Pridanie alebo odstránenie výplne, obrysu alebo efektu pre objekt WordArt vo Worde

Vzhľad textu alebo objektu WordArt môžete zmeniť zmenou výplne alebo obrysu alebo pridaním efektov, ako sú napríklad tiene, odrazy, žiary alebo trojrozmerné (3-D) otočenie alebo skosenia.

Pridanie, zmena alebo odstránenie výplne

 1. Vyberte text v objekte WordArt.

 2. Prejdite na položku formát alebo Formáttvaru a vyberte šípku vedľa položky výplň textu.

  Skupina Štýly WordArt s možnosťami

  Poznámka: Ak sa položka Formát tvaru alebo nástroje na Kreslenienezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali text v objekte WordArt.

 3. Postupujte takto:

  • Vyberte požadovanú farbu. Ak chcete použiť ďalšie farby, vyberte položku Ďalšie farby výplnea potom vyberte farbu na karte štandardné alebo si namiešajte vlastnú farbu na karte vlastné .

  • Ukážte na položku prechoda potom vyberte požadované variácie prechodu.

   Ak chcete prispôsobiť prechod, vyberte položku Ďalšie prechodya vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete výplň odstrániť, vyberte možnosť bez výplne. Text sa nezobrazí, ak ste do textu predtým pridali prehľad.

  • Ak chcete odstrániť prechod výplne, ukážte na položku prechoda potom vyberte možnosť bez prechodu.

Pridanie, zmena alebo odstránenie prehľadu

 1. Vyberte text v objekte WordArt, ku ktorému chcete pridať prehľad.

  Poznámka: Ak chcete zmeniť text na viacerých miestach, vyberte prvý kus textu a potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL, kým nevyberiete ostatné časti textu.

 2. Prejdite na položku Formát tvaru alebo nástroje na kreslenie > Formát a vyberte šípku vedľa položky obrys textu

  Skupina Štýly WordArt s možnosťami

 3. Postupujte takto:

  • Farba obrysu    Vyberte požadovanú farbu. Ak chcete vybrať ďalšie farby, vyberte položku Ďalšie farby obrysua potom vyberte farbu na karte štandardné alebo si namiešajte vlastnú farbu na karte vlastné .

   Odstránenie prehľadu    Vyberte možnosť bez obrysu.

  • Hrúbka čiary    Ukážte na položku hrúbkaa potom vyberte požadovanú hrúbku. Ak chcete prispôsobiť, vyberte položku Ďalšie čiarya vyberte požadované možnosti.

  • Otvoriť lokalitu v programe SharePoint Designer 2010    Ak chcete pridať alebo zmeniť prehľad na bodky alebo pomlčky, ukážte na položku pomlčkya potom vyberte požadovaný štýl. Ak chcete prispôsobiť štýl, vyberte položku Ďalšie čiarya potom vyberte požadované možnosti.

Pridanie alebo Zmena efektu pre text alebo objekt WordArt

 1. Vyberte text v objekte WordArt, do ktorého chcete pridať efekt.

  Poznámka: Ak chcete zmeniť text na viacerých miestach, vyberte prvý kus textu a potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL, kým nevyberiete ostatné časti textu.

 2. Prejdite na položku Formát tvaru alebo nástroje na kreslenie > Formát a vyberte šípku vedľa položky textové efekty.

  Skupina Štýly WordArt s možnosťami

 3. Postupujte takto:

  • Ukážte na položku tieňa potom vyberte požadovaný tieň.

   Vyberte položku Možnosti tieňovaniaa potom vyberte požadované možnosti.

  • Ukážte na položku odraza potom vyberte požadovanú variáciu odrazu.

  • Ukážte na položku žiaraa vyberte variáciu žiary. Ak chcete prispôsobiť farby, vyberte položku Ďalšie farby žiarya vyberte motív alebo štandardnú farbu. Vyberte položku Ďalšie farby a namiešajte vlastnú farbu na karte vlastné

  • Na zobrazenie hĺbky ukážte na položku skoseniea vyberte štýl skosenia. Ak chcete prispôsobiť, vyberte položku 3-D možnostia vyberte požadované možnosti.

  • Ukážte na položku priestorové otáčaniea vyberte požadovanú priestorové otáčanie. Ak chcete prispôsobiť, vyberte Možnosti priestorového otočeniaa vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť osnovu alebo cestu textu, ukážte na položku transformovaťa vyberte požadovanú osnovu alebo cestu.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť vlastný efekt pridaním viacerých jednotlivých efektov, zopakujte kroky 2 a 3.

Odstránenie efektu z textu alebo objektu WordArt

 1. Vyberte text v objekte WordArt, z ktorého sa má efekt odstrániť.

  Poznámka: Ak chcete zmeniť text na viacerých miestach, vyberte prvý kus textu a potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL, kým nevyberiete ostatné časti textu.

 2. Prejdite na položku Formát tvaru alebo nástroje na kreslenie > Formát a vyberte šípku vedľa položky textové efekty.

  Skupina Štýly WordArt s možnosťami

 3. Postupujte takto:

  • Ak chcete odstrániť tieň z textu, ukážte na položku tieňa potom vyberte možnosť bez tieňa.

  • Ak chcete z textu odstrániť odraz, ukážte na položku odraza potom vyberte možnosť bez odrazu.

  • Ak chcete odstrániť žiaru z textu, ukážte na položku žiaraa potom vyberte možnosť bez žiary.

  • Ak chcete odstrániť okraj z textu, ukážte na položku skoseniea potom vyberte možnosť bez skosenia.

  • Ak chcete z textu odstrániť priestorové otáčanie, ukážte na položku priestorové otáčaniea potom vyberte možnosť bez otočenia.

  • Ak chcete odstrániť cestu alebo osnovu z textu, ukážte na položku transformovaťa potom vyberte možnosť bez transformácie.

   Poznámky: 

   • Ak ste pridali viacero jednotlivých efektov, zopakujte krok 3, aby ste odstránili všetky efekty.

   • Prejdite na položky Formát tvaru alebo nástroje na kreslenie > Formát , v časti Štýly WordArt vyberte položku Ďalšie a potom vyberte položku Vymazať objekt WordArt.

Odstrániť celý objekt WordArt

 • Vyberte objekt WordArt, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

  Tip: Skontrolujte, či ste vybrali celý objekt WordArt, a nie len text v objekte WordArt.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×