Pridanie funkcie prehľadávania webu do formulára

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Access obsahuje nový ovládací prvok webového prehliadača, ktorý umožňuje zobraziť webové stránky vo formulári. Tento ovládací prvok môžete prepojiť s poľami alebo ovládacími prvkami v databáze a dynamicky tak určiť, ktorá stránka sa má zobraziť. Pomocou informácií o adrese v databáze môžete napríklad vytvoriť vlastné mapy na lokalite internetových máp alebo pomocou informácií o produkte v databáze môžete vyhľadať položky na webovej lokalite dodávateľa.

Poznámka:  Tento článok sa nevzťahuje na webové aplikácie Accessu – druh databázy, ktorý navrhujete pomocou Accessu a publikujete online.

Pridanie ovládacieho prvku webového prehliadača do formulára

Postup na pridanie ovládacieho prvku webového prehliadača je podobný ako pri pridávaní iných ovládacích prvkov, napríklad textových polí alebo tlačidiel príkazu. Hlavný rozdiel je v spôsobe vytvorenia zdroja ovládacieho prvku pre tento ovládací prvok. Pri ovládacom prvku webového prehliadača sa ako zdroj ovládacieho prvku nepoužíva výraz alebo názov objektu, ale URL adresa webovej stránky. Začnite podľa nasledujúceho postupu.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár, do ktorého chcete pridať ovládací prvok webového prehliadača, a potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Ovládací prvok webového prehliadača.

 3. Nastavte ukazovateľ na miesto, na ktoré chcete umiestniť ovládací prvok, a potom ho umiestnite kliknutím.

  Program Access otvorí dialógové okno Vloženie hypertextového pripojenia.

  Dialógové okno Vloženie hypertextového pripojenia

  Základnú URL adresu, cesty a parametre je možné zadať priamo do polí, najjednoduchší spôsob zadania URL adresy je však prejsť na danú lokalitu a skopírovať adresu, ktorú potom program Access rozdelí do svojich súčastí. Vykonajte túto úlohu podľa nasledujúcich krokov:

 4. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať web napravo od poľa Adresa.

 5. Vo webovom prehliadači prejdite na stránku, ktorú chcete zobraziť v ovládacom prvku. Ak je požadovanou stránkou stránka výsledkov nástroja na vyhľadávanie, zobrazte príslušnú stránku zadaním typického vyhľadávaného výrazu a jeho vyhľadaním.

 6. Keď je požadovaná stránka zobrazená v prehliadači, skopírujte URL adresu z panela s adresou a potom zavrite prehliadač.

 7. V dialógovom okne Vloženie hypertextového pripojenia prilepte URL adresu do poľa Adresa a potom stlačte kláves TAB.

  Program Access vymaže pole Adresa a rozdelí URL adresu do príslušných polí: Základná URL adresa, Cesty a Parametre. Kompletná URL adresa sa zobrazí v poli pod zoznamami Cesty a Parametre.

 8. Ak chcete, aby sa zobrazovala rovnaká webová stránka bez ohľadu na druh údajov zobrazených vo formulári, kliknite v okne Vloženie hypertextového pripojenia na tlačidlo OK a pokračujte ďalšou časťou. V opačnom prípade pokračujte ďalším krokom.

 9. Ak chcete nastaviť ovládací prvok webového prehliadača tak, aby sa jeho URL adresa menila podľa údajov zobrazených vo formulári, je potrebné nahradiť príslušné súčasti URL adresy výrazmi, ktoré odkazujú na príslušné ovládacie prvky vo formulári. Pri každej súčasti, ktorú chcete nahradiť:

  1. Kliknite na cestu alebo parameter, ktorý chcete nahradiť, a potom kliknite na tlačidlo Zostaviť Vzhľad tlačidla .

  2. Ak nie sú v dialógovom okne Zostavovač výrazov zobrazené zoznamy prvkov, zobrazte ich kliknutím na tlačidlo Viac >>.

  3. V zoznamoch prvkov nájdite ovládací prvok obsahujúci údaje, ktorými chcete nahradiť príslušnú cestu alebo parameter, a potom ho dvojitým kliknutím pridajte do poľa výrazu.

  4. Ak je potrebné s hodnotou vykonať nejaké iné výpočty, pridajte potrebné operátory a prvky výrazu a potom zavrite Zostavovač výrazov kliknutím na tlačidlo OK.

 10. V dialógovom okne Vloženie hypertextového pripojenia kliknite na tlačidlo OK.

Ak máte problémy so zostavením správnej URL adresy pre určitú lokalitu, pravdepodobne si budete musieť pozrieť ďalšie informácie o zostavení URL adresy na stránkach pomoci alebo podpory danej lokality.

Ďalšie informácie o vytváraní výrazov nájdete v článkoch zostavenie výrazu alebo Používanie nástroja Zostavovač výrazov.

Na začiatok stránky

Zmena umiestnenia a veľkosti ovládacieho prvku webového prehliadača

Ovládací prvok webového prehliadača môže pri prvom umiestnení do formulára zaberať v rozložení pomerne malú bunku. Vo väčšine prípadov bude potrebné upraviť rozloženie tak, aby zobrazovalo čo najväčšiu časť webovej stránky. Túto úpravu je vhodné začať zlúčením bunky obsahujúcej ovládací prvok so susediacimi prázdnymi bunkami:

 1. Vyberte bunku, ktorá obsahuje ovládací prvok webového prehliadača.

 2. Stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte všetky prázdne susediace bunky, ktoré má ovládací prvok zaberať.

 3. Na karte Usporiadať kliknite v skupine Zlúčiť alebo rozdeliť na položku Zlúčiť.

 4. Vyberte výslednú bunku a presunutím jej okrajov ju upravte na požadovanú veľkosť.

Na začiatok stránky

Úprava zdroja ovládacieho prvku pre ovládací prvok webového prehliadača

Po pridaní ovládacieho prvku webového prehliadača do formulára môže byť potrebné vykonať ďalšie úpravy jeho zdroja ovládacieho prvku (URL adresa). Aby ste mohli vykonať zmeny, otvorte dialógové okno Vložiť hypertextové prepojenie podľa nasledujúceho postupu.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár, ktorý obsahuje ovládací prvok webového prehliadača, a potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ovládací prvok webového prehliadača a potom kliknite na položku Vytvoriť hypertextové prepojenie.

 3. V dialógovom okne Vložiť hypertextové prepojenie vykonajte potrebné zmeny súčastí URL adresy a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×