Pridanie a používanie webovej časti Aggregated Business Calendar v produkte Duet Enterprise 2.0

Webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) umožňuje pracovať s viacerými kalendármi súčasne. Webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) umožňuje pridať až štyri rozličné kalendáre ktoréhokoľvek z nasledovných typov: sharepointový kalendár, kalendár servera Exchange, kalendár systému SAP a prispôsobený kalendár. Vlastník lokality môže napríklad pridať dva sharepointové kalendáre, jeden kalendár servera Exchange a jeden podnikový kalendár systému SAP alebo štyri podnikové kalendáre systému SAP. Podporovaná je ľubovoľná kombinácia týchto kalendárov. Agregovanie týchto kalendárov na jedno miesto pomôže vyhnúť sa prepínaniu medzi rozličnými kalendármi a umožní jednoduché porovnávanie plánov a vyhnutie sa konfliktom plánov.

Správca sharepointovej farmy musí pripraviť zdroje údajov kalendára servera Exchange a systému SAP predtým, než budete môcť pridať kalendár servera Exchange a systému SAP do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár). Overte si, že správca sharepointovej farmy pripravil požadované zdroje údajov. Ďalšie informácie nájdete v téme Príprava kalendárových zdrojov údajov pre webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) v službe Duet Enterprise 2.0.

Poznámka:  Tento dokument nepopisuje, ako pridať vlastný kalendár do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

Obsah tohto článku

Aktivácia funkcie Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár)

Predtým, než bude webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) možné používať na lokalite, je potrebné aktivovať funkciu Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) na úrovni kolekcie lokality.

Poznámka:  Ak chcete aktivovať funkciu Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), musíte byť správcom kolekcie lokalít.

Aktiváciu funkcie Aggregated Business Calendar vykonáte pomocou týchto krokov:

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete použiť webovú časť Aggregated Business Calendar.

 2. Kliknite na ikonu Nastavenie a potom na položku Nastavenie lokality.

 3. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Správa kolekcie lokalít na položku Funkcie kolekcie lokalít.

  Poznámka:  Uistite sa, že pri vykonávaní tohto kroku sa nachádzate na najvyššej úrovni stránky Nastavenie lokality. Ak tomu tak nie je, je potrebné kliknúť na položku Prejsť na nastavenie najvyššej úrovne pre túto lokalitu.

 4. Na stránke Funkcie kliknite v riadku Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) na položku Aktivovať.

Pridanie webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) na lokalitu

Tento postup popisuje, ako pridať webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) na stránku webovej lokality v kolekcii lokalít, v rámci ktorej ste aktivovali funkciu Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár). Tento zoznam môžete používať opakovane.

Na sharepointovej lokalite možno pridať len jednu webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) v rámci jednej stránky.

Pred vykonaním tohto postupu sa uistite, že ste aktivovali funkciu Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

Poznámka:  Ak chcete na stránku sharepointovej lokality pridať webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), musíte mať pre túto lokalitu povolenia na prispievanie alebo navrhovanie. Takúto úroveň povolení majú predvolene členovia skupiny vlastníkov lokality.

Ak chcete na stránku sharepointovej lokality pridať webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. Prejdite na sharepointovú lokalitu, na ktorú chcete pridať webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

 2. Kliknite na kartu STRÁNKA a potom kliknite na položku Upraviť.

 3. Umiestnite kurzor do oblasti stránky, kam chcete pridať webovú časť.

 4. Na karte Vložiť kliknite v skupine Súčasti na páse s nástrojmi na položku Webová časť.

 5. Na table Kategórie kliknite na položku Duet Enterprise.

 6. Na table Súčasti kliknite na položku Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) a potom kliknite na položku Pridať.
  Teraz môžete na lokalite vidieť webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

 7. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Upraviť a potom kliknite na položku Uložiť.

