Pridanie, úprava alebo odstránenie zástupného objektu v rozložení snímky

Zástupný objekt v PowerPoint je naformátovaný kontajner na snímke pre obsah (text, grafika alebo video). Prednastavené formátovanie uľahčuje formátovanie snímok konzistentne.

Formátovanie zástupného objektu v zobrazení predlohy snímky. Potom použijete zástupný objekt, do ktorého chcete pridať obsah, v normálnom zobrazení.

Snímka s obrázkom obsahuje dva obdĺžnikové zástupné objekty:

 1. Zástupný symbol názvu (horný) vyzve používateľa na text a formátuje ho v predvolenom písme, veľkosti a farbe nadpisu.

 2. Zástupný symbol obsahu (nižšie) prijíma text alebo tabuľku, graf, Grafický prvok SmartArt, obrázok alebo video, ako je to znázornené na ikonách klikacie v jej strede.

Snímka s nadpisom a obsahom s dvomi zástupnými objektmi

Zmena textu výzvy v zástupnom symbole

Môžete zmeniť všeobecný text výzvy ("kliknutím na položku Upraviť...") pre zástupný symbol.

 1. Na karte Zobraziť v skupine zobrazenia predlohy vyberte položku Predloha snímky.

 2. V zobrazení Predloha snímky vyberte na table miniatúr rozloženie, ktoré chcete revidovať.

 3. Na hlavnej table vyberte v rozložení položku aktuálny text výzvy (napríklad kliknite na položku Upraviť text) a potom zadajte text, ktorý chcete použiť namiesto toho.

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na karte Predloha snímky na položku zatvorenie zobrazenia predlohy , čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, v skupine Upraviť motív kliknite na položky Motívy a Uložiť aktuálny motív.

Zmena veľkosti alebo umiestnenia zástupného objektu

 1. Na karte Zobraziť kliknite na možnosť Predloha snímky.

 2. V rozložení snímky, ktoré chcete zmeniť, kliknite na zástupný symbol, ktorý chcete zmeniť, a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť jeho veľkosť, ukážte na niektorú z jeho rukovätí na zmenu veľkosti a keď sa ukazovateľ zmení na obojstrannú šípku Obojstranná šípka , posuňte rukoväť.

  • Ak ho chcete premiestniť, ukážte na niektorý z jeho orámovaní a keď sa ukazovateľ zmení na Skupina Zobrazenia prezentácií na karte Zobraziť so šípkou so štyrmi smermi, presuňte zástupný symbol na novú pozíciu.

 3. Na karte Predloha snímky kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

 4. V normálnom zobrazení vyberte na table miniatúr všetky snímky, ktoré používajú rozloženie snímky, ktoré ste práve upravili.

  Ak chcete vybrať viacero snímok, stlačte a podržte kláves Ctrl a kliknite na každú snímku.

  Kliknutie na snímku na table miniatúr
 5. Na karte domov kliknite na položku rozloženiea potom vyberte rozloženie obsahujúce zástupné objekty, ktoré ste práve zmenili.

  Tento krok dokončuje zmenu zástupného symbolu zmenou rozloženia zmenenej snímky na skutočnú snímku.

Pridanie zástupného objektu do rozloženia snímky

Zástupné objekty možno pridávať iba do rozložení snímky, nie do jednotlivých snímok v prezentácii. Ak ste s rozloženiami snímky ešte nepracovali, skôr ako budete pokračovať, prečítajte si ďalšie informácie v témach Čo je rozloženie snímky? a Čo je predloha snímky?.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na ľavej table miniatúr kliknite na rozloženie snímky, do ktorého chcete pridať zástupné objekty.

 3. Na karte Predloha snímky kliknite na položku Vložiť zástupný objekt a potom kliknite na typ zástupného objektu, ktorý chcete pridať.

  Zobrazí sa tlačidlo Vložiť zástupcu v zobrazení predlohy snímky v PowerPointe

 4. Kliknite na miesto v rozložení snímky a potiahnutím nakreslite zástupný objekt. Môžete pridať ľubovoľný počet zástupných objektov.

