Pridanie existujúceho zoznamu úloh SharePointu do webovej aplikácie Project Web App

Pridanie existujúceho zoznamu úloh SharePointu do webovej aplikácie Project Web App

Projekt sa môže začať mnohými rozličnými spôsobmi. Môžete mať od začiatku k dispozícii veľký počet podrobností o projekte alebo môžete mať spočiatku iba všeobecnú predstavu o obsahu projektu. Z tohto dôvodu môže byť pohodlnejšie začať projekt plánovať pomocou zoznamu úloh SharePointu. Tento existujúci zoznam úloh SharePointu môžete pridať do centra projektov v aplikácii Project Web App, aby sa zainteresovaným stranám pri načítavaní kompletnej pracovnej náplne vašej organizácie zobrazoval aj váš projekt.

Po pridaní zoznamu úloh SharePointu do aplikácie Project Web App môžu používatelia pokračovať vo vykonávaní zmien v zozname v SharePointe a tieto zmeny sa dajú zobraziť v aplikácii Project Web App. Ak chcete mať možnosť vykonávať zmeny v zozname v aplikácii Project Web App, pozrite si tému Zmena zoznamu úloh SharePointu na podnikový projekt.

Obsah tohto článku

Výber spôsobu importu zoznamu úloh SharePointu

Ak chcete zoznam úloh SharePointu začleniť do aplikácie Project Web App, môžete tento zoznam pridať do centra projektov v aplikácii Project Web App. Počas procesu importu stanovíte, ktorá lokalita SharePoint obsahuje daný zoznam úloh, a vyberiete, ktorý zoznam úloh z lokality chcete použiť. Takisto zadáte názov projektu. Dajme tomu, že máte napríklad lokalitu s názvom Projekty marketingového tímu a zoznam úloh na tejto lokalite má názov Úlohy týkajúce sa konferencie. Keď zoznam pridáte do aplikácieProject Web App, stanovíte, že zoznam sa nachádza na lokalite Projekty marketingového tímu, zadáte vhodnejší názov projektu, napríklad Konferencia o marketingu, a vyberiete zoznam Úlohy týkajúce sa konferencie.

Vybratý zoznam úloh sa začlení do centra projektov v aplikácii Project Web App pod takým istým názvom, ako ste zadali počas procesu importu. Ak chcete zoznam úloh zobraziť z lokality SharePoint, môžete projekt otvoriť v centre projektov v aplikácii Project Web App. Napríklad v tomto prípade obsahuje centrum projektov nový riadok pre projekt Konferencia o marketingu a keď tento riadok otvoríte v aplikácii Project Web App, zobrazia sa úlohy zo zoznamu Úlohy týkajúce sa konferencie.

Tento proces importu existujúceho zoznamu úloh SharePointu možno realizovať niekoľkými spôsobmi:

 • Použite webovú časť Začíname s Project Web App.    Ak je webová časť Začíname s aplikáciou Project Web App dostupná na domovskej stránke aplikácie Project Web App, obsahuje sprievodcu, ktorý obsahuje postup realizácie tohto dôležitého procesu.

 • Pridanie zoznamu úloh do Project Web App v rámci SharePointu.    Keď sa nachádzate na lokalite SharePoint, ktorá obsahuje váš zoznam úloh, môžete zoznam úloh pridať do aplikácie Project Web App.

 • Pridanie zoznamu úloh z programu Project Web App.    Ak momentálne pracujete v aplikácii Project Web App, môžete zoznam úloh pridať v rámci centra projektov.

Pridanie zoznamu úloh pomocou webovej časti Začíname s aplikáciou Project Web App

Pridanie existujúceho zoznamu úloh pomocou webovej časti Začíname s aplikáciou Project Web App:

 1. V aplikácii Project Web App kliknite na položku Vytvorte alebo importujte projekty vo webovej časti Začíname s aplikáciou Project Web App.

 2. Na stránke Začať nový projekt kliknite na položkuPridať existujúce lokality SharePoint do aplikácie Project Web App.

 3. V dialógovom okne Pridanie lokalít SharePoint do aplikácie Project Web App začiarknite políčko vedľa lokality obsahujúcej zoznam úloh, ktorý chcete zahrnúť do aplikácie Project Web App.

  Poznámka:  V dialógovom okne Pridanie lokalít SharePoint do aplikácie Project Web App sú uvedené iba tie lokality, ku ktorým máte prístup v SharePointe. Ak sa zoznam, ktorý chcete pridať, nachádza na lokalite, ku ktorej nemáte prístup, obráťte sa na správcu danej lokality a požiadajte ho o povolenia.

 4. V stĺpci Názov projektu pre vybratý riadok zadajte názov projektu, ktorý sa má v aplikácii Project Web App použiť pre tento prepojený zoznam úloh SharePointu.

 5. V stĺpci Zoznam úloh vyberte z lokality SharePoint pre vybratý riadok zoznam úloh, ktorý chcete zahrnúť do centra projektov.

  Tip:  Ak chcete importovať viacero zoznamov úloh z rôznych lokalít, zopakujte kroky 3 až 5 pre každú lokalitu. Ak chcete importovať viacero zoznamov úloh z tej istej lokality, vykonajte tento postup a potom zopakujte postup s použitím tej istej lokality, pričom nezabudnite uviesť pridaný zoznam úloh k inému názvu projektu.