  Poznámka:  Vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) sa zobrazí hlásenie o neplatnej konfigurácii, pretože ste ešte pre túto webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) nekonfigurovali kalendár. Predtým, než budete môcť používať webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), je preto potrebné pridať jej kalendár.

Pridanie kalendárov do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár)

Ak chcete začať používať webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), je do nej najskôr potrebné pridať aspoň jeden kalendár (sharepointový kalendár, kalendár servera Exchange alebo podnikový kalendár systému SAP).

Webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) načítava kalendáre synchrónne. Znamená to, že webová časť načíta všetky položky zo všetkých kalendárov (zdrojov údajov), ktoré pridáte predtým, než webová časť zobrazí akékoľvek položky kalendára. Ani iné webové časti, ktoré ste pridali na rovnakú stránku kalendára, sa nenačítajú, pokým nebudú načítané všetky kalendáre. Znamená to, že u používateľov môže dôjsť k oneskoreniu predtým, než sa stránka vykreslí.

Obsah tejto časti:

Pridanie sharepointového kalendára

Pred pridaním sharepointového kalendára do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) je potrebné, aby sharepointový kalendár, ktorý chcete pridať, existoval na tej istej lokalite ako webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár). Ak to tak nie je, sharepointový kalendár nebude možné pridať do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár). Ak už sharepointový kalendár máte, pokračujte postupom Pridanie sharepointového kalendára. V opačnom prípade prejdite na postup Vytvorenie sharepointového kalendára.

Vytvorenie sharepointového kalendára

Pomocou tohto postupu vytvoríte sharepointový kalendár. Uistite sa, že sharepointový kalendár vytvárate na rovnakej lokalite, na ktorej sa nachádza webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

Poznámka:  Ak chcete vytvoriť sharepointový kalendár, musíte mať pre túto lokalitu povolenia na prispievanie alebo navrhovanie. Takúto úroveň povolení majú predvolene členovia skupiny vlastníkov lokality.

Ak chcete vytvoriť sharepointový kalendár, postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. Kliknite na ikonu Nastavenie a potom na položku Pridať aplikáciu.

 2. V časti Aplikácie, ktoré môžete pridať kliknite na položku Kalendár.

 3. V dialógovom okne Pridáva sa Kalendár kliknite na položku Rozšírené možnosti.

 4. Do poľa Názov zadajte názov sharepointového kalendára. Názov kalendára je povinný.
  Názov sa zobrazí v hornej časti stránky kalendára, stane sa súčasťou webovej adresy pre stránku kalendára a zobrazí sa v navigačných prvkoch, ktoré používateľom pomáhajú nájsť a otvoriť kalendár.

 5. Do poľa Popis môžete zadať popis účelu kalendára.

 6. Ak chcete kalendár zdieľať s ostatnými používateľmi, kliknite na možnosť Áno v časti Možnosti kalendára skupiny.

 7. Kliknite na položku Vytvoriť.
  Zobrazí sa kalendár.

Pridanie sharepointového kalendára

Po overení, že sharepointový kalendár, ktorý chcete pridať, existuje na tej istej lokalite, na ktorej je umiestnená webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), môžete pridať sharepointový kalendár do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

Poznámka:  Keďže do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) môžete pridať jeden alebo viacero sharepointových kalendárov, uistite sa, že sharepointovému kalendáru pridáte vlastnosti ako farba, aby ste ho odlíšili od iných kalendárov, ktoré máte.

Poznámka:  Ak chcete do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) pridať sharepointový kalendár, je potrebné mať na lokalite zoznam povolení Úprava položiek. Takéto povolenia majú predvolene členovia skupiny vlastníkov lokality.

Poznámka:  Všetci používatelia, ktorí otvoria agregovaný podnikový kalendár, môžu zobraziť všetky položky kalendára pre kalendár skupiny SharePointu, ak majú povolenia na zobrazenie zdrojového kalendára. Používateľ nemusí byť vlastníkom položky kalendára ani byť uvedený ako účastník položky.

