Pridanie alebo aktualizácia podnikových zdrojov pomocou súboru externých údajov

Pridanie alebo aktualizácia podnikových zdrojov pomocou súboru externých údajov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Fond podnikových zdrojov je zoznam ľudí, materiálov a nákladov, ktoré sa použijú ako zdroje v plánoch projektov. Pred priradením zdrojov k úlohám je potrebné pridať zdroje do služby Project Online alebo na Project Server. Môžete ich pridať cez synchronizáciu adresárovej služby Active Directory alebo manuálne.

Manuálne zadávanie zdrojov po jednom môže byť pomerne ťažkopádne. Ďalšou manuálnou možnosťou je importovať zdroje pomocou externého údajového súboru. Rovnakým spôsobom tiež môžete aktualizovať existujúce zdroje tak, že importujete zmeny z externého údajového súboru.

Na import údajov z externého súboru sa používa Project Professional v kombinácii so službou Project Online alebo serverom Project Server. Project Professional dokáže importovať súbory v týchto formátoch:

 • formáty súborov Projectu: .mpp a .mpt,

 • formáty súborov Excelu: .xlsx, .xlsb, .xls,

 • .txt,

 • .csv,

 • .xml.

Súbor by mal bez ohľadu na formát obsahovať minimálne pole Zobrazovaný názov pre zdroje, ktoré chcete pridať do fondu podnikových zdrojov. Súbor môže obsahovať ľubovoľné iné informácie o zdrojoch, ktoré sú dôležité pre vašu organizáciu. Polia v externom súbore potom priradíte k poliam v Stredisku zdrojov v službe Project Online alebo na serveri Project Server.

Poznámka: Ak máte polia, ktoré nie sú predvolene k dispozícii v službe Project Server alebo na serveri Project Online, pred priradením údajov najskôr vytvorte vlastné polia. Keď vlastné polia existujú v službe Project Server alebo na serveri Project Online, môžete ich priradiť k poliam v externom údajovom súbore s týmito vlastnými poľami.

Import nových alebo úprava existujúcich zdrojov vo fonde podnikových zdrojov:

 1. Prejdite do Strediska zdrojov v službe Project Server alebo na serveri Project Online.

 2. Vyberte zdroje, ktoré chcete upraviť, alebo vyberte aspoň jeden zdroj, ak plánujete pridať do fondu ďalšie zdroje.

 3. Kliknite na položky Zdroje > Otvoriť. Otvorí sa Project Professional do zobrazenia Zoznam zdrojov.

  Poznámka:  Ak sa pripájate do služby Project Online, pri spustení programu Project Professional sa môže zobraziť výzva na zadanie konta a hesla.

 4. V programe Project Professional kliknite na položky Súbor > Otvoriť a potom vyberte externý údajový súbor s informáciami o zdrojoch, ktoré importujete.

 5. V Sprievodcovi importom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Vyberte položku Nové priradenie a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak upravujete existujúce zdroje, vyberte položku Zlúčiť údaje do aktívneho projektu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  • Ak pridávate nové zdroje, vyberte položku Pripojiť údaje k aktívnemu projektu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Kliknite na položku Zdroje a potom na tlačidlo Ďalej.

 9. Ak používate excelový súbor, vyberte názov zdrojového hárka. V opačnom prípade bude pole sivé.

 10. Priraďte polia v externom súbore k poliam programu Project Professional a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: V ukážke sa zobrazí, ako budú vyzerať údaje po ich prenose do programu Project Professional.

 11. Ak upravujete existujúce zdroje, vyberte pole, ktoré sa použije na zlúčenie údajov z externého súboru do programu Project Professional, kliknite na položku Nastaviť kľúč zlúčenia a potom na tlačidlo Ďalej.

  Ak nastavíte ako kľúč zlúčenia napríklad pole Názov, údaje priradené k danému názvu v externom súbore sa použijú na úpravu záznamu s daným názvom vo fonde podnikových zdrojov.

  Tip: Ak chcete priradenia polí opätovne použiť pri neskoršom pridávaní alebo aktualizovaní zdrojov, vyberte položku Uložiť priradenie.

 12. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Zdroje sa teraz nachádzajú v Zozname zdrojov. Pri zatváraní súboru kliknite na tlačidlo Áno, keď sa zobrazí výzva na uloženie zmien do podnikových zdrojov vzatých z projektu.

V službe Project Online alebo na serveri Project Server prejdite späť na Stredisko zdrojov a skontrolujte, či sa zdroje pridali do fondu podnikových zdrojov.

Ďalšie informácie, pozrite si tému Správa zdrojov v programe Project Professional.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×