Pridanie alebo odstránenie čísel riadkov

Word môže automaticky spočítať riadky v dokumente a zobraziť príslušné číslo vedľa každého riadka textu. Táto možnosť je užitočná v prípade, ak potrebujete odkazovať na konkrétne riadky v dokumente, ako je napríklad skript alebo právna zmluva.

Example of line numbering

Word predvolene čísluje každý čiarový dokument (okrem tých, ktoré sú uvedené v tabuľkách, poznámkach pod čiarou, vysvetlivkách, textových poliach a hlavičkách a pätách). Vy si však môžete vybrať, ktoré čísla riadkov sa majú zobraziť. Môžete napríklad zobraziť čísla riadkov v celom dokumente alebo v jeho časti. Prípadne môžete zobraziť čísla riadkov v pravidelných intervaloch, ako napríklad každý desiaty odsek (10, 20, 30 atď.).

Čo vás zaujíma?

Pridanie čísel riadkov

Odstránenie čísel riadkov

Pridanie čísel riadkov

Čísla riadkov môžete pridať do celého dokumentu alebo do jeho časti. Ak chcete zobraziť čísla riadkov, musíte byť v zobrazení Rozloženie pri tlači (kliknite na kartu Zobraziť , ktorú chcete skontrolovať).

Poznámky: 

 • Tabuľka sa počíta ako jeden z riadkov.

 • Číslo sa započítava ako jeden.

 • Textové pole sa započítava ako jeden odsek, ak je vnorené v texte na strane. Ak sa text na strane zalomí okolo textového poľa, započítavajú sa riadky textu na strane. Riadky textu v textovom poli sa nezapočítavajú.

Pridanie čísel riadkov do celého dokumentu

 1. Na karte rozloženie kliknite v skupine Nastavenie strany na položku čísla riadkov.

  Čísla riadkov v skupine Nastavenie strany

  Poznámka: Ak je dokument rozdelený na sekcie a chcete pridať čísla riadkov do celého dokumentu, najprv je potrebné vybrať dokument. Kliknite na položku vybrať v skupine úpravy na karte domov a potom kliknite na položku Vybrať všetko. Alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete očíslovať za sebou idúce čísla v celom dokumente, kliknite na položku priebežne.

  • Ak chcete začať s číslom 1 na každej strane, kliknite na položku reštartovať každú stranu.

  • Ak chcete začať s číslom 1 za každým zlomom sekcie, kliknite na položku reštartovať každú sekciu.

  • Ak potrebujete rozšírené možnosti číslovania riadkov, ako napríklad číslovanie v rôznych intervaloch, kliknite na položku možnosti číslovania riadkova potom na karte rozloženie kliknite na položku čísla riadkov .

Pridanie čísel riadkov do sekcie alebo do viacerých sekcií

 1. Kliknite na sekcia alebo vyberte viaceré sekcie.

 2. Na karte rozloženie kliknite v skupine Nastavenie strany na položku čísla riadkov.

  Čísla riadkov v skupine Nastavenie strany

 3. Kliknite na položku možnosti číslovania riadkova potom kliknite na kartu rozloženie .

 4. V zozname použiť na kliknite na položku vybraté sekcie.

 5. Kliknite na položku Číslovanie riadkov.

 6. Vyberte začiarkavacie políčko Pridať čísla riadkov a potom vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Odstránenie čísel riadkov

Čísla riadkov môžete odstrániť z celého dokumentu, z sekcie alebo z odseku.

 1. Kliknite na dokument alebo kliknite na sekciu alebo odsek, z ktorého chcete odstrániť čísla riadkov. Ak chcete odstrániť čísla riadkov z viacerých sekcií, vyberte sekcie.

 2. Na karte rozloženie kliknite v skupine Nastavenie strany na položku čísla riadkov.

  Čísla riadkov v skupine Nastavenie strany

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete odstrániť čísla riadkov z celého dokumentu alebo sekcie, kliknite na položku žiadne.

  • Ak chcete odstrániť čísla riadkov z jedného odseku, kliknite na položku potlačiť pre aktuálny odsek.

Na začiatok stránky

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Čo vás zaujíma?

Pridanie čísel riadkov

Odstránenie čísel riadkov

Pridanie čísel riadkov

Čísla riadkov môžete pridať do celého dokumentu alebo do jeho časti. Ak chcete zobraziť čísla riadkov, musíte byť v zobrazení Rozloženie pri tlači (kliknite na kartu Zobraziť , ktorú chcete skontrolovať).

Poznámky: 

 • Tabuľka sa počíta ako jeden z riadkov.

 • Číslo sa započítava ako jeden.

 • Textové pole sa započítava ako jeden odsek, ak je vnorené v texte na strane. Ak sa text na strane zalomí okolo textového poľa, započítavajú sa riadky textu na strane. Riadky textu v textovom poli sa nezapočítavajú.

Pridanie čísel riadkov do celého dokumentu

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku čísla riadkov.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

  Poznámka: Ak je dokument rozdelený na sekcie a chcete pridať čísla riadkov do celého dokumentu, najprv je potrebné vybrať dokument. Kliknite na položku vybrať v skupine úpravy na karte domov a potom kliknite na položku Vybrať všetko. Alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete očíslovať za sebou idúce čísla v celom dokumente, kliknite na položku priebežne.

  • Ak chcete začať s číslom 1 na každej strane, kliknite na položku reštartovať každú stranu.

  • Ak chcete začať s číslom 1 za každým zlomom sekcie, kliknite na položku reštartovať každú sekciu.

  • Ak potrebujete rozšírené možnosti číslovania riadkov, ako napríklad číslovanie v rôznych intervaloch, kliknite na položku možnosti číslovania riadkova potom na karte rozloženie kliknite na položku čísla riadkov .

Pridanie čísel riadkov do sekcie alebo do viacerých sekcií

 1. Kliknite na sekcia alebo vyberte viaceré sekcie.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku čísla riadkov.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 3. Kliknite na položku možnosti číslovania riadkova potom kliknite na kartu rozloženie .

 4. V zozname použiť na kliknite na položku vybraté sekcie.

 5. Kliknite na položku Číslovanie riadkov.

 6. Vyberte začiarkavacie políčko Pridať čísla riadkov a potom vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Odstránenie čísel riadkov

Čísla riadkov môžete odstrániť z celého dokumentu, z sekcie alebo z odseku.

 1. Kliknite na dokument alebo kliknite na sekciu alebo odsek, z ktorého chcete odstrániť čísla riadkov. Ak chcete odstrániť čísla riadkov z viacerých sekcií, vyberte sekcie.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku čísla riadkov.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete odstrániť čísla riadkov z celého dokumentu alebo sekcie, kliknite na položku žiadne.

  • Ak chcete odstrániť čísla riadkov z jedného odseku, kliknite na položku potlačiť pre aktuálny odsek.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×