Pridanie alebo odstránenie riadkov a stĺpcov

Pridanie alebo odstránenie riadkov a stĺpcov

Pomocou nástrojov tabuľky môžete jednoducho pridávať a odstraňovať riadky a stĺpce v PowerPoint.

 • Akú verziu balíka Office používate?
 • Novšie verzie
 • Office 2007

Pridanie riadka

 1. Kliknite na bunku tabuľky v riadku nad alebo pod tým, kde sa má zobraziť nový riadok.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte rozloženie v skupine riadky & stĺpce vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať riadok nad vybratú bunku, kliknite na položku Vložiť nad.

  • Ak chcete pridať riadok pod vybratú bunku, kliknite na položku vložiť nižšie.

   Možnosti v skupine Riadky a stĺpce

   Poznámky: 

   • Ak chcete pridať viacero riadkov naraz, pomocou myši presunutím vyberte rovnaký počet riadkov na čiastku, ktorú chcete pridať, a potom kliknite na položku Vložiť nad alebo vložiť nižšie. Vyberte napríklad tri existujúce riadky, kliknite na položku Vložiť nad alebo vložiť nižšiea pridajú sa ďalšie tri riadky.

   • Ak chcete pridať riadok na koniec tabuľky, kliknite na bunku, ktorá je úplne vpravo od posledného riadka, a potom stlačte kláves TAB.

Pridanie stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky napravo alebo naľavo od stĺpca, v ktorom sa má zobraziť nový stĺpec.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte rozloženie v skupine riadky & stĺpce vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od vybratej bunky, kliknite na položku Vložiť doľava.

  • Ak chcete pridať stĺpec napravo od vybratej bunky, kliknite na položku Vložiťnapravo.

   Možnosti v skupine Riadky a stĺpce

   Poznámka: Ak chcete naraz pridať viacero stĺpcov, pomocou myši vyberte rovnaký počet stĺpcov na čiastku, ktorú chcete pridať, a potom kliknite na položku Vložiť naľavo alebo Vložiťnapravo. Vyberte napríklad tri existujúce stĺpce, kliknite na položku Vložiť naľavo alebo Vložiťnapravo a pridajú sa tri ďalšie stĺpce.

Odstránenie riadka alebo stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky v stĺpci alebo riadku, ktorý chcete odstrániť.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte rozloženie kliknite v skupine riadky & stĺpce na položku odstrániťa potom kliknite na položku Odstrániť stĺpce alebo odstrániť riadky.

  Odstránenie stĺpcov a riadkov

Odstránenie tabuľky

 1. Kliknutím vyberte tabuľku.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte rozloženie kliknite v skupine riadky & stĺpce na položku odstrániťa potom kliknite na položku odstrániť tabuľku alebo na klávesnici stlačte kláves DELETE.

  Odstránenie tabuľky

Pozrite tiež

Zlúčenie, rozdelenie alebo odstránenie buniek tabuľky

Zmena vzhľadu tabuľky

Pridanie tabuľky na snímku

Pridanie riadka

 1. Kliknite na bunku tabuľky v riadku nad alebo pod tým, kde sa má zobraziť nový riadok.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte rozloženie kliknite v skupine Tabuľka na položku vybraťa potom kliknite na položku Vybrať riadok.

  Obrázok karty Rozloženie v časti Nástroje tabuliek programu Word

 3. V časti Nástroje tabuliekna karte rozloženie v skupine riadky a stĺpce vykonajte jeden z týchto krokov:

  Obrázok skupiny Riadky a stĺpce programu PowerPoint

  • Ak chcete pridať riadok nad vybratým riadkom, kliknite na položku Vložiť nad.

  • Ak chcete pridať riadok pod vybratým riadkom, kliknite na položku vložiť nižšie.

   Ak chcete pridať viacero riadkov naraz, vyberte počet riadkov, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na položku Vložiť nad alebo vložiť nižšie.

Tip: Ak chcete pridať riadok na koniec tabuľky, kliknite na poslednú bunku v poslednom riadku a stlačte kláves TAB.

Pridanie stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky v stĺpci naľavo alebo napravo od miesta, kde sa má nový stĺpec zobraziť.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte rozloženie kliknite v skupine Tabuľka na položku vybraťa potom kliknite na položku vybrať stĺpec.

