Pridanie alebo odstránenie stĺpca údajového hárka

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Program Access poskytuje niekoľko spôsobov, ako pridať alebo odstrániť stĺpce v údajovom hárku. Môžete použiť údajové zobrazenie na pridávanie alebo odstraňovanie stĺpcov a typov údajov pre tieto stĺpce. Polia môžete pridávať aj pomocou tably úloh alebo môžete otvoriť tabuľku, ktorá tvorí základ daného údajového hárka, a pridať pole v návrhovom zobrazení. Táto téma vysvetľuje, ako používať obe tieto metódy.

Ďalšie informácie o vytváraní a používaní údajových hárkov nájdete v článkoch Vytvorenie formulára pomocou nástroja Údajový hárok a Práca s údajovými hárkami.

Čo vás zaujíma?

Základné informácie o stĺpcoch v údajových hárkoch

Údajový hárok predstavuje vizuálne znázornenie informácií v tabuľke databázy alebo výsledkov vrátených dotazom. Stĺpec v údajovom hárku predstavuje to isté ako pole v tabuľke databázy. Keď pridáte alebo odstránite stĺpec údajového hárka, pridáte alebo odstránite pole tabuľky, ktorá tvorí základ daného údajového hárka. Ak toto pole obsahuje údaje, tieto informácie sa tiež odstránia.

Práca so stĺpcami

Program Access umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie pridávanie alebo odstraňovanie poľa tabuľky, pretože tieto úlohy môžete vykonávať v údajovom zobrazení. Pri predvolenom nastavení všetky tabuľky v údajovom zobrazení obsahujú prázdny stĺpec s označením Kiknutím pridať. Ak chcete pridať stĺpec, zadajte údaje do prvej prázdnej bunky pod touto hlavičkou stĺpca. Môžete tiež prilepiť jeden alebo viacero údajov do prázdneho stĺpca. Už nemusíte používať návrhové zobrazenie na pridanie alebo odstránenie stĺpcov, ale táto možnosť je stále k dispozícii.

Okrem toho už nemusíte nastavovať niektoré bežné typy údajov pre nový stĺpec. Pri predvolenom nastavení musia polia v tabuľke databázy obsahovať špecifické typy údajov, ako je napríklad text, dátum a čas, čísla a tak ďalej. Typy údajov zvyčajne nastavujete pri navrhovaní tabuliek pre databázu. Program Access však teraz priradí väčšinu typov údajov pri prvom zadaní údajov do nového stĺpca. Ak napríklad zadáte názov v prvom poli vo vašej novej tabuľke, program Access nastaví toto pole na typ údajov Text. Ak prilepíte dátum, program Access nastaví toto pole na typ údajov Dátum/čas a podobne. Ak prilepíte kombináciu údajov, napríklad poštové smerovacie čísla z viacerých krajín/regiónov, aplikácia Access vyberie typ údajov, ktorý je najvhodnejší na zachovanie daných údajov – zvyčajne typ údajov Text. Ďalšie informácie nájdete v časti Základné informácie o tom, ako program Access priraďuje typy údajov pri zadávaní informácií, ktorú nájdete ďalej v tomto článku.

Ďalšie informácie o nastavení typov údajov nájdete v článku Typy údajov v počítačových databázach Accessu. Ak nepoznáte pravidlá návrhu pre relačné databázy, pozrite si článok Základy navrhovania databázy.

Postup v nasledujúcich častiach vysvetľuje pridávanie a odstraňovanie stĺpcov v údajových hárkoch pomocou údajového zobrazenia a návrhového zobrazenia.

Pridanie stĺpca v údajovom zobrazení

Postup v tejto časti vysvetľuje spôsob použitia údajového zobrazenia na pridanie stĺpca do údajového hárka, zadanie názvu tohto stĺpca a zadanie údajov. Pri ďalšom postupe nezabudnite, že tieto kroky pridajú a zmenia pole v tabuľke, ktorá tvorí základ údajového hárka.

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, do ktorej chcete pridať pole.