 5. Ak pridáte zástupný symbol textu, môžete prispôsobiť text výzvy ("kliknutím upraviť..."), ktorá sa zobrazí v ňom:

  Vyberte predvolený text v zástupnom objekte a nahraďte ho vlastným textom výzvy.

  Prejdite na kartuDomov a naformátujte text výzvy, ktorý sa má zobraziť.

  Vyberte text a následne môžete zmeniť jeho typ a veľkosť písma kliknutím na položkyPísmo alebo Veľkosť písma. Ak sa pred vlastným textom výzvy zobrazí nechcená odrážka, kliknite v skupine Odsek na šípku nadol vedľa položky Odrážky a potom kliknite na položku Žiadne.

 6. Po dokončení kliknite na karte Predloha snímky na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

 7. V normálnom zobrazení vyberte na table miniatúr všetky snímky, ktoré používajú rozloženie snímky, ktoré ste práve upravili.

  (Ak chcete vybrať viaceré snímky, stlačte a podržte kláves CTRL a kliknite na každú snímku.)

  Kliknutie na snímku na table miniatúr
 8. Na karte domov kliknite na položku rozloženiea potom vyberte rozloženie obsahujúce zástupné objekty, ktoré ste práve zmenili.

  Tento krok dokončuje zmenu zástupného symbolu zmenou rozloženia zmenenej snímky na skutočnú snímku.

Odstránenie zástupného symbolu

Odporúčame, aby ste neodstránili zástupný symbol z preddefinovaného rozloženia snímky. Ak chcete vykonať takúto zmenu, duplikovať Toto rozloženie, dajte mu odlišný názov a potom túto kópiu upravte.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na ľavej table miniatúr kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete revidovať.

 3. Vyberte zástupný objekt v rozložení a potom stlačte kláves DELETE.

Nasledujúci príklad obsahuje vstavané rozloženie snímky, ktoré obsahuje zástupný symbol textu nadpisu, dva zástupné symboly textu titulkov a dva zástupné symboly, do ktorých môžete pridať základný text, tabuľku, graf, Grafický prvok SmartArt, obrázok alebo zvukový klip.

Zástupné symboly v rozložení

Môžete pridať zástupné objekty do ktorejkoľvek časti rozloženia snímky a pridaním vlastného textu vyzvať svojich používateľov k zadaniu určitého typu obsahu. Text môžete tiež prispôsobiť konkrétnejším pokynom.

Dôležité: Ak zmeníte rozloženie snímky po tom, ako ste už vytvorili niektoré snímky, ktoré toto rozloženie používajú, musíte opätovne použiť rozloženie na snímky. Pozrite si tému "použiť aktualizácie tak, aby sa zobrazovali na snímkach" v článku, Úprava a opätovné použitie rozloženia snímky.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na table s predlohami a rozloženiami snímky kliknite na rozloženie, do ktorého chcete pridať zástupné objekty.

 3. Na karte Predloha snímky v skupine Rozloženie predlohykliknite na položku Vložiť zástupný objekt a potom kliknite na typ zástupného objektu, ktorý chcete pridať.

  Vložiť zástupný symbol

 4. Kliknite na miesto v rozložení snímky a potom posúvaním myši nakreslite zástupný objekt.

 5. Ak pridáte zástupný text, môžete pridať vlastný text.

  Zvýraznite predvolený text v zástupnom objekte a nahraďte ho vlastným textom výzvy.

  Poznámka: Ak sa pred vlastným textom výzvy zobrazí nechcená odrážka, kliknite na kartu Domov, v skupine Odsek kliknite na šípku nadol vedľa položky Odrážky a potom kliknite na položku Žiadne .

 6. Ak chcete do rozloženia pridať ďalšie zástupné objekty, opakujte kroky 2 až 4.

  Poznámka: Ak do rozloženia pridáte zástupné objekty, ktorých obsah mení účel rozloženia, môžete rozloženie premenovať. Ak to chcete urobiť, kliknite pravým tlačidlom na miniatúru rozloženia snímky, kliknite na položku Premenovať rozloženie, zadajte nový názov a potom kliknite na položku Premenovať.