  Obrázok karty Rozloženie v časti Nástroje tabuliek programu Word

 3. V časti Nástroje tabuliekna karte rozloženie v skupine riadky a stĺpce vykonajte jeden z týchto krokov:

  Obrázok skupiny Riadky a stĺpce programu PowerPoint

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od vybratého stĺpca, kliknite na položku Vložiť doľava.

  • Ak chcete pridať stĺpec napravo od vybratého stĺpca, kliknite na položku Vložiťnapravo.

   Ak chcete naraz pridať viacero stĺpcov, vyberte počet stĺpcov, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na položku Vložiť naľavo alebo Vložiťnapravo.

Odstránenie stĺpca alebo riadka

 1. Kliknite na bunku tabuľky v stĺpci alebo riadku, ktorý chcete odstrániť.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte rozloženie kliknite v skupine Tabuľka na položku vybraťa potom kliknite na položku vybrať stĺpec alebo Vybrať riadok.

  Obrázok karty Rozloženie v časti Nástroje tabuliek programu Word

 3. V časti Nástroje tabuliekna karte rozloženie kliknite v skupine riadky & stĺpce na šípku pod položkou odstrániť.

  Obrázok skupiny Riadky a stĺpce programu PowerPoint

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete odstrániť stĺpec, kliknite na položku Odstrániť stĺpce alebo stlačte kláves BACKSPACE.

  • Ak chcete odstrániť riadok, kliknite na položku odstrániť riadky alebo stlačte kláves BACKSPACE.

 • Ktorú verziu používate?
 • Novšie verzie
 • Office 2011

Pridanie riadka

 1. Kliknite na bunku tabuľky v riadku nad alebo pod tým, kde sa má zobraziť nový riadok.

 2. Na karte rozloženie v skupine riadky & stĺpce vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať riadok nad vybratú bunku, kliknite na položku Vložiť nad.

  • Ak chcete pridať riadok pod vybratú bunku, kliknite na položku vložiť nižšie.

   Tlačidlá na páse s nástrojmi na úpravu riadkov a stĺpcov tabuľky

   Poznámky: 

   • Ak chcete pridať viacero riadkov naraz, pomocou myši presunutím vyberte rovnaký počet riadkov na čiastku, ktorú chcete pridať, a potom kliknite na položku Vložiť nad alebo vložiť nižšie. Vyberte napríklad tri existujúce riadky, kliknite na položku Vložiť nad alebo vložiť nižšiea pridajú sa ďalšie tri riadky.

   • Ak chcete pridať riadok na koniec tabuľky, kliknite na bunku, ktorá je úplne vpravo od posledného riadka, a potom stlačte kláves TAB.

Pridanie stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky napravo alebo naľavo od stĺpca, v ktorom sa má zobraziť nový stĺpec.

 2. Na karte rozloženie v skupine riadky & stĺpce vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od vybratej bunky, kliknite na položku Vložiť doľava.

  • Ak chcete pridať stĺpec napravo od vybratej bunky, kliknite na položku Vložiťnapravo.

   Tlačidlá na páse s nástrojmi na úpravu riadkov a stĺpcov tabuľky

   Poznámka: Ak chcete naraz pridať viacero stĺpcov, pomocou myši vyberte rovnaký počet stĺpcov na čiastku, ktorú chcete pridať, a potom kliknite na položku Vložiť naľavo alebo Vložiťnapravo. Vyberte napríklad tri existujúce stĺpce, kliknite na položku Vložiť naľavo alebo Vložiťnapravo a pridajú sa tri ďalšie stĺpce.

Odstránenie riadka alebo stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky v stĺpci alebo riadku, ktorý chcete odstrániť.

 2. Na karte rozloženie kliknite v skupine riadky & stĺpce na položku odstrániťa potom kliknite na položku Odstrániť stĺpce alebo odstrániť riadky.

  Vyberte tlačidlo odstrániť a potom vyberte položku Odstrániť stĺpce alebo odstrániť riadky.

Odstránenie tabuľky

 1. Kliknutím vyberte tabuľku.

 2. Na karte rozloženie kliknite v skupine riadky & stĺpce na položku odstrániťa potom kliknite na položku odstrániť tabuľku alebo stlačte kláves DELETE na klávesnici.

  Príkaz Odstrániť stĺpec

Pridanie riadka

 1. Kliknite na bunku tabuľky v riadku nad alebo pod tým, kde sa má zobraziť nový riadok.

 2. Na karte rozloženie tabuľky v skupine riadky & stĺpce vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať riadok nad vybratú bunku, kliknite na položku vyššie.