  Program Access otvorí túto tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. Posuňte sa na pravú alebo ľavú stranu údajového hárka (v závislosti od miestnych a jazykových nastavení systému Windows) a vyhľadajte prázdny stĺpec.

  Pri predvolenom nastavení sa v hlavičke stĺpca v tomto prázdnom stĺpci zobrazujú slová Kliknutím pridať.

 3. Zadajte údaje do prvého prázdneho riadka pod hlavičkou.

  - alebo -

  Prilepte jeden údaj alebo viacero údajov do poľa, pričom začnite v prvej prázdnej bunke.

  Uložte zmeny.

  Na základe typu údajov, ktoré zadáte, nastaví program Access typ údajov daného poľa. Ak napríklad zadáte meno, program Access nastaví typ údajov Text.

  Ďalšie informácie o tom, ako program Access nastavuje typy údajov, nájdete v časti Základné informácie o tom, ako program Access priraďuje typy údajov pri zadávaní informácií. Informácie o manuálnom nastavení typov údajov nájdete v časti Nastavenie typov údajov, ktoré údajové zobrazenie nepriraďuje ďalej v tomto článku.

 4. Dvakrát kliknite na hlavičku stĺpca a zadajte názov nového poľa.

  - alebo -

  Kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca a kliknite na položku Premenovať pole v kontextovej ponuke. Zadajte názov daného poľa.

 5. Uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Odstránenie stĺpca v údajovom zobrazení

Pred odstránením stĺpca z údajového hárka nezabudnite na niektoré dôležité skutočnosti:

Odstránenie stĺpca v údajovom zobrazení

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca, ktorý chcete odstrániť.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť pole.

 3. Kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte odstránenie.

 4. Uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Pridanie stĺpca v návrhovom zobrazení

Ak máte skúsenosti so staršími verziami programu Access, pravdepodobne máte nejaké skúsenosti s používaním návrhového zobrazenia. Návrhové zobrazenie poskytuje väčšiu flexibilitu ako údajové zobrazenie, pretože môžete nastaviť všetky dostupné typy údajov a môžete vytvoriť vyhľadávacie pole bez nutnosti opustiť návrhové zobrazenie.

Pridanie stĺpca v návrhovom zobrazení

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  - alebo -

  V stavovom riadku programu Access kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V stĺpci Názov poľa vyberte prázdny riadok a zadajte názov pre nové pole.

 3. V stĺpci Typ údajov vedľa názvu vášho nového poľa vyberte typ údajov pre nový stĺpec.

 4. Uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Odstránenie stĺpca v návrhovom zobrazení

Pravidlá na odstránenie stĺpca v údajovom zobrazení sa vzťahujú aj na návrhové zobrazenie: Ak chcete odstrániť stĺpec, prídete o všetky údaje v danom stĺpci. Okrem toho platí, že ak chcete odstrániť hlavný kľúč alebo vyhľadávacie pole, musíte najskôr odstrániť vzťahy pre tieto polia.

Ďalšie informácie nájdete v článkoch základy navrhovaNia databázy, Pridanie alebo zmena hlavného kľúča tabuľky v Accessea Vytvorenie alebo odstránenie poľa s viacerými hodnotami.

Odstránenie stĺpca v návrhovom zobrazení

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  - alebo -

  V stavovom riadku programu Access kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Vyberte pole (riadok), ktoré chcete odstrániť.

 3. Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Odstrániť riadky.

  - alebo -

  Stlačte kláves DELETE.

 4. Uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Základné informácie o tom, ako program Access priraďuje typy údajov pri zadávaní informácií

Pri vytváraní prázdneho údajového hárka program Access priradí typ údajov na každé pole pri prvom zadaní údajov do daného poľa. Nasledujúca tabuľka uvádza rôzne typy údajov, ktoré môžete zadať, a typ údajov, ktorý program Access použije pre každý z nich.

Poznámka: Typ údajov Príloha alebo Objekt OLE nemôžete nastaviť zadaním údajov v poli a nie je možné povoliť podporu úprav textu RTF zadaním údajov v poli.

Nasledujúca tabuľka uvádza, ako program Access nastaví typ údajov pre pole, keď zadáte údaje v údajovom zobrazení.