Ak chcete pridať sharepointový kalendár do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. Na stránke sharepointovej lokality, na ktorej sa nachádza webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), kliknite na páse s nástrojmi na kartu STRÁNKA a potom kliknite na položku Upraviť.

 2. Začiarknite políčko vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu WEBOVÁ ČASŤ a potom na položku Vlastnosti webových častí.

 4. V sekcii Pridanie prekrývajúcich sa podnikových kalendárov kliknite na rozbaľovaciu šípku, vyberte sharepointový kalendár a potom kliknite na položku Pridať.

 5. V časti Typ kalendára vykonajte nasledovné:

 6. Do poľa Názov zadajte názov kalendára, ktorý sa má zobrazovať vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

 7. Do poľa Popis môžete zadať popis kalendára.

 8. Z rozbaľovacieho zoznamu Farba vyberte farbu, ktorú chcete použiť pre položky sharepointového kalendára vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

 9. Z rozbaľovacieho zoznamu Dostupné sharepointové kalendáre vyberte kalendár, ktorý chcete pridať.
  POZNÁMKA V tomto rozbaľovacom zozname sa zobrazujú len kalendáre, ktoré sa nachádzajú na tej istej lokalite.

 10. Z rozbaľovacieho zoznamu Dostupné zobrazenia vyberte zobrazenie, ktoré chcete pre kalendár použiť.
  POZNÁMKA Vybrať možno len verejné zobrazenia.

 11. Kliknutím na položku Uložiť pridajte sharepointový kalendár a potom kliknite na položku OK.
  Teraz môžete vidieť sharepointový kalendár vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár). Položky sharepointového kalendára vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) môžete pridávať, zobrazovať, upravovať a odstraňovať.

Pridanie kalendára servera Exchange

Predtým, než budete môcť pridať kalendár servera Exchange do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), musí člen skupiny správcov farmy vytvoriť vzťah dôvery medzi farmou servera SharePoint a serverom, na ktorom je spustený Microsoft Exchange Server. Ďalšie informácie nájdete v téme Príprava kalendárových zdrojov údajov pre webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) v službe Duet Enterprise 2.0.

Ako vlastník kalendára servera Exchange tiež musíte konfigurovať relevantné povolenia pre kalendár servera Exchange. Nasledovné postupy popisujú, ako konfigurovať povolenia kalendára servera Exchange a ako následne pridať kalendár servera Exchange do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

Konfigurácia povolení pre kalendár servera Exchange

Kalendár servera Exchange predvolene zobrazuje používateľom, ktorí nie sú vlastníkmi kalendára, len informácie o voľnom čase a zaneprázdnenosti. Vlastník kalendára servera Exchange môže konfigurovať povolenia pre kalendár servera Exchange, aby umožnil kalendáru zobraziť ďalšie podrobnosti, akými sú riadok predmetu a informácie o informácie o mieste.

Poznámka:  Ak chcete konfigurovať povolenia pre kalendár servera Exchange, musíte byť vlastníkom kalendára servera Exchange.

Ak chcete konfigurovať povolenia pre kalendár servera Exchange, postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. Prihláste sa do počítača, v ktorom je nainštalovaný Microsoft Outlook 2013 a potom sa pripojte ku kalendáru, ktorého povolenia chcete konfigurovať.

 2. Spustite Outlook 2013.

 3. Kliknite na položku Kalendár.

 4. Na ľavej navigačnej table rozbaľte položku Moje kalendáre a začiarknite políčko pre kalendár, pre ktorý chcete nastaviť povolenia.

 5. Pravým tlačidlom myši kliknite na kalendár a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 6. V dialógovom okne Vlastnosti kalendára kliknite na kartu Povolenia.

