Pridanie a synchronizácia zdieľaných priečinkov s OneDrivom

Pridanie a synchronizácia zdieľaných priečinkov s OneDrivom

Tento článok sa vzťahuje na OneDrive, ak ste prihlásení pomocou osobného konta vo Windowse 10, Windowse 7, Windowse Vista alebo Macu. Funkcia Pridať do môjho OneDrivu nie je k dispozícii vo Windowse 8.1 alebo iných operačných systémoch, ak ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta.

Keď s vami niekto zdieľa priečinok a udelí vám povolenia na jeho úpravu, môžete zdieľaný priečinok pridať a mať ho vo svojom OneDrive, aby ste ho mohli jednoduchšie upravovať a pracovať s ním aj jeho obsahom. Ak priečinok synchronizujete s počítačom s Windowsom alebo Macom, v ktorom je nainštalovaná aplikácia OneDrive, môžete s priečinkom pracovať offline.

Poznámka: Pridané zdieľané priečinky vo OneDrive nezaberajú žiaden ukladací priestor vašej služby OneDrive. Započítavajú sa len do veľkosti ukladacieho priestoru vlastníkov priečinkov.

Pridanie zdieľaného priečinka do služby OneDrive

V prehliadači sa prihláste do služby OneDrive.

 1. Na navigačnej table služby OneDrive kliknite v časti OneDrive na položku Zdieľané. Priečinky, ktoré je možné pridať do služby OneDrive, majú označenie Možnosť úprav.

  Zdieľané priečinky OneDrivu

 2. Vyhľadajte priečinok, ktorý chcete pridať, a kliknutím na kruh na dlaždici priečinka ho vyberte.

 3. Kliknite na položku Pridať do môjho OneDrivu. Ak chcete, môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na priečinok a potom kliknúť na položku Pridať do môjho OneDrivu.
  Pridanie zdieľaného priečinka do OneDrivu

Dôležité: Možnosť Pridať do môjho OneDrivu nie je k dispozícii v týchto prípadoch:

 • Prihlásili ste sa pomocou pracovného alebo školského konta.

 • Priečinok ste už do OneDrivu pridali alebo máte vybratý viac než jeden priečinok. (Nemôžete pridať viacero priečinkov naraz.)

 • Položka, ktoré sa pokúšate pridať, nie je priečinok. Možnosť Pridať do môjho OneDrivu nie je k dispozícii pre jednotlivé súbory alebo pre kolekcie súborov, ako sú napríklad albumy.

Tip: Ak nechcete, aby sa obsah priečinka synchronizoval a bol zdieľaný, kliknite na položku Stiahnuť. Priečinok a jeho obsah sa namiesto do služby OneDrive skopírujú do počítača. Súbory budete mať možnosť upravovať offline, no nebudete môcť zobraziť aktualizácie vykonané ostatnými a oni nebudú môcť zobraziť tie vaše.

Nájdenie zdieľaných priečinkov vo OneDrive

Zdieľané priečinky pridané do služby OneDrive sa na webovej lokalite OneDrive nachádzajú v zobrazení Súbory.

Ak používate počítačovú aplikáciu na synchronizáciu služby OneDrive, môžete priečinok synchronizovať s počítačom. V počítači s Windowsom priečinok vyhľadajte pomocou Windows Prieskumníka a v Macu pomocou Findera.

Poznámky: Ak máte aplikáciu na synchronizáciu služby OneDrive, no zdieľaný priečinok sa s počítačom nesynchronizuje, možno máte zapnuté selektívne synchronizovanie. Nie je to bežné, no vyriešite to prechodom do panela úloh počítača (ak používate Mac, na lištu) a vyhľadaním aplikácie na synchronizáciu.
Aplikácia OneDrive na paneli úloh

 1. Vyberte ikonu oblaku pre OneDrive.

 2. V centre aktivity vyberte položky Ďalšie > Nastavenia.

  Snímka obrazovky s prechodom na nastavenia OneDrivu

 3. Na karte Konto vyberte položku Vybrať priečinky a začiarknite políčka priečinkov, ktoré chcete synchronizovať.

Ďalšie informácie o zdieľaných priečinkoch vo OneDrive

Budem mať prístup k zdieľaným priečinkom, aj keď ich nepridám do služby OneDrive?

Áno, máte k nim prístup prostredníctvom zoznamu Zdieľané na lokalite OneDrive.com alebo v mobilnej aplikácii OneDrive. Všetko, čo sa v priečinku nachádza, môžete skopírovať, premiestniť, upraviť, premenovať, zdieľať alebo odstrániť.

Čo sa stane, keď premiestnim položky do alebo zo zdieľaného priečinka?

Pri premiestňovaní položiek medzi zdieľanými priečinkami položky strácajú existujúce povolenia a získavajú povolenia priečinka, do ktorého ste ich premiestnili. Ak napríklad premiestnite položku do priečinka určeného iba na čítanie, položka bude tiež určená iba na čítanie. Ak položku premiestnite zo zdieľaného priečinka do nezdieľaného, položka viac nebude s nikým zdieľaná. Ak položky premiestňujete len v rámci zdieľaného priečinka, nedôjde k žiadnej zmene priradených povolení.

