Pridanie a odstránenie digitálneho podpisu v súboroch balíka Office

V tomto článku sa vysvetľuje, čo je digitálny podpis (známy aj ako digitálny identifikátor), na čo sa môže použiť a ako môžete používať digitálne podpisy v nasledujúcich programoch balíka Microsoft Office: Word, Excel a PowerPoint.

Obsah tohto článku

Čo je digitálny podpis?

Riadky pre podpis v programe Word a Excel

Vytvorenie riadka pre podpis v programe Word alebo Excel

Podpísanie riadka pre podpis v programe Word alebo Excel

Odstránenie digitálnych podpisov z programu Word alebo Excel

Neviditeľné digitálne podpisy v programe Word, Excel alebo PowerPoint

Pridanie neviditeľných digitálnych podpisov v programe Word, Excel alebo PowerPoint

Odstránenie neviditeľných digitálnych podpisov z programu Word, Excel alebo PowerPoint

Digitálny podpis

Digitálny podpis predstavuje elektronickú zašifrovanú overovaciu pečiatku na digitálnej informácii, napríklad v e-mailových správach, makrách alebo elektronických dokumentoch. Podpis potvrdzuje, že informácie pochádzajúce od podpísanej osoby neboli zmenené.

Podpisový certifikát a certifikačná autorita

Podpisový certifikát     Ak si chcete vytvoriť digitálny podpis, musíte mať podpisový certifikát, ktorý osvedčuje vašu identitu. Keď odošlete digitálne podpísané makro alebo dokument, zároveň odošlete svoj certifikát a verejný kľúč. Certifikáty sú vydávané certifikačnými autoritami a môžu byť zrušené, podobne ako napríklad vodičské preukazy. Certifikát platí zvyčajne jeden rok, po uplynutí ktorého si podpisujúci musí obnoviť alebo získať nový podpisový certifikát, aby sa potvrdila jeho identita.

Poznámka: Ďalšie informácie o verejných a súkromných kľúčoch nájdete v tomto článku.

Certifikačná autorita (CA)     Certifikačná autorita je podobný subjekt ako verejný notár. Vydáva digitálne certifikáty, podpisuje certifikáty a overuje ich platnosť a sleduje certifikáty, ktoré boli zrušené alebo ktorých platnosť uplynula.

Tip: Ďalšie informácie o získaní digitálneho certifikátu nájdete v téme Získanie digitálneho certifikátu na vytvorenie digitálneho podpisu.

Čo zaručuje digitálny podpis?

 • Pravosť     Potvrdenie pravosti signatára (podpisovateľa).

 • Integrita     Obsah nebol po digitálnom podpísaní zmenený ani sfalšovaný.

 • Neodmietnuteľnosť     Potvrdzuje všetkým stranám pôvod podpísaného obsahu. Neodmietnuteľnosťou sa označuje skutočnosť, že podpisovateľ nemôže odmietnuť súvislosť medzi podpísaným obsahom a svojou osobou.

 • Notárske overenie     Podpisy v súboroch programu Word, Excel alebo PowerPoint, ktoré majú časovú pečiatku zabezpečeného servera časových pečiatok, nemajú v žiadnom prípade platnosť notárskeho overenia.

Poskytnutie týchto záruk vyžaduje, aby tvorca obsahu pri digitálnom podpisovaní obsahu použil podpis, ktorý spĺňa nasledovné kritériá:

 • digitálny podpis musí byť platný,

 • certifikát priradený k digitálnemu podpisu musí byť aktuálny (jeho platnosť ešte neuplynula),

 • podpisujúca sa osoba alebo organizácia, ktorá sa označuje ako vydavateľ, je dôveryhodná,

  Dôležité: podpísané dokumenty s platnou časovou pečiatkou sa považujú za dokumenty s platným podpisom bez ohľadu na vek alebo zrušenie podpisového certifikátu,

 • certifikát priradený k digitálnemu podpisu bol vydaný podpisujúcemu vydavateľovi renomovanou certifikačnou autoritou (CA).

Na začiatok stránky

Riadky pre podpis v programe Word a Excel

Riadok na podpis pripomína typický zástupný znak podpisu, ktorý sa môže zobraziť vo vytlačenom dokumente. Funguje však inak. Keď vložíte riadok na podpis do súboru balíka Office, autor môže určiť informácie o zamýšľanej podpisujúcej osobe a pokyny pre ňu. Keď sa odošle elektronická kópia súboru zamýšľanej podpisujúcej osobe, táto osoba uvidí riadok na podpis a oznámenie o vyžadovanom podpise. Podpisovateľ môže:

 • zadať podpis, alebo

 • vybrať obrázok, ktorý obsahuje podpis rukou, alebo

 • napísať podpis pomocou funkcie písania rukou počítača s dotykovou obrazovkou.

Keď podpisovateľ pridá do dokumentu viditeľné zobrazenie podpisu, pridá sa zároveň digitálny podpis na overenie identity podpisovateľa.

Panel hlásení Označené ako finálna verzia

Dôležité: Digitálne podpísaný dokument bude určený iba na čítanie s cieľom zabrániť úpravám.

Vytvorenie riadka pre podpis v programe Word alebo Excel

 1. Prejdite ukazovateľom myši na miesto v dokumente alebo hárku, kde chcete pridať riadok pre podpis.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na zoznam Riadok pre podpis a potom kliknite na položku Riadok pre podpis balíka Microsoft Office.

 3. V dialógovom okne Podpis – nastavenie zadajte informácie, ktoré sa budú zobrazovať pod riadkom pre podpis:
  Dialógové okno Podrobnosti o podpise

  • Navrhovaný podpisovateľ     Celé meno signatára.