 7. V poli Úroveň povolení kliknite v zozname na predvolený typ používateľa a potom vyberte požadované povolenia.
  POZNÁMKA Pridať môžete aj ďalšie povolenia, no niektoré úrovne povolení sú verejné a ostatní používatelia ich budú môcť vidieť.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie kalendára servera Exchange

Po konfigurácii povolení pre kalendár servera Exchange môžete kalendár servera Exchange pridať do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

Poznámka:  Keďže do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) môžete pridať jeden alebo viacero kalendárov, uistite sa, že kalendáru servera Exchange pridáte vlastnosti ako farba, aby ste ho odlíšili od iných kalendárov, ktoré máte.

Poznámka:  Ak chcete do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) pridať kalendár servera Exchange, je potrebné mať na lokalite zoznam povolení Úprava položiek. Takéto povolenia majú predvolene členovia skupiny vlastníkov lokality.

Ak chcete pridať kalendár servera Exchange do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. Na stránke sharepointovej lokality, na ktorej sa nachádza vaša webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), kliknite na páse s nástrojmi na kartu STRÁNKA a potom kliknite na položku Upraviť.

 2. Začiarknite políčko vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu WEBOVÁ ČASŤ a potom na položku Vlastnosti webových častí.

 4. V sekcii Pridanie prekrývajúcich sa podnikových kalendárov kliknite na rozbaľovaciu šípku, vyberte kalendár servera Exchange a potom kliknite na položku Pridať.

 5. V časti Typ kalendára vykonajte nasledovné:

 6. Do poľa Názov zadajte názov kalendára, ktorý sa má zobrazovať vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

 7. Do poľa Popis zadajte popis kalendára.

 8. V zozname Farba vyberte farbu, ktorú majú mať položky kalendára servera Exchange.

 9. Do poľa URL adresa webovej služby servera Exchange zadajte URL adresu webovej služby servera Exchange.
  Ide o umiestnenie servera Exchange a miesto, odkiaľ webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) získava položky kalendára servera Exchange.

 10. Kliknite na testovacie prepojenie, aby ste si potvrdili, že prepojenie funguje.

 11. Ak chcete získať prístup ku kalendáru servera Exchange pridaním prepojenia na kalendár do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), zadajte do poľa URL adresa aplikácie Outlook Web Access URL adresu aplikácie Outlook Web Access (OWA).

 12. Kliknite na položku Uložiť a potom na položku OK.
  Teraz môžete vidieť kalendár servera Exchange vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár). Položky kalendára servera Exchange vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) môžete len zobraziť, nemôžete ich pridávať, upravovať ani odstraňovať.

Pridanie podnikového kalendára systému SAP

Predtým, než budete môcť pridať podnikový kalendár systému SAP do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), musí člen skupiny správcov farmy importovať a udeliť povolenia pre model BDC TimeEntry (ČasováPoložka). Ďalšie informácie nájdete v téme Príprava kalendárových zdrojov údajov pre webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) v službe Duet Enterprise 2.0.

Keďže SharePoint Server nemôže pristupovať k údajom priamo z podnikového kalendára systému SAP, musíte vytvoriť externý zoznam na SharePoint Serveri. Údaje z podnikového kalendára systému SAP potom možno importovať do tohto externého zoznamu. Keď pridáte podnikový kalendár systému SAP do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), externý zoznam sa priradí k webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

Poznámka:  Modul BDC TimeEntry (ČasováPoložka) je zahrnutý v rámci služby Duet Enterprise 2.0 a je navrhnutý na používanie s časovými údajmi systému SAP. Okrem toho webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) možno používať so zdrojmi údajov, akými sú žiadosti o dovolenku a iné. Ak chcete webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) používať s inými zdrojmi údajov, správca farmy musí importovať a udeliť povolenia pre model BDC, ktorý je navrhnutý na používanie s údajmi správy času systému SAP, a oznámiť vám názov externého typu obsahu, ktorý sa používa v modeli BDC. Potom môžete vytvoriť externý zoznam presne tak ako v prípade modelu BDC TimeEntry (ČasováPoložka).

