Pridanie množín údajov do tvarov

Pridanie množín údajov do tvarov

Ak budú niektoré tvary obsahovať podobné typy údajov (napríklad názvy, ID, dátumy alebo popisy), pridajte množiny údajov, aby boli polia údajov konzistentné pre všetky tvary. Množiny údajov môžete pridať k tvarom v kresbe alebo k nadradeným tvarom vo vlastnej vzorkovnici.

Po pridaní množín údajov môžete pridať údaje k tvarom v kresbe podľa popisu v téme Pridanie údajov k tvarom.

Poznámky: 

 • Množiny údajov pridávajte len k tvarom, do ktorých sa nebudú importovať údaje z externého zdroja, napríklad z excelovej tabuľky, databázy Accessu alebo databázy SQL Servera ani z iného zdroja údajov. Tvary, do ktorých sa importujú údaje, obsadia údajové polia importovaných údajov a pridanie polí by mohlo spôsobiť zlyhanie importu.

 • Ďalšie informácie o importovaní údajov do tvarov nájdete v téme Import údajov do tvarov kresby.

 1. Kliknite na tvary, ku ktorým chcete pridať množiny údajov.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté tvary, ukážte na možnosť Údaje a kliknutím na položku Údaje tvaru otvorte pracovnú tablu Údaje tvaru. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na okno Údaje tvaru a kliknite na možnosť Množiny údajov tvaru.

  Množiny údajov tvarov

 3. V okne Množiny údajov tvarov kliknite na položku Pridať.

  Pridať množinu údajov tvarov

 4. V okne Pridať množinu údajov tvarov zadajte názov množiny údajov a potom kliknite na niektorú z týchto možností:

  • Vytvoriť novú množinu, ak chcete nastaviť údajové polia od nuly. Toto môžete urobiť napríklad vtedy, keď importujete obrázok ako nový tvar alebo keď kreslíte nový tvar.

  • Vytvoriť novú množinu z tvaru vybratého v programe Visio, ak chcete použiť množiny údajov, ktoré obsahuje väčšina tvarov. Napríklad tvary vo vzorkovniciach vývojových diagramov obsahujú množiny údajov s poľami ako sú Náklady, Dátum ukončenia a Vlastník.

  • Vytvoriť novú množinu z existujúcej množiny, ak chcete upraviť už existujúcu množinu údajov daného tvaru.

   Okno Pridať množinu údajov tvarov

   Kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak sa tvar, ku ktorému pridávate množinu údajov, nachádza na stránke kresby, v okne Množiny údajov tvarov vyberte možnosť Tvary vybraté v kresbe. Ak sa tvar nachádza vo vlastnej vzorkovnici, kliknite na položku Tvary vybraté vo vzorkovnici.

 6. Ak chcete existujúce množiny údajov nahradiť vybratými množinami, začiarknite políčko Odstrániť existujúce množiny údajov. Ak chcete pridať vybraté množiny údajov a ponechať si existujúce, zrušte začiarknutie políčka Odstrániť existujúce množiny údajov.

  Poznámka:  Ak sú vybraté tvary vo vzorkovnici, ktorú nemožno upravovať, Visio zobrazí výzvu, aby ste tvary skopírovali do novej vzorkovnice.

 7. Kliknite na tlačidlo Použiť.

Vytvorenie alebo zmena množiny údajov

Ak tvar už má množiny údajov alebo ak vytvárate novú množinu údajov, zmeny môžete urobiť v okne Množiny údajov tvarov.

 1. Kliknite na tvary obsahujúce množiny údajov, ktoré chcete zmeniť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté tvary, ukážte na možnosť Údaje a kliknutím na položku Údaje tvaru otvorte pracovnú tablu Údaje tvaru. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na okno Údaje tvaru a kliknite na možnosť Množiny údajov tvaru.

  Okno Množiny údajov tvarov

 3. Vyberte názov množiny údajov a vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť vlastnosti polí vybratej množiny údajov, napríklad zmeniť formát poľa dátumu, kliknite na položku Definovať.

  • Ak chcete odstrániť množinu údajov z vybratého tvaru, kliknite na položku Odstrániť.

  • Ak chcete zmeniť názov množiny údajov, kliknite na položku Premenovať.

 4. Ak ste klikli na položku Definovať, v okne Definovanie údajov tvaru kliknite na vlastnosť v zozname Vlastnosti a potom túto vlastnosť definujte a naformátujte pomocou polí, ktoré sa nachádzajú pod položkou Definovanie údajov tvaru.

  Okno Definovať údaje tvaru

  Ak vytvárate novú množinu údajov, zoznam Vlastnosti pravdepodobne obsahuje prázdny typ údajov Vlastnosť1. Označte ho a potom v poliach pod položkou Definovanie údajov tvaru nastavte podrobnosti vlastnosti, akými sú Typ, Formátovať alebo počiatočná Hodnota. Ak chcete, môžete pridať Výzvu s popisom účelu údajov tvaru.

  Ak chcete pridať ďalšiu vlastnosť, kliknite na položku Nový a zopakujte krok 4.

  Tip:  Ak neviete, aký typ údajov bude vlastnosť obsahovať, najjednoduchšie je nastaviť Typ na možnosť Reťazec, pretože potom vlastnosť dokáže prijať údaje všetkých ostatných typov (hoci tieto údaje budú identifikované len ako reťazec).

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×