Čo sa stane, keď premiestnim zdieľaný priečinok?

Zdieľané priečinky nemožno na lokalite OneDrive.com premiestňovať. Ak OneDrive synchronizujete s počítačom, zdieľaný priečinok, ktorý premiestnite, sa skopíruje na miesto určenia a následne bude odobraný zo služby OneDrive. Stále však bude k dispozícii v zozname Zdieľané.

Poznámka: Pri premiestňovaní priečinkov buďte opatrní, keďže môžete zmeniť povolenia na zdieľanie priečinka. Keď zdieľaný priečinok premiestnite do iného priečinka, preberie povolenia cieľového priečinka. Ľudia k nemu budú mať prístup len v prípade, že majú príslušné povolenia na prístup k cieľovému priečinku. Ak teda cieľový priečinok nie je zdieľaný, nebude viac zdieľaný ani premiestnený priečinok.

Môžem premenovať zdieľaný priečinok pridaný do služby OneDrive?

Áno, môžete. Nový názov, ktorý priečinku dáte, sa zobrazuje len vám a bude sa pod týmto názvom zobrazovať na každom mieste, z ktorého máte prístup k službe OneDrive, vrátane lokality OneDrive.com, aplikácie OneDrive v počítači alebo mobilnej aplikácie OneDrive. Zmena názvu sa nezobrazí vlastníkovi zdieľaného priečinka ani iným ľuďom, ktorí majú povolenia na prístup k priečinku.

Poznámka: Premenovanie alebo zmena obsahu priečinka sa zobrazí všetkým, s ktorými sa priečinok zdieľa.

Prečo sa položky odstránené zo zdieľaného priečinka nezobrazujú v mojom Koši?

Položky odstránené zo zdieľaného priečnika na lokalite OneDrive.com sa odošlú len do Koša vlastníka zdieľaného priečinka. Ak však OneDrive synchronizujete s počítačom, položky odstránené zo zdieľaného priečinka sa zobrazia v Koši počítača.

Poznámka: Položky, ktoré boli z priečinka odstránené, môže obnoviť len vlastník zdieľaného priečinka.

Ako môžem odobrať zdieľaný priečinok pridaný do služby OneDrive?

Na lokalite OneDrive.com vyberte v zobrazení Súbory zdieľaný priečinok, ktorý chcete odobrať, a kliknite na položku Odstrániť z môjho OneDrivu. Po odobratí sa priečinok nebude nachádzať vo vašom OneDrive, no stále k nemu budete mať prístup prostredníctvom zoznamu Zdieľané. Na vlastníka ani iných používateľov, ktorí priečinok zdieľajú, to nebude mať žiaden vplyv. Ak však priečinok odstránite, odstráni sa zo služby OneDrive všetkých používateľov a vlastník priečinka ho bude musieť obnoviť.

Poznámka: Ak OneDrive synchronizujete s počítačmi, po odobratí zdieľaného priečinka zo služby OneDrive, bude priečinok odobratý aj z týchto počítačov.

Čo sa stane, keď so mnou vlastník prestane zdieľať priečinok, ktorý som pridal do služby OneDrive?

Ak už s vami priečinok nie je zdieľaný, bude zo služby OneDrive odobratý. Ak chcete znova získať prístup k priečinku, požiadajte vlastníka alebo editora, aby s vami priečinok opätovne zdieľali.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ďalšie informácie o zdieľaní súborov a priečinkov vo OneDrive

Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov vo OneDrive

Online

Získať online Pomocníka
Zobraziť ďalšie stránky podpory pre OneDrive alebo OneDrive pre prácu alebo školu.
Ak používate mobilnú aplikáciu OneDrive, pozrite si tému Riešenie problémov s mobilnou aplikáciou OneDrive.

Ikona podpory pre e-mail

E-mailová podpora
Ak stále potrebujete pomoc, pri otvorenej aplikácii OneDrive zatraste zariadením alebo odošlite e-mail tímu podpory OneDrivu. Ak chcete kontaktovať podporu pre OneDrive z PC alebo Macu, vyberte ikonu OneDrive v oblasti oznámení alebo na paneli s ponukami a potom vyberte položky Viac > Odoslať pripomienky > Niečo sa mi nepáči.

OneDrive Správcovia si môžu pozrieť aj komunitu OneDrive Tech Community, Pomocníka pre správcov služby OneDrive alebo kontaktovať podporu pre Microsoft 365 pre podniky.

Fóra komunity používateľov služieb Office 365

Máte pripomienky?
OneDrive Pomocou funkcie UserVoice môžete navrhnúť funkcie, ktoré by sme mali pridať do aplikácie OneDrive. Hoci nemôžeme zaručiť pridanie konkrétnych funkcií alebo pridanie do istého času, odpovieme na každý návrh, ktorý získa aspoň 500 hlasov.

Prejdite na službu OneDrive UserVoice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×