Vytvorenie externého zoznamu

Ak chcete pridať podnikový kalendár systému SAP, musíte najskôr vytvoriť externý zoznam na SharePoint Serveri. Uistite sa, že externý zoznam vytvárate na rovnakej lokalite, na ktorej sa nachádza webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

Poznámka:  Ak chcete vytvoriť externý zoznam, musíte byť členom skupiny vlastníkov lokality, správcom kolekcie lokalít alebo členom skupiny správcov farmy. Pre tento externý typ obsahu je potrebné mať povolenia typu Na výber medzi klientmi.

Ak chcete vytvoriť externý zoznam, postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. Prejdite na lokalitu, na ktorej sa nachádza vaša webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

 2. Kliknite na ikonu Nastavenie a potom na položku Pridať aplikáciu.

 3. Na stráne Vaše aplikácie kliknite v sekcii Aplikácie, ktoré môžete pridať na položku Externý zoznam.

 4. V dialógovom okne Pridáva sa Externý zoznam zadajte do poľa Názov názov externého zoznamu, ktorý sa má zobrazovať na lokalite.

 5. V sekcii Konfigurácia zdroja údajov kliknite na ikonu Vybrať typ externého obsahu.

 6. V dialógovom okne Výber typu externého obsahu kliknite v stĺpci Externý zdroj údajov na položku Čas a potom na položku OK.
  POZNÁMKA Čas predstavuje externý zdroj údajov a TimeEntry (ČasováPoložka) je typom externého obsahu, ktorý je zahrnutý v modeli BDC Time (Čas). Všimnite si, že predvoleným zobrazovaným názvom modelu BDC je TimeEntry (ČasováPoložka).

 7. Kliknite na položku Vytvoriť.

Pridanie podnikového kalendára systému SAP

Po vytvorení externého zoznamu môžete pridať podnikový kalendár systému SAP do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

Poznámka:  Keďže do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) môžete pridať jeden alebo viacero podnikových kalendárov systému SAP, uistite sa, že podnikovému kalendáru systému SAP pridáte vlastnosti ako farba, aby ste ho odlíšili od iných kalendárov, ktoré máte.

Poznámka:  Ak chcete do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) pridať podnikový kalendár systému SAP, je potrebné mať na lokalite zoznam povolení Úprava položiek. Takéto povolenia majú predvolene členovia skupiny vlastníkov lokality.

Ak chcete pridať podnikový kalendár systému SAP, postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. Na stránke sharepointovej lokality, na ktorej sa nachádza webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), kliknite na páse s nástrojmi na kartu STRÁNKA a potom kliknite na položku Upraviť.

 2. Začiarknite políčko vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu WEBOVÁ ČASŤ a potom na položku Vlastnosti webových častí.

 4. V sekcii Pridanie prekrývajúcich sa podnikových kalendárov kliknite na rozbaľovaciu šípku, kliknite na podnikový kalendár systému SAP a potom na položku Pridať.

 5. V časti Typ kalendára vykonajte nasledovné:

  1. Do poľa Názov zadajte názov kalendára, ktorý sa má zobrazovať na lokalite webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

  2. Do poľa Popis môžete zadať popis kalendára.

  3. Z rozbaľovacieho zoznamu Farba vyberte farbu, ktorú chcete použiť pre položky podnikového kalendára systému SAP.

  4. Z rozbaľovacieho zoznamu Dostupné podnikové kalendáre vyberte externý zoznam, ktorý ste vytvorili v rámci postupu vytvorenia externého zoznamu pre tento kalendár. Vezmite na vedomie, že zobrazené budú len externé zoznamy, ktoré možno použiť s webovou časťou Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

  5. Z rozbaľovacieho zoznamu Dostupné zobrazenia vyberte zobrazenie, ktoré chcete pre tento kalendár použiť.
   POZNÁMKA K dispozícii sú len zobrazenia verejných kalendárov. Iné typy zobrazení, akými sú štandardné zobrazenie a Ganttovo zobrazenie, nie sú k dispozícii.