 7. Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, na karte Predloha snímky v skupine Zavrieť kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

 8. V zozname miniatúr snímok vyberte snímku, na ktorej chcete opätovne použiť rozloženie s pridanými zástupnými objektmi.

 9. Na karte Domov kliknite v skupine Snímky na položku Rozloženie a potom vyberte zrevidované rozloženie.

  Poznámka: Ďalšie informácie o rozloženiach nájdete v téme Vytvorenie nového rozloženia snímky.

Zmena textu výzvy v zástupnom symbole

Môžete nahradiť všeobecný text výzvy ("kliknutím na položku Upraviť...") pre zástupný symbol.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Zobrazenia predlohy a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. V zobrazení predlohy snímky kliknite na prvé rozloženie snímky pod predlohou snímky na navigačnej table. (Rozloženia snímok sú pod predlohou snímky, ktorá je prvou položkou na navigačnej table.)

 3. Vyberte text, kliknite sem, ak chcete upraviť štýl predlohy nadpisov, a potom zadajte vlastný text, s ktorým ho chcete nahradiť.

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky na karte Predloha snímky kliknite na položku ukončiť predlohu , čím sa vrátite do normálneho zobrazenia (úpravy).

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, v skupine Upraviť motív kliknite na položky Motívy a Uložiť aktuálny motív.

Zmena veľkosti alebo umiestnenia zástupného objektu

 1. Na karte Zobraziť kliknite na možnosť Predloha snímky.

 2. V rozložení snímky, ktoré chcete zmeniť, kliknite na zástupný symbol, ktorý chcete zmeniť, a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť jeho veľkosť, ukážte na niektorú z jeho rukovätí na zmenu veľkosti a keď sa ukazovateľ zmení na obojstrannú šípku Obojstranná šípka , posuňte rukoväť.

  • Ak ho chcete premiestniť, ukážte na niektorý z jeho orámovaní a keď sa ukazovateľ zmení na Skupina Zobrazenia prezentácií na karte Zobraziť so šípkou so štyrmi smermi, presuňte zástupný symbol na novú pozíciu.

 3. Na karte Predloha snímky kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

 4. V normálnom zobrazení vyberte na table miniatúr všetky snímky, ktoré používajú rozloženie snímky, ktoré ste práve upravili.

  Ak chcete vybrať viacero snímok, stlačte a podržte kláves Command a potom kliknite na jednotlivé snímky.

  Kliknutie na snímku na table miniatúr
 5. Na karte domov kliknite na položku rozloženiea potom vyberte rozloženie obsahujúce zástupné objekty, ktoré ste práve zmenili.

  Tento krok dokončuje zmenu zástupného symbolu zmenou rozloženia zmenenej snímky na skutočnú snímku.

Pridanie zástupných objektov do rozloženia snímky

Zástupné objekty sú polia v rozložení snímky, ktoré ste klikli na pridanie obsahu pri vytváraní snímok. V zobrazení predlohy snímky môžete pridať zástupné objekty do nového rozloženia snímky alebo zmeniť vzhľad existujúceho rozloženia snímky.

 1. V ponuke Zobraziť prejdite na skupinu Zobrazenia predlohy a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete zmeniť. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. V skupine Rozloženie predlohy kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupný objekt a potom kliknite na typ zástupného objektu, ktorý chcete vložiť. Môžete si vybrať z možností Obsah, Obsah (zvisle), Text, Text (zvisle), Obrázok, Graf, Tabuľka, SmartArt, Médiá a Obrázok online.

  Snímka obrazovky zobrazuje možnosti, ktoré sú k dispozícii v rozbaľovacom zozname Vložiť zástupný objekt, zahŕňajú Obsah, Obsah (zvisle), Text, Text (zvisle), Obrázok, Graf, Tabuľku, Grafické prvky SmartArt, Médiá a Online obrázok.

 4. Na snímke potiahnite kurzorom myši a nakreslite zástupný objekt.

 5. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Zmena veľkosti zástupného objektu

  Vyberte zástupný objekt, umiestnite ukazovateľ na rukoväť na zmenu veľkosti a posúvajte ju, až kým nedosiahnete požadovanú veľkosť zástupného objektu.

