Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Text a tabuľky

Pridanie čísel snímok, čísel strán alebo dátumu a času

Pridanie čísel snímok, čísel strán alebo dátumu a času

Do prezentácie môžete pridať čísla snímok, dátum a čas.

Päta snímky

1. Dátum a čas

2. Číslo snímky

Ak chcete do podkladov pridať informácie hlavičiek a piat, pozrite si tému Úprava číslovania strán, piat a hlavičiek pre podklady v PowerPointe.

Pridávanie čísel snímok alebo čísel strán s poznámkami

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

 2. V ľavej časti obrazovky na table, ktorá obsahuje miniatúry snímok, kliknite na prvú miniatúru snímky v prezentácii.

 3. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na tlačidlo Hlavička a päta.

  Karta Vložiť

 4. V dialógovom okne Hlavička a päta vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať čísla snímok, kliknite na kartu Snímka a potom začiarknite políčko Číslo snímky.

  • Ak chcete k poznámkam pridať čísla strán, kliknite na kartu Poznámky a podklady a potom začiarknite políčko Číslo strany.

  Dialógové okno Hlavička a päta

 5. Ak chcete pridať čísla strán na všetky snímky alebo strany s poznámkami v prezentácii, kliknite na položku Použiť na všetky.

Zmena čísla prvej snímky

Môžete zmeniť číslo prvej snímky, číslo jedinej snímky alebo číslo prvej snímky môžete vynechať. Postupujte takto:

 1. Na karte Návrh v skupine Prispôsobiť kliknite na položku Veľkosť snímky > Vlastná veľkosť snímok.

 2. V okne Veľkosť snímky v rozbaľovacom zozname Číslovať snímky od vyberte začiatočné číslo.

Číslovanie len jednej snímky alebo všetkých snímok okrem prvej snímky

 1. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na tlačidlo Hlavička a päta.

  Karta Vložiť

 2. V dialógovom okne Hlavička a päta kliknite na kartu Snímka.

  Dialógové okno Hlavička a päta

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete očíslovať aktuálne vybratú snímku, začiarknite políčko Číslo snímky a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Tento krok zopakujte pre každú ďalšiu snímku, ktorú chcete očíslovať.

  • Ak chcete očíslovať všetky snímky okrem prvej snímky, začiarknite políčko Číslo snímky, vyberte Nezobrazovať na úvodnej snímke a potom kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

Informácie o tom, ako zmeniť usporiadanie snímok v prezentácii, nájdete v téme Zmena poradia snímok.

Pridanie dátumu a času

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

 2. V ľavej časti obrazovky na table, ktorá obsahuje miniatúry snímok, kliknite na prvú miniatúru snímky v prezentácii.

 3. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Dátum a čas.

 4. V poli Hlavička a päta vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať dátum a čas do snímok, kliknite na kartu Snímka.

  • Ak chcete pridať dátum a čas do strán s poznámkami, kliknite na kartu Poznámky a podklady.

 5. Začiarknite políčko Dátum a čas a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť aktualizáciu dátumu a času na aktuálny dátum a čas po každom otvorení alebo tlači prezentácie, kliknite na položku Aktualizovať automaticky a potom vyberte požadovaný formát dátumu a času.

  • Ak chcete nastaviť dátum a čas na špecifický dátum, kliknite na položku Pevný a v poli Pevný zadajte požadovaný dátum.

   Ak nastavíte dátum prezentácie tak, aby bol pevný, môžete jednoducho sledovať časový priebeh jeho posledných zmien.

 6. Ak chcete pridať dátum a čas na všetky snímky v prezentácii, strany s poznámkami alebo podkladmi, kliknite na položku Použiť na všetky.

Pridávanie čísel snímok alebo čísel strán s poznámkami

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

 2. V ľavej časti obrazovky na table, ktorá obsahuje miniatúry snímok, kliknite na prvú miniatúru snímky v prezentácii.

 3. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Číslo snímky.

 4. V dialógovom okne Hlavička a päta vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať čísla snímok, kliknite na kartu Snímka a potom začiarknite políčko Číslo snímky.

  • Ak chcete na strany s poznámkami pridať čísla strán, kliknite na kartu Poznámky a podklady a potom začiarknite políčko Číslo strany.

 5. Ak chcete pridať čísla strán na všetky snímky alebo strany s poznámkami v prezentácii, kliknite na položku Použiť na všetky.

Zmena čísla prvej snímky

Môžete zmeniť číslo prvej snímky, číslo jedinej snímky alebo číslo prvej snímky môžete vynechať. Postupujte takto:

 1. Na karte Návrh v skupine Nastavenie strany kliknite na položku Nastavenie strany.

 2. V poli Nastavenie strany v rozbaľovacom zozname Číslovať snímky od vyberte začiatočné číslo.

Číslovanie len jednej snímky alebo všetkých snímok okrem prvej snímky

 1. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Číslo snímky.

  V skupine Text

 2. V dialógovom okne Hlavička a päta kliknite na kartu Snímka.

  Hlavička alebo päta
 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete očíslovať aktuálne vybratú snímku, začiarknite políčko Číslo snímky a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Tento krok zopakujte pre každú ďalšiu snímku, ktorú chcete očíslovať.

  • Ak chcete očíslovať všetky snímky okrem prvej snímky, začiarknite políčko Číslo snímky, vyberte Nezobrazovať na úvodnej snímke a potom kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

Informácie o tom, ako zmeniť usporiadanie snímok v prezentácii, nájdete v téme Zmena poradia snímok.

Pridanie dátumu a času

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

 2. V ľavej časti obrazovky na table, ktorá obsahuje miniatúry snímok, kliknite na prvú miniatúru snímky v prezentácii.

 3. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Dátum a čas.

 4. V poli Hlavička a päta vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať dátum a čas do snímok, kliknite na kartu Snímka.

  • Ak chcete pridať dátum a čas do strán s poznámkami, kliknite na kartu Poznámky a podklady.

 5. Začiarknite políčko Dátum a čas a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť aktualizáciu dátumu a času na aktuálny dátum a čas po každom otvorení alebo tlači prezentácie, kliknite na položku Aktualizovať automaticky a potom vyberte požadovaný formát dátumu a času.

  • Ak chcete nastaviť dátum a čas na špecifický dátum, kliknite na položku Pevný a v poli Pevný zadajte požadovaný dátum.

   Ak nastavíte dátum prezentácie tak, aby bol pevný, môžete jednoducho sledovať časový priebeh jeho posledných zmien.

 6. Ak chcete pridať dátum a čas na všetky snímky v prezentácii, strany s poznámkami alebo podkladmi, kliknite na položku Použiť na všetky.

Pozrite tiež

Pridanie, usporiadanie a odstránenie snímok

Zobrazenie čísla snímky a celkového počtu snímok na každej snímke

Zmena poradia snímok

Vloženie alebo odstránenie čísel snímok

 1. Prejdite na položky Zobraziť > Normálne.

 2. Prejdite na položky Vložiť > Číslo snímky.

 3. Vyberte položku Číslo snímky a zadajte počiatočné číslo snímky. V ukážke sa zobrazí umiestnenie.

 4. Ak chcete číslo snímky pridať alebo odstrániť len z titulnej strany, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Nezobrazovať na úvodnej snímke.

 5. Vyberte položku Použiť na všetky alebo Použiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×