 6. Kliknite na položku Uložiť a potom na položku OK.
  Teraz môžete vidieť podnikový kalendár systému SAP vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár). Môžete pridávať, zobrazovať, upravovať a odstraňovať položky podnikového kalendára systému SAP vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

Odstránenie kalendára z webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár)

Kalendár môžete chcieť z webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) odstrániť napríklad vtedy, ak ho viac nepotrebujete, alebo vtedy, ak už máte štyri kalendáre a chcete jeden z nich nahradiť iným.

Poznámka:  Ak chcete z webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) kalendár odstrániť, je potrebné mať na lokalite zoznam povolení Úprava položiek. Takéto povolenia majú predvolene členovia skupiny vlastníkov lokality.

Ak chcete z webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) kalendár odstrániť, postupujte takto:

 1. Na lokalite, na ktorej sa nachádza vaša webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), kliknite na páse s nástrojmi na kartu STRÁNKA a potom kliknite na položku Upraviť.

 2. Začiarknite políčko vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu WEBOVÁ ČASŤ a potom na položku Vlastnosti webových častí.

 4. V sekcii Podnikové kalendáre kliknite v stĺpci Názov na kalendár, ktorý chcete odstrániť.

 5. Kliknutím na položku Odstrániť odstráňte kalendár a potom kliknite na položku OK.

Úprava kalendára vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár)

Kalendár, ktorý bol pridaný do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), možno budete chcieť upraviť.

Ak chcete upraviť kalendár, ktorý bol pridaný do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), postupujte podľa nasledovných krokov:

Poznámka:  Po pridaní do webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) nemožno zmeniť typ kalendára. Nemôžete napríklad zmeniť kalendár servera Exchange na podnikový kalendár systému SAP. Ak už určitý kalendár nepotrebujete vo svojej webovej časti, odstráňte ho z nej a pridajte požadovaný kalendár.

 1. Na lokalite, na ktorej sa nachádza vaša webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), kliknite na páse s nástrojmi na kartu STRÁNKA a potom kliknite na položku Upraviť.

 2. Začiarknite políčko vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu WEBOVÁ ČASŤ a potom na položku Vlastnosti webových častí.

 4. V sekcii Podnikové kalendáre kliknite v stĺpci Názov na kalendár, ktorý chcete upraviť.

 5. V časti Typ kalendára vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných postupov:

 6. Do poľa Názov zadajte nový názov kalendára.

 7. Do poľa Popis pridajte popis alebo v ňom upravte existujúci popis kalendára.

 8. Z rozbaľovacieho zoznamu Farba vyberte inú farbu kalendára.

 9. Zo zoznamu dostupných kalendárov vyberte iný kalendár.

 10. Zo zoznamu Dostupné zobrazenia vyberte iné zobrazenie.

 11. Kliknite na položku Uložiť a potom na tlačidlo OK.

Pridanie a úprava položiek kalendára

Tieto sekcie popisujú, ako pridávať a spravovať položky kalendárov vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár). Používatelia môžu túto webovú časť použiť na spravovanie položiek kalendárov, ktoré boli pridané do webovej časti, ak spĺňajú jednu alebo viacero z nasledovných podmienok:

 • majú povolenia na prístup k lokalite obsahujúcej webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár),

 • majú povolenia na pridávanie a spravovanie položiek kalendárov pre kalendáre, ktoré boli pridané do webovej časti.

Farbu, ktorú správcovia priradia kalendáru, keď ho prvý raz pridajú, identifikuje rozličné kalendáre vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár). Takisto názov, ktorý správcovia dajú jednotlivým kalendárom, sa zobrazí vedľa začiarkavacieho políčka vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár). Tieto začiarkavacie políčka sú predvolene začiarknuté. Prístup k jednotlivým samostatným kalendárom získate tak, že na ne kliknete.