  Premiestnenie zástupného objektu

  Vyberte zástupný objekt a presuňte ho na nové miesto.

  Formátovanie zástupného objektu

  Vyberte zástupný objekt, kliknite na kartu Formát tvaru a vykonajte požadované zmeny. Ak chcete napríklad zmeniť farbu výplne zástupného objektu, kliknite v časti Štýly tvarov na položku Výplň tvaru.

 6. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na karte Predloha snímky na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, v skupine Upraviť motív kliknite na položky Motívy a Uložiť aktuálny motív.

 7. V normálnom zobrazení vyberte na table miniatúr všetky snímky, ktoré používajú rozloženie snímky, ktoré ste práve upravili.

  (Ak chcete vybrať viaceré snímky, stlačte a podržte kláves Command a potom kliknite na každú snímku.)

  Kliknutie na snímku na table miniatúr
 8. Na karte domov kliknite na položku rozloženiea potom vyberte rozloženie obsahujúce zástupné objekty, ktoré ste práve zmenili.

  Tento krok dokončuje zmenu zástupného symbolu zmenou rozloženia zmenenej snímky na skutočnú snímku.

Odstránenie prvkov päty z rozloženia snímky

Zástupné symboly päty sú predvolene zahrnuté, keď pridáte nové rozloženie snímky. Päta pozostáva z troch prvkov: dátum a èas, text päty a číslo snímky. Formátovanie, veľkosť a umiestnenie zástupných symbolov päty sa dedia z prvkov päty na predlohe snímky, s výnimkou prípadu, keď upravujete zástupný symbol päty priamo na rozložení snímky.

Dôležité: Hoci sú prvky päty znázornené na predlohe snímky a rozloženiach snímky v zobrazení predlohy snímky, na snímkach prezentácie sa zobrazia, až keď ich zapnete. Ak chcete zapnúť hlavičky a päty, v ponuke Vložiť kliknite na položku Hlavička a päta.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Zobrazenia predlohy a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete zmeniť. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. Na karte Predloha snímky v časti Rozloženie predlohy zrušte začiarknutie políčkaPäty.

  Snímka obrazovky zobrazuje možnosti názvu a piat , ktoré sú k dispozícii v skupine Rozloženie predlohy.

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, v skupine Upraviť motív kliknite na položky Motívy a Uložiť aktuálny motív.

Pridanie zástupných objektov do rozloženia snímky

Zástupné objekty sú polia v rozložení snímky, do ktorých sa pri vytváraní prezentácie po kliknutí pridáva obsah. V zobrazení predlohy snímky môžete pridať zástupné objekty do nového rozloženia snímky alebo zmeniť vzhľad existujúceho rozloženia snímky.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a vyberte položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete zmeniť. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. Kliknite na kartu Predloha snímky a potom v časti Upraviť rozloženie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Karta Predloha snímky, skupina Upraviť rozloženie

  Ak chcete vložiť zástupný objekt pre

  Vykonajte nasledovné

  Nadpis

  Poznámka: Na každej snímke je povolený iba jeden oficiálny zástupný nadpis, pretože text, ktorý pridáte do zástupného nadpisu v normálnom zobrazení, sa zobrazí ako nadpis snímky v prehľade.

  Začiarknite políčko Nadpis.

  Vertikálny nadpis

  Poznámka: Na každej snímke je povolený iba jeden oficiálny zástupný nadpis, pretože text, ktorý pridáte do zástupného nadpisu v normálnom zobrazení, sa zobrazí ako nadpis snímky v prehľade.

  Začiarknite políčko Zvislý nadpis.

  zástupný objekt obsahu

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupnýobjekt a potom kliknite na položku Zástupný objekt obsahu obsahu .

  Zvislý obsah

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupnýobjekt a potom kliknite na položku zvislý obsah Zástupný objekt zvislého obsahu .

  Text

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupnýobjekt a potom kliknite na položku textové Zástupný symbol textu .

  Zvislý text

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupnýobjekt a potom kliknite na položku zvislý text Zástupný symbol zvislého textu .