 6. Kliknutím na položku Pridať pridajte zoznam úloh do centra projektov, použije sa zadaný názov.

Pridanie zoznamu úloh zo SharePointu

Ak na zozname úloh pracujete v SharePointe, bude zrejme pohodlnejšie, ak tento zoznam úloh pridáte do aplikácie Project Web App zo SharePointu.

Poznámka:  Ak chcete údaje zoznamu úloh používať vo svojej databáze programu Project Server, ale nechcete v rámci kolekcie lokalít, ktorá obsahuje zoznam úloh, vytvoriť lokalitu aplikácie Project Web App, môžete funkcie kolekcie lokalít aplikácie Project Web App zapnúť bez toho, aby ste vytvárali lokalitu aplikácie Project Web App.

Ak chcete pridať existujúci zoznam úloh do aplikácie Project Web App zo SharePointu, najskôr treba pridať webovú časť Centrum projektov na stránku danej lokality. Tento postup stačí vykonať iba raz.

Postup pridania webovej časti Centrum projektov na stránku:

 1. Na stránke, na ktorú chcete pridať tlačidlo na import zoznamu úloh, kliknite na položku Stránka a potom kliknite na položku Upraviť.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Súčasti na položku Webová časť.

 3. V časti Kategórie kliknite na položku Project Web App .

 4. V časti Súčasti kliknite na položku Centrum projektov a potom kliknite na položku Pridať.

 5. Kliknite raz na webovú časť Centrum projektov a potom na karte Webová časť kliknite na položku Vlastnosti webových častí

 6. Na zobrazenej table Centrum projektov kliknite na položku Project Web App, tabla sa rozbalí.

 7. Do poľa URL adresa aplikácie Project Web App zadajte URL adresu najvyššej úrovne pre kolekciu lokalít, ktoré obsahuje zoznam úloh, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Na karte stránka v skupine Upraviť kliknite na položku Uložiť . alebo zastavenie úprav.

Po pridaní webovej časti Centrum projektov ju môžete kedykoľvek použiť na pridávanie zoznamov úloh do aplikácie Project Web App z vašej lokality SharePoint.

Postup pridania existujúceho zoznamu úloh:

 1. Kliknite raz na webovú časť Centrum projektov a potom kliknite na kartu Projekty.

 2. V skupine Projekt kliknite na položku Pridať lokality SharePointu.

 3. V dialógovom okne Pridanie lokalít SharePoint do aplikácie Project Web App začiarknite políčko vedľa lokality obsahujúcej zoznam úloh, ktorý chcete zahrnúť do aplikácie Project Web App.

  Poznámka:  V dialógovom okne Pridanie lokalít SharePoint do aplikácie Project Web App sú uvedené iba tie lokality, ku ktorým máte prístup v SharePointe. Ak sa zoznam, ktorý chcete pridať, nachádza na lokalite, ku ktorej nemáte prístup, obráťte sa na správcu danej lokality a požiadajte ho o povolenia.

 4. V stĺpci Názov projektu pre vybratý riadok zadajte názov projektu, ktorý sa má v aplikácii Project Web App použiť pre tento prepojený zoznam úloh SharePointu.

 5. V stĺpci Zoznam úloh vyberte z lokality SharePoint pre vybratý riadok zoznam úloh, ktorý chcete zahrnúť do centra projektov.

  Tip:  Ak chcete importovať viacero zoznamov úloh z rôznych lokalít, zopakujte kroky 3 až 5 pre každú lokalitu. Ak chcete importovať viacero zoznamov úloh z tej istej lokality, vykonajte tento postup a potom zopakujte postup s použitím tej istej lokality, pričom nezabudnite uviesť pridaný zoznam úloh k inému názvu projektu.

 6. Kliknutím na položku Pridať pridajte zoznam úloh do centra projektov, použije sa zadaný názov.

Pridanie zoznamu úloh z aplikácie Project Web App

Pridanie existujúceho zoznamu úloh SharePointu z aplikácie Project Web App:

 1. Na paneli Rýchle spustenie v aplikácii Project Web App v časti Projekty kliknite na položku Centrum projektov.

 2. Na karte Projekty kliknite v skupine Projekt na položku Pridať lokality SharePointu.

 3. V dialógovom okne Pridať lokality SharePoint do Project Servera začiarknite políčko vedľa lokality obsahujúcej zoznam úloh, ktorý chcete zahrnúť do aplikácie Project Web App.

  Poznámka:  V dialógovom okne Pridať lokality SharePoint do Project Servera sú uvedené iba tie lokality, ku ktorým máte prístup v SharePointe. Ak sa zoznam, ktorý chcete pridať, nachádza na lokalite, ku ktorej nemáte prístup, obráťte sa na správcu danej lokality a požiadajte ho o povolenia.

 4. V stĺpci Názov projektu pre vybratý riadok zadajte názov projektu, ktorý sa má v aplikácii Project Web App použiť pre tento prepojený zoznam úloh SharePointu.

 5. V stĺpci Zoznam úloh vyberte z lokality SharePoint pre vybratý riadok zoznam úloh, ktorý chcete zahrnúť do centra projektov.

  Tip:  Ak chcete importovať viacero zoznamov úloh z rôznych lokalít, zopakujte kroky 3 až 5 pre každú lokalitu. Ak chcete importovať viacero zoznamov úloh z tej istej lokality, vykonajte tento postup a potom zopakujte postup s použitím tej istej lokality, pričom nezabudnite uviesť pridaný zoznam úloh k inému názvu projektu.

 6. Kliknutím na položku Pridať pridajte zoznam úloh do centra projektov, použije sa zadaný názov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×