Príkazy Deň, Týždeň (predvolené) a Mesiac vám umožňujú vybrať počet dní, ktorý sa zobrazuje vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár). Zobrazenie Deň zobrazuje jeden deň, zobrazenie Týždeň zobrazuje úplný sedemdňový týždeň a zobrazenie Mesiac zobrazuje aktuálny kalendárny mesiac. Ak chcete prejsť na nasledujúci alebo predchádzajúci deň, týždeň alebo mesiac, môžete použiť navigačné tlačidlá Dozadu alebo Dopredu.

Ak máte vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) viac položiek v jeden deň, môžete na ich zobrazenie alebo skrytie použiť príkazy Rozbaliť všetko alebo Zbaliť všetko.

Kliknutím na malú šípku v pravom hornom rohu webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) môžete minimalizovať, zavrieť, upraviť alebo exportovať webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

Poznámka:  Položku kalendára servera Exchange vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) nemožno pridať, upraviť alebo odstrániť.

Postupy v tejto sekcii popisujú, ako pridať, zobraziť, upraviť, odstrániť a uložiť/obnoviť položky kalendára vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

Pred vykonaním týchto postupov musíte mať vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) pridaný aspoň jeden kalendár.

Obsah tejto časti:

Pridanie položky sharepointového kalendára

Ak chcete pridať položku sharepointového kalendára, postupujte takto:

 1. Na lokalite, na ktorej sa nachádza webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), kliknite na webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na karte AGGREGATED BUSINESS CALENDAR (AGREGOVANÝ PODNIKOVÝ KALENDÁR) na položku Nová udalosť a potom kliknite na položku <kalendár> – udalosť, v rámci ktorej <kalendár> predstavuje názov kalendára, ktorý sa zobrazuje vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

 3. V dialógovom okne Nová položka zadajte nasledovné informácie:

 4. Do poľa Názov zadajte názov udalosti.

 5. Do poľa Miesto zadajte miesto konania udalosti.

 6. Do poľa Čas začatia zadajte dátum začiatku udalosti.

 7. Do poľa Čas ukončenia zadajte dátum ukončenia udalosti.

 8. Do poľa Popis zadajte popis udalosti.

 9. V sekcii Kategória vyberte predvolenú hodnotu alebo zadajte svoju vlastnú.

 10. Ak chcete túto udalosť zmeniť na celodennú aktivitu, začiarknite políčko v sekcii Celodenná udalosť.

 11. Ak chcete, aby bola táto udalosť opakovaná, začiarknite políčko v sekcii Opakovanie.

 12. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na zobrazenie položky vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) môže byť potrebné kliknúť na páse s nástrojmi na položku Uložiť/Obnoviť.

Pridanie položky podnikového kalendára systému SAP

Ak chcete pridať položku podnikového kalendára systému SAP, postupujte podľa nasledovných krokov:

Poznámka:  Po vytvorení položky kalendára sa niektoré polia môžu automaticky vyplniť podľa kontextu vybratého kalendára. Napríklad polia Čas začatia, Čas ukončenia, Riadok predmetu alebo Miesto.

 1. Na lokalite, na ktorej sa nachádza webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), kliknite na webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na karte AGGREGATED BUSINESS CALENDAR (AGREGOVANÝ PODNIKOVÝ KALENDÁR) na položku Nová udalosť a potom kliknite na položku <kalendár> – udalosť, v rámci ktorej <kalendár> predstavuje názov kalendára, ktorý sa zobrazuje vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

 3. Zadajte informácie do príslušných polí.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na zobrazenie položky vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) môže byť potrebné kliknúť na páse s nástrojmi na položku Uložiť/Obnoviť.