  Graf

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupnýobjekt a potom kliknite na položku Chart Placeholder grafu .

  Tabuľka

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupnýobjekt a potom kliknite na položku Zástupný symbol tabuľky tabuľky .

  Grafický prvok SmartArt

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupnýobjekt a potom kliknite na položku grafický prvok SmartArt Karta Formát .

  Filmy

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupnýobjekt a potom kliknite na položku Zástupný symbol média médií .

  Clip Art

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupnýobjekt a potom kliknite na položku Zástupný objekt obrázku ClipArt ClipArt.

  Obrázok

  Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť zástupnýobjekt a potom kliknite na položku . obrázka .

 4. Na snímke potiahnite kurzorom myši a nakreslite zástupný objekt.

 5. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Zmena veľkosti zástupného objektu

  Vyberte zástupný objekt, umiestnite ukazovateľ na rukoväť na zmenu veľkosti a posúvajte ju, až kým nedosiahnete požadovanú veľkosť zástupného objektu.

  Premiestnenie zástupného objektu

  Vyberte zástupný objekt a presuňte ho na nové miesto.

  Formátovanie zástupného objektu

  Vyberte zástupný objekt, kliknite na kartu Formát a vykonajte požadované zmeny. Ak chcete napríklad zmeniť farbu výplne zástupného objektu, v časti Štýly tvarov kliknite na položku Výplň.

 6. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Nahradenie textu výzvy v zástupnom objekte

Ak pri vytváraní šablóny chcete zadať konkrétne pokyny o tom, aký obsah sa má pridať do zástupného objektu na snímke, nahraďte text výzvy v zobrazení predlohy snímky. V nasledujúcom príklade text Kliknite sem a zadajte názov projektu nahrádza predvolený text výzvy v zástupnom objekte nadpisu.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a vyberte položku Predloha snímky.

 2. V zobrazení predlohy snímky kliknite na prvé rozloženie snímky pod predlohou snímky na navigačnej table. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. Ak chcete nahradiť zástupný text, vyberte text Kliknite sem a upravte štýl predlohy nadpisov a potom zadajte alebo prilepte vlastný text Kliknite sem a zadajte názov projektu.

  Zástupný text sa zmení na text Kliknite sem a zadajte názov projektu. Keď sa vrátite do normálneho zobrazenia, v zástupnom objekte sa zobrazí nový text výzvy.

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Odstránenie prvkov päty z rozloženia snímky

Zástupné symboly päty sú predvolene zahrnuté, keď pridáte nové rozloženie snímky. Päta pozostáva z troch prvkov: dátum a èas, text päty a číslo snímky. Formátovanie, veľkosť a umiestnenie zástupných symbolov päty sa dedia z prvkov päty na predlohe snímky, s výnimkou prípadu, keď upravujete zástupný symbol päty priamo na rozložení snímky.

Dôležité: Hoci sú prvky päty znázornené na predlohe snímky a rozloženiach snímky v zobrazení predlohy snímky, na snímkach prezentácie sa zobrazia, až keď ich zapnete. Ak chcete zapnúť hlavičky a päty, v ponuke Vložiť kliknite na položku Hlavička a päta.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a vyberte položku Predloha snímky.

 2. Na navigačnej table kliknite na rozloženie snímky, ktoré chcete zmeniť. Rozloženia snímky sa nachádzajú pod predlohou snímky, čo je horná snímka na navigačnej table.

 3. Kliknite na kartu Predloha snímky a v časti Upraviť rozloženie zrušte začiarknutie políčka Povoliť päty.

  Karta Predloha snímky, skupina Upraviť rozloženie

 4. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Zmeny v predlohe snímky a v príslušných rozloženiach snímky sa dočasne pridajú do motívu použitého vo vašej prezentácii. Ak použijete iný motív, zmeny v predlohe snímky sa zahodia. Ak si chcete zmeny ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, na karte Motívy v časti Motívy kliknite na položku Uložiť motív.

Pozrite tiež

Vytvorenie alebo zmena rozloženia snímok

Úprava predlohy snímky

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×