Pridanie príkazov do prezentácie pomocou tlačidiel akcie

Použite tlačidlo akcie na vykonanie akcie v prezentácii, ako je napríklad prechod na nasledujúcu alebo konkrétnu snímku, spustenie aplikácie alebo prehrávanie videoklipu. Existujú dva základné kroky na nastavenie tlačidla akcie:

 • Najskôr vyberte tlačidlo akcie z galérie tvary

 • Potom priradíte akciu, ktorá nastane, keď (počas prezentácie) kliknete na tvar alebo ukážete myšou.

Myšlienkou je, že keď prezentáciu doručíte, môžete kliknúť alebo Ukázať na tlačidlo akcie:

 • Prechod na nasledujúcu snímku, predchádzajúcu snímku, prvú snímku, poslednú snímku, naposledy zobrazenú snímku, konkrétne číslo snímky, inú PowerPoint prezentáciu alebo webovú stránku.

 • spustenie programu,

 • spustenie makra,

 • prehratie zvukového klipu.

Zobrazí sa dialógové okno na nastavenie tlačidiel akcie v PowerPointe

Vloženie tlačidla akcie na snímku

Niektoré príklady vstavaných tvarov tlačidiel akcie v galérii tvarov zahŕňajú šípky doprava a doľava (bežne zrozumiteľné symboly na prechod na nasledujúcu, predchádzajúcu, prvú a poslednú snímku), na prehrávanie videí alebo zvukových kousnuti a ďalšie možnosti.

Zobrazí sa ponuka Tvary na páse s nástrojmi v PowerPointe so zvýraznenými tlačidlami akcie

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku tvarya potom v časti tlačidlá akcie v dolnej časti ponuky kliknite na tvar tlačidla, ktorý chcete pridať.

 2. Kliknite na umiestnenie na snímke a potom potiahnite myšou na nakreslenie tvaru tlačidla.

 3. Ponechajte dialógové okno otvorené a prejdite na ďalší postup.

Priradenie akcie

Ak chcete, aby sa pri klikaní na tlačidloakcie vyskytla akcia, postupujte podľa týchto krokov na karte kliknutie myši v dialógovom okne.

Ak chcete, aby sa akcia vyskytla pri jednoduchom ukázaní na tlačidlo akcie, postupujte na karte Ukázanie myšou v dialógovom okne nad tlačidlom myši.

 1. Ak chcete vybrať akciu, ktorá sa uskutoční po kliknutí alebo posunutí ukazovateľa nad tlačidlo akcie, vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Vyberte položku hypertextové prepojenie na a potom vyberte cieľové umiestnenie (napríklad nasledujúcu snímku, predchádzajúcu snímku, poslednú snímku alebo inú PowerPoint prezentáciu), na ktorú chcete prejsť na akciu hypertextového prepojenia.

   Poznámka:  Ak chcete vytvoriť prepojenie na súbor vytvorený v inom programe, ako je napríklad Word alebo Excel súbor, v zozname hypertextové prepojenie na kliknite na položku iný súbor.

  • Ak chcete použiť tvar bez zodpovedajúcej akcie, kliknite na položku Žiadna.

  • Vyberte položku Spustiť program, kliknite na položku Prehľadávať a potom vyhľadajte program, ktorý chcete spustiť.

  • Vyberte položku Spustiť makro a potom vyberte makro, ktoré chcete spustiť.

   Nastavenie Spustiť makro je k dispozícii len v prípade, že prezentácia už obsahuje makro, a keď prezentáciu uložíte, musíte ju uložiť ako prezentáciu PowerPointu podporujúcu makrá. (Ďalšie informácie o makrách nájdete v téme Spustenie makra.)

  • Ak chcete, aby tvar, ktorý vyberiete ako tlačidlo akcie, vykonal akciu, kliknite na položku Akcia objektu a potom vyberte akciu, ktorú má tlačidlo vykonať.

   Nastavenie akcie objektu je k dispozícii len v prípade, že prezentácia obsahuje objekt OLE.

  • Ak chcete prehrať zvuk, začiarknite políčko Prehrať zvuk a potom vyberte zvuk, ktorý chcete prehrať.

 2. Po dokončení výberu akcie vyberte tlačidlo OK.

 3. Ak chcete otestovať vybratú akciu, výberom položky prezentácia > z aktuálnej snímky otvorte prezentáciu v prezentácii, aby ste mohli kliknúť na tlačidlo akcie.

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Obrázok. Ak chcete pridať grafický prvok SmartArt, kliknite na položku SmartArt

 2. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte obrázok, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

  Poznámka:  V prípade grafických prvkov SmartArt môžete priradiť akciu len k textu v tvaroch, ale nie k samotným tvarom v grafickom prvku SmartArt.

 3. Kliknite na obrázok, ktorý ste pridali, a potom na karte Vložiť v skupine Prepojenia kliknite na položku Akcia.

 4. V dialógovom okne Nastavenia akcie vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete vybrať správanie obrázka, ktoré sa použije po kliknutí naň v zobrazení prezentácie, kliknite na kartu Kliknutie myši.

  • Ak chcete vybrať správanie obrázka, ktoré sa použije po ukázaní myšou naň v zobrazení prezentácie, kliknite na kartu Ukázanie myšou.

 5. Ak chcete vybrať akciu, ktorá sa uskutoční po kliknutí alebo posunutí ukazovateľa nad obrázok, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť tvar bez zodpovedajúcej akcie, kliknite na položku Žiadna.

  • Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie, kliknite na položku Prepojiť na a vyberte cieľ (napríklad nasledujúcu snímku, predchádzajúcu snímku, poslednú snímku alebo inú prezentáciu programu PowerPoint), na ktorý používateľ prejde po kliknutí na hypertextové prepojenie.

  • Ak chcete vytvoriť prepojenie na súbor vytvorený v inom programe, napríklad na súbor programu Microsoft Office Word alebo Microsoft Office Excel, v zozname Prepojiť na kliknite na položku Iný súbor.

  • Ak chcete spustiť program, kliknite na položku Spustiť program, kliknite na položku Prehľadávať a potom vyhľadajte program, ktorý chcete spustiť.

  • Ak chcete spustiť makro, kliknite na položku Spustiť makro a potom vyberte makro, ktoré chcete spustiť.

  • Ak chcete pre obrázok alebo obrázok ClipArt vybrať akciu, ktorá nie je uvedená v zozname, kliknite na položku Akcia objektu a potom vyberte akciu, ktorá sa má vykonať.

   Poznámka: Nastavenie položky Akcia objektu je k dispozícii iba v prípade, že prezentácia obsahuje objekt OLE.

  • Ak chcete prehrať zvuk, začiarknite políčko Prehrať zvuk a potom vyberte zvuk, ktorý chcete prehrať.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×