Zobrazenie položky kalendára

Ak chcete zobraziť položku kalendára, vykonajte na lokalite, na ktorej sa nachádza webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), jedno z nasledovného:

 • Kliknite na položku kalendára, ktorú chcete zobraziť, a potom na páse s nástrojmi v skupine kariet AGGREGATED BUSINESS CALENDAR (AGREGOVANÝ PODNIKOVÝ KALENDÁR) kliknite na položku Zobraziť udalosť.

 • Kliknite na prepojenie v položke kalendára.

Poznámka:  Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár) ponúka v závislosti od zobrazenej položky kalendára rozličné možnosti. Napríklad v prípade položky sharepointového kalendára môžete upraviť, zobraziť a odstrániť položku, zobraziť históriu verzií, spravovať povolenia a vytvoriť upozornenie. V prípade položky podnikového kalendára systému SAP môžete položku odstrániť a upraviť. Položky z kalendára servera Exchange však možno len zobraziť.

Tip:  Keď zobrazíte položku kalendára servera Exchange, ktorá bola konfigurovaná pomocou pripojenia aplikácie Outlook Web Access, môže sa zobraziť nasledovná chyba: „Chýba obsah stránky. Otvorte stránku v správnom kontexte webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár). K tejto chybe môže dôjsť, ak pole Predmet alebo pole Miesto položky kalendára obsahuje textový reťazec „OBA::“. Túto chybu môže spôsobiť napríklad riadok predmetu „SHOBA::schôdza akcionárov“. Ak chcete chybu vyriešiť, použite e-mailovú aplikáciu akou je Microsoft Outlook alebo prehliadač, získajte pomocou nich prístup k URL adrese aplikácie Outlook Web Access a odstráňte textový reťazec „OBA::“ z poľa Predmet alebo poľa Miesto položky kalendára.

Úprava položky kalendára

Ak chcete upraviť položku kalendára, postupujte takto:

 1. Na lokalite, na ktorej sa nachádza webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), kliknite na položku kalendára, ktorú chcete upraviť.

 2. Na karte AGGREGATED BUSINESS CALENDAR (AGREGOVANÝ PODNIKOVÝ KALENDÁR) na páse s nástrojmi kliknite na položku Upraviť udalosť.

 3. Vykonajte zmeny položky a potom kliknite na položku Uložiť.
  Zmeny sa aktualizujú vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

  Poznámka:  Názov, Čas začatia a Čas ukončenia predstavujú povinné polia.
  Položku kalendára servera Exchange nemožno upraviť vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár).

Odstránenie položky kalendára

Ak chcete odstrániť položku kalendára, postupujte takto:

 1. Na lokalite, na ktorej sa nachádza webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), kliknite na položku kalendára, ktorú chcete odstrániť.

 2. Na karte AGGREGATED BUSINESS CALENDAR (AGREGOVANÝ PODNIKOVÝ KALENDÁR) na páse s nástrojmi kliknite na položku Odstrániť udalosť.

 3. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na položku OK.

Uloženie/obnovenie kalendára

Možnosť Uložiť/obnoviť sa primárne používa na výber a zrušenie výberu kalendárov, ktoré chcete zobraziť vo webovej časti Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár). Táto možnosť funguje len vo verejnom zobrazení.

Ak chcete uložiť alebo obnoviť položku kalendára, postupujte takto:

 1. Na lokalite, na ktorej sa nachádza webová časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), vyberte kalendáre, ktoré chcete zobraziť, alebo zrušte výber kalendárov, ktoré nechcete mať zobrazené.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu AGGREGATED BUSINESS CALENDAR (AGREGOVANÝ PODNIKOVÝ KALENDÁR) a potom kliknite na položku Uložiť/obnoviť.
  Týmto uložíte predvoľby a tiež obnovíte webovú časť Aggregated Business Calendar (Agregovaný podnikový kalendár), aby zobrazila vykonané zmeny.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×