  • Ak chcete pridať riadok pod vybratú bunku, kliknite na položku nižšie.

   Tlačidlá na páse s nástrojmi na úpravu riadkov a stĺpcov tabuľky

   Poznámky: 

   • Ak chcete pridať viacero riadkov naraz, pomocou myši presunutím vyberte rovnaký počet riadkov na čiastku, ktorú chcete pridať, a potom kliknite na položku nad alebo pod. Vyberte napríklad tri existujúce riadky, kliknite na položku nad alebo poda pridajú sa ďalšie tri riadky.

   • Ak chcete pridať riadok na koniec tabuľky, kliknite na bunku, ktorá je úplne vpravo od posledného riadka, a potom stlačte kláves TAB.

Pridanie stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky napravo alebo naľavo od stĺpca, v ktorom sa má zobraziť nový stĺpec.

 2. Na karterozloženie tabuľky v skupine riadky & stĺpce vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od vybratej bunky, kliknite na položku vľavo.

  • Ak chcete pridať stĺpec napravo od vybratej bunky, kliknite na položku vpravo.

   Tlačidlá na páse s nástrojmi na úpravu riadkov a stĺpcov tabuľky

   Poznámka: Ak chcete naraz pridať viacero stĺpcov, pomocou myši vyberte rovnaký počet stĺpcov na čiastku, ktorú chcete pridať, a potom kliknite na položku vľavo alebo vpravo. Vyberte napríklad tri existujúce stĺpce, kliknite na položku vľavo alebo vpravoa pridajú sa tri ďalšie stĺpce.

Odstránenie riadka alebo stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky v stĺpci alebo riadku, ktorý chcete odstrániť.

 2. Na karte rozloženie tabuľky v skupine riadky & stĺpce kliknite na položku odstrániťa potom kliknite na položku Odstrániť stĺpce alebo odstrániť riadky.

  Príkaz Odstrániť stĺpec

Odstránenie tabuľky

 1. Kliknutím vyberte tabuľku.

 2. Na karte rozloženie tabuľky v skupine riadky & stĺpce kliknite na položku odstrániťa potom kliknite na položku odstrániť tabuľku alebo na klávesnici stlačte kláves DELETE.

  Príkaz odstrániť tabuľku

Pridanie riadka

 1. Kliknite na bunku tabuľky v riadku nad alebo pod tým, kde sa má zobraziť nový riadok.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte rozloženie v skupine riadky & stĺpce vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať riadok nad vybratú bunku, kliknite na položku Vložiť nad.

  • Ak chcete pridať riadok pod vybratú bunku, kliknite na položku vložiť nižšie.

   Možnosti v skupine Riadky a stĺpce

   Poznámky: 

   • Ak chcete pridať riadok na koniec tabuľky, kliknite na bunku, ktorá je úplne vpravo od posledného riadka, a potom stlačte kláves TAB.

   • PowerPoint na webe nedokáže pridať viacero riadkov alebo stĺpcov naraz.

Pridanie stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky napravo alebo naľavo od stĺpca, v ktorom sa má zobraziť nový stĺpec.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte rozloženie v skupine riadky & stĺpce vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od vybratej bunky, kliknite na položku Vložiť doľava.

  • Ak chcete pridať stĺpec napravo od vybratej bunky, kliknite na položku Vložiťnapravo.

   Možnosti v skupine Riadky a stĺpce

   Poznámka: PowerPoint na webe nedokáže pridať viacero riadkov alebo stĺpcov naraz.

Odstránenie riadka alebo stĺpca

 1. Kliknite na bunku tabuľky v stĺpci alebo riadku, ktorý chcete odstrániť.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte rozloženie kliknite v skupine riadky & stĺpce na položku odstrániťa potom kliknite na položku Odstrániť stĺpce alebo odstrániť riadky.

  Odstránenie stĺpcov a riadkov

Odstránenie tabuľky

 1. Kliknite na položku niekde v tabuľke.

 2. V časti Nástroje tabuliekna karte rozloženie kliknite v skupine riadky & stĺpce na položku odstrániťa potom kliknite na položku odstrániť tabuľku.

  Odstránenie tabuľky

Pozrite tiež

Zlúčenie, rozdelenie alebo odstránenie buniek tabuľky

Zmena vzhľadu tabuľky

Pridanie tabuľky na snímku

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×