomocou programu Visio.

 3. Ak chcete text formátovať, môžete použiť niektorú z nasledujúcich možností:

  • Na karte Domov nastavte v skupine Písmo vlastnosti písma.

  • Na karte Domov v skupine Odsek nastavte zarovnanie a ďalšie vlastnosti.

 4. Kliknutím na prázdnu oblasť strany alebo stlačením klávesu ESC dokončite operáciu.

Pridanie textu na stranu

Text je možné pridať aj priamo na stranu nezávisle od tvaru alebo objektu v nákrese.

 1. Na karte domov kliknite v skupine Nástroje na položku textové Tlačidlo nástroja textu .

 2. Kliknite na ľubovoľné miesto na strane a vytvorte textové pole alebo kliknite a prispôsobte si veľkosť textového poľa posúvaním ukazovateľa myši.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Ak chcete text formátovať, môžete použiť niektorú z nasledujúcich možností:

  • Na karte Domov nastavte v skupine Písmo vlastnosti písma.

  • Na karte Domov v skupine Odsek nastavte zarovnanie a ďalšie vlastnosti.

 5. Kliknutím na prázdnu oblasť strany alebo stlačením klávesu ESC dokončite operáciu.

Úprava textu

 1. Dvakrát kliknite na text, ktorú chcete upraviť.

 2. Upravte text.

 3. Kliknutím na prázdnu oblasť strany alebo stlačením klávesu ESC dokončite operáciu.

  Poznámky: 

  • Keď ukončíte zadávanie textu, kliknite na prázdnu oblasť strany alebo stlačte kláves ESC. Ak tvar nie je priblížený, program Visio ho pri písaní priblíži. Program Visio tvar zasa vzdiali.

  • Ak chcete programu Visio zabrániť v priblížení textu, postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

  2. Kliknite na položku Rozšírené.

  3. V časti Možnosti úprav zadajte do poľa Automaticky priblížiť pri úprave textu s veľkosťou hodnotu 0 (nula) ako veľkosť bodu.

Posunutie alebo otočenie textu

V tvare

 1. Na karte domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj blok textu Tlačidlo Blok textu .

 2. Kliknutím na tvar vyberte jeho blok textu.

  Poznámka: Ak sa text nachádza v skupine, kliknutím vyberte skupinu a potom kliknutím vyberte text v tvare.

 3. Ak chcete posunúť blok textu, posuňte text.

 4. Na karte domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj ukazovateľa Tlačidlo Ukazovateľ .

Po prepnutí späť na nástroj ukazovateľa Tlačidlo Ukazovateľ sa text zachová v rovnakej polohe vzhľadom na tvar. Ak pomocou nástroja Ukazovateľ presuniete text, presunie sa aj tvar, a to aj v prípade, ak sa v ňom text už nenachádza. Ak chcete text presúvať nezávisle od tvaru, použite nástroj blok textu Tlačidlo Blok textu .

Na strane

 1. Na karte domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj ukazovateľa Tlačidlo Ukazovateľ .

 2. Kliknite na text a presunutím ho premiestnite alebo presunutím rukoväti na otáčanie otočte text. Keď sa ukazovateľ nachádza nad rukoväť na otáčanie, zmení sa na šípku, ktorá tvorí kruhový Ukazovateľ nástroja na otáčanie .

Tu je video o pridávaní textu do tvaru v Visio 2010.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Pridanie textu do tvaru

 1. Vyberte tvar.

 2. Napíšte text.

 3. Formátovanie textu:

  1. Vyberte tvar s textom, ktorý chcete formátovať.

  2. Na karte Domov nastavte v skupine Písmo vlastnosti písma.

  3. Na karte Domov v skupine Odsek nastavte zarovnanie a ďalšie vlastnosti.

Ak chcete pridať text, nie je potrebné dvakrát kliknúť na tvar, hoci môžete. keď je vybratý tvar a začnete písať, Visio pridá text do vybratého tvaru. Keď ukončíte zadávanie textu, kliknite na prázdnu oblasť strany alebo stlačte kláves ESC. Po dokončení zadávania kliknite na prázdnu oblasť strany alebo stlačte kláves ESC. Program Visio tvar zasa vzdiali.

Ak chcete Visiu zabrániť v priblížení textu, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Rozšírené.

 4. V časti Možnosti úprav zadajte do poľa Automaticky priblížiť pri úprave textu s veľkosťou hodnotu 0 (nula) ako veľkosť bodu.

Úprava textu v tvare

 1. Dvakrát kliknite na tvar s textom, ktorý chcete upraviť.

 2. Upravte text.

 3. Keď skončíte, kliknite na prázdnu oblasť strany alebo stlačte kláves Esc.

Pridanie textu na stranu

 1. Na karte domov kliknite v skupine Nástroje na Tlačidlo nástroja textu nástroj text .

 2. Kliknite na ľubovoľné miesto na strane a vytvorte textové pole alebo kliknite a prispôsobte si veľkosť textového poľa posúvaním ukazovateľa myši.

 3. Zadajte text.

 4. Keď skončíte so zadávaním textu, kliknutím na prázdnu oblasť strany alebo stlačením klávesu Esc dokončite operáciu.

 5. Ak sa chcete vrátiť k normálnym úpravám, kliknite na položku nástroj ukazovateľa Tlačidlo Ukazovateľ na karte domov .

Posunutie alebo otočenie textu

V tvare

 1. Na karte domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj blok textu Obrázok tlačidla .

 2. Kliknutím na tvar vyberte jeho blok textu.

  Poznámka: Ak sa text nachádza v skupine, kliknutím vyberte skupinu a potom kliknutím vyberte text v tvare.

 3. Presunutím textu premiestnite blok textu alebo presunutím rukoväte na otáčanie otočte text.

  Keď sa ukazovateľ nachádza nad rukoväť na otáčanie, zmení sa na šípku, ktorá tvorí kruhový Ukazovateľ nástroja na otáčanie . Pri presúvaní sa ukazovateľ zmení na štyri šípky, ktoré tvoria kruh Ukazovateľ nástroja na otáčanie počas otáčania .

  Otočenie textu v tvare

Keď prepnete späť na nástroj Ukazovateľ, text zostane v rovnakej vzdialenosti od tvaru a v tej istej relatívnej pozícii vzhľadom na tvar. Ak pomocou nástroja Ukazovateľ presuniete text, presunie sa aj tvar, a to aj v prípade, ak sa v ňom text už nenachádza. Ak chcete text presunúť nezávisle od tvaru, použite nástroj Blok textu.

Na strane

Môžete presúvať a otáčať text na strane pomocou nástroja ukazovateľa rovnakým spôsobom, ako presuniete a otočíte ľubovoľný tvar. Kliknite na text a presunutím ho premiestnite alebo pomocou rukoväti na otáčanie ju otočte.

Pridanie textu do tvaru a úprava textu

 1. Otvorte diagram na úpravu. 

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať text, vyberte tvar a začnite písať.

   Pridanie textu do tvaru
  • Ak chcete upraviť text, dvakrát kliknite na tvar, ktorý chcete upraviť.

   Úprava textu v tvare

  Visio sa prepne na úpravu textu a môže priblížiť vybratý tvar.

 3. Po pridaní textu kliknite mimo tvaru alebo stlačte kláves Esc.

  Ak bolo zobrazenie pri písaní automaticky zväčšené, Visio obnoví pôvodné zobrazenie.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v kresbe programu Visio

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×