Ak zadáte:

Access vytvorí pole s typom údajov:

Ján

Krátky text (text)

Blok textu alebo textu a čísel dlhší než 256 znakov.

Dlhý text (oznam)

Poznámka: Údajové zobrazenie nemožno použiť na povolenie formátovania RTF. Okrem toho platí, že ak povolíte vlastnosť s názvom Iba pripojiť pre pole Oznam, pri predvolených nastaveniach program Access skryje všetok text po umiestnení kurzora do daného poľa.

Informácie o povolení formátovania RTF nájdete v článku Vytvorenie alebo odstránenie poľa RTF.

http://www.contoso.com

Program Access rozpozná nasledujúce internetové protokoly: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Poznámka: Aby program Access mohol rozpoznať protokol a nastaviť typ údajov Hypertextové prepojenie, za protokolom musí nasledovať znak iný ako prázdny znak

Hypertextové prepojenie

50000

Číslo, Long Integer

50 000

Číslo, Long Integer

50 000,99

Číslo, Double

50 000,389

Číslo, Double

12/31/2019

Formáty dátumu a času zadané v miestnych a jazykových nastaveniach Windowsu určujú, ako program Access formátuje údaje typu Dátum/čas

Dátum a čas

31. december 2019

Poznámka: Je potrebné zadať alebo prilepiť viac ako názov dňa, aby program Access priradil typ údajov Dátum/čas. Ak zadáte napríklad „Utorok“, program Access vyberie typ údajov Text. Na to, aby program Access priradil typ údajov Dátum/čas, je potrebné zadať okrem dňa aj mesiac.

Dátum/čas

10:50:23

Dátum a čas

10:50

Dátum a čas

17:50

Dátum a čas

12,50 €

Program Access rozpozná symbol meny určený v miestnych a jazykových nastaveniach Windowsu.

Mena

21,75

Číslo, Double

123,00 %

Číslo, Double

3,46E + 03

Číslo, Double

Na začiatok stránky

Nastavenie typov údajov, ktoré údajové zobrazenie nepriraďuje

Pri predvolenom nastavení nie je možné vykonať niektoré úlohy pomocou údajového zobrazenia:

 • Typ údajov Príloha a Objekt OLE nie je možné nastaviť prilepením údajov do prázdnej bunky.

 • Nie je možné povoliť úpravy RTF pre pole dlhý Text (oznam) prilepením údajov. Ak chcete aktivovať podporu RTF, je nutné nastaviť možnosť pre dané pole v návrhovom zobrazení.

Postup v tejto časti vysvetľuje, ako vykonať tieto úlohy.

Nastavenie typov údajov Príloha

 1. Ak ešte nie je vybratý prázdny stĺpec, vyberte ho (stĺpec s označením Kliknutím pridať) v údajovom hárku.

 2. V rozbaľovacom zozname vyberte položku Príloha.

 3. Uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Pridajte pole Dlhý text (oznam) do tabuľky s úpravou RTF

 1. Ak ešte nie je vybratý prázdny stĺpec, vyberte ho (stĺpec s označením Kliknutím pridať) v údajovom hárku.

 2. V rozbaľovacom zozname vyberte položku Text vo formáte RTF.

 3. Uložte zmeny.

Prevod stĺpca na vyhľadávacie pole

Pri predvolenom nastavení nemožno použiť údajové zobrazenie na prevod nového stĺpca na vyhľadávacie pole. Ak ste s programom Access predtým nepracovali, pamätajte, že vyhľadávacie pole zobrazuje údaje z iného zdroja – tabuľky alebo zoznam položiek – v zozname. Pri predvolenom nastavení používa program Access rozbaľovací zoznam na zobrazenie údajov vyhľadávania, ale môže použiť aj v stĺpcový zoznam (zoznam, ktorý sa neotvára a nezatvára) vo formulári.

