Pridanie koláčového grafu

Pridanie koláčového grafu

Pomocou koláčových grafov sa často zobrazuje, ako jednotlivé množstvá, napríklad štvrťročné sumy predaja, prispievajú k celkovému množstvu, napríklad k celoročnému predaju.

Vyberte program

(Alebo prejdite nadol a získajte ďalšie informácie o koláčových grafoch.)

Poznámka: Zábery obrazovky tohto článku boli prevzaté v Office 2016. Ak používate staršiu verziu balíka Office, môže sa stať, že vaše prostredie je mierne odlišné, ale kroky budú rovnaké.

Excel

 1. V tabuľkovom hárku vyberte údaje, ktoré chcete použiť v koláčovom grafe.

  Ďalšie informácie o spôsobe, akým majú byť údaje v koláčových grafoch usporiadané, nájdete v časti Údaje v koláčových grafoch.

 2. Kliknite na položky Vložiť > Vložiť koláčový alebo prstencový graf a vyberte požadovaný graf.

  Možnosť Koláčový graf v skupine Grafy na karte Vložiť

 3. Kliknite na graf a pomocou ikony vedľa grafu urobte posledné úpravy:

Tip: Ak chcete zvýrazniť jednotlivé výseky koláčového grafu, môžete ich presunúť von.

PowerPoint

 1. Kliknite na položky Vložiť > Graf > Koláčový a potom vyberte koláčový graf, ktorý chcete pridať na snímku.

  Galéria grafov sa otvorila na karte Vložiť, tlačidlo graf. Po otvorení galérie vyberte položku koláč.

  Poznámka: Ak je veľkosť obrazovky znížená, tlačidlo graf sa môže zobraziť menšie: Menšia verzia tlačidla grafu

 2. V zobrazenom tabuľkovom hárku nahraďte zástupné údaje vlastnými informáciami.

  Koláčový graf s ukážkovými údajmi v tabuľkovom hárku

  Ďalšie informácie o spôsobe usporiadania údajov v koláčových grafoch nájdete v časti Údaje v koláčových grafoch.

 3. Po dokončení tabuľkový hárok zavrite.

 4. Kliknite na graf a pomocou ikony vedľa grafu urobte posledné úpravy:

Tip: Ak chcete zvýrazniť jednotlivé výseky koláčového grafu, môžete ich presunúť von.

Word

 1. Kliknite na položky Vložiť > Graf.

  Tlačidlo Graf v skupine Ilustrácie na karte Vložiť vo Worde

  Poznámka: Ak je veľkosť obrazovky znížená, tlačidlo graf sa môže zobraziť menšie: Menšia verzia tlačidla grafu

 2. Kliknite na možnosť Koláčový a potom dvakrát kliknite na požadovaný koláčový graf.

  Dialógové okno Vložiť graf

 3. V zobrazenom tabuľkovom hárku nahraďte zástupné údaje vlastnými informáciami.

  Tabuľkový hárok, ktorý sa zobrazí po výbere požadovaného grafu

  Ďalšie informácie o spôsobe, akým majú byť údaje v koláčových grafoch usporiadané, nájdete v časti Údaje v koláčových grafoch.

 4. Po dokončení tabuľkový hárok zavrite.

 5. Kliknite na graf a pomocou ikony vedľa grafu urobte posledné úpravy:

Tip: Ak chcete zvýrazniť jednotlivé výseky koláčového grafu, môžete ich presunúť von.

Údaje v koláčových grafoch

V koláčových grafoch môžete skonvertovať jeden stĺpec alebo riadok údajov v tabuľkovom hárku. Každý výsek koláčového grafu (údajový bod) predstavuje veľkosť alebo percentuálny podiel daného výseku na celom koláčovom grafe.

Koláčový graf

Koláčové grafy sú najvhodnejšie, keď:

 • máte len jeden rad údajov,

 • žiadna z hodnôt údajov nie je rovná nule alebo menšia ako nula,

 • nemáte viac ako sedem kategórií, pretože graf s viac než siedmimi výsekmi môže byť ťažko čitateľný.

Tip: Ak nie je pre vaše údaje vhodný koláčový graf, vyskúšajte pruhový, stĺpcový alebo čiarový graf.

Ďalšie typy koláčových grafov

Okrem priestorových koláčových grafov môžete vytvoriť koláčový graf s čiastkovými výsekmi alebo koláčový graf s čiastkovými pruhmi. Tieto grafy zobrazujú menšie hodnoty v druhom koláčovom alebo skladanom pruhovom grafe, vďaka čomu sa dajú jednoduchšie rozlíšiť. Ak chcete prejsť na niektorý z týchto koláčových grafov, kliknite na graf a potom na karte Nástroje pre grafy – Návrh kliknite na tlačidlo Zmeniť typ grafu. Po otvorení galérie Zmena typu grafu vyberte požadovaný graf.

Príklad koláčového grafu s čiastkovými výsekmi a čiastkovými pruhmi

Pozrite tiež

Výber údajov pre graf v Exceli

Vytvorenie grafu v Exceli

Pridanie grafu do dokumentu vo Worde

Pridanie grafu do PowerPointovej prezentácie

Dostupné typy grafov v Office

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×