  • Titul navrhovaného podpisovateľa     Titul signatára (ak nejaký má).

  • E-mailová adresa navrhovaného podpisovateľa     E-mailová adresa signatára (ak nejakú má).

  • Pokyny pre podpisovateľa     Môžete pridať pokyny pre podpisovateľa, napríklad: „Pred podpisom dokumentu overte správnosť jeho obsahu.“

 4. Začiarknite jedno z nasledujúcich políčok alebo obe:

  • Umožniť podpisovateľovi pridávať komentár v dialógovom okne Podpis     Umožnenie podpisovateľovi zadať účel podpisu.

  • Na riadku pre podpis zobraziť dátum podpisu     S podpisom sa zobrazí dátum podpísania dokumentu.

Tip: Ak chcete pridať ďalšie riadky pre podpis, opakujte tieto kroky.

Poznámka: Ak dokument ostane nepodpísaný, zobrazí sa panel hlásení Podpisy. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť podpisy dokončíte proces podpisovania.

Panel hlásení Podpisy, nepodpísaný dokument

Na začiatok stránky

Podpísanie riadka pre podpis v programe Word alebo Excel

Pri podpisovaní riadka pre podpis sa pridá viditeľný obrázok vášho podpisu a digitálny podpis.

Nepodpísaný riadok na podpis

 1. V súbore kliknite pravým tlačidlom na riadok pre podpis.

  Poznámka: Ak sa súbor otvorí v zabezpečenom zobrazení a pochádza z dôveryhodného umiestnenia, kliknite na príkaz Upraviť napriek tomu.

 2. V ponuke vyberte príkaz Podpísať.

  • Ak chcete pridať tlačenú verziu podpisu, zadajte svoje meno do poľa vedľa položky X.

  • Ak chcete vybrať obrázok napísaného podpisu, kliknite na položku Vybrať obrázok. V dialógovom okne Vybrať obrázok pre podpis vyhľadajte umiestnenie súboru s obrázkom podpisu, vyberte požadovaný súbor a potom kliknite na položku Vybrať.

   Poznámky: 

   • Zákazníkom používajúcim jazykové verzie v čínštine (tradičná alebo zjednodušená), kórejčine alebo japončine sa zobrazí možnosť Riadok pre pečiatkový podpis.

   • Riadok na podpis môžete podpísať dvojitým kliknutím na riadok na podpis. Zadajte svoje meno vedľa položky X. V časti Podpisová tabla v časti Požadované podpisy môžete kliknúť na šípku vedľa podpisu. V ponuke vyberte príkaz Podpísať.

  • Ak chcete pridať rukou písaný podpis (len používatelia počítačov Tablet PC), napíšte meno do poľa vedľa položky X s použitím funkcií písania rukou.

  • Kliknite na položku Podpis.

  • V spodnej časti dokumentu alebo hárka sa zobrazí tlačidlo Podpisy.

Na nasledujúcom obrázku sa zobrazuje tlačidlo Podpisy.

Červené tlačidlo Podpis

Na začiatok stránky

Odstránenie digitálnych podpisov z programu Word alebo Excel

 1. Otvorte dokument alebo hárok obsahujúci viditeľný podpis, ktorý chcete odstrániť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na riadok pre podpis

 3. Kliknite na položku Odstrániť podpis.

 4. Kliknite na tlačidlo Áno.

Poznámka: Okrem toho môžete podpis odstrániť kliknutím na šípku vedľa podpisu v sekcii Podpisová tabla. Kliknite na položku Odstrániť podpis.

Na začiatok stránky

Neviditeľné digitálne podpisy v programe Word, Excel alebo PowerPoint

Neviditeľný digitálny podpis (napríklad viditeľný riadok na digitálny podpis) potvrdzuje autentickosť, integritu a pôvod dokumentu. Neviditeľný digitálny podpis je možné pridať do dokumentov programu Word, zošitov programu Excel a prezentácií programu PowerPoint.

Podpísané dokumenty budú v dolnej časti dokumentu obsahovať tlačidlo Podpisy. Okrem toho sa v prípade podpísaných dokumentov po kliknutí na kartu Súbor zobrazia informácie o podpise v časti Informácie.

Na začiatok stránky

Pridanie neviditeľných digitálnych podpisov v programe Word, Excel alebo PowerPoint

S cieľom chrániť pravosť obsahu dokumentu môžete pridať neviditeľný digitálny podpis. Podpísané dokumenty budú v dolnej časti obsahovať tlačidlo Podpisy.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na položku Zabezpečiť dokument, Zabezpečiť zošit alebo Zabezpečiť prezentáciu.

 4. Kliknite na položku Pridať digitálny podpis.

 5. Prečítajte si hlásenie programu Word, Excel alebo PowerPoint a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Do poľa Účel podpisovania tohto dokumentu v dialógovom okne Podpis zadajte účel podpisu.

 7. Kliknite na položku Podpísať.

Po digitálnom podpísaní dokumentu sa zobrazí tlačidlo Podpisy a súbor sa nastaví do režimu iba na čítanie, aby sa zabránilo jeho úpravám.

Na začiatok stránky

Odstránenie neviditeľných digitálnych podpisov z programu Word, Excel alebo PowerPoint

 1. Otvorte dokument, hárok alebo prezentáciu obsahujúcu neviditeľný podpis, ktorý chcete odstrániť.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. Kliknite na položku Informácie.

 4. Kliknite na položku Zobraziť podpisy.

 5. Vráti sa zobrazenie dokumentu, hárka alebo prezentácie a zobrazí sa tabla Podpisy.

 6. Vedľa názvu podpisu kliknite na šípku.

 7. Kliknite na položku Odstrániť podpis.

 8. Kliknite na tlačidlo Áno.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×