Môžete vytvoriť dva typy vyhľadávacích polí – tabuľkové zoznamy a zoznamy hodnôt. Tabuľkový zoznam používa dotaz na načítanie údajov z inej tabuľky, kým zoznam hodnôt zobrazuje množinu naprogramovaných hodnôt. V nasledujúcom postupe je vysvetlené vytvorenie oboch typov zoznamov.

Pridanie vyhľadávacieho poľa

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorá tvorí základ vášho nového údajového hárka, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  - alebo -

  V stavovom riadku programu Access kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tabuľka sa otvorí v návrhovom zobrazení.

 2. Vyberte pole, ktoré chcete previesť.

  - alebo -

  Vyberte prázdny riadok v stĺpci Názov poľa a zadajte názov pre nové pole.

 3. Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Vyhľadávací stĺpec.

  - alebo -

  V návrhovom zobrazení v stĺpci Typ údajov kliknite na šípku dole a vyberte položku Sprievodca vyhľadávaním.

  Spustí sa Sprievodca vyhľadávaním.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Vytvorenie tabuľkového zoznamu    

   1. Vyberte položku Hodnoty pre vyhľadávací stĺpec načítať z tabuľky alebo dotazu a kliknite na položku Ďalej.

   2. V časti Zobraziť vyberte požadovanú možnosť, vyberte tabuľku alebo dotaz zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Ak chcete napríklad použiť hodnoty z tabuľky vo vyhľadávacom poli, kliknite na položku Tabuľky. Ak chcete použiť dotaz, kliknite na položku Dotazy. Ak chcete zobraziť zoznam všetkých tabuliek a dotazov v databáze, kliknite na položku Oboje.

   3. Presuňte polia, ktoré chcete zobraziť vo vyhľadávacom zozname, z tably Dostupné polia do tably Vybraté polia a potom kliknite na položku Ďalej.

   4. Môžete tiež vybrať jednu alebo viac možností zoradenia pre polia, ktoré ste vybrali v predchádzajúcom kroku. Pootm kliknite na položku Ďalej.

   5. Môžete tiež prispôsobiť šírku každého stĺpca vo vašom vyhľadávacom zozname. Potom kliknite na položku Ďalej.

   6. Môžete tiež v časti Aké označenie chcete pre vyhľadávací stĺpec zadať názov do textového poľa.

   7. Môžete tiež označiť začiarkavacie políčko Povoliť viaceré hodnoty. Výberom tejto možnosti môžete vybrať a uložiť viac ako jednu položku zo zoznamu.

   8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť. Ak program Access zobrazí výzvu na uloženie tabuľky, kliknite na položku Áno. Program Access pridá vyhľadávací dotaz do vašej novej tabuľky. Pri predvolenom nastavení dotaz načítava polia, ktoré zadáte, ako aj hodnoty hlavného kľúča pre zdrojovú tabuľku. Program Access potom nastaví typ údajov pre vyhľadávacie pole podľa typu údajov nastaveného pre pole hlavného kľúča v zdrojovej tabuľke. Ak napríklad pole hlavného kľúča v zdrojovej tabuľke používa typ údajov AutoNumber, program Access nastaví typ údajov pre vyhľadávacie pole na typ údajov Číslo.

   9. Vráťte sa do údajového zobrazenia, prejdite do vášho vyhľadávacieho poľa a vyberte položku v zozname.

    Alebo

 5. Vytvorenie zoznamu hodnôt    

  1. Kliknite na položku Hodnoty zadá používateľ a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  2. V poli Počet stĺpcov zadajte počet stĺpcov na zobrazenie v zozname, potom prejdite do prvej prázdnej bunky a zadajte hodnotu.

   Keď zadáte prvú hodnotu, zobrazí sa ďalšia prázdna bunka pod aktuálnou bunkou.

  3. Po dokončení zadávania prvej hodnoty sa pomocou klávesu TAB alebo klávesu so šípkou nadol premiestnite do ďalšej bunky a zadajte druhú hodnotu.

  4. Zopakujte kroky 2 a 3, kým nedokončíte vytváranie zoznamu, a potom kliknite na položku Ďalej.

  5. Môžete tiež zadať názov nového poľa. Potom kliknite na položku